Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 11/01/2021, 20:00
Thông báo mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/01/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​Sở Nội vụ thông báo mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

​Đối với lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2021, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức thêm 04 lớp bồi dưỡng Trưởng, Phó phòng khối hành chính và sự nghiệp.

Đối với lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính, các công chức chuyên trách cải cách hành chính của đơn vị bắt buộc phải tham dự.

Đối với lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức một cửa cấp tỉnh: Trưởng Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; công chức, viên chức của các sở, ban, ngành làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công (kể cả Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước) và tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành trong Trung tâm Hành chính công bắt buộc phải tham gia.

Thời gian dự kiến tổ chức các lớp bồi dưỡng trong quý II và quý III năm 2021. Thời gian cụ thể và địa điểm học Sở Nội vụ sẽ thông báo trong công văn khai giảng lớp học.

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện chọn cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự khóa học đầy đủ và gửi danh sách đăng ký bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 25/01/2021, đồng thời gửi danh sách qua email: voconghau288@gmail.com.​

Thông báo​ 

Lượt người xem:  Views:   151
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện