Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 25/11/2020, 17:00
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh khóa IX
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/11/2020 | Yến Nhi

TTĐT - ​Chiều 25-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Hồ Quang Điệp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Ban Pháp chế đã thông qua 04 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX, gồm 02 dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật và 02 dự thảo Nghị quyết cá biệt.

Cụ thể, qua thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ban Pháp chế nhận thấy các nội dung trong dự thảo Nghị quyết là phù hợp với tình hình thực tiễn; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan tố tụng trong từng giai đoạn giải quyết nguồn tin tội phạm và giải quyết vụ án hình sự, đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự ở xã, phường, thị trấn loại 1; mức phụ cấp đối với đội trưởng ở khu phố, ấp và mức trợ cấp ngày công lao động, trợ cấp tăng thêm đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ban Pháp chế nhận thấy việc quy định bố trí 2 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự đối với xã, phường, thị trấn loại 1; quy định các nội dung chi và mức chi trong dự thảo Nghị quyết là phù hợp với quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP và điều kiện thực tế của tỉnh. Do đó, Ban Pháp chế thống nhất với các nội dung của dự thảo Nghị quyết.

IMG_2973.JPG

Ông Hồ Quang Điệp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh​ phát biểu tại cuộc họp

Riêng dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, trên cơ sở thẩm tra, Ban Pháp chế thống nhất với nội dung của dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh đó, Ban đề nghị bổ sung nội dung "bảo đảm về chế độ, chính sách"; điều chỉnh thời gian có hiệu lực thi hành là kể từ ngày 01/01/2021.

Về dự thảo Nghị quyết phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2021, Ban Pháp chế nhận thấy đề nghị của UBND tỉnh về biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 đảm bảo phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết. Ngoài ra, Ban đề nghị bổ sung thêm 02 hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP để phân bổ cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sau khi được hợp nhất. Đối với số chỉ tiêu giao vượt so với Chính phủ phê duyệt, Bộ Nội vụ thẩm định (72 chỉ tiêu công chức, 621 chỉ tiêu trong đơn vị sự nghiệp công lập), đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy để tiến tới không còn giao chỉ tiêu ngoài chỉ tiêu biên chế được Trung ương phê duyệt; đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả của năm 2020 trong việc chuyển đổi cơ chế hoạt động của một số đơn vị sang hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm để giải quyết những khó khăn trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp.

IMG_2972.JPG

Bà Nguyễn Trường Nhật Phương - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Trường Nhật Phương yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với Ban Pháp chế hoàn thiện nội dung các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020. Đồng thời với các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực công an, quân sự, đơn vị nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ quyết toán; bãi bỏ một số đề án không còn phù hợp trước khi Nghị quyết được ban hành.

Lượt người xem:  Views:   485
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện