Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 26/10/2020, 16:00
Triển khai áp dụng hóa đơn, chứng từ theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/10/2020 | Công Đức

​T​TĐT - Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn áp dụng ​​hóa đơ​n, chứng từ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. ​​​

Theo đó, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ một số quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử. Cụ thể, việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.

Kể từ ngày 01/11/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành. Căn cứ quy định nêu trên, kể từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh không phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế. Các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Nghị định số 119/2018/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế, hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan Thuế trước ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ban hành thì tiếp tục được sử dụng đến ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong thời gian từ ngày 19/10/2020 (ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP được ban hành) đến ngày 30/6/2022, trường hợp cơ quan Thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP được đăng trên chuyên mục Thông báo của Trang thông tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương  tại địa chỉ: https://binhduong.gdt.gov.vn  để doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nghiên cứu và xem chi tiết nội dung Nghị định.​

Lượt người xem:  Views:   1132
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện