Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 14/10/2020, 17:00
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai một số luật quan trọng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/10/2020 | Đoan Trang

​TTĐT - Sáng 14-10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ c​hức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có lãnh đạo Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản liên quan.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Luật đã sửa đổi, bổ sung 5/50 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38/143 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương với nhiều điểm đáng chú ý như: Quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập; số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành, chính quyền địa phương. Luật quy định rõ khung số lượng theo hướng giảm từ 10% đến 15% số lượng đại biểu HĐND ở từng loại hình đơn vị hành chính; số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 với nhiều điểm mới như: Sửa đổi khái niệm về công chức; điều chỉnh chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; tuyển dụng công chức, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức; thời hiệu, thời hạn, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức đã nghỉ hưu…

TructuyenLuat 14.10.jpg 

​Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, sau gần 5 năm áp dụng Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn một số tồn tại cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6-7 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Hiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức cơ bản đã được ban hành, kịp thời điều chỉnh các vấn đề cụ thể. Thứ trưởng cho rằng, việc trao đổi những vướng mắc trong thực tiễn khi triển khai luật để thống nhất cách hiểu đúng; những vấn đề chưa được hướng dẫn sẽ được tổng hợp để báo cáo Chính phủ, để nội dung sửa đổi của 4 Luật được triển khai hiệu quả, thiết thực trong thực tiễn.​

Lượt người xem:  Views:   232
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện