Thông tin đối ngoại
Thứ 4, Ngày 03/04/2024, 15:00
Thông tin chung về tình hình kinh tế tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/04/2024

​Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,76% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ tăng 5,97%); trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 2,94%; dịch vụ tăng 5,9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,28%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,62%. Dự kiến GRDP năm 2023 tăng 6,0% so với cùng kỳ (kế hoạch 8 - 8,3%).

Công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và giữ vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế. Lũy kế 8 tháng, Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,4% so với cùng kỳ (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,5%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 3,1%; khai khoáng giảm 1,9%; sản xuất và phân phối điện giảm 2,9%). Ước đến cuối năm 2023, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 6,5% (kế hoạch tăng trên 8,7%/năm).

Về hoạt động khu công nghiệp và cụm công nghiệp: trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhà đầu tư thứ cấp đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, nhà xưởng với tổng vốn 994 tỷ đồng (bằng 46,5% so với cùng kỳ), các khu công nghiệp đã cho thuê 31 hec ta đất, thu hút đầu tư nước ngoài 382 triệu đô la Mỹ (chiếm 72% cả tỉnh). Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã giải ngân 998 triệu đô la Mỹ, doanh thu đạt 18,7 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ (chiếm 78,1% cả tỉnh). Tập trung triển khai thực hiện các thủ tục đất đai, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp VSIP III giai đoạn 2, các thủ tục đầu tư Khu công nghiệp Cây Trường theo quy định.

Thương mại - dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện tốt chức năng cung ứng, tiêu thụ hàng hóa phục vụ quá trình sản xuất, xuất, nhập khẩu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng đầu năm đạt 200.415 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ, đến cuối năm ước tăng 14%/năm (kế hoạch tăng 15%). Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng tăng 3,3% so với cùng kỳ, giá vàng tăng 2,5%, giá đô la Mỹ tăng 2,5%.

Xuất, nhập khẩu: lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 20 tỷ 418 triệu đô la Mỹ, giảm 15,3% so với cùng kỳ, ước cả năm 2023 đạt 32 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 14 tỷ 310 triệu đô la Mỹ, giảm 15,5% so với cùng kỳ, ước cả năm 2023 đạt 23 tỷ 100 triệu đô la Mỹ.

Tập trung phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả, quy mô sản xuất hàng hóa nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện nay, tỷ lệ che phủ cây lâm nghiệp và cây lâu năm luôn duy trì đạt 57,5%; có 100% số xã, 50% số huyện trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2023, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 109.924 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; trong đó, vốn Nhà nước 13.713 tỷ đồng, tăng 91,6%; vốn ngoài Nhà nước 53.041 tỷ đồng, tăng 4,4%; vốn đầu tư nước ngoài 43.170 tỷ đồng, tăng 6,1%, ước thực hiện cả năm 2023 đạt 164.300 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan, trong 8 tháng đầu năm 2023 đã thu hút 01 tỷ 275 triệu đô la Mỹ (đạt 70,8% kế hoạch, bằng 49% so với cùng kỳ), gồm 80 dự án mới (453 triệu đô la Mỹ), 24 dự án điều chỉnh tăng vốn (82 triệu đô la Mỹ), 28 dự án góp vốn (66 triệu đô la Mỹ); có 04 dự án giảm vốn (15 triệu đô la Mỹ). Lũy kế đến 31/8/2023, toàn tỉnh có 4.162 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 40,2 tỷ đô la Mỹ.

Ngân sách: ước thu mới ngân sách đạt 4.461 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng thu đạt 41.340 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ, đạt 61% dự toán HĐND tỉnh. Trong đó: thu nội địa 31.090 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 65% dự toán HĐND tỉnh; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 10.250 tỷ đồng, bằng 73% so với cùng kỳ, đạt 51% dự toán HĐND tỉnh. Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 1.230 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng chi đạt 11.400 tỷ đồng, tăng 19% cùng kỳ, đạt 38% dự toán HĐND tỉnh.​

Lượt người xem:  Views:   44
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

FriendlyName

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Nhuận bút

Tin Nổi Bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin đối ngoại