Dự án hạng mục
 

TTĐT - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương thông báo mời thầu các gói thầu tư vấn điều chỉnh Dự án Thiết bị Bênh viện Đa khoa 1.500 giường.

 
 

TTĐT - ​Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương thông báo mời thầu Gói thầu TV-09: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - Dự toán (bao gồm thẩm tra an toàn giao thông) bước thiết kế kỹ thuật (TKKT) thuộc Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. 

 
 

TTĐT - ​Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương thông báo mời thầu Gói thầu TV8 - Tư vấn khảo sát, thiết kế bước thiết kế kỹ thuật (TKKT), Gói thầu TV7 - Tư vấn giám sát khảo sát bước TKKT thuộc Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 

TTĐT - ​​​​UBND tỉnh giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Trung ương (đợt 2).

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách trung ương (đợt 1).​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2).​​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Thủ Biên - Đất Cuốc.

 
 

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương.

 
 

TTĐT - Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương công khai các tài liệu về báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo tái định cư của Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương​ (Dự án WEIP).

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
  
  
  
  
  
Điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2)Điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2)

TTĐT - ​UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2).​​

Theo đó, bổ sung 07 dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng vốn 394 tỷ 200 triệu đồng; điều chỉnh bỏ 03 dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số vốn 30 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đối với 28 dự án với tổng số vốn tăng 11.857 tỷ 476 triệu đồng; điều chỉnh giảm vốn đối với 02 dự án với tổng số vốn giảm 377 tỷ 600 triệu đồng.

Các dự án khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch điều chỉnh được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh chủ động tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết định ​​

1/11/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết711-dieu-chinh-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-von-ngan-sach-dia-phuong-lan-2Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Trung ương (đợt 2)Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Trung ương (đợt 2)

TTĐT - ​​​​UBND tỉnh giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Trung ương (đợt 2).

Theo đó, phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2021 cho Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với số vốn là 2.100 tỷ đồng.

Căn cứ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết định​ 

2/9/2023 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết355-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023-von-ngan-sach-trung-uong-dot-2Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Thủ Biên - Đất CuốcĐiều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Thủ Biên - Đất Cuốc

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Thủ Biên - Đất Cuốc.

​Cụ thể, điều chỉnh tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Điều chỉnh phạm vi Dự án 1 Giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc: Giải tỏa từ 50,5m thành 80,5m, giải phóng mặt bằng theo tim đường hiện hữu đều ra hai bên, đảm bảo bề rộng tuyến đạt 74,5m cộng phần đất bảo vệ, bảo trì đường mỗi bên 3m. Riêng các đoạn vướng các trụ điện cao thế, thực hiện nắn chỉnh cục bộ tuyến đường song hành bên trái tuyến (hướng từ cầu Thủ Biên đi Đất Cuốc).

Điều chỉnh phạm vi vuốt nối nút giao tại Km3+870, kéo dài mương dẫn hạ lưu cống ngang tại Km4+487, điều chỉnh hạ lưu cống ngang tại Km5+294.

Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 2.373 tỷ 610 triệu đồng, trong đó: Dự án 1 Giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc 1.435 tỷ 755 triệu đồng. Dự án 2 Xây dựng đường với quy mô 4 làn xe (giai đoạn 1)293 tỷ 128 triệu đồng. Dự án 3 Xây dựng đường với quy mô 8 làn xe (giai đoạn 2) 644 tỷ 727 triệu đồng.

Điều chỉnh nhóm dự án: Dự án nhóm A.

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Dự án 1: Giai đoạn 2016 - 2026; Dự án 2: Giai đoạn 2018 - 2023; Dự án 3: Giai đoạn sau 2025.

Các nội dung còn lại thực hiện theo Công văn số 59/HĐND-KTNS ngày 25/3/2016 của Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/4/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh quyết định, điều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

12/23/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết296-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-thu-bien-dat-cuo
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản cát xây dựng ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại suối nhánh 2 hồ Dầu Tiếng, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình DươngThông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản cát xây dựng ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại suối nhánh 2 hồ Dầu Tiếng, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​​Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được Đơn và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát xây dựng suối nhánh 2 hồ Dầu Tiếng, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Biển Hồ. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 19/11/2016 của Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.​

​​​Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thông báo, công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản cát xây dựng ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại suối nhánh 2 hồ Dầu Tiếng, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò: Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Biển Hồ (mã số doanh nghiệp số 3702868265).

Địa chỉ: số 216, đường Ngô Gia Tự, tổ 59, khu dân cư Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

2. Loại khoáng sản: Cát xây dựng.

3. Vị trí, diện tích đề nghị thăm dò: Cát xây dựng suối nhánh 2 hồ Dầu Tiếng, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Diện tích khu vực 20 ha (vị trí, tọa độ cụ thể có bản đồ kèm theo).

Mốc

X (m)

Y (m)

M1

1266.167

568.895

M2

1266.496

569.007

M3

1266.282

569.782

M4

1266.091

569.738

M5

1266.232

569.165

M6

1266.099

569.110

 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thông báo đến các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản năm 2010 có nhu cầu thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực nêu trên thì lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò gửi về bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương (địa chỉ Quầy 35 - 37 Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 26/12/2021./.

12/2/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết968-thong-bao-cong-khai-dia-diem-cap-phep-tham-do-khoang-san-cat-xay-dung-o-khu-vuc-khong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-tai-suoi-nhanh-2-ho-dau-tieng-xa-minh-hoa-huyen-dau-tieng-tinh-binh-duonĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch đầu tư công năm 2018Kế hoạch đầu tư công năm 2018
2/28/2018 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết623-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201Ban Biên tập
0.00
121,000
0.00
121000
Kết quả lựa chọn nhà thầu và triển khai ký hợp đồng mua sắm thuộc dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2019"Kết quả lựa chọn nhà thầu và triển khai ký hợp đồng mua sắm thuộc dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2019"

​Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và triển khai ký kết hợp đồng mua sắm "Máy tính để bàn, bàn máy tính, bộ lưu điện, máy tính xách tay, máy tính bảng" thuộc dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2019"​​​

Theo đó, Liên danh MBA - Toàn Cầu (gồm Công ty Cổ phần Quốc tế MBA và Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu; địa chỉ: ​31 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh​được phê duyệt trúng thầu của gói thầu "Máy tính để bàn, bàn máy tính, bộ lưu điện, máy tính xách tay, máy tính bảng" thuộc dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2019".

Căn cứ vào nội dung của thỏa thuận khung đã được ký kết, nhà thầu sẽ trực tiếp liên hệ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đăng ký mua sắm "Máy tính để bàn, bàn máy tính, bộ lưu điện, máy tính xách tay, máy tính bảng" trong đợt 1, năm 2019 để thực hiện các thủ tục về ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị. Thời hạn thực hiện ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị trước ngày 20/9/2019.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ căn cứ vào thỏa thuận khung, quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền và nhu cầu thực tế về sử dụng thiết bị tại từng cơ quan, đơn vị để thống nhất về chủng loại, số lượng từng loại thiết bị, tổng giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, thời gian, địa điểm bàn giao thiết bị, quyền và nghĩa vụ của các bên… để tiến hành ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị; đồng thời, thông báo cho các đơn vị trực thuộc có mua sắm thiết bị thực hiện các nội dung về ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị theo hướng dẫn và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện việc triển khai gói thầu theo đúng các quy định và thời hạn đã được ký kết trong thỏa thuận khung.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 0274.3852111, 0274.3842999, Email: muasamtaptrungcntt@binhduong.gov.vn) để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện.

 Xem chi tiết thông báo và các phụ lục đính kèm tại đây ​

9/18/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmua sắm tập trung, đợt 1, nhà thầu, thiết bị, công nghệ thông tin
0.00
0
0.00
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn nước ngoài (ODA) thuộc vốn Ngân sách Trung ương Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn nước ngoài (ODA) thuộc vốn Ngân sách Trung ương

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc​ điều chỉnh ​Kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn nước ngoài (ODA) thuộc vốn Ngân sách Trung ương .

3/20/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết482-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2019-nguon-von-nuoc-ngoai-oda-thuoc-von-ngan-sach-trung-uongĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Máy tính để bàn, máy tính xách tay, bàn máy tính, bộ lưu điện" thuộc dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 2, năm 2020"Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Máy tính để bàn, máy tính xách tay, bàn máy tính, bộ lưu điện" thuộc dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 2, năm 2020"

TTĐT - ​​Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu "máy tính để bàn, máy tính xách tay, bàn máy tính, bộ lưu điện" để triển khai các thủ tục ký kết hợp đồng mua sắm tài sản.

​Theo đó, thông tin nhà thầu được phê duyệt trúng thầu:

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Giải Pháp Mạng Trực Tuyến.

Địa chỉ nhà thầu: 95/58/5 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Căn cứ vào nội dung của thỏa thuận khung đã được kết, nhà thầu sẽ trực tiếp liên hệ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đăng ký mua sắm "máy tính để bàn, máy tính xách tay, bàn máy tính, bộ lưu điện" trong đợt 2, năm 2020 để thực hiện các thủ tục về ký kết hợp đồng mua sắm tài sản.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thỏa thuận khung, quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền và nhu cầu thực tế về sử dụng thiết bị để thống nhất về chủng loại, số lượng từng loại thiết bị, tổng giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, thời gian, địa điểm bàn giao thiết bị, quyền và nghĩa vụ của các bên... để hoàn thiện nội dung và tiến hành ký kết hợp đồng mua sắm tài sản.

Thông báo 21/STTTT-VP

4/12/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết104-ket-qua-lua-chon-nha-thau-cua-goi-thau-may-tinh-de-ban-may-tinh-xach-tay-ban-may-tinh-bo-luu-dien-thuoc-du-an-mua-sam-tap-trung-thiet-bi-cong-nghe-thong-tin-dot-2-nam-2020Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo mời thầu Gói thầu TV-09 Dự án đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình DươngThông báo mời thầu Gói thầu TV-09 Dự án đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương thông báo mời thầu Gói thầu TV-09: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - Dự toán (bao gồm thẩm tra an toàn giao thông) bước thiết kế kỹ thuật (TKKT) thuộc Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. 

Gói thầu thuộc Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Địa chỉ: Tầng 12B, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3689777 – 0274.3669898. Email: banqldactgt@binhduong.gov.vn.

Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Các nhà thầu có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu về năng lực hành nghề, năng lực tài chính và yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tư vấn tương tự theo Công văn 01/2023/CV-LT ngày 16/02/2023, vui lòng gửi hồ sơ năng lực, kinh nghiệm (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và đơn xin tham gia về đơn vị tư vấn mời thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành (Địa chỉ: Số 24, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0283.5127581) trước 16h00 phút, ngày 21/02/2023 (trong giờ hành chính).​

Thông báo 06, Công văn 01


2/16/2023 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthông báo, mời thầu, đường vành đai 3532-thong-bao-moi-thau-goi-thau-tv-09-du-an-duong-vanh-dai-3-thanh-pho-ho-chi-minh-doan-qua-tinh-binh-duonThảo Lam
0.00
121,000
0.00
121000
Kết quả lựa chọn nhà thầu và triển khai ký hợp đồng mua sắm thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2017Kết quả lựa chọn nhà thầu và triển khai ký hợp đồng mua sắm thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2017
TTĐT - Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và triển khai ký hợp đồng mua sắm thiết bị “Máy photocopy”, “Máy chủ” và “Bộ thiết bị máy tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị lưu điện và bàn ghế máy tính”​ của Dự án “Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2017”.​

Theo đó, Công ty cổ phần thiết bị văn phòng Siêu Thanh (địa chỉ: A20 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP.Hồ Chí Minh) trúng thầu gói thầu “Máy photocopy”. Tổng giá trị thực hiện gói thầu là 5.655.672.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trong 45 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận khung.

Liên danh Công ty TNHH Máy tính và Viễn thông Công nghệ mới và Công ty cổ phần hệ thống công nghệ Hoàng Hải (Địa chỉ: 254/1 Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trúng thầu gói thầu “Máy chủ”. Tổng giá trị thực hiện gói thầu là 969.100.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trong 90 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận khung.TTĐT - Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và triển khai ký hợp đồng mua sắm thiết bị “Máy photocopy”, “Máy chủ” và “Bộ thiết bị máy tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị lưu điện và bàn ghế máy tính”​ của Dự án “Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2017”.​​

Liên danh Công Nghệ Mới - Sao Nam TG trúng thầu gói thầu “Bộ thiết bị máy tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị lưu điện và bàn ghế máy tính”​.

Công ty TNHH MTV Công nghệ Thương mại Dịch vụ Việt Phát trúng thầu gói thầu “Thiết bị ngoại vi: các loại máy in, máy scan, tivi thông minh”.

​Nhà thầu sẽ trực tiếp ký hợp đồng mua sắm với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng thiết bị đã đăng ký mua sắm “Máy photocopy”, “Máy chủ”, “Bộ thiết bị máy tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị lưu điện và bàn ghế máy tính”​, “Thiết bị ngoại vi: các loại máy in, máy scan, tivi thông minh” trong đợt 1, năm 2017. Nhà thầu và các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ căn cứ vào Thỏa thuận khung, Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền và nhu cầu thực tế để thống nhất chủng loại, số lượng từng loại thiết bị, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, thời gian địa điểm bàn giao thiết bị và nghĩa vụ các bên, sau đó ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung thông báo, phối hợp cùng nhà thầu thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng mua sắm thiết bị “Máy photocopy” và “Máy chủ” trong đợt 1, năm 2017 theo đúng các quy định của Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 0274.3852.111, email: muasamtaptrungcntt@binhduong.gov.vn) để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện.

Tải Thông báo, Thỏa thuận khung và các phụ lục kèm theo tại đây.

9/25/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết505-ket-qua-lua-chon-nha-thau-va-trien-khai-ky-hop-dong-mua-sam-thiet-bi-cong-nghe-thong-tin-dot-1-nam-201Phương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Sở Khoa học và Công nghệ - Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ Thông báo mời chào hàng (16/11/2015)Sở Khoa học và Công nghệ - Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ Thông báo mời chào hàng (16/11/2015)
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
Bình Dương, ngày    tháng    năm 2015
 
 
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
- Tên tư vấn đấu thầu: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ Bình Dương.
- Tên gói thầu: Thuê phần mềm nội bộ khám chữa bệnh.
- Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lý khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp, Ngân sách thị xã Bến Cát
- Hình thức lực chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: 8 giờ 00, ngày 19 tháng 11 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 26 tháng 11 năm 2015.
- Địa chỉ phát hành: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ Bình Dương, địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3904667 - Fax: 0650.3856057.
- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 11 năm 2015, tại Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ Bình Dương, địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3904667 - Fax: 0650.3856057
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Trần Trọng Tuyên
 

 Tải về thông báo

11/16/2015 10:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtso-khoa-hoc-va-cong-nghe-trung-tam-tin-hoc-va-thong-tin-khoa-hoc-cong-nghe-thong-bao-moi-chao-hang-16-11-2015
Kết quả lựa chọn nhà thầu và triển khai ký hợp đồng mua sắm "Máy photocopy" thuộc dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2018"Kết quả lựa chọn nhà thầu và triển khai ký hợp đồng mua sắm "Máy photocopy" thuộc dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2018"

TTĐT - ​Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương vừa thông báo kết quả trúng thầu dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2018".

Theo đó, Công ty TNHH Máy tính và Viễn thông Công Nghệ Mới (địa chỉ: Số 254/1 Thích Quảng Đức, khu 2, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trúng thầu gói thầu "Máy photocopy" của dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2018".

Nhà thầu sẽ trực tiếp ký hợp đồng mua sắm với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đăng ký mua sắm "Máy photocopy" trong đợt 1, năm 2018. Thời hạn thực hiện ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị là từ ngày 06/8/2018 đến ngày 30/8/2018. Nhà thầu và các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ căn cứ vào Thỏa thuận khung, Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền và nhu cầu thực tế để thống nhất chủng loại, số lượng từng loại thiết bị, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, thời gian địa điểm bàn giao thiết bị và nghĩa vụ các bên… để tiến hành ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung thực hiện các nội dung về ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị theo hướng dẫn trong thông báo này và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu (Công ty TNHH Máy tính và Viễn thông Công Nghệ Mới) thực hiện việc triển khai gói thầu theo đúng các quy định và thời hạn đã được ký kết trong thỏa thuận khung.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 0274.3852.111, 0274.3842999; Email: muasamtaptrungcntt@binhduong.gov.vn) để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện .

Xem chi tiết thông báo và các phụ lục đính kèm tại đây​.

8/2/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết994-ket-qua-lua-chon-nha-thau-va-trien-khai-ky-hop-dong-mua-sam-may-photocopy-thuoc-du-an-mua-sam-tap-trung-thiet-bi-cong-nghe-thong-tin-dot-1-nam-2018Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo mời các công ty, doanh nghiệp tham gia tư vấn quản lý, sử dụng bệnh việnThông báo mời các công ty, doanh nghiệp tham gia tư vấn quản lý, sử dụng bệnh viện

TTĐT - ​Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông báo mời các công ty, doanh nghiệp tham gia tư vấn quản lý, sử dụng Bệnh viện đa khoa tỉnh 1.500 giường, Bệnh viện đa khoa tỉnh hiện nay (Bệnh viện 512 giường) và một số Bệnh viện chuyên khoa.​

Địa chỉ đăng ký: Bộ phận một cửa - Sở Y tế, tầng 15 Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

​Thông tin liên hệ: TS.Nguyễn Hồng Chương (Phó Giám đốc Sở Y tế), điện thoại: 0918.597.354; Bs.Phạm Anh Tùng (Trưởng phòng Kế hoạch tài chính), điện thoại: 0913.740.630.

Thời gian đăng ký liên hệ tư vấn: 01 tháng (10/11/2020 - 10/12/2020).​

11/16/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết867-thong-bao-moi-cac-cong-ty-doanh-nghiep-tham-gia-tu-van-quan-ly-su-dung-benh-vieĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Danh mục thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014Danh mục thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
12/1/2014 12:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết382-danh-muc-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-nam-201Ban Biên tập
0.00
121,000
0.00
121000
Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019

​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019 là 8.177 tỷ 970 triệu. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 677 tỷ 970 triệu đồng, bao gồm vốn ODA là 643 tỷ 80 triệu đồng và vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 34 tỷ 890 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.500 tỷ đồng bao gồm vốn đầu tư theo tiêu chí định mức là 4.713 tỷ 912 triệu đồng, vốn từ nguồn thu sử dụng đất là 1.381 tỷ 88 triệu đồng, vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 1.405 tỷ đồng. 

Tải về Quyết định ​​

12/20/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết561-giao-chi-tieu-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo mời thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018Thông báo mời thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018
TTĐT - Sở Y tế mời các Công ty tư vấn đấu thầu của gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 từ nguồn 20% kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2016 của tỉnh và gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 từ nguồn NSNN.

- Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 từ nguồn ngân sách nhà nước với dự toán: 52.357.030.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày (kể cả ngày lễ và chủ nhật). Có bản yêu cầu báo giá kèm theo.
- Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 từ nguồn 20% kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2016 của tỉnh với dự toán: 51.739.100.000 đồng. Thời gian thực hiện họp đồng: 20 ngày (kể cả ngày lễ và chủ nhật). Có bản yêu cầu báo giá kèm theo.
- Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 8h30 ngày 24/5/2018 đến 8h30 ngày 31/5/2018 tại Sở Y tế, tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.5/31/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết149-thong-bao-moi-thau-cac-goi-thau-mua-sam-trang-thiet-bi-y-te-nam-201Ban Biên tập
0.00
0
0.00
Các dự án hoàn thành trong năm 2014Các dự án hoàn thành trong năm 2014
1/1/2015 3:25 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết
0.00
0
0.00
Điều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư côngĐiều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án và dừng chủ trương đầu tư 01 dự án trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Theo đó, điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án:  Dự án Giải phóng mặt bằng công trình Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên với  tổng mức đầu tư1.594 tỷ 100 triệu đồng; thời gian thực hiện từ năm 2017 2023. Dự án Đường trục chính Đông Tây đoạn từ Quốc lộ 1A (Bến xe Miền Đông mới) đến giáp đường Quốc lộ 1K với tổng mức đầu tư729 tỷ 543 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án là từ năm 2016 – 2023. Dự án Nâng cấp đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm với tổng mức đầu tư298 tỷ 632 triệu đồng; thời gian thực hiện từ 2019 – 2024.

Các nội dung khác thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại Văn bản số183/HĐND-KTNS, Văn bản số 187/HĐND-KTNS ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 151/HĐND-KTNS ngày 22/6/2016.

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND​ 

9/20/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, dừng, chủ trương, đầu tư, dự án, đầu tư công694-dieu-chinh-va-dung-chu-truong-dau-tu-cac-du-an-dau-tu-conĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo mời thầu tư vấn điều chỉnh  Dự án Thiết bị Bênh viện Đa khoa 1.500 giườngThông báo mời thầu tư vấn điều chỉnh  Dự án Thiết bị Bênh viện Đa khoa 1.500 giường

TTĐT - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương thông báo mời thầu các gói thầu tư vấn điều chỉnh Dự án Thiết bị Bênh viện Đa khoa 1.500 giường.

​Các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm đảm bảo yêu cầu pháp lý theo quy định gửi hồ sơ quan tâm về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương, Tầng 4, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại:  0274.3855263. Thời gian: Trước 17h00 ngày 31/3/2023.

3/1/2023 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết673-thong-bao-moi-thau-tu-van-dieu-chinh-du-an-thiet-bi-benh-vien-da-khoa-1-500-giuonMai Xuân
0.00
121,000
0.00
121000
Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc cho ý kiến dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (vòng 3).

​ ​

​​

​Theo đó, thống nhất dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Dương (vòng 3) là 55.681,800 tỷ đồng. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 53.000 tỷ đồng; vốn cân đối theo nguyên tắc, tiêu chí 22.357,6 tỷ đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 16.142,4 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết 9.000 tỷ đồng. 

Bội chi ngân sách địa phương 204,5 tỷ đồng. Dự phòng chung ngân sách địa phương để bố trí bội chi các năm tiếp theo 5.295,5 tỷ đồng. Vốn ngân sách Trung ương 2.681,8 tỷ đồng.

Phân bổ vốn đầu tư theo các dự án, công trình và các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư. 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện phương án phân bổ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước theo quy định. Tiếp tục làm việc với các cơ quan Trung ương và địa phương nhằm huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư công của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, khả năng huy động các nguồn vốn theo tình hình thực tế của địa phương, kịp thời xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh thông qua theo đúng quy định.​

Nghị quyết​ 07/NQ-HĐND​

6/7/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết17-du-kien-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-202Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo mời thầu Gói thầu TV7, TV8 Dự án xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình DươngThông báo mời thầu Gói thầu TV7, TV8 Dự án xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương thông báo mời thầu Gói thầu TV8 - Tư vấn khảo sát, thiết kế bước thiết kế kỹ thuật (TKKT), Gói thầu TV7 - Tư vấn giám sát khảo sát bước TKKT thuộc Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Gói thầu TV7: Tư vấn giám sát khảo sát bước TKKT, thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày; gói thầu TV8 - Tư vấn khảo sát, thiết kế bước TKKT, thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng là 150 ngày thuộc Dự án thành phần 5 (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Địa chỉ: Tầng 12B, Tháp B - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3689777 – 0274.3669898. Email: banqldactgt@binhduong.gov.vn.

Các nhà thầu đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu về năng lực hành nghề, năng lực tài chính và yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tư vấn tương tự theo Công văn 04/CV-QM-007, Công văn 05/CV-QM-007 ngày 15/02/2023, vui lòng gửi hồ sơ năng lực, kinh nghiệm (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và đơn xin tham gia về đơn vị tư vấn mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh. Địa chỉ: 31/1B Quốc lộ 13 (cũ), phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3636.0095, trước 16h00 phút, ngày 20/02/2023 (trong giờ hành chính).​

Thông báo 04, Thông báo 05, Công văn 04, Công văn 05


2/15/2023 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthông báo, mời thầu, đường vành đai 3863-thong-bao-moi-thau-goi-thau-tv7-tv8-du-an-xay-dung-duong-vanh-dai-3-doan-qua-tinh-binh-duonThảo Lam
0.00
121,000
0.00
121000
 Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017 (lần 1) Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017 (lần 1)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017.​ Theo đó, chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017 là 7.314 tỷ 318 triệu đồng, tăng 157 tỷ 912 triệu đồng so với Kế hoạch đầu năm 2017. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ (vốn ODA) là 1.156 tỷ 406 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án; vốn tỉnh quản lý và bố trí là 4.915 tỷ 220 triệu đồng để thực hiện 161 dự án, chuẩn bị đầu tư 41 dự án; vốn Xổ số kiến thiết bố trí 1.200 tỷ đồng cho 92 dự án; vốn tỉnh hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện 515 tỷ 731 triệu cho 75 dự án; vốn phân cấp theo tiêu chí (huyện, thị xã, thành phố bố trí)  là 1.242 tỷ 692 triệu đồng.

​Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công lần 1 năm 2017​​

8/29/2017 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết622--ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-nam-2017-lan-1
0.00
121,000
0.00
121000
Thống nhất việc đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí MinhThống nhất việc đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thống nhất việc đầu tư và cam kết đảm bảo cân đối nguồn vốn Ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ tư (chuyên đề) thông qua ngày 25/4/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.​

Theo đó, thống nhất việc thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương và cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh đủ 50% trong tổng mức đầu tư dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đảm bảo phù hợp theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được Quốc hội thông qua.

Trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư, tỉnh Bình Dương cam kết sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với phần vốn tăng thêm theo đúng quy định.

Giao UBND tỉnh nghiên cứu phương án huy động vốn (từ nguồn vốn cắt, giãn, hoãn, dừng các dự án đầu tư công chưa thật cấp thiết trong kỳ trung hạn 2021 - 2025; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác như nguồn kết dư ngân sách, quỹ hỗ trợ phát triển đất, nguồn thu sử dụng đất, vốn trái phiếu...)  phương án bố trí cụ thể báo cáo HĐND tỉnh xem xét trong quá trình thực hiện.

Nghị quyết ​02/NQ-HĐND 

6/28/2022 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết913-thong-nhat-viec-dau-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-duong-vanh-dai-3-tp-ho-chi-minĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Mời thầu gói dịch vụ Thuê hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệpMời thầu gói dịch vụ Thuê hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp

TTĐT - ​Sở Thông tin và Truyền thông thông báo các đơn vị chào giá dịch vụ "Thuê hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025".

Bảng chào giá bao gồm toàn bộ dịch vụ liên quan và các chi phí phát sinh khác (giá chào hàng bằng VNĐ, bao gồm thuế, chi phí triển khai).

Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, Tầng 14, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một.

Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: Trước 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2022.

Mọi thắc mắc liên hệ ông Võ Tấn Thành – Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại 0979301777.

Danh mục hàng hóa và yêu cầu chức năng:

I. Phạm vi yêu cầu

STTHạng mụcĐơn vị tínhSố lượngThời gian thuê
1​Thuê dịch vụ Hệ thống 1022  03 năm
1.1Thuê thiết bị phần cứngGói1
1.2Thuê hệ thống phần mềmGói1
1.3Thuê hệ thống tổng đàiGói1
1.4Thuê kênh gọi đồng thờiGói1
1.5Thuê dịch vụ vận hành Hệ thống 1022, Cổng thông tin 1022Gói1
1.6Thuê bảo trì dịch vụGói1
2Thuê trang thiết bị văn phòngGói1
3Cước phát sinh gọi raGói1
4Chuyển dữ liệu từ hệ thống hiện có sang hệ thống mớiGói1

II. Hạng mục

1. Thuê dịch vụ Hệ thống 1022

1.1. Thuê thiết bị phần cứng

STTHạng mụcĐơn vị tínhSố lượng
Thuê thiết bị phần cứngGói1
1

Thuê máy chủ vật lý thế hệ mới

Cấu hình tối thiểu:

- Processors:  2 x CPU 8 cores, 2,1GHz

- Memory: 8 x 32GB

- Hard Drives: 8 x 2.4TB 10K

- Form Factor: Rack 2U

Bộ2
2

Thuê thiết bị tường lửa

Cấu hình tối thiểu

- Firewall Throughput: 8 Gbps

- VPN Throughput: 6 Gbps

- Antivirus Throughput: 160 Mbps

- IPS Throughput: 800 Mbps

- 10 x 10/100/1000 port

Bộ1

1.2. Thuê hệ thống phần mềm

STTHạng mụcĐơn vị tínhSố lượng
Thuê hệ thống phấn mềmGói1
1Phần mềm quản trị tập trung CMRPhần mềm1
2Cổng thông tin 1022Phần mềm1

1.2.1. Yêu cầu chức năng

STTYêu cầu chức năng của phần mềm Quản trị tập trung CMR
​​1​      Tích hợp với hệ thống tổng đài
Tích hợp với hệ thống tổng đài, cho phép tiếp nhận, xử lý cuộc gọi ngay trên phần mềm
Cấu hình tập trung tất cả kênh tương tác như: thoại, SMS, email, chat, mạng xã hội
Quản lý danh bạ nhân viên tổng đài
​​2​      Quản lý tài khoản người dùng
Quản lý thông tin tài khoản của người dùng
Đăng nhập/đăng xuất
Quản lý phân quyền tài khoản của người dùng
         ​​​​​3​      ​        Quản lý thông tin người dân, doanh nghiệp, tổ chức gọi vào hệ thống
Hiển thị thông tin của người liên hệ gọi vào nếu đã tương tác, nếu chưa có thì sẽ cập nhật thông tin
Hiển thị vị trí người dân, doanh nghiệp trên bản đồ theo địa chỉ
Hiển thị lịch sử các cuộc gọi trước đây (thời điểm gọi, người tiếp nhận cuộc gọi, file ghi âm cuộc gọi)
Hiển thị lịch sử các phiếu yêu cầu đã được tạo cho người dân, doanh nghiệp (xem chi tiết từng phiếu yêu cầu)
Hiển thị lịch sử liên hệ của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống
Tìm kiếm thông tin người dân, doanh nghiệp khi số điện thoại gọi vào chưa có trên hệ thống.
Đánh dấu người dân, doanh nghiệp có những thông tin cần lưu ý.
                 ​​​4        Quản lý cuộc gọi tra cứu thông tin
Phân loại phiếu yêu cầu là dạng hỏi thông tin
Phân loại kênh tiếp nhận (điện thoại, email, thư tay, mạng xã hội, …)
Tìm kiếm trên kho dữ liệu những câu hỏi thường gặp
Hỗ trợ đánh dấu các nội dung các nội dung người dân cần hỏi để thống kê, báo cáo sau này
                ​​​​​​​​​​​​5​                          Quản lý cuộc gọi phản ánh khiếu nại, phản ánh
Phân loại khiếu nại, phản ánh
Phân loại kênh tiếp nhận khiếu nại, phản ánh (điện thoại, email, thư tay, mạng xã hội, …)
Chọn cấp độ khiếu nại, phản ánh (tương ứng với thời gian cần xử lý)
Lựa chọn đơn vị liên quan đến quá trình xử lý khiếu nại, phản ánh
Lựa chọn đơn vị liên quan đến khiếu nại, phản ánh (nếu có)
Ghi nhận nội dung khiếu nại, phản ánh
Tự động gửi email cho các đơn vị/cá nhân liên quan khi phiếu yêu cầu được tạo
Tự động gửi email nhắc nhở các đơn vị/cá nhân liên quan khi thời gian xử lý đã quá hạn (có thể nhắc nhở nhiều lần)
Theo dõi trạng thái tất cả những phiếu yêu cầu chưa được xử lý xong (màn hình theo dõi trong thời gian thực, có thể đánh dấu các phiếu yêu cầu bị trễ hạn)
Tự động cập nhật nội dung và trạng thái phiếu yêu cầu khi người xử lý phản hồi
Ghi nhận đầy đủ lịch sử xử lý của phiếu yêu cầu
Ghi nhận đầy đủ nội dung trao đổi qua lại
Xem chi tiết quy trình xử lý phiếu yêu cầu (trạng thái, hoạt động, đối tượng liên quan)
  ​​​​​​6​               Quản lý cuộc gọi cấp cứu 115
Phân loại cuộc gọi cấp cứu 115
Ghi nhận thông tin của người dân
Hiển thị vị trí các xe cấp cứu có thiết bị định vị
Tìm kiếm xe cấp cứu gần khu vực
Chuyển yêu cầu cho xe cấp cứu
Tự động cập nhật nội dung và trạng thái phiếu yêu cầu khi người xử lý phản hồi
Ghi nhận đầy đủ lịch sử xử lý của phiếu yêu cầu
Ghi nhận đầy đủ nội dung trao đổi qua lại
7Quản lý các số điện thoại quấy phá
 Đưa số điện thoại vào danh sách đen
 Ghi chú thông tin quấy phá
 Gỡ số điện thoại khỏi danh sách đen
8Quản lý cuộc gọi nhỡ
 Hiển thị màn hình theo dõi các cuộc gọi nhỡ (thời điểm gọi gần nhất, số lần gọi nhỡ, có ai gọi lại hay chưa)
 Hỗ trợ phím tắt để gọi lại ngay trên hệ thống
 Hệ thống tự động hiển thị thông tin của số gọi nhỡ khi thực hiện gọi lại
9Quản lý hộp thư thoại (voicemail)
 Định tuyến cuộc gọi vào voicemail khi toàn bộ tổng đài viên đều bận
 Quản lý voicemail như: xem lại thông tin cuộc gọi, nghe lại file ghi âm
 Hỗ trợ phím tắt để gọi lại ngay trên hệ thống
 Tự động xóa số điện thoại khỏi danh sách khi đã có người gọi lại
10Kết nối mạng xã hội như Facebook, Zalo
 Truy xuất toàn bộ nội dung chat trên các ứng dụng
 Chat trực tiếp trên phần mềm
11Tích hợp hệ thống chat trên website vào phần mềm
 Tích hợp chat vào website của hệ thống
 Chat trực tiếp với người dân, doanh nghiệp
 Ghi nhận nội dung chat
 Tích hợp nội dung chat vào phiếu yêu cầu
12Nhân viên tạm nghỉ
 Chuyển chế độ DND ngay trên phần mềm (cuộc gọi sẽ không đổ vào line của nhân viên tạm nghỉ)
 Phân loại lý do tạm ngưng (họp, ăn trưa, huấn luyện, …)
13Quản lý các thông tin cơ bản
 Quản lý thông tin, nội dung cho từng Sở Ban Ngành
 Quản lý danh sách các câu hỏi thường gặp (FAQ).
14Khảo sát mức độ hài lòng sau khi đã xử lý phiếu yêu cầu
 Hệ thống tự động gọi ra cho người dân và doanh nghiệp dựa theo thông tin trên kết quả xử lý phiếu yêu cầu và ghi nhận lại kết quả trên phần mềm bằng cách nhấn phím số
 Hệ thống tự động gửi thông báo để tổng đài viên trực tiếp gọi ra cho người dân khi có đánh giá không hài lòng về kết quả xử lý
 Thống kê, báo cáo đánh giá kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp
15Nhắn tin SMS
 Gửi tin nhắn SMS phiếu yêu cầu đã tạo và cập nhật kết quả sau khi xử lý xong
16​Xử lý phiếu yêu cầu trên website, thiết bị di động
 Quản lý và xử lý phiếu yêu cầu trên website, thiết bị di động
 Người xử lý phản hồi kết quả xử lý phiếu yêu cầu cho người liên quan
 Các bên ghi nhận thông tin hình ảnh đồng bộ về hệ thống
 Thông báo khi có cập nhật trên phiếu yêu cầu
 Xem chi tiết quy trình xử lý phiếu yêu cầu (trạng thái, hoạt động, đối tượng liên quan)
17Kết nối với các hệ thống thông tin khác
 Kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Bình Dương
 Tìm kiếm thông tin và sử dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tích hợp bản đồ của tỉnh Bình Dương để hiển thị thông tin thống kê phiếu yêu cầu trên bản đồ giám sát của callcenter
18Đánh giá hoạt động của từng nhân viên
 Thống kê, báo cáo thời gian xử lý từng cuộc gọi (thời gian lấy thông tin từ người dân, doanh nghiệp, số lượng cuộc gọi đã trả lời, tốc độ bắt máy, tổng thời gian ngưng nhận cuộc gọi, …)
 Thống kê, báo cáo phiếu yêu cầu đã xử lý (số lượng, thời gian, mức độ nghiêm trọng, số lượng ticket trễ hạn …)

Tìm kiếm, tra cứu
 Tìm kiếm thông tin phiếu yêu cầu bằng thông tin người phản ánh, kiến nghị: số điện thoại, họ tên, địa chỉ, …
 Tìm kiếm thông tin phiếu yêu cầu bằng các thông tin của phiếu như: mã phiếu cầu, trích yếu nội dung phiếu, ngày phản ánh, …
19Thống kê, báo cáo
 Thống kê phiếu yêu cầu theo loại phiếu yêu cầu
 Thống kê phiếu yêu cầu theo lĩnh vực
 Thống kê phiếu yêu cầu theo đơn vị xử lý
 Thống kê phiếu yêu cầu theo thời gian xử lý
 Thống kê phiếu yêu cầu theo tình trạng xử lý
 Thống kê phiếu yêu cầu đúng hẹn, trễ hẹn
 Thống kê phiếu yêu cầu được người dân đánh giá hài lòng/không hài lòng
20​Kết nối với các hệ thống thông tin khác
 Kết nối dữ liệu trung tâm điều hành tỉnh (IOC)
 Liên thông kết nối với trục dữ liệu LGSP (Local Government Service Platform) của Tỉnh
Cổng thông tin 1022
IChức năng dành cho biên tập viên
1Đăng nhập/đăng xuất
2Quản lý thông tin tài khoản
3Dự thảo nội dung tin bài
4Trình duyệt nội dung tin bài
5Duyệt nội dung tin bài
6Quản lý tin bài trong từng chuyên mục
7Quản lý banner của Cổng thông tin
8Đồng bộ nội dung phiếu yêu cầu từ phần mềm quản trị tập trung
IIChức năng dành cho người dân
1Đăng nhập/đăng xuất hệ thống
2Đăng ký tài khoản (xác thực bằng tài khoản dịch vụ công)
3Xem nội dung chi tiết của tin bài
4Gửi yêu cầu, phản ánh, kiến nghị
5Gửi góp ý hiến kế cho chính quyền
6Tìm kiếm các khiếu nại, phản ánh theo nhiều tiêu chí như lĩnh vực, địa bàn, đơn vị xử lý, thời gian, …
7Hiển thị tất cả phiếu yêu cầu của người dân doanh nghiệp lên cổng thông tin, theo số phiếu yêu cầu người dân, doanh nghiệp đã khởi tạo, theo từng lĩnh vực và khu vực
8Hiển thị các phản ánh hiện trường trực tiếp trên bản đồ và cho phép lọc theo lĩnh vực, địa bàn, tình trạng xử lý, …
9Thống kê số lượng người dùng/ tài khoản truy cập, xem bản tin, đăng ký
10Cho phép người dân đánh giá phiếu yêu cầu/bản tin (đánh giá theo số sao, like)
11Hướng dẫn sử dụng, các câu hỏi thường gặp (Hướng dẫn đăng phản ánh, tìm kiếm thông tin, để lại đánh giá, cài đặt ứng dụng …)
13Link tải các ứng dụng cho người dân (1022DB, Bình Dương SmartCity ...)
14Link thông tin liên hệ các kênh khác của trung tâm 1022 (call, chat, zalo, facebook, email …)

1.2.2. Các yêu cầu phi chức năng

a) Yêu cầu về thời gian

Đảm bảo hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây (thời gian phản hồi được tính từ khi người dùng gửi yêu cầu đáp ứng tới hệ thống cho đến khi nhận được dữ liệu phản hồi từ hệ thống).

Đảm bảo hệ thống có thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (bao gồm cả các trường hợp thực hiện chức năng báo cáo, thống kê).

b) Yêu cầu tài nguyên sử dụng

Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ dữ liệu ≤ 80%

Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng ≤ 80%

c) Yêu cầu truy cập đồng thời

Đảm bảo hệ thống có khả năng đáp ứng ít nhất 1000 truy cập đồng thời.

Đảm bảo đáp ứng số người sử dụng hoạt động đồng thời ít nhất 500 người dùng.

d) Yêu cầu về tương thích

Hệ thống phải cung cấp các dữ liệu đặc tả để hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin, bảo đảm khả năng liên kết, tích hợp với các dịch vụ bên thứ 3.

đ) Yêu cầu về giao diện

Giao diện người sử dụng: Giao diện có khả năng hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau (Responsive) như máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng…;

Khả năng truy cập, khai thác:

+ Cổng thông tin 1022 có thể được sử dụng dễ dàng, thân thiện với nhiều loại đối tượng khác nhau không phân biệt độ tuổi, trình độ CNTT…;

+ Phần mềm Quản lý tập trung có thể được sử dụng thành thạo sau tối đa là 08 giờ (yêu cầu người sử dụng có trình độ tin học văn phòng cơ bản trở lên);

Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Cốc Cốc…

Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt theo chuẩn Unicode.

Tuân thủ các quy định về chuẩn nội dung web, các định dạng văn bản, các định dạng hình ảnh theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT.

Các nội dung diễn tả thời gian được hiển thị theo định dạng thông dụng (DD/MM/YYYY đối với định dạng thể hiện ngày, tháng, năm và hh:mm:ss đối với định dạng thể hiện giờ, phút, giây)

Có tín hiệu thể hiện trạng thái hệ thống đang xử lý thông tin. Tín hiệu này phải được sử dụng thống nhất trong toàn bộ màn hình xử lý của Hệ thống (tín hiệu có thể là hình quay tròn, đồng hồ cát...)

e) Yêu cầu về tính tin cậy

Sẵn sàng: Khả năng hệ thống hoạt động ở trạng thái bình thường phải đạt mức 99,5% theo năm, trong đó không kể thời gian bảo trì theo kế hoạch định trước; thời gian không sẵn sàng của hệ thống phải nhỏ hơn 1 giờ/1 tháng không tính thời gian bảo trì hệ thống;

Khả năng chịu lỗi:

+Hệ thống phải đảm bảo không có các lỗi lỗi tràn số, vòng lặp vô hạn.

+ Đảm bảo kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi thực hiện tác vụ.

+ Các lỗi hệ thống đều phải được kiểm tra và thông báo cho người dùng, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành sau khi thông báo lỗi, đảm bảo không có hiện tượng treo hệ thống khi có lỗi xảy ra.

+ Hệ thống đảm bảo hoạt động bình thường trong trường hợp một trong các máy chủ vật lý/máy chủ ứng dụng bị lỗi.

Khả năng phục hồi: Trong mọi trường hợp xảy ra sự cố (dữ liệu, máy chủ vật lý, máy chủ ứng dụng), thời gian cho phép để hệ thống phục hồi trạng thái hoạt động bình thường là 3 giờ; Thời gian cho phép giữa hai lần liên tiếp xảy ra sự cố tối thiểu là 6 tháng.

g) Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

Sẵn sàng hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, DNSSEC.

1.3. Thuê hệ thống tổng đài

STTYêu cầu tính năng của hệ thống tổng đài
1License cho tối thiểu 30 người dùng vận hành hệ thống;
2Đăng nhập đồng thời một số điện thoại trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, …;
3Có khả năng đáp ứng tối thiểu 50 cuộc gọi đồng thời tại một thời điểm, bao gồm cả cuộc gọi vào và gọi ra;
4Hỗ trợ kết nối tất cả các đầu số qua nhiều giao thức khác nhau (TDM E1/T1, SIP, H323, SS7, …);
5Hệ thống tổng đài có khả năng tự động định tuyến linh hoạt, tự động phân phối cuộc gọi xuống agent với nhiều thuật toán khác nhau. Có hàng đợi khi tất cả tổng đài viên đều bận máy;
6Cấu hình kịch bản theo yêu cầu: lời chào, hướng dẫn người dân, lời chào máy bận, …;
7Ghi âm tất cả cuộc gọi, lưu trữ, sao lưu theo yêu cầu;
8Truy xuất file ghi âm nhanh chóng tiện lợi;
9Cấu hình được hộp thư thoại cho cá nhân và nhóm;
10Có thể chuyển tiếp cuộc gọi trong nội bộ hoặc ra ngoài tổng đài;
11Chặn cuộc gọi quấy phá; Tạo danh sách đen các số điện thoại quấy phá;
12Có thể giám sát theo dõi trực tiếp, có thể tương tác nghe xen giúp cán bộ quản lý hỗ trợ tổng đài viên khi cần thiết;
13Có hệ thống báo cáo cuộc gọi chi tiết đầy đủ;
14Cho phép tìm kiếm, thống kê theo nhiều tiêu chí: Theo số điện thoại gọi đến, theo thời gian, theo ca trực, theo tổng đài viên, …
15​Kết nối với phần mềm quản trị tập trung CRM.

1.4. Thuê kênh gọi đồng thời

Thuê kênh gọi đồng thời cho tổng đài 1022 và tổng đài cấp cứu 115 (bao gồm cả gọi vào và gọi ra). Số kênh gọi đồng thời tối thiểu là 50 kênh.

1.5. Thuê dịch vụ vận hành hệ thống 1022, Cổng thông tin 1022

- Số lượng tối thiểu: 13 nhân sự (12 tổng đài viên và 01 nhân sự quản lý);

- Tổng đài viên: là các nhân sự có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tổ chức liên hệ đến hệ thống 1022 qua các kênh kết nối; ghi nhận, phân loại thông tin; giải đáp hoặc chuyển cho các đơn vị phụ trách xử lý. Yêu cầu về năng lực của tổng đài viên:

+ Kinh nghiệm trong công việc tương tự: có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm;

+ Có các kỹ năng cần thiết của tổng đài viên như kỹ năng lắng nghe, khả năng tập trung và nhẫn nại, kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng ứng xử;

+ Giọng nói dễ nghe, thân thiện và sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực.

- Nhân sự quản lý: có trách nhiệm quản lý toàn bộ công tác vận hành hệ thống 1022 như phân công ca trực, tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ và đột xuất cho chủ trì thuê hoặc đơn vị giám sát, đánh giá năng suất của từng tổng đài viên, ... Yêu cầu về kinh nghiệm trong công việc tương tự: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đối với vị trí tương tự;

- Thời gian làm việc:

+ Đối với tổng đài viên: làm việc theo phương thức 24/7 (3 ca, 4 kíp) bao gồm cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, Tết;

+ Đối với nhân sự quản lý: Từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00, từ thứ hai đến thứ bảy.

1.6. Thuê bảo trì dịch vụ

Đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo thực hiện tố​​i thiểu các công việc sau nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không bị gián đoạn, đạt hiệu suất cao trong thời gian thuê:

STTCông việcYêu cầu về tuần suất thực hiện
1Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuầnThực hiện định kỳ hàng tuần.
2Kiểm tra hạ tầng vận hành hệ thống định kỳ (bao gồm thiết bị phần cứng và các phần mềm đi kèm như bản quyền tường lửa)Thực hiện định kỳ hàng tháng.
3Kiểm tra, cập nhật các lỗ hỏng của phần mềm nềnThực hiện định kỳ hàng quý.
4Kiểm tra, cập nhật hệ điều hànhThực hiện định kỳ hàng quý.
5Xử lý các lỗi hạ tầng phát sinh trong quá trình vận hànhThực hiện định kỳ hàng tháng hoặc khi phát sinh lỗi.
6Xử lý các lỗi chức năng của hệ thống phần mềm phát sinh trong quá trình vận hànhThực hiện định kỳ hàng tháng hoặc khi phát sinh lỗi.
7Xử lý các lỗi CSDL của của hệ thống phần mềm phát sinh trong quá trình vận hànhThực hiện định kỳ hàng tháng hoặc khi phát sinh lỗi.
8Tinh chỉnh cơ sở dữ liệu để hệ thống các chức năng hoạt động nhanh, ổn địnhThực hiện định kỳ hàng tháng hoặc khi phát sinh lỗi.

2. Thuê trang thiết bị văn phòng

- Trụ sở làm việc sẽ đặt tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

- Trụ sở làm việc phải đảm bảo có diện tích tối thiểu 35 m2 và trang thiết bị phục vụ làm việc:

+ Máy tính làm việc, máy in, máy scan, IP Phone, tai nghe chống ồn…

+ Máy phát điện dự phòng, máy lạnh, hệ thống chiếu sáng, bàn ghế làm việc, ...

+ Hệ thống camera an ninh giám sát hoạt động trụ sở làm việc.

+ Hệ thống mạng LAN và đường truyền kết nối hệ thống mạng LAN của trụ sở làm việc với mạng Internet.

Dự kiến các hạng mục cần thuê:

STTHạng mụcĐơn vị tínhSố lượng
Thuê trang thiết bị văn phòngGói1
1Màn hình giám sát (55 inch)Bộ2
2Bộ máy vi tính (2 màn hình 23.5 inch + UPS)Bộ6
3Tai nghe + điện thoại bàn IPPhoneBộ6
4Bàn ghế cho nhân viênBộ6
5Tủ đựng đồ cá nhân + Tủ hồ sơ Bộ3
6Máy chấm công vân tay Bộ1
7Camera giám sátBộ1
8Máy in Bộ1
9Máy lạnh 2 ngựaBộ1
10Thiết bị PCCCBộ1
11Thiết bị modem WIFIBộ1
12Máy nước nóng lạnhBộ1
13Chi phí thuê trụ sởGói1
14Chi phí sinh hoạt gồm:  
ĐiệnGói1
Nước sinh hoạtGói1
Chi phí vệ sinhGói1
15Chi phí văn phòng phẩm (Giấy mực, dụng cụ …)Gói1
16Chi phí phát sinh văn phòng 03 năm (thay thế hỏng hóc …)Gói1

3. Chi phí cước gọi ra

Dùng để gọi ra liên hệ và khảo sát mức độ hài lòng của người dân trong 03 năm bao gồm cuộc gọi cho trung tâm 1022 và cuộc gọi cho trung tâm điều phối cấp cứu 115.

Dự kiến mỗi tháng thực hiện 2.000 cuộc gọi, mỗi cuộc gọi trung bình 02 phút.

4. Chuyển dữ liệu từ hệ thống hiện có sang hệ thống mới

Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm phối hợp với chủ trì thuê thực hiện chuyển dữ liệu từ hệ thống 1022 hiện tại sang hệ thống mới. Dữ liệu sau khi chuyển đến hệ thống mới phải đảm bảo tương thích với hệ thống và sử dụng tốt trực tiếp trên hệ thống trong các công tác như tra cứu, báo cáo, thống kê.

Các dữ liệu cần chuyển đổi:

- Cơ sở dữ liệu database xuất ra từ hệ thống vận hành Trung tâm 1022, bao gồm các dữ liệu thông tin về Log cuộc gọi, tin nhắn, chat, phiếu yêu cầu, nội dung tương tác và thông tin người dân đã liên hệ, tương tác với Trung tâm 1022 trong 03 năm thuê dịch vụ

- Dữ liệu file ghi âm tất cả cuộc gọi đã diễn ra trên hệ thống bao gồm cuộc gọi vào và gọi ra của Trung tâm 1022

- Bộ câu hỏi thường gặp và câu trả lời cho từng câu hỏi.

Yêu cầu về khối lượng chuyển đổi: đạt 100% khối lượng dữ liệu chủ trì thuê bàn giao.

Yêu cầu về độ chính xác của dữ liệu chuyển đổi: đạt 100% so với dữ liệu trên hệ thống hiện tại.​

10/6/2022 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtMời thầu, gói dịch vụ, Thuê, hệ thống, tiếp nhận, giải đáp, thông tin, người dân, tổ chức, doanh nghiệp768-moi-thau-goi-dich-vu-thue-he-thong-tiep-nhan-va-giai-dap-thong-tin-cho-nguoi-dan-to-chuc-va-doanh-nghieĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án Mua sắm tập trung thiết bị CNTT đợt 1 năm 2019Thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án Mua sắm tập trung thiết bị CNTT đợt 1 năm 2019

​TTĐT - Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án “Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) đợt 1 năm 2019”.

1. Gói thầu "Máy photocopy"


 Gói thầu "Máy photocopy" ​ ​
 Tên dự ánMu​a sắm tập trung thiết bị Công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2019​​
 Nguồn vốnDự toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký mua sắm tập trung (theo quy định tại Điều 02 của Quyết định 887/QĐ-UBND)​​
 Bên mời thầuZ064259 - Sở Thông tin và Truyền thông
 Hình thức lựa chọn nhà thầuĐấu thầu rộng rãi (Chỉ chọn nhà thầu trong nước)
  Thời gian bán HSMT từ28/5/2019 - 08:30Đến ngày 07/6/2019 - 09:00
 Địa điểm
  1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, tầng 14, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3842999

 Giá bán2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu07/06/2019 - 09:30
 Hình thức đảm bảoThư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Phương thứcMột giai đoạn một túi hồ sơ
 Số tiền đảm bảo40.000.000 VND
 Số tiền bằng chữBốn mươi triệu đồng
 Thời gian thực hiện hợp đồng
60 ngày

 

2. Gói thầu "Máy in, máy scan"


​ ​Gói thầu "Máy in, máy scan" ​ ​
 Tên dự ánMu​a sắm tập trung thiết bị Công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2019
 Nguồn vốnDự toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký mua sắm tập trung (theo quy định tại Điều 02 của Quyết định 887/QĐ-UBND)
 Bên mời thầuZ064259 - Sở Thông tin và Truyền thông
 Hình thức lựa chọn nhà thầuĐấu thầu rộng rãi (Chỉ chọn nhà thầu trong nước)
  Thời gian bán HSMT từ28/5/2018 - 14:30Đến ngày 10/6/2019 - 08:30
 Địa điểm
  1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, tầng 14, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3842999
 Giá bán2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu10/6/2019 - 09:00
 Hình thức đảm bảoThư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Phương thứcMột giai đoạn một túi hồ sơ
 Số tiền đảm bảo40.000.000 VND
 Số tiền bằng chữBốn mươi triệu đồng
 Thời gian thực hiện hợp đồng
60 ngày3. Gói thầu "Máy tính để bàn, bộ lưu điện, bàn máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng"


​ ​Gói thầu "M​áy tính để bàn, bộ lưu điện, bàn máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng"
 Tên dự ánMu​a sắm tập trung thiết bị Công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2019
 Nguồn vốnDự toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký mua sắm tập trung (theo quy định tại Điều 02 của Quyết định 887/QĐ-UBND)
 Bên mời thầuZ064259 - Sở Thông tin và Truyền thông
 Hình thức lựa chọn nhà thầuĐấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )
  Thời gian bán HSMT từ28/5/2019 - 08:30Đến ngày 17/6/2019 - 09:00
 Địa điểm
  1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, tầng 14, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3842999
 Giá bán2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu17/6/2019 - 09:30
 Hình thức đảm bảoThư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Phương thứcMột giai đoạn một túi hồ sơ
 Số tiền đảm bảo100.000.000 VND
 Số tiền bằng chữMột trăm triệu đồng
 Thời gian thực hiện hợp đồng
60 ngày
​​​​
5/27/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết503-thong-bao-moi-thau-cac-goi-thau-cua-du-an-mua-sam-tap-trung-thiet-bi-cntt-dot-1-nam-201Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

TTĐT - ​​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025​.

12/20/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết228-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-202Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2)Giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2)

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2).

9/16/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết943-giao-chi-tieu-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020-lan-2Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng NaiĐiều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc điều chỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Theo đó, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 1.967 tỷ 748 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh là 2.974 tỷ 790 triệu đồng.

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Dương.

9/20/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết934-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-nao-vet-gia-co-suoi-cai-doan-tu-cau-tho-ut-den-song-dong-naMai Xuân
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (23/10/2015)Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (23/10/2015)
10/23/2015 2:18 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết
Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Máy photocopy" thuộc dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1 năm 2020"Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Máy photocopy" thuộc dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1 năm 2020"

TTĐT - ​​Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị (đã đăng ký mua sắm tập trung thiết bị máy “Máy photocopy" trong đợt 1, năm 2020) thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Máy photocopy" để triển khai các thủ tục ký kết hợp đồng mua sắm tài sản.

​Theo đó, t​hông tin nhà thầu được phê duyệt trúng thầu:

Tên nhà thầu: Liên danh XESCO - TÂN HỒNG HÀ (Liên danh Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Xem Sơn - Công ty TNHH Tân Hồng Hà).

Địa chỉ nhà thầu: 127 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM.

Căn cứ vào nội dung của thỏa thuận khung đã được ký kết (văn bản điện tử gửi kè​​m theo), Nhà thầu sẽ trực tiếp liên hệ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đăng ký mua sắm thầu "Máy photocopy" trong đợt 1, năm 2020 để thực hiện các thủ tục về ký kết hợp đồng mua sắm tài sản. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thỏa thuận khung, quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền và nhu cầu thực tế về sử dụng thiết bị để thống nhất về chủng loại, số lượng từng loại thiết bị, tổng giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, thời gian, địa điểm bàn giao thiết bị, quyền và nghĩa vụ của các bên... để hoàn thiện nội dung và tiến hành ký kết hợp đồng mua sắm tài sản.

Thông báo 12/TB-STTTT ​


12/3/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết143-ket-qua-lua-chon-nha-thau-cua-goi-thau-may-photocopy-thuoc-du-an-mua-sam-tap-trung-thiet-bi-cong-nghe-thong-tin-dot-1-nam-2020Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
1 - 30Next