Văn bản Chỉ đạo điều hành
1338/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1338/QĐ-UBND 
Ban hành:
09/05/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
09/05/2024 
Trích yếu:

​Điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ dự án thành phần 1: GPMB đường vành đai 4 TP.HCM đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn sang dự án GPMB công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: