Văn bản Chỉ đạo điều hành
2213/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2213/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/09/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
14/09/2022 
Trích yếu:

​Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: