Văn bản Chỉ đạo điều hành
3002/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3002/QĐ-UBND 
Ban hành:
16/11/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
16/11/2023 
Trích yếu:

​Điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: