Văn bản Chỉ đạo điều hành
171/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
171/QĐ-UBND 
Ban hành:
02/02/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
02/02/2023 
Trích yếu:

​Giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách trung ương (đợt 2)​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: