Văn bản Chỉ đạo điều hành
31/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
31/NQ-HĐND 
Ban hành:
20/10/2022 
Người ký:
Nguyễn Trường Nhật Phượng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
20/10/2022 
Trích yếu:

​Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023