Văn bản Chỉ đạo điều hành
931/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
931/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/04/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
14/04/2021 
Trích yếu:

​Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: