Văn bản Chỉ đạo điều hành
3840/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3840/QĐ-UBND 
Ban hành:
23/12/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
23/12/2019 
Trích yếu:

​Điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 lần 2

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: