Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 24/9/2021, Bình Dương có thêm 3.169 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 162.761 người.

 
 

TTĐT - Sở Y tế thông báo kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 42 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2021.

 
 

TTĐT - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 23/9/2021, Bình Dương có thêm 5.047 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 159.592 người.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định tại khoản 7 Điều 17  Luật Đầu tư công năm 2019. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.​

 
 

TTĐT - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 21/9/2021, Bình Dương có thêm 4.321 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 150.578 người.

 
 

TTĐT - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi sau khi thị sát công tác chống dịch Covid-19 tại khu phố 6, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát trong sáng 21-9.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

 
 

TTĐT - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 2​4 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 1.410 ca mắc mới Covid-19, giảm 922 ca so với ngày 19/9/2021.