Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Bình Dương và một số Điều của Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định náy có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2019.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương. 

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2019 và thay thế Quyết định số 272/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý và báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ​ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2019.​

 
 

TTĐT - ​Sáng 31-7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

 
 
TTĐT - Chiều 30-7, tại TP.Thủ Dầu Một, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo báo cáo các hợp phần xây dựng Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương.
 
 

​TTĐT - Sáng 23-7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ, ngành, địa phương. Tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và 63 tỉnh, thành.

 
 

TTĐT - Sáng 18-7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Ban Điều hành Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương đã họp nghe báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án TPTM Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2019. Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành TPTM Bình Dương chủ trì cuộc họp.