Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - ​Trong 02 ngày 28 và 29-7, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 
 

TTĐT - Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thông báo đến các sở, ngành và các đơn vị y tế liên quan để phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 
 

​TTĐT - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách; chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ, Sở Giao thông vận tải thông báo công tác tổ chức vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - Nhằm phòng tránh lây nhiễm chéo dịch Covid-19 trong cộng đồng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của tổ chức, công dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một và nhân viên làm việc tại Trung tâm; Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một đề nghị người dân cùng phối hợp thực hiện tốt một số giải pháp.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập các khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khách sạn có thu phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Thông báo 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 3952/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc Quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa b​àn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2020.​​

 
 

TTĐT - ​Trong 02 ngày 23 và 24-7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 
 

TTĐT - Sáng 23-7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.  ​

 
 

TTĐT - Trong 02 ngày 21 và 22-7, Đảng bộ TX.Bến Cát đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. ​