Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021, có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh.​

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND8 ngày 24/7/2014 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND8 ngày 21/7/2015 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

 
 

TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 19/9/2021, Bình Dương ghi nhận 2.332 ca mắc mới, giảm 545 ca so với ngày 18/9/2021.

 
 

TTĐT - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 2.877 ca mắc mới Covid-19, giảm 1.136 ca so với ngày 17/9/2021. ​

 
 

TTĐT - Đó là thông tin từ TS.Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương khi trao đổi với Cổng Thông tin điện tử Bình Dương sáng 18/9.

 
 

TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 17/9/2021, Bình Dương có thêm 5.737 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 134.405 người.

 
 

​TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021.

 
 

​TTĐT - UBND TX. Tân Uyên vừa ban hành văn bản về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới.

 
 

TTĐT - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 16/9/2021, Bình Dương có thêm 3.242 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 128.668 người.