Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - ​​​UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20/07/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND ban hành Quyết định về v​iệc bãi bỏ Khoản 3 Điều 4 và Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều 9 Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Bình Dương​

 
 

TTĐT - Chiều 30-12, tại thị xã Tân Uyên, Công an tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Zeng Hsing Industrial tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại chỗ.​​​​

 
 

​TTĐT - Sáng 30-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành năm 2020.​

 
 

TTĐT - Chiều 30-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và công bố dịch vụ công thứ 2.700.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

 
 

​TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.