Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - Sáng 15-10, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Họp báo để thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 
 

TTĐT - ​Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc ​thành công tốt đẹp.

 
 

TTĐT - ​Thảo luận về Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đã có 56 ý kiến phát biểu tại Đoàn và 07 Tổ thảo luận tại hội trường. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã có những trao đổi, tranh luận, phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung nhiều nội dung quan trọng cho Văn kiện. Về các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu đối với Văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến giải trình cụ thể, thỏa đáng tại Đại hội.

 
 

​TTĐT - Sáng 15-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI gồm 49 đồng chí đã ra mắt Đại hội.

 
 

TTĐT - Sáng 15-10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào Phiên bế mạc. Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

 
 

TTĐT - 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 
 

TTĐT - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thống nhất quyết nghị 30 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định 04 nội dung trọng tâm mang tầm chiến lược với kỳ vọng Bình Dương sẽ tạo nên những bứt phá trong thời gian tới.