Văn bản Chỉ đạo điều hành
25/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
25/NQ-HĐND 
Ban hành:
26/07/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc  
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
26/07/2023 
Trích yếu:

​Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh​