Văn bản Chỉ đạo điều hành
3844/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3844/QĐ-UBND 
Ban hành:
23/12/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
23/12/2019 
Trích yếu:

​Điều chỉnh một số nội dung Quyết định 2531/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2).

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: