Văn bản Chỉ đạo điều hành
Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng đường Bắc Nam 3 
Số Ký hiệu:
38/NQ-HĐND 
Ban hành:
01/11/2023 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
31/10/2023 
Trích yếu:

​Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư  Dự án: Xây dựng đường Bắc Nam 3​