Văn bản Chỉ đạo điều hành
3678/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3678/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/12/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/12/2022 
Trích yếu:

​Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về "Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2)

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: