Văn bản Chỉ đạo điều hành
3895/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3895/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/12/2020 
Trích yếu:

​Giao chỉ tiêu Kế hoạch điều ​chỉnh đầu tư công năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: