Văn bản Chỉ đạo điều hành
2180/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2180/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/08/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/08/2020 
Trích yếu:

​Giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 (lần 3)​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: