Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 01/03/2023, 18:00
Bảo tồn và phát triển sản phẩm, tác phẩm làng nghề sơn mài truyền thống dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2023 | Đoan Trang

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài "Bảo tồn và phát triển sản phẩm, tác phẩm làng nghề sơn mài truyền thống dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo".

Theo đó, Trường Đại học Quốc tế miền Đông chủ trì thực hiện đề tài với tổng kinh phí 1 tỷ 615 triệu đồng, thời gian thực hiện nội dung nghiên cứu khoa học và công nghệ của đề tài trong 18 tháng.

Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần.

Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên các Hội đồng tuyển chọn, Tổ thẩm định kinh phí chịu trách nhiệm trong việc áp dụng, vận dụng các định mức, đơn giá, các chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí đã quy định có liên quan đến các chi phí nêu tại dự toán thực hiện đề tài; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của việc xác định giá thị trường có liên quan đến các chi phí nêu tại dự toán thực hiện đề tài. Đồng thời phải đảm bảo tính trung thực, hợp lý, hợp pháp và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chuyên môn, tính chính xác, tính pháp lý của toàn bộ hồ sơ, giấy tờ kèm theo và những nội dung liên quan trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các nội dung thực hiện đề tài "Bảo tồn và phát triển sản phẩm, tác phẩm làng nghề sơn mài truyền thống dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo" nêu trên.

Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với Trường Đại học Quốc tế miền Đông; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đề tài trên theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã được Hội đồng tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện đề tài đề nghị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính trong việc cấp phát kinh phí đúng tiến độ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài và xử lý tài sản sau khi đề tài kết thúc theo đúng quy định hiện hành; trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện vấn đề chưa đúng quy định pháp luật, kịp thời xem xét, điều chỉnh hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo đúng quy định.

Trường Đại học Quốc tế miền Đông chịu trách nhiệm thực hiện đúng mục tiêu, nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài theo hợp đồng đã ký kết; quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài theo đúng quy định hiện hành.  

Quyết định 

Lượt người xem:  Views:   359
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền