Thông tin tuyên truyền
 

​TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Ng​hị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầ​ng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​ Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận q​uyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.​ Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

 
 

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định bảng giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.


 

 
 

TTĐT - ​HĐND ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về chuẩn nghèo tiếp cận  đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

 

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​