Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 11/9/2021, Bình Dương có thêm 4.319 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 103.751 người.

 
 

​TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 10/9/2021, Bình Dương có thêm 4.441 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 99.432 người.

 
 

TTĐT - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 09/9/2021, Bình Dương có thêm 5.484 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 94.991 người.

 
 

TTĐT - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tạo điều kiện thuận lợi cho các F0 không triệu chứng đủ điều kiện thực hiện theo dõi, giám sát y tế tại chỗ trọ, Sở Y tế thông báo phân bổ túi thuốc chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà và cho cơ sở điều trị thuộc tầng 1.

 
 

TTĐT - Ngày 09/9/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận đề xuất của Sở Y tế về việc tiêm vắc xin đợt 26 cho các đối tượng.

 
 

TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 08/9/2021, Bình Dương có thêm 5.527 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 89.507 người.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2021 và thay thế Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 07/9/2021, Bình Dương có thêm 4.568 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 83.980 người.  ​

 
 

TTĐT - Ngày 07/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đã đưa vào vận hành hệ thống tiếp nhận điều chỉnh thông tin tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc cho phép các bệnh viện tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 theo đề nghị của Sở Y tế.