Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguy​​ên đán Canh Tý năm 2020​.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 843/QĐ-UBND​ về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 

Theo đó, thay thế 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù, miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 2434/QĐ- UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

​Quyết định có hiệu lực từ ngày 13-4-2016.

5/27/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbãi bỏ thủ tục hành chính, sở tài chính, thanh quyết toán, cấp phát kinh phí 384-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-thay-the-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-chinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự và Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự và Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1314/KH-UBND​ về triển khai thi hành Bộ Luật hình sự và Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh. 

​Theo đó, Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp. Tổ chức kiểm tra việc triển khai Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiện toàn bộ máy, cơ sở vật chất của cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên bảo đảm việc thi hành án có hiệu quả phù hợp với quy định của Luật Tố tụng hành chính. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh.

 

5/6/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBộ Luật hình sự, luật tố tụng hành chính, triển khai luật 349-trien-khai-thi-hanh-bo-luat-hinh-su-va-luat-to-tung-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnhLấy ý kiến nhân dân đối với Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh vừa có Công văn 1448/UBND-KTN về việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương. ​

Theo đó, nội dung công bố công khai gồm: Chỉ tiêu sử dụng đất của dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020"; danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ 2016-2020; bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/50.000. Thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân là 30 ngày, kể từ ngày ký Quyết định. Hình thức thu nhận ý kiến của nhân dân: Góp ý trực tiếp hoặc thông qua Email hoặc Văn bản gửi trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận toàn bộ ý kiến góp ý trong vòng 30 ngày, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, chỉnh sửa. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp nội dung dự thảo lấy ý kiến cho Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình các ý kiến góp ý của nhân dân và công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; hoàn thiện dự thảo báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Chính phủ phê duyệt theo quy định.

5/13/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquy hoạch đất, sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch đất, lấy ý kiến quy hoạch đất 349-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-an-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-lap-ke-hoach-su-dung-dat-ky-cuoi-2016-2020-cua-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnhThực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh

TTĐT - Ngày 12-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1417/KH-UBND về việc “Triển khai thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.


Theo đó, Kế hoạch gồm các hoạt động chính như: Xây dựng văn bản làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện; đề xuất trang bị, nâng cấp đường truyền mạng; trang bị máy móc, thiết bị làm việc (máy tính, máy scan, máy Fax,…) cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Đến tháng 6/2016, triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website của Trung tâm hành chính công, Trang thông tin của Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan. Thực hiện các chương trình truyền thông về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên mạng lưới truyền thanh cơ sở; tuyên truyền lồng ghép nội dung này vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; tập huấn, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

Công an tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý phối hợp với Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm trên cơ sở dự toán của sở, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý phối hợp với Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Đề xuất, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tổng hợp tình hình triển khai thực hiện.

5/13/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthí điểm, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, tra cứu, xác minh, cung cấp, thông tin lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp Bình Dương331-thuc-hien-thi-diem-dang-ky-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-truc-tuyen-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Chương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo số 76/TB-UBND về “Chương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnh”.


Theo đó, trong tháng 6/2016, UBND tỉnh sẽ thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2016 (lần 2) - HĐND tỉnh. Cụ thể, từ 06 đến 10/6, thông qua các nội dung: Dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đề án đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2020; điều chỉnh Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020; điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số chế độ, chính sách ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch biên chế sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017; quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương; mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Từ 13 đến 17/6, thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 về danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức, nông dân tham gia Dự án Cánh đồng lớn tỉnh Bình Dương; quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn rừng phòng hộ tỉnh Bình Dương; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu - Dầu Tiếng.

Từ 20 đến 24/6, thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trung hạn 05 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016; HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định hoặc cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Kế hoạch Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến xe buýt nhanh BRT nối Thành phố Mới Bình Dương - Suối Tiên. Ngoài ra, thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Từ 27 đến 30/6, Chủ tịch, Phó Chủ tịch thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

5/27/2016 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc của UBND tỉnh Bình Dương, chương trình làm việc tháng 6/2016224-chuong-trinh-lam-viec-thang-6-2016-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tăng cường công tác quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnhTăng cường công tác quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND ​về việc tăng cường công tác quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh. ​​​

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức hoặc phân cấp cho Chi nhánh thực hiện đo vẽ và cắm mốc các khu đất do UBND cấp xã quản lý để làm cơ sở thiết lập quản lý, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoàn tất công tác đo vẽ trong năm 2017). Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh quy định quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý (hay còn gọi là quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát, tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn…

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng UBND cấp huyện tiến hành rà soát đối với các dự án phát triển nhà ở có dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội chậm triển khai, báo cáo đề xuất để UBND tỉnh thu hồi giao về địa phương hoặc giao chủ đầu tư khác tiếp tục thực hiện dự án. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng theo chỉ đạo của Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đóng cửa, di dời nghĩa trang, nghĩa địa…

Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đưa nội dung kiểm tra các khu đất do các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn quản lý để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Chủ động rà soát, thống kê các loại đất của cơ quan, đơn vị mình đang quản lý, sử dụng; thực hiện lập các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận để đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định và sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý đối với các khu đất bỏ trống, không có nhu cầu sử dụng để tránh trình trạng bị lấn chiếm, tranh chấp quyền sử dụng đất. Không được tự ý sử dụng đất để cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết…với các đơn vị khác. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khi được giao làm Chủ đầu tư dự án cần phải thực hiện các thủ tục để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi tiến hành đầu tư xây dựng.


  UBND tỉnh vừa yêu cầu tăng cường quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện, các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn và UBND các xã, phường, thị trấn: Khẩn trương liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục giao đất, thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các khu đất đang quản lý theo đúng quy định; tổ chức, quản lý, cho thuê quỹ đất công ích đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế bỏ hoang hóa, bị lấn, bị chiếm. Tăng cường hơn nữa trong công tác thiết lập, quản lý và sử dụng quỹ đất công. Khẩn trương thực hiện đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới, mốc giới các khu đất đang quản lý, sử dụng và phải thường xuyên theo dõi các cột mốc. Trường hợp còn để xảy ra tranh chấp lấn chiếm kể từ ngày 01/7/2014 thì UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, hoán đổi đất, chuyển nhượng trái phép quỹ đất do Nhà nước quản lý…

Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan quản lý, sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất, ranh giới, thời hạn sử dụng đất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trả lại đất cho UBND cấp xã quản lý sau khi hết thời hạn thuê đất công ích đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc khi Nhà nước thu hồi để sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt…

5/13/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđất công, quản lý đất nhà nước, sử dụng đất, quản lý đất, đất 215-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-quy-dat-do-nha-nuoc-quan-ly-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhTrue
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả lĩnh vực quản lý của các cấp chính quyền, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động của cơ quan N​hà nước các cấp, nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đáp ứng nhu cầu thực tế, công khai, minh bạch, phục vụ mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau nhằm làm giảm số lần và thời gian thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trọng điểm của tỉnh với nhau và với các hệ thống cấp quốc gia, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương.

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hình thành môi trường làm việc điện tử liên thông, rộng khắp, phát triển các cơ sở dữ liệu trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT. Thực hiện thành công các mục tiêu hàng năm của Chính phủ về Chính phủ điện tử.


Nhân viên kỹ thuật Sở Thông tin và Truyền thông quản lý các sever tại Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch đảm bảo phù hợp với tiến độ và tình hình thực tế. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 theo quy định để đảm bảo cân vốn thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị nội dung ứng dụng CNTT, nội dung, thủ tục đầu tư, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu hình trang thiết bị tin học, đảm bảo đầu tư mua sắm, trang bị đồng bộ, thống nhất.

Sở Nội vụ chủ trì xây dựng quy định về thi đua khen thưởng, đưa kết quả triển khai ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với Chương trình cải cách hành chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định việc bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh cho các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước, đảm bảo cân đối, bố trí vốn thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ.

Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng năm cho các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước, bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên cho CNTT đối với các cơ quan, đơn vị.


5/17/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, cơ quan nhà nước, chính quyền điện tử, giai đoạn 2016-2020211-ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuoc-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2016Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2016

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2016.

Với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”, Tháng hành động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc phòng, chống, kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển.

Các hoạt động chính của Tháng hành động gồm: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 cấp tỉnh và cấp huyện trong thời gian từ ngày 25/5/2016 đến ngày 01/6/2016. Triển khai các chiến dịch truyền thông, cuộc vận động quy mô lớn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung, đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông cho trẻ em; chiến dịch vận động sử dụng mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy; sử dụng áo phao, cặp phao khi trẻ em tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông đường thủy… Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi an toàn, lành mạnh.


Tổ chức các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Ảnh: Thiên Lý

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 đảm bảo hiệu quả và thiết thực. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 về UBND tỉnh trước ngày 5/7/2016.

UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này để ban hành kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


5/6/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2016, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước182-ke-hoach-to-chuc-thang-hanh-dong-vi-tre-em-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tham gia bầu cửTạo điều kiện cho công nhân, người lao động tham gia bầu cử

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1430/UBND - NC về việc tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tham gia bầu cử. 

​Trong Công văn, UBND tỉnh nêu rõ, ngày 22/5/2016 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Bầu cử là quyền cơ bản của mỗi công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân Việt Nam, trong đó có lực lượng công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp, thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu một số sở, ngành và tất cả doanh nghiệp thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh, tìm hiểu, nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội vào Hội đồng nhân dân.

Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc lãnh đạo các doanh nghiệp sắp xếp, bố trí thời gian và tạo điều kiện cho công nhân, người lao động đi bầu cử, đảm bảo cho tất cả công nhân, người lao động được thực hiện quyền bầu cử theo luật định.

Lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động là công dân Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp tham gia học tập, tìm hiểu các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tài liệu tuyên truyền về bầu cử; mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu các cấp theo kế hoạch và lịch bầu cử đã ban hành.

Liên hệ, phối hợp với chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) để bố trí thời gian đi bầu cử cho công nhân, người lao động phù hợp, trong thời gian sớm nhất, để cuộc bầu cử kết thúc theo đúng thời gian quy định.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý, các cơ quan, địa phương có trách nhiệm triển khai đến các doanh nghiệp để thực hiện tốt những nội dung trên, góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp.

5/16/2016 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbầu cử đại biểu Quốc hội, công nhân lao động, bầu cử đại biểu HĐND, cử tri đi bầu cử18-tao-dieu-kien-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong-tham-gia-bau-cThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai XuânMai Xuân
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Công văn 1120/UBND-NC​ về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. 

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng siết chặt quản lý chất lượng và ATGT đối với các phương tiện vận tải hành khách; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách, bến khách ngang sông có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, hủy chuyến, đổi mới phương thức bán vé, niêm yết giá vé, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng tại các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT và an ninh, trật tự trên các tuyến đường, bến xe khách, bến khách ngang sông, phương tiện giao thông công cộng. Kiểm tra, rà soát các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, các vị trí tiềm ẩn mất  ATGT và có biện pháp cảnh báo hoặc khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố. Yêu cầu các đơn vị thi công công trình giao thông và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố. Yêu cầu các đơn vị BOT cầu, đường chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ có phương án tăng cường nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác thu phí thuận tiện, nhanh chóng, có biện pháp xử lý linh hoạt khi mật độ phương tiện tăng cao, không để xảy ra ùn tắc giao thông (UTGT) kéo dài.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, lực lượng cảnh sát khác ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm như: Quốc lộ 13, 1K, ĐT741, ĐT742, ĐT743, ĐT744, đường Mỹ Phước-Tân Vạn..., các khu vực có nguy cơ UTGT, nhất là ở các khu du lịch, khu vui chơi giải trí; xây dựng phương án tổ chức, điều tiết giao thông, bố trí đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn để giải quyết kịp thời các sự số, không để xảy ra tình trạng UTGT kéo dài.


  UBND tỉnh vừa yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, trong đó có hoạt động bến khách ngang sông  

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định pháp luật về trật tự, ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cảnh báo nguy cơ mất  ATGT; phổ biến các biện pháp phòng ngừa TNGT như đi đúng phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia..., đặc biệt là đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy. Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt là đối với những chuyến đi có cự ly dài trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng giao thông cao.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng mất ATGT trong hoạt động vận chuyển hành khách tại các bến khách ngang sông, các điểm du lịch trên địa bàn quản lý.

4/25/2016 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn giao thông, đảm bảo giao thông, trật tự giao thông, giao thông đường bộ, giao thông đường thủy 95-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-dip-le-30-4-va-1-5Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

TTĐT- Để khắc phục và đẩy lùi lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, thời gian lao động, tiêu dùng của cán bộ, công chức và nhân dân, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND về “Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình là tiếp tục thực hiện chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực của đất nước, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đưa tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,2% so với năm 2015.

Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài các khoản chi cho con người, các khoản chi thật sự cần thiết và cấp bách.

Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động. Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước. Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, xử lý ô nhiễm môi trường. Đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất, dự án đầu tư mới được bố trí phù hợp quy hoạch và yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Triển khai quyết liệt các quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp, giảm chi ngân sách nhà nước cho khu vực này. Đẩy mạnh việc chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ của tỉnh làm cơ sở cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Căn cứ Chương trình của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp Nhà nước, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó, cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và đề ra những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu chỉ tiêu tiết kiệm đề ra, quy định cụ thể thời hạn thực hiện và hoàn thành. Riêng đối với doanh nghiệp Nhà nước phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước.

Giao Sở Tài chính theo dõi, triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, xây dựng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

4/6/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngân sách, tinh giản biên chế84-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Triển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về trang phục chữa cháyTriển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về trang phục chữa cháy

TTĐT - Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 1207/KH-UBND về việc “Triển khai thực hiện Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành”.


Theo đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện phổ biến nội dung Thông tư số 48/2015/TT-BCA và rà soát, lập danh sách các Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý chưa thực hiện trang bị phương tiện PCCC theo quy định. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore hướng dẫn, kiến nghị người đứng đầu cơ sở trong khu, cụm công nghiệp trang bị phương tiện, trang phục PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành phù hợp với tính chất, quy mô và điều kiện của cơ sở. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Cảnh sát PCCC tỉnh) chậm nhất ngày 30/5/2016 để tổng hợp và kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

Cảnh sát PCCC tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, tổ chức, cá nhân, cơ sở, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành nắm vững và triển khai thực hiện đúng quy định. Rà soát, lập danh sách các Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành của các cơ sở ngoài khu, cụm công nghiệp chưa thực hiện trang bị phương tiện PCCC theo quy định. Tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ sở vi phạm quy định về trang bị phương tiện PCCC.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt kinh phí và trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 48/2015/TT-BCA và các kiến thức pháp luật về PCCC, các quy định trang bị trang phục chữa cháy, điều kiện an toàn về PCCC đến các tổ chức, doanh nghiệp biết, tự giác thực hiện.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch này và Thông tư số 48/2015/TT-BCA; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Cảnh sát PCCC tỉnh định kỳ trước ngày 23/10 hàng năm, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

4/29/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphòng cháy chữa cháy, trang phục chữa cháy, Thông tư 48 Bộ trưởng Bộ công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy827-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-trang-phuc-chua-chayThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tếRà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế

TTĐT - Để thông tin dữ liệu hộ gia đình (HGĐ) tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh được đầy đủ và đảm bảo chất lượng, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1144/UBND-VX yêu cầu các cấp, các ngành bên cạnh việc tiếp tục triển khai thống kê lập danh sách tham gia BHYT theo HGĐ đạt 100%, tiến hành công tác rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT.

Cụ thể, hệ thống Bưu điện tỉnh, huyện in mẫu DK01-DC và danh sách HGĐ theo từng tổ của khu phố (ấp) trên địa bàn cấp xã. Tổ chức giao, nhận mẫu DK01-DC giữa Bưu điện, cơ quan Bảo hiểm xã hội, UBND cấp xã (có biên bản giao nhận). Hướng dẫn, chỉ đạo và giao cán bộ phụ trách, chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xác minh mẫu DK01-DC; ký xác nhận mẫu DK01-DC khi thực hiện bàn giao, nghiệm thu. Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trên mẫu DK01-DC đã được bàn giao, nghiệm thu vào phần mềm; đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng dữ liệu mẫu DK01-DC. Kiểm tra, rà soát thông tin mẫu DK01-DC với dữ liệu đã cập nhật trong phần mềm.

Bảo hiểm xã hội tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phân công cán bộ phụ trách theo địa bàn tập huấn, hướng dẫn UBND cấp xã, Công an xã, Trưởng khu phố (ấp), Tổ trưởng,… nắm rõ các nội dung liên quan đến việc rà soát, xác minh mẫu DK01-DC. Tổ chức giao, nhận mẫu DK01-DC giữa Bưu điện, cơ quan Bảo hiểm xã hội, UBND cấp xã (có biên bản giao nhận). Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xác minh theo mẫu DK01-DC. Ký, xác nhận mẫu DK01-DC khi thực hiện bàn giao, nghiệm thu (thực hiện việc nghiệm thu định kỳ 02 ngày/01 lần tại UBND xã). Kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả cũng như chất lượng thực hiện công tác in mẫu, danh sách và tiến hành rà soát, xác minh, cập nhật thông tin mẫu DK01-DC trên địa bàn được phân công. Phối hợp với hệ thống Bưu điện tiến hành kiểm tra, rà soát mẫu DK01-DC với dữ liệu đã nhập trong phần mềm và nghiệm thu, khóa dữ liệu đã được kiểm tra, rà soát (có biên bản nghiệm thu). Kịp thời phối hợp với hệ thống Bưu điện, UBND xã và các đơn vị liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát, xác minh, cập nhật thông tin mẫu DK01-DC.


Người lao động tham gia BHYT đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc. Ảnh: Tường Vi

UBND cấp huyện quan tâm và chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát, xác minh thông tin mẫu DK01-DC đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các nội dung liên quan đến công tác rà soát, xác minh thông tin mẫu DK01-DC. Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã về các nội dung liên quan đến công tác rà soát, xác minh thông tin mẫu DK01-DC. Tổ chức giao, nhận mẫu DK01-DC giữa Bưu điện, cơ quan Bảo hiểm xã hội, UBND cấp xã (có biên bản giao nhận). Giao nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng khu phố (ấp), Tổ trưởng dân phố và công an xã, cán bộ tư pháp.

Công an tỉnh, Sở Tư pháp chỉ đạo lực lượng Công an, cán bộ tư pháp cấp xã phối hợp chặt chẽ với Trưởng khu phố (ấp), Tổ trưởng dân phố trong việc rà soát, xác minh thông tin mẫu DK01-DC tại HGĐ theo hướng dẫn; kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đang quản lý (hộ tịch, hộ khẩu,…) để xác nhận mẫu DK01-DC.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tuyên truyền mục đích, yêu cầu của việc rà soát, xác minh thông tin mẫu DK01-DC để từng người dân trên địa bàn hiểu rõ nhằm hợp tác tích cực trong việc cung cấp và bổ sung, chỉnh sửa, ký xác nhận thông tin mẫu DK01-DC.

Yêu cầu UBND các cấp, các ngành và tổ chức đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành công tác rà soát, xác minh thông tin mẫu DK01-DC trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/4/2016.


4/19/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, lập danh sách hộ gia đình, rà soát, xác minh thông tin, mẫu DK01-DC, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương801-ra-soat-xac-minh-nghiem-thu-thong-tin-thanh-vien-ho-gia-dinh-tham-gia-bao-hiem-y-teThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

​Theo đó, hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 từ nguồn ngân sách địa phương cho 22 nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. Giữ nguyên đối tượng hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán như năm 2019. Tuy nhiên, tăng số phần quà Tết cho đối tượng là công nhân lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết năm 2020, trong đó, khối huyện là 7.250 suất tăng 800 suất so với năm 2019. Tăng số suất quà thăm Trung tâm, Trạm, Trại xã hội do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện thêm 01 suất của đơn vị Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Hoa sen Nhật Bản. Đối với mức chi cho các đối tượng, tăng mức chi cho 06 nhóm đối tượng, các đối tượng khác giữ nguyên như năm 2019.

Các đơn vị cấp phát tiền Tết có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, xem xét và thẩm định đúng theo đối tượng và trình tự thủ tục quy định hiện hành, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức kiểm tra xác minh để đảm bảo tiền Tết được cấp đúng đối tượng và mức chi được hưởng. Việc cấp phát tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho tất cả các đối tượng được hưởng phải thực hiện xong trước ngày 09/01/2020 (ngày 15/12 âm lịch).

Quyết định ​​​​​1/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiền, Tết Nguyên đán, Canh Tý430-ho-tro-tien-tet-nguyen-dan-canh-ty-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
306.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường công tác quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đấtTăng cường công tác quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

​TTĐT - Nhằm triển khai Chỉ thị 04/CT-BTTTT ngày 15/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường công tác quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước và góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, UBND tỉnh vừa có công văn số 958/UBND-VX đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm một số nội dung.  

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Viễn thông và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm hành vi độc quyền cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định ở các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, chung cư. Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh triển khai mạng cáp quang mới thay thế dần mạng cáp đồng, thu hồi cáp kết cuối không còn được sử dụng để đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường; xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất để thúc đẩy việc thu hồi cáp kết cuối không còn được sử dụng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách về viễn thông, về sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chia sẻ, sử dung chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tới chủ đầu tư các khu công nghiệp, khu đô thị, tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn. Thiết lập và công khai thông tin địa chỉ tiếp nhận phản ánh của người sử dụng dịch vụ về các trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ độc quyền, không đảm bảo chất lượng, giá cước như đã cam kết; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, không cung cấp công khai đầy đủ thông tin về dịch vụ trước khi cung cấp dịch vụ, hành vi bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông.

duongvaoTTHC.jpg

Các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh triển khai mạng cáp quang thay thế dần mạng cáp đồng, thu hồi cáp kết cuối không còn được sử dụng để đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường​ (Ảnh: Đường vào Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương) 

Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000, 1/500 thuộc thẩm quyền phải có nội dung về hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong đó có hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (hào, tuynel, cống, bể ngầm, cột treo cáp, cột anten). Kiểm tra, giám sát việc triển khai hạ tầng kỹ thuật sử dụng chungtại các công trình giao thông, công trình xây dựng theo quy hoạch đã phê duyệt.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể về phát triển hạ tầng cáp quang. Ưu tiên sử dụng công nghệ cáp quang để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định cho các thuê bao mới. Sử dụng công nghệ cáp quang thay thế dần công nghệ cáp đồng để nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet đáp ứng việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ đa phương tiện đòi hỏi lưu lượng dữ liệu lớn như video độ phân giải cao (HD, 2K, 4K, 8K).

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương. Xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông khác trong việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

Trước khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất cho người sử dụng phải công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của doanh nghiệp, niêm yết tại điểm cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đầy đủ các thông tin theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Chỉ thị 04/CT-BTTTT. Cụ thể bao gồm: hợp đồng mẫu cung cấp và sử dụng dịch vụ, điều kiện sử dụng dịch vụ; chất lượng dịch vụ; giá cước dịch vụ và phương thức tính cước trong đó ghi rõ giá cước và phương thức tính cước, khuyến mại đối với từng loại hình dịch vụ riêng biệt (dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ điện thoại, dịch vụ truyền hình) và các chi phí cần thiết khác để sử dụng dịch vụ (chi phí thiết bị modem, wifi router, phụ kiện,…).

Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý giá cước (đăng ký giá cước, thông báo giá cước,…), quản lý khuyến mại, quản lý chất lượng dịch vụ; không bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông.

Không ký kết thỏa thuận với chủ đầu tư để độc quyền cung cấp dịch vụ viễn thông tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng (chung cư, tòa nhà văn phòng, khách sạn).

Để đảm bảo yêu cầu về cảnh quan, môi trường và quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai độc quyền hạ tầng mạng (mạng cáp thuê bao, nhà trạm…) tại các khu công nghiệp, khu đô thị, tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng trước đây có trách nhiệm chia sẻ hạ tầng mạng viễn thông với các doanh nghiệp viễn thông khác theo quy định nhằm đảm bảo quyền tự do lựa chọn nhà mạng, dịch vụ, gói cước… của người dùng tại khu vực trên.

Tích cực thu hồi các hệ thống cáp kết cuối không còn sử dụng để đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, tăng hiệu quả sử dụng hạ tầng mạng lưới.

Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về hiện trạng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất của doanh nghiệp và tình hình triển khai Chỉ thị 04/CT-BTTT theo quy định.

Chủ đầu tư xây dựng công trình giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị, tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng (chung cư, tòa nhà văn phòng, khách sạn) thực hiện nghiêm quy định về quy hoạch, thiết kế, xây dựng và sử dụng công trình viễn thông thụ động theo quy định. Trong quá trình thiết kế, xây dựng và ký kết thỏa thuận sử dụng hạ tầng viễn thông thụ động với các doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo cho người sử dụng dịch vụ trong khu vực công trình xây dựng được lựa chọn doanh nghiệp viễn thông.

Không ký kết thỏa thuận độc quyền cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất với bất kỳ doanh nghiệp viễn thông nào.

4/5/2016 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbăng thông rộng, tăng cường công tác quản lý, dịch vụ viễn thông, giá cước782-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-thuc-day-phat-trien-ben-vung-thi-truong-nang-cao-chat-luong-dich-vu-truy-nhap-internet-bang-rong-co-dinh-mat-datThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai XuânMai Xuân
Chương trình làm việc tháng 5/2016 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 5/2016 của UBND tỉnh

TTĐT - Ngày 25-4, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 58/TB-UBND về “Chương trình làm việc tháng 5/2016 của UBND tỉnh”.


Theo đó, trong tháng 5/2016, UBND tỉnh sẽ thông qua các Chương trình, Quy hoạch để trình Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua vào tháng 5/2016, gồm: Chương trình huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020; tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Tân Uyên giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Uyên đến năm 2025. Bên cạnh đó, thông qua Quy định tiêu chí quy mô, diện tích tối thiểu cánh đồng lớn và mức hỗ trợ cụ thể về xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2016.  

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thông qua sửa đổi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020".

Yêu cầu các sở, ngành được phân công và các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua UBND tỉnh.​

4/29/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc của UBND tỉnh Bình Dương, chương trình làm việc tháng 5/2016759-chuong-trinh-lam-viec-thang-5-2016-cua-ubnd-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2016-2020Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 1096/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là đến năm 2020 khống chế thành công bệnh lở mồm, long móng (LMLM) trên địa bàn huyện Bàu Bàng, Phú Giáo và Dầu Tiếng; giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh LMLM gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Dương; xây dựng thêm ít nhất 03 xã được công nhận là xã an toàn dịch bệnh đối với bệnh LMLM. Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh sẽ triển khai tiêm phòng vắc xin; giám sát dịch bệnh và giám sát lưu hành vi rút; chẩn đoán xét nghiệm bệnh LMLM; kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tính chất nguy hiểm của bệnh LMLM; xử lý ổ dịch kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, giảm số ổ dịch và số gia súc mắc bệnh, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này và các nội dung có liên quan của “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020”. Ban hành phương án phòng, chống dịch LMLM trên địa bàn tỉnh theo quy định, với phương châm phòng là chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách liên quan. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản triển khai thực hiện Kế hoạch.

UBND các huyện Bàu Bàng, Phú Giáo và Dầu Tiếng xây dựng phương án cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để triển khai Kế hoạch. Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện tốt các giải pháp của Kế hoạch. Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản xây dựng ít nhất một xã trên địa bàn huyện được công nhận là xã an toàn dịch bệnh đối với bệnh LMLM. Xây dựng, bố trí kinh phí ngân sách địa phương theo phân cấp góp phần bảo đảm thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin LMLM phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định.

4/19/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình quốc gia phòng, chống lở mồm long móng, tiêm phòng vắc xin, giám sát dịch bệnh, khống chế dịch, xã an toàn dịch bệnh751-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-quoc-gia-phong-chong-benh-lo-mom-long-mong-giai-doan-2016-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2016-2017Bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2016-2017

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1076/KH-UBND​ về bình ổn thị trường sách giáo khoa (SGK), tập và dụng cụ học sinh năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh. 

​Mục tiêu của chương trình bình ổn nhằm bảo đảm cân đối cung ứng đủ mặt hàng SGK, tập, dụng cụ học sinh phục vụ năm học mới 2016-2017. Giảm giá bán các mặt hàng nêu trên từ 10-15% so với giá thị trường. Tổ chức hệ thống phân phối từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, chủ yếu tập trung ở các trường học, nhà sách và các nông trường cao su trên địa bàn tỉnh. Phục vụ chủ yếu cho nhóm đối tượng là học sinh các cấp: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Theo đó, có 3 doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn gồm: Công ty Cổ phần Văn hóa và Thương mại Bình Dương, Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị giáo dục Bình Dương và Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM-Fahasa. Tổng trị giá dự trữ hàng hóa bình ổn từ tháng 4/2016 đến hết 31/11/2016 (kể cả học kỳ 2 của năm học 2016-2017) là 70,62 tỷ đồng. Tỉnh hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Văn hóa và Thương mại Bình Dương, Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị giáo dục Bình Dương được vay ưu đãi 23 tỷ đồng ​với lãi suất 0%. Tổng số điểm bán hàng bình ổn là 124 điểm. 


  Bán hàng bình ổn thị trường SGK, tập và dụng cụ học sinh tại Nhà sách Fahasa

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa và tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo đủ lượng hàng cho học sinh các cấp; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng sách, tập, dụng cụ học sinh và thực hiện việc kiểm tra giá bán.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Đầu tư phát triển duyệt giá bán các mặt hàng bình ổn của các doanh nghiệp tham gia chương trình; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường giải ngân vốn theo đúng quy định. Tạm ứng vốn từ ngân sách tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển triển khai đến 02 doanh nghiệp vay ưu đãi với lãi suất bằng 0%. Cùng các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay ưu đãi thuộc nguồn vốn ngân sách.

Quỹ Đầu tư phát triển hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn, ký kết hợp đồng ủy thác, giải ngân vốn cho các doanh nghiệp tham gia chương trình và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho doanh nghiệp sớm giải ngân để dự trữ hàng hóa. Kiểm tra chặt chẽ tiến độ giải ngân vốn, sử dụng vốn và thu hồi vốn theo các điều khoản của hợp đồng tín dụng đã ký với các doanh nghiệp. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất với UBND tỉnh biện pháp giải quyết đối với các doanh nghiệp sử dụng vốn vay không đúng mục đích và không thực hiện trả nợ vay đúng hạn.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, tổ chức kiểm tra việc bán hàng bình ổn sản phẩm SGK, tập và dụng cụ học sinh tại các đại lý của các doanh nghiệp tham gia bình ổn và những điểm bán hàng lưu động tại các trường học, nhà văn hóa của các huyện, thị xã, thành phố.​

4/25/2016 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbình ổn sách giáo khoa, bình ổn sách, tập và dụng cụ học sinh728-binh-on-thi-truong-sach-giao-khoa-tap-va-dung-cu-hoc-sinh-nam-hoc-2016-2017Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Triển khai công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016Triển khai công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 22/KH-UBND về triển khai công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016. 

​Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các địa phương, lực lượng chức năng và phải tập trung đấu tranh kiên quyết, không bao che, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, các địa bàn tập trung đông dân cư như thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát, địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành phố lân cận, các trung tâm thương mại, siêu thị, ga Sóng Thần. 


   Lực lượng chức năng kiểm tra vận chuyển hàng hóa liên tỉnh Bắc-Nam bằng tàu hỏa từ các tỉnh phía Bắc vào tập kết tại ga Sóng Thần-Dĩ An 

Bảo đảm tính đồng bộ, không chồng chéo, trùng lắp giữa các lực lượng, các Đoàn liên ngành; tăng cường kiểm tra nhưng không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức và cá nhân kinh doanh hợp pháp. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người kinh doanh, người tiêu dùng; đồng thời xử lý nghiêm khắc, không bao che cho các đối tượng kinh doanh bất chính cố ý vi phạm, vi phạm có tổ chức, đường dây, ổ nhóm, vi phạm với quy mô lớn, hàng hóa dịch vụ vi phạm có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, kinh tế xã hội, môi trường.  

4/1/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phối hợp chống buôn lậu 616-trien-khai-cong-tac-phoi-hop-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo số 51/TB-UBND về việc “Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5”.

Theo đó, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2016), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 06 giờ 30 ngày 29/4/2016.

Sau Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, sẽ họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 130 năm Ngày Quốc tế Lao động vào lúc 9 giờ ngày 29/4/2016 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Về lịch nghỉ lễ, căn cứ Thông báo số 4659/TB-BLĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào ngày nghỉ thứ Bảy (16/4/2016) nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (18/4/2016); Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động trùng vào ngày nghỉ thứ Bảy (30/4/2016) và Chủ nhật (01/5/2016) nên công chức, viên chức được nghỉ bù 02 ngày vào thứ Hai (02/5/2016) và thứ Ba (03/5/2016).

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ dân treo Quốc kỳ trong 03 ngày: 16/4/2016 (Giỗ Tổ Hùng Vương), 30/4/2016 (Ngày Giải phóng miền Nam) và 01/5/2016 (Ngày Quốc tế Lao động).

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp các ngành liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên. Tại các huyện, thị xã khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh các vấn đề đột xuất xảy ra.

Trước các ngày lễ kỷ niệm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ,… tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để tuyên truyền về kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.


4/11/2016 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtviếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, nghỉ lễ, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5613-thong-bao-vieng-nghia-trang-liet-si-treo-quoc-ky-nghi-le-ky-niem-ngay-gio-to-hung-vuong-va-30-4-1-5Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tăng cường thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020Tăng cường thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020

TTĐT - Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1067/UBND-VX về việc tăng cường phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và địa phương cần quan tâm, tăng cường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai Kế hoạch số 3191/KH-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhằm đưa khoa học và công nghệ vào công tác quản lý, sản xuất.


Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp

Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ngành liên quan căn cứ Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thu thập thống kê các chỉ số giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị liên quan đến việc đánh giá các mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.


4/13/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkhoa học công nghệ, Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương611-tang-cuong-thuc-hien-cac-muc-tieu-chien-luoc-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-giai-doan-2016-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ởTách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND​ về việc tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh. 

​Theo đó, nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, ngăn chặn và hạn chế tình trạng phân lô bán nền, kinh doanh bất động sản trái pháp luật, người dân được tách thửa đất để đảm bảo các quyền lợi của người sử dụng đất, thửa đất sau khi tách thửa được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng. Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến hoạt động tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở.​

Cụ thể, điều kiện để thực hiện việc tách thửa: Căn cứ vào kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng; có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc chia tách thửa đất để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013. Đối với trường hợp thửa đất phù hợp với quy hoạch đất ở, việc tách thửa phải đảm bảo diện tích thửa đất tách ra, thửa đất còn lại bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu đất ở theo các điều kiện được quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh. Đối với trường hợp thửa đất không thuộc quy hoạch đất ở, cho phép người sử dụng đất tách thửa các loại đất không phải là đất ở trên cơ sở sử dụng đất đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng. Nghiêm cấm việc phân lô, bán nền trái pháp luật để sử dụng vào mục đích đất ở khi không phù hợp với quy hoạch. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

Các trường hợp không được tách thửa: Diện tích đất xin tách thửa khi đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa, kê biên để đảm bảo thi hành án; thửa đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án; thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

4/1/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttách thửa, quy định tách thửa đất ở, đất ở, phân lô bán nền 587-tach-thua-doi-voi-cac-loai-dat-khong-phai-la-dat-oThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Triển khai thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự trên địa bàn tỉnhTriển khai thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự trên địa bàn tỉnh

TTĐT - Ngày 28/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 841/KH-UBND về việc “Triển khai thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Cụ thể, trong năm 2016, tổ chức hội nghị triển khai cho lãnh đạo UBND, cơ quan, ban,0000 ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức làm trợ giúp pháp lý, cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ, công chức tư pháp, hòa giải viên cơ sở… Trong năm 2017, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự. Trong năm 2016, 2017 và những năm tiếp theo, duy trì tuyên truyền Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; in và cấp phát tài liệu tuyên truyền như tờ gấp, đĩa CD dạng hỏi đáp, tình huống, tiểu phẩm… Đồng thời, lồng ghép kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự trong nội dung kiểm tra hàng năm của cấp tỉnh, huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

4/1/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, triển khai, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, tập huấn, tuyên truyền585-trien-khai-thi-hanh-bo-luat-dan-su-va-bo-luat-to-tung-dan-su-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2016Hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2016

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2016.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, UBND huyện Bắc Tân Uyên chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn địa điểm, chuẩn bị nội dung tổ chức lễ mít tinh trọng điểm cấp tỉnh hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2016....Sau lễ mít tinh, phát động toàn thể lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện, công chức, viên chức, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, học sinh, công nhân và quần chúng nhân dân tham gia làm vệ sinh các khu vực công cộng, nơi ở, nơi làm việc; thu gom rác thải, khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn các địa phương nội dung hoạt động trong "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" một cách thiết thực nhằm huy động sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá toàn dân sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường. Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn thực hiện vệ sinh, bảo trì, sửa chữa các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn để đảm bảo công trình hoạt động ổn định, cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ nhân dân, tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn sau đầu tư mang lại hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch sinh hoạt cho người dân sử dụng an toàn.


Công tác vệ sinh môi trường góp phần làm cho các tuyến đường trở nên sạch, đẹp

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở kinh doanh, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường. Quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề khoan giếng và hạn chế khoan giếng nhỏ lẻ khai thác nước ngầm ở những vùng có nguy cơ cạn kiệt và ô nhiễm tầng nước ngầm. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động các đơn vị, trường học, các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, xã, phường, thị trấn,… trên địa bàn thực hiện treo băng rôn, áp phích tại trụ sở, trên các tuyến đường chính với các thông điệp tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường; vận động cán bộ, nhân viên hưởng ứng "Tuần lễ " bằng các việc làm thiết thực như: vệ sinh nơi làm việc, chăm sóc, trồng cây xanh tạo môi trường làm việc xanh-sạch-đẹp. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng những nội dung và giải pháp cơ bản để thực hiện hoàn thành Mục tiêu chiến lược Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung nông thôn, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý chất thải chuồng, trại chăn nuôi.​​

4/19/2016 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnước sạch và vệ sinh môi trường, tuần lễ quốc gia về nước sạch và môi trường, nước sạch, môi trường 548-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệngTriển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1251/KH-UBND về việc “Triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016”.


Theo đó, Chiến dịch gồm nhiều hoạt động nhằm xây dựng mô hình phòng, chống sốt xuất huyết (SXH), Zika, tay chân miệng (TCM), thu hút sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể ở cấp xã và cấp huyện, tạo thành phong trào và sự thay đổi hành vi của từng hộ gia đình trong việc tự giác thực hiện các biện pháp diệt muỗi, loại trừ lăng quăng và vệ sinh khi chăm sóc trẻ em.

Chiến dịch được tổ chức liên tục hàng tuần từ tháng 5 đến tháng 12/2016 tại các xã trọng điểm (34 xã, phường) thuộc TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An và TX.Dĩ An. Các hoạt động chính của Chiến dịch gồm: Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; huy động nhân lực tham gia phát tờ rơi, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà; điều tra các chỉ số côn trùng tại địa phương; tổ chức kiểm tra, giám sát…

Giao UBND cấp huyện củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện; xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến dịch tại địa phương; phân công trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp xã trước và trong các đợt Chiến dịch.

Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh về việc phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tham gia chỉ đạo, giám sát chiến dịch. Chỉ đạo hệ thống y tế công lập từ tuyến tỉnh đến tuyến xã chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp, làm nòng cốt trong hướng dẫn, thực hiện chuyên môn kỹ thuật. Tổ chức điều tra côn trùng tại một số địa phương trọng điểm. Cung cấp thông tin và nội dung truyền thông cho các ban ngành, đoàn thể liên quan để tuyên truyền.

Các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền về tình hình bệnh SXH, Zika, TCM tại tỉnh; kế hoạch thực hiện Chiến dịch; kiến thức phổ thông và các khuyến cáo về phòng, chống bệnh SXH, Zika và bệnh TCM...

Mục tiêu cụ thể

- 100% cấp huyện, cấp xã đồng loạt tổ chức công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 2 ngày/tuần, mỗi ngày 02 lần trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 12/2016;

- 100% xã, phường, thị trấn trọng điểm có nguy cơ bùng phát dịch đồng loạt tổ chức Chiến dịch;

- Trong Chiến dịch, có trên 90% hộ gia đình tại các xã có nguy cơ được thực hiện kiểm tra lăng quăng trong các vật dụng chứa nước; cấp tờ rơi tuyên truyền; hướng dẫn cách triệt nơi sinh sản của muỗi để phòng bệnh SXH, Zika và hướng dẫn vệ sinh khi chăm sóc trẻ em để phòng bệnh TCM;

- Các chỉ số về côn trùng, số ca bệnh SXH, TCM giảm từ 5-10% sau mỗi đợt giám sát.


4/29/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChiến dịch tổng vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống Zika, phòng chống tay chân miệng512-trien-khai-chien-dich-tong-ve-sinh-moi-truong-phong-chong-sot-xuat-huyet-zika-va-tay-chan-miengThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Công bố danh mục mua sắm tập trungCông bố danh mục mua sắm tập trung

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 965/QĐ-UBND công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

Theo Quyết định, danh mục tài sản mua sắm tập trung của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: Sở Thông tin và Truyền thông mua máy vi tính các loại và thiết bị tương đương, máy in, máy photocopy. Sở Giáo dục và Đào tạo mua  trang thiết bị ngành giáo dục kể cả trang thiết bị giảng dạy. Sở Y tế mua trang thiết bị ngành y tế kể cả trang thiết bị giảng dạy, trừ thuốc. Việc điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện của tỉnh theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đối tượng không thực hiện mua sắm tập trung gồm tài sản đặc biệt và tài sản chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân. Tài sản mua sắm từ nguồn vốn viện trợ, tài trợ, nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài mà nhà tài trợ có yêu cầu về mua sắm khác với quy định tại Quyết định này.

Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tập trung gồm kinh phí được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương. Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách Nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Quyết định này. Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; nguồn kinh phí từ Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Nguồn Quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.​​​

4/29/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdanh mục mua sắm, mua sắm tập trung, mua sắm công, mua sắm46-cong-bo-danh-muc-mua-sam-tap-trungThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chế định Thừa phát lạiTriển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chế định Thừa phát lại

TTĐT - Ngày 30/3/2016, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 905/KH-UBND về việc “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo đó, Kế hoạch xác định nội dung, công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả.

Cụ thể, trong năm 2016 và các năm tiếp theo, thực hiện tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại với các hoạt động như: tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan; biên soạn, cấp phát tài liệu, truyền thông trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương. Tiếp tục thực hiện chế định Thừa phát lại và thành lập mới các Văn phòng Thừa phát lại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc chấp hành pháp luật, quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của các Văn phòng Thừa phát lại trong quá trình hoạt động.

Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai Kế hoạch. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các Văn phòng Thừa phát lại.

Cơ quan tiến hành tố tụng, UBND cấp huyện, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 107/2015/QH13 trên địa bàn tỉnh.

4/1/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThừa phát lại, chế định Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại, tuyên truyền phổ biến, thanh tra, kiểm tra450-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-ve-che-dinh-thua-phat-laiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Kế hoạch triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020Kế hoạch triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020

TTĐT - Nhằm tiếp tục đảm bảo cho mọi người khuyết tật được chăm sóc toàn diện về văn hóa, y tế, giáo dục và việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 953/KH-UBND về việc “Triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình là trên 95% người khuyết tật (NKT) được mở hồ sơ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; trên 50% NKT mở hồ sơ phục hồi được hội nhập; 70% trẻ em khuyết tật ở độ tuổi đi học đến trường; 90% gia đình có NKT mở hồ sơ phục hồi tham gia phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; trên 95% NKT cần dụng cụ trợ giúp được cấp dụng cụ; trên 80% NKT tham gia sinh hoạt tại cộng đồng.

Ban điều hành Chương trình tuyến tỉnh lập kế hoạch cụ thể gửi các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Điều phối cấp kinh phí để duy trì hoạt động của Chương trình. Biên soạn, in mới tài liệu, giáo trình, tờ bướm, áp phích, hồ sơ theo dõi NKT, biểu mẫu và sổ quản lý chung về phục hồi chức năng. Phối hợp ngành liên quan tiếp tục phục hồi chức năng, hỗ trợ, giúp đỡ NKT. Đào tạo nhân lực phục vụ chương trình. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý NKT.

Ban điều hành Chương trình tuyến huyện tiếp tục giám sát, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tham mưu cho UBND huyện về hoạt động của Chương trình. Phối hợp thực hiện Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng với các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

Cấp xã, phường, thị trấn nâng cao chất lượng, hiệu quả tập luyện cho NKT tại cộng đồng. Củng cố hồ sơ quản lý, cập nhật mới các thông tin về hoạt động của chương trình tại địa phương. Tăng cường vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ NKT.

4/6/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngười khuyết tật, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Ban điều hành442-ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-phuc-hoi-chuc-nang-dua-vao-cong-dong-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016

TTĐT - Nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm và dứt điểm việc sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu rõ nét vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, phụ gia, chất bảo quản trong sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016.

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế phối hợp quản lý an toàn thực phẩm (ATTP). Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện, chấp hành các qui định về đảm bảo ATTP, xây dựng, củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, hỗ trợ kết nối sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn thông qua việc phối hợp xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu rau, thịt cung cấp sản phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn; mở rộng vùng sản xuất được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi.


Thu hoạch rau tại Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. Ảnh: Quỳnh Nhiên

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện theo những nội dung trên. Sở Tài chính bố trí kinh phí ngân sách để các đơn vị đảm bảo thực hiện kế hoạch trong năm 2016.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tăng cường thông tin, tuyên truyền về ATTP nông, lâm, thủy sản, kịp thời giới thiệu những mô hình sản xuất tốt và phản á​nh những cơ sở sản xuất kinh doanh chưa bảo đảm ATTP.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch:

- Ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và chất cấm, kháng sinh trong nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản;

- Kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ thịt gia súc, gia cầm;

- Tỷ lệ mẫu giám sát ô nhiễm vi sinh trong thịt gia súc, gia cầm vượt ngưỡng giảm 10% so với năm 2015;

- Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả vượt ngưỡng tiếp tục giữ mức dưới 4%  như năm 2015 và không có mẫu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật cấm;

- Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt gia súc, gia cầm và thủy sản ở mức dưới 8%;

- Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP đạt trên 90% số cơ sở thuộc đối tượng phải kiểm tra theo qui định. 9/9 huyện, thị, thành phố triển khai thống kê, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận trên 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo phân cấp đủ điều kiện đảm bảo ATTP;

- Thống kê, ký cam kết bảo đảm ATTP trên 90% số cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ và tổ chức kiểm tra việc chấp hành cam kết ít nhất 10% số cơ sở cam kết theo quy định.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình chuỗi kiểm soát ATTP. Có ít nhất 15 cơ sở sản xuất trên địa bàn được chứng nhận VietGAP năm 2016.​4/11/2016 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp, chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất, kháng sinh, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật291-ke-hoach-hanh-dong-nam-cao-diem-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-trong-linh-vuc-nong-nghiep-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Công bố công khai quyết toán năm 2014 và dự toán ngân sách năm 2016Công bố công khai quyết toán năm 2014 và dự toán ngân sách năm 2016

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định 787/QĐ-UBND​ về việc công bố công khai quyết toán năm 2014 và dự toán ngân sách năm 2016.

​Theo đó, về cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm 2014: tổng số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 31.739,878 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương 13.257,363 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 13.853,482 tỷ đồng. Cân đối quyết toán ngân sách cấp tỉnh năm 2014: nguồn thu ngân sách cấp tỉnh là 10.079,087 tỷ đồng; chi ngân sách cấp tỉnh là 10.764,759 tỷ đồng. Cân đối quyết toán ngân sách cấp huyện năm 2014: nguồn thu là 6.802,987 tỷ đồng; chi ngân sách là 6.713,434 tỷ đồng.

Cân đối dự toán ngân sách địa phương năm 2016: tổng số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 39.000 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 14.779,488 tỷ đồng; chi ngân sách là 15.432,000 tỷ đồng.

 

4/11/2016 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquyết toán ngân sách, dự toán ngân sách, thu ngân sách, ngân sách nhà nước 237-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-nam-2014-va-du-toan-ngan-sach-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
1 - 30Next