Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo ​tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 3/CT-TTg về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phân loại đường để tính giá cước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030”. Quyết định này thay thế Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt "Phương án điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2020". 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng  (PCTN) giai đoạn 2019-2021" năm 2020. 

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 NewHành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử cho khách hàng; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch; tập trung xử lý vướng mắc về lao động; đẩy mạnh thông tin truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Việt Nam để ổn định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trong tháng 4 năm 2020. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Kế hoạch ​​

3/31/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttháo gỡ, khó khăn, kinh doanh, bảo đảm, an sinh, xã hội, ứng phó, dịch Covid-19 910-hanh-dong-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-ung-pho-dich-covid-19Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
269.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020 Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020
TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020.

 ​

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức Lễ phát động gắn với tổ chức giải bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Bình Dương năm 2020 trước ngày 25/5/2020.

Đối với cấp huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020, đồng thời triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra; phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ phát động. Thời gian tổ chức Lễ phát động từ ngày 25/5 đến trước ngày 01/6/2020.

Tùy theo tình hình thực tế và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, các đơn vị, địa phường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động đảm bảo đúng quy định và đạt chất lượng. Vận động mọi đối tượng, đặc biệt là toàn thể trẻ em các xã, phường, thị trấn, trường học trên địa bàn tham gia Lễ phát động. Vận động nhân dân, các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động.

​ Kế hoạch ​​

3/13/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphát động, toàn dân, tập luyện, môn bơi, đuối nước 88-to-chuc-le-phat-dong-toan-dan-tap-luyen-mon-boi-phong-chong-duoi-nuoc-tinh-binh-duong-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
270.00
121,000
0.00
121000
0
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019; tuyên truyền các Luật, Nghị quyết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luậtHưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019; tuyên truyền các Luật, Nghị quyết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

TTĐT - ​UBND tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019; tuyên truyền các Luật, Nghị quyết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong cô​​ng tác phổ biến giáo dục pháp luật.

​Theo đó, ​các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019, c​ăn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu được đăng tải trên website của Sở Tư pháp (https://stp.binhduong.gov.vn - paner Ngày pháp luật Việt Nam 9/11) từ ngày 15/9/2019; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; triển khai thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để phối hợp, tham mưu tháo gỡ kịp thời; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Văn bản ​


9/4/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHưởng ứng, Ngày pháp luật, 9/11, Luật, Nghị quyết, phổ biến, giáo dục, pháp luật390-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-2019-tuyen-truyen-cac-luat-nghi-quyet-va-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
326.00
121,000
0.00
121000
39,446,000
Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệmKết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) với Trục liên thông văn bản quốc gia ​trong giai đoạn thử nghiệm.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, khẩn trương triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 10143/VPCP-KSTT ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/12/2018.

Văn bản ​​

12/13/2018 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKết nối, liên thông, phần mềm, văn bản, điều hành, trục, quốc gia, thử nghiệm293-ket-noi-lien-thong-phan-mem-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-voi-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-trong-giai-doan-thu-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
157.00
121,000
0.00
121000
18,997,000
Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở  NewNâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2020, có ít nhất 95% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; từ 60% - 75% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; 100% đội ngũ tập huấn viên cấp tnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc biên soạn, biên dịch, phát hành Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; các tài liệu hỗ trợ, tham khảo dành riêng cho hòa giải viên và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử; rà soát, củng cố tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật hòa giải ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; cử đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh tham dự tập huấn của Trung ương.

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác hòa giải giữa hòa giải viên cơ sở và đội ngũ thẩm phán Tòa án nhân dân 02 cấp của tỉnh; tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện.

UBND các cấp định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo nội dung bộ tài liệu đã được Bộ Tư pháp ban hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, chủ động lựa chọn đơn vị cấp xã để thực hiện chỉ đạo điểm, ưu tiên tập trung lựa chọn các xã chưa đạt tiêu chí về hòa giải ở cơ sở khi đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Kế hoạch ​

3/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNâng cao, năng lực, đội ngũ, hòa giải viên, cơ sở  365-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-hoa-giai-vien-o-co-soThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
517.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai thực hiện một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt NamNewTriển khai thực hiện một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Theo đó, các s, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ đến công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó lưu ý một số điểm mới của Nghị định.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 4 Nghị định quy định: Kể từ ngày Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của một người có hiệu lực pháp luật, giấy tờ quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người đó không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, nếu những người này vẫn cố tình sử dụng những giấy tờ quy định tại Điều 11 để chứng minh quốc tịch Việt Nam thì sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định.

Tại Điều 5 của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng quốc tịch của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ công nhận quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Thực hiện quy định này, kể từ ngày 20/3/2020 trên tất cả các giấy tờ có mục ghi "quốc tịch" do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài chỉ được ghi "quốc tịch Việt Nam"; tuyệt đối không ghi thêm quốc tịch nước ngoài của người đó, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

 Văn bản ​

3/31/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLuật Quốc tịch 799-trien-khai-thuc-hien-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-quoc-tich-viet-naThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
392.00
121,000
0.00
121000
0
Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng VươngTreo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo đó, các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 02/4/2020 (Giỗ tổ Hùng Vương).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 02/4/2020 (tức mùng 10/3 năm Canh Tý).

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về UBND tỉnh.

Trước ngày lễ kỷ niệm, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ,... tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để tuyên truyền về kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thông báo ​​

3/27/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuốc kỳ, Giỗ Tổ, Hùng Vương412-treo-quoc-ky-va-nghi-le-ky-niem-ngay-gio-to-hung-vuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
273.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 8- treo cờ.mp3
Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình DươngNewKế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/3/2020 và thay thế Quyết định 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh.

​Theo đó, tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gồm các chức danh sau:

Các chức danh thi tuyển thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý:

- Cơ quan hành chính: Phó Giám đốc Sở và tương đương;

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường đại học công lập thuộc tỉnh, Hiệu trưởng trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh.

Các chức danh thi tuyển thuộc diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý:

- Cơ quan hành chính: Chi cục trưởng và tương đương thuộc sở, ban, ngành;

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó Hiệu trưởng các trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh.

Các chức danh thi tuyển thuộc thẩm quyền của sở, ban, ngành quản lý:

- Cơ quan hành chính: Phó Chi cục trưởng và tương đương; Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, chi cục, ban thuộc sở;

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành.

Các chức danh thi tuyển thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý:

- Cơ quan hành chính: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Phạm vi thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý không bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

 Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển, đang công tác trong cùng sở, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 02 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức và thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển.

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển quy định; đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, thời gian công tác và các yêu cầu khác theo quy định của Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ.

Quyết định ​​

3/30/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi tuyển, chức danh, lãnh đạo, quản lý 54-ke-hoach-thi-tuyen-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
723.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

Theo đó, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên chưa hoàn thành theo Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020 đối với ngành, lĩnh vực và địa phương; lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên của ngành và địa phương gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ…

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để tổ chức hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020, phù hợp với mục tiêu phát triển thanh niên và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua, ban hành; phối hợp cùng Sở Nội vụ và các ngành có liên quan chủ động tổ chức tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác này để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên cho phù hợp với tình hình địa phương. ​​

Văn bản ​​

3/6/2020 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết nhiệm vụ, trọng tâm, nhà nước, thanh niên 290-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-thanh-nien-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
310.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tin 3 - Quan ly nha nuoc vr thanh nien (1).mp3
Triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam Triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

 

​Theo đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các đơn vị, tổ chức có liên quan tập trung thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng đô thị thông minh; trong đó ưu tiên cho các dự án phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung, định hướng đầu tư xây dựng và phát triển các trung tâm quản lý, điều hành thông minh cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông,…); các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, lĩnh vực cấp điện, chiếu sáng, lĩnh vực cấp nước, thoát nước. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị thông minh.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về các nội dung được nêu trong Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các nội dung được nêu trong Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Đề án Thành phố thông minh Bình Dương; Kế hoạch số 13/KH-BĐH ngày 20/02/2019 của Ban điều hành Thành phố thông minh về Kế hoạch triển khai công tác của Ban điều hành Thành phố thông minh năm 2019 tại cuộc họp ngày 03/12/2018.

Các cơ quan báo chí, hệ thống đài tuyền thanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên tuyền theo các nội dung được nêu và các văn bản khác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, mục tiêu phát triển Thành phố thông minh Bình Dương trong các giai đoạn tiếp theo.

Chỉ thị 

 

7/23/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết38-trien-khai-thuc-hien-de-an-phat-trien-do-thi-thong-minh-ben-vung-viet-namThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
352.00
121,000
0.00
121000
42,592,000
/PublishingImages/2019-07/tin 12- trien khai thuc hien de an do thi thong minh.mp3
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ caoTăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác tuyên truyền cho cho quần chúng nhân dân và công chức, viên chức của ngành mình nắm vững phương thức thủ đoạn của tội phạm, nâng cao cảnh giác và tham gia tố giác tội phạm.

Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện nguyên nhân, điều kiện, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; thu thập thông tin, tài liệu và phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao để có kế hoạch đấu tranh, xử lý hiệu quả; nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng chủ động phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành liên quan trong công tác đấu tranh, trấn áp, điều tra xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm và tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp với Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan thiết lập đường dây nóng, cơ chế phản ứng nhanh để kịp thời ngăn chặn tội phạm; truy xét dòng tiền, ngăn chặn việc các đối tượng tẩu tán, rút tiền khỏi hệ thống ngân hàng Việt Nam, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân…

Văn bản ​

3/26/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết tội phạm, vi phạm, pháp luật, công nghệ cao814-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-toi-pham-va-vi-pham-phap-luat-khac-co-su-dung-cong-nghe-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về hoà giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện quy định của Chính phủ về hoà giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hoà giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, trong quý III, IV/2017, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị lồng ghép, sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng…; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hoà giải thương mại cho Sở Tư pháp; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác để đảm bảo việc đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc, đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài được thuận lợi, kịp thời.

Hằng năm, Sở Tư pháp lập và công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.​

8/30/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthòa giải thương mại151-trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-cua-chinh-phu-ve-hoa-giai-thuong-mai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
243.00
121,000
0.40
121000
29,451,400
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và tổ chức các Đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và tổ chức các Đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018). 

​Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 26/7/2018.

Tại các huyện, thị xã, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn h​óa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh,UBND  thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

UBND tỉnh cũng ban hành Thông báovề việc tổ chức các Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đi thăm, tặng quà gia đình đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Theo đó, tổ chức 09 Đoàn đi thăm, tặng quà 45 gia đình chính sách trên địa bàn 9 huyện, thị, thành phố của tỉnh. ​


7/20/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtviếng nghĩa trang, nghĩa trang Liệt sĩ, ngày thương binh liệt sĩ,  tặng quà đối tượng chính sách 587-vieng-nghia-trang-liet-si-va-to-chuc-cac-doan-di-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-nhan-ky-niem-71-nam-ngay-thuong-binh-liet-siThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Đề án đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 và đến 2025 Đề án đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 và đến 2025

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Đề án​ đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020 và đến 2025.​

Theo đó, mục tiêu của Đề án là đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có văn bằng chứng chỉ là 30%; đào tạo nghề cho lao động nông thôn với số lượng 4.000 học viên; hàng năm, giải quyết cho số việc làm tăng thêm khoảng 45.000 lao động. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó có văn bằng chứng chỉ là 40%; hàng năm, giải quyết cho số việc làm tăng thêm khoảng 45.000 lao động.

Đối tượng được đào tạo là thanh niên trong độ tuổi lao động ở thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc chưa có việc làm; bộ đội xuất ngũ; học sinh, học viên trung cấp, cao đẳng, sinh viên đại học, các chuyên ngành khác đã học xong nhưng chưa có việc làm; người lao động tại doanh nghiệp.

Ngành nghề được đào tạo là các ngành nghề mũi nhọn, sử dụng khoa học – công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, như: Công nghệ thông tin, CNC, công nghệ sinh học, điện, điện tử,...

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường học và cơ sở giáo dục... thường xuyên thực hiện các giải pháp chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung tham mưu xây dựng từ 02 đến 03 trường cao đẳng có chất lượng tầm khu vực và quốc tế; thường xuyên tổ chức các Hội thảo dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, tìm ra các ngành nghề cần đào tạo, ưu tiên phát triển các nghề trọng điểm; xây dựng quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tăng cường thực hiện các chương trình đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, trung cấp; tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm…

11/15/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngười lao động, tay nghề823-de-an-dam-bao-nguon-lao-dong-co-tay-nghe-dap-ung-nhu-cau-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2018-2020-va-den-2025Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
460.00
121,000
0.50
121000
55,720,500
Chương trình làm việc tháng 12/2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo chương trình làm việc tháng 12/2019 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ III (09-13/12/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2020; Kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2019; thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương chi cục, ban thuộc sở, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Trong tuần thứ IV (16-20/12/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua Đề án nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng năm 2030; Đề án định hướng ngành nghề, dự án kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

Thông b​​áo ​12/5/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc, tháng 12/2019, UBND tỉnh Bình Dương101-chuong-trinh-lam-viec-thang-12-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
240.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày tái lập tỉnh, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt NamKế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày tái lập tỉnh, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
   TTĐT - Ngày 08-10, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2995/KH-UBND "Triển khai tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2014), 84 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2014), hoạt động phục vụ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014".
 
Theo đó, hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày tái lập tỉnh và chào mừng năm mới dương lịch 2014 gồm: Chương trình văn nghệ chào mừng năm mới, giải Việt dã chào mừng năm mới. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với mức độ và quy mô phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.
 
Hoạt động mừng Đảng, đón Xuân Giáp Ngọ 2014 được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Tại khu vực nội ô thành phố Thủ Dầu Một, trang trí đường phố, khu vực nội ô thành phố Thủ Dầu Một, trang trí Đường hoa Bạch Đằng với chủ đề "Bình Dương rạng ngời sắc Xuân”, trang trí Khu hành chính tập trung của tỉnh; tổ chức Chợ hoa xuân, Hội hoa xuân, Hội báo xuân, triển lãm nhiếp ảnh và mỹ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí tại Công viên Văn hóa Thanh Lễ, Chương trình ca nhạc tạp kỹ chào mừng năm mới, Đêm hội giao thừa Tết Nguyên đán Giáp ngọ 2014 tại khu vực Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh (gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, bắn pháo hoa,...).
 
Tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thực hiện chỉnh trang đô thị, trang trí trên các tuyến đường chính và trung tâm huyện, thị, tổ chức Đêm hội Giao thừa (biểu diễn Lân, Sư, Rồng, chương trình văn hóa, nghệ thuật, bắn pháo hoa chào mừng năm mới).
 
Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức các buổi họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930 - 03/2/2014), mừng tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Ngoại giao đoàn, họp mặt chức sắc các tôn giáo và đồng bào dân tộc, kiều bào, tiếp cộng đồng người Hoa chúc Tết (Đoàn đại biểu người Hoa thành phố Thủ Dầu Một), họp mặt Báo chí, văn nghệ sĩ và tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh (Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, hộ gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn...).
 

Hoài Hương

10/27/2013 9:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1695-Ke-hoach-hoat-dong-ky-niem-ngay-tai-lap-tinh-ngay-thanh-lap-Dang-Cong-san-Viet-NamThông tin chỉ đạo, điều hành
Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm chủ động thực hiện công tác phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho động vật thuỷ sản nuôi trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp phòng bệnh gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản; quan trắc môi trường; giám sát dịch bệnh thủy sản. Các biện pháp chống dịch gồm: Thu thập thông tin dịch bệnh; biện pháp xử lý; công bố dịch; công bố hết dịch.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tổ chức thực hiện vùng nuôi thủy sản an toàn tại địa phương; quản lý cơ sở, vùng nuôi thủy sản an toàn theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh kế hoạch dự trù về vật tư, hóa chất, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống bao gồm cả hỗ trợ cho người nuôi có thủy sản mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch và khi công bố dịch. Chỉ đạo, giám sát việc xử lý, tiêu hủy thủy sản nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh và huy động lực lượng tham gia chống dịch ở địa phương theo đề nghị của cơ quan thú y. Kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng hóa chất từ Quỹ dự phòng của địa phương theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh thủy sản nuôi ở địa phương. Thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến từng người nuôi về mùa vụ thả nuôi thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng chương trình phòng, chống dịch bệnh thủy sản của tỉnh và kế hoạch hàng năm; phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và mùa vụ nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kiểm dịch, kiểm soát dịch bệnh; chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

1/18/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phòng chống dịch bệnh, động vật thủy sản, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, năm 2017185-phong-chong-dich-benh-dong-vat-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Thực hiện hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015Thực hiện hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015
   TTĐT - Ngày 18-3, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 757/UBND-VX về việc “Thực hiện các hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015”.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015, bao gồm: hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015;  phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động cho ít nhất 800 doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng, khai thác khoáng sản, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2015; sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính để hỗ trợ hoạt động thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và điều tra tai nạn lao động.
 
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015 trên địa bàn tỉnh - đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
  
Hoài Hương
3/22/2015 12:27 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1991-Thuc-hien-hoat-dong-thanh-tra-an-toan-lao-dong-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015Thực hiện hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015
  
TTĐT - Ngày 18-3, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 757/UBND-VX về việc “Thực hiện các hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015”.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015, bao gồm: hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015;  phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động cho ít nhất 800 doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng, khai thác khoáng sản, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2015; sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính để hỗ trợ hoạt động thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và điều tra tai nạn lao động.
 
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015 trên địa bàn tỉnh - đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
  
Hoài Hương
3/22/2015 12:27 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1198-Thuc-hien-hoat-dong-thanh-tra-an-toan-lao-dong-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình DươngTổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính.

​Theo đó, số lượng Phó Giám đốc Sở Tài chính cần tuyển là 02 người. 

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Tài chính, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Tài chính, có nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được đăng ký tham gia dự tuyển.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể các chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong quý IV năm 2019.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Tài chính; nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển… Thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…​

Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.​

Kế hoạch​ 


10/10/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSở Tài chính, thi tuyển, chức danh Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
350.00
0
0.00
0
Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấpPhát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh phát động thi đua với những nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của ngành, các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng; thi đua thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung trí tuệ, công sức xây dựng hệ thống văn kiện trình Đại hội; thực hiện tốt công tác nhân sự bảo đảm theo đúng quy định, chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, an ninh, hậu cần phục vụ cho Đại hội. Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua cụ thể, thiết thực, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch trong thời gian tới; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chỉ thị ​

2/25/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhát động, thi đua, thành tích, chào mừng, Đại hội, Đảng bộ, các cấp991-phat-dong-thi-dua-lap-thanh-tich-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-cac-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
539.00
121,000
0.00
121000
0
Tập trung thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc giaTập trung thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 07/02/2020 về giải pháp tập trung thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.

​Theo đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc theo Văn bản số 517/BKHĐT-VP ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 và Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh; chỉ đạo thúc đẩy việc lồng ghép các mục tiêu được giao tại Kế hoạch số 1477/KH-UBND ngày 12/04/2018 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành mình; đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng, nâng cao năng suất lao động; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm theo Chương trình số 23-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020; phát triển kết cấu hạ tầng phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Văn bản ​

3/13/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết953-tap-trung-thuc-day-tang-nang-suat-lao-dong-quoc-giThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 6- tap trung tang nang suat lad quoc gia.mp3
Hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình DươngHướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ sở thực hiện xã hội hóa là các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa; các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đáp ứng các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại các Quyết định số: 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 để được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Trình tự thực hiện xã hội hóa như sau: Nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành về dự án xã hội hóa mà nhà đầu tư quan tâm; đồng thời có văn bản nêu rõ nội dung đề nghị đầu tư dự án cụ thể. Sở quản lý chuyên ngành tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi UBND tỉnh quyết định chọn nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa, nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành thực hiện thủ tục xác nhận cơ sở thực hiện xã hội hóa đạt yêu cầu loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; nhà đầu tư liên hệ các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện dự án. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi văn bản thông báo dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để cơ quan thuế xem xét, ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất chính thức và các chính sách thuế khác theo quy định.

Văn bả​n 

3/7/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxã hội hóa514-huong-dan-trinh-tu-thuc-hien-xa-hoi-hoa-theo-nghi-dinh-69-2008-nd-cp-59-2014-nd-cp-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
450.00
121,000
121,000.00
121000
54,450,000
/PublishingImages/2019-03/Huong dan trinh tu thuc hien XHH.mp3
Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, ​định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

Theo đó, mục tiêu xây dựng nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 – 2020 củng cố, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan quản lý, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; hoàn thiện khung pháp lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Trung ương nhằm tăng cường thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; nâng cấp, triển khai rộng Cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh; đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tích hợp, liên thông giữa các hệ thống, hướng đến hình thành kênh giao tiếp hành chính duy nhất của Chính quyền với người dân và doanh nghiệp; nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo liên thông với Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến qua nền tảng tích hợp địa phương (LGSP); xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; nâng cấp cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức; 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực, định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng sở, ban, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các sở, ban, ngành, địa phương với Cổng thông tin một cửa quốc gia, Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh…

Đến giai đoạn 2021-2025, nâng lên 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 60% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại…

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm phục vụ chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, ổn định; đặc biệt, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo vận hành ổn định các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin, phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin được triển khai trong cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; Thẩm định, góp ý chuyên môn thiết kế sơ bộ các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo sự phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ tháng 12 hàng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương.

Quyết định ​​​

​ 

9/4/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChính phủ điện tử270-ke-hoach-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-giai-doan-2019-2020-dinh-huong-den-2025Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
901.00
121,000
0.00
121000
109,021,000
Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
  
TTĐT - Ngày 05-02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 398/UBND-KTN về việc “Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13”.
  
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định cụ thể của Luật Xây dựng 2014.

Riêng một số nội dung của Luật Xây dựng 2014 chưa được quy định cụ thể thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số số 3482/BXD-HĐXD và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2003 nhưng không trái với quy định của Luật Xây dựng 2014.

 

 
MỘT SỐ NỘI DUNG LUẬT XÂY DỰNG 2014 CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
 
1. Về phân loại dự án đầu tư xây dựng và phân cấp công trình xây dựng;
 
2. Về chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án;
  
3. Về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
 
4. Về thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;
 
5. Về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng;
 
6. Về cấp giấy phép xây dựng;
 
7. Về quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.
 

Hoài Hương

2/7/2015 10:54 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1130-Thuc-hien-Luat-Xay-dung-so-502014QH13Thông tin chỉ đạo, điều hành
Quy định một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy định một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy định một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, quy định này áp dụng cho khách hàng sử dụng điện có nhu cầu sử dụng điện đấu nối lưới điện trung áp; tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục đầu tư công trình điện chuyên dùng; cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến thực hiện thủ tục đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng, bao gồm: Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Công ty Điện lực Bình Dương, Điện lực cấp huyện có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục và đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng.

Cá nhân, tổ chức mua điện cung cấp hồ sơ đăng ký mua điện và hồ sơ liên quan đế​​n các thủ tục của cơ quan Nhà nước tại Bộ phận một cửa Công ty Điện lực Bình Dương/Điện lực cấp huyện theo các hình thức:

  1. Thông qua Website Chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Bình Dương; Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến "một cửa điện tử" của tỉnh Bình Dương;

  2. Gọi đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng;

  3. Trực tiếp tại trụ sở Công ty Điện lực Bình Dương/Điện lực cấp huyện theo "cơ chế một cửa";

  4. Gửi văn bản (dạng file *.pdf đã phê duyệt) đề nghị yêu cầu dịch vụ.

Cá nhân, tổ chức yêu cầu dịch vụ có thể tra cứu và nhận th​ông tin theo dõi kết quả xử lý tại Website Chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Bình Dương, hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại (SMS) đăng ký.

​Đối với công trình cấp điện do Công ty Điện lực Bình Dương đầu tư, Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức khảo sát thực tế, lập phương án thiết kế, gửi các cơ quan nhà nước giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tiếp cận điện năng, tổ chức thi công, nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng.

Đối với công trình cấp điện do khách hàng tự đầu tư, Công ty Điện lực Bình Dương/Điện lực cấp huyện sẽ phối hợp với khách hàng thực hiện thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ, thủ tục với cơ quan nhà nước đúng quy định; đồng thời Công ty Điện lực Bình Dương/Điện lực cấp huyện sẽ chuyển hồ sơ khách hàng đến cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định.

​Quyết định ​​

12/18/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmột cửa, liên thông, nhà nước, điện lực, thủ tục, lưới điện, trung ápThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
539.00
0
0.00
0
Giải quyết các nội dung về kỹ thuật, sắp xếp, bố trí của Tòa nhà Trung tâm hành chínhGiải quyết các nội dung về kỹ thuật, sắp xếp, bố trí của Tòa nhà Trung tâm hành chính
 TTĐT - Ngày 05-11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3896/UBND-KTTH về việc “Giải quyết các nội dung về kỹ thuật, sắp xếp, bố trí của Tòa nhà Trung tâm hành chính”.
   
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh (Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính) chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị (nếu có) về kỹ thuật, bố trí, sắp xếp lại vị trí làm việc (nội bộ) của các cơ quan, đơn vị trong Tòa nhà Trung tâm hành chính.
     
Sở Xây dựng có trách nhiệm tham gia cùng Ban Quản lý Tòa nhà để xem xét đối với các trường hợp có liên quan đến chuyên ngành xây dựng.
     
Phương Chi
11/11/2015 4:10 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1650-Giai-quyet-cac-noi-dung-ve-ky-thuat-sap-xep-bo-tri-cua-Toa-nha-Trung-tam-hanh-chinhThông tin chỉ đạo, điều hành
91 phạm nhân được đặc xá91 phạm nhân được đặc xá
Chiều 17-1, lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 91 phạm nhân.
Đại diện các phạm nhân được đặc xá, phạm nhân Nguyễn Thái Dương tỏ lòng cám ơn Đảng và Nhà nước đã khoan hồng cho những người lầm đường, lạc lối, cám ơn Ban Giám thị trại tạm giam đã quan tâm sâu sắc, giúp đỡ tận tình và tạo điều kiện thuận lợi để các phạm nhân cải tạo tốt; đồng thời hứa, sau khi trở về với gia đình tuyệt đối không vi phạm pháp luật, tìm công ăn việc làm ổn định, trở thành người công dân tốt cho xã hội.
Phó Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Nguyễn Văn Sơn nhắn nhủ các phạm nhân được đặc xá khi trở về đoàn tụ với gia đình không nên có mặc cảm, hòa nhập nhanh với cộng đồng, cố gắng hoàn thành trách nhiệm xã hội; ghi nhớ lỗi lầm của mình và không vi phạm lần nữa. Các phạm nhân còn lại trong trại tiếp tục cố gắng cải tạo tốt để được xem xét đặc xá lần sau.
 Ngọc Tùng
(Theo báo Bình Dương)
1/19/2009 1:11 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1406-91-pham-nhan-duoc-dac-xaThông tin chỉ đạo, điều hành
Tình hình KT-XH, QP-AN tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2009Tình hình KT-XH, QP-AN tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2009
(TTĐT)-Nhìn chung sau Tết, các doanh nghiệp đã tập trung khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất. Giá trị sản xuất ước đạt 5.690 tỉ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ 2008; trong đó khu vực kinh tế nhà nước tăng 72,7%, kinh tế ngoài nhà nước tăng 42,8%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 39,6% so với cùng kỳ.
I. Tình hình tháng 2:
   1. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp:
          a/ Nhìn chung sau Tết các doanh nghiệp đã tập trung khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất. Giá trị sản xuất ước đạt 5.690 tỉ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ 2008; trong đó khu vực kinh tế nhà nước tăng 72,7%, kinh tế ngoài nhà nước tăng 42,8%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 39,6% so với cùng kỳ.

           Tuy nhiên, lũy kế 2 tháng đầu năm giá trị sản xuất chỉ tăng 8,3% so với cùng kỳ (
2 tháng 2008 tăng 22,3%); ảnh hưởng của suy thoái kinh tế chung đã làm cho đơn đặt hàng và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các sản phẩm xuất khẩu.
        
           Tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và việc làm cho lao động. Sau Tết Nguyên đán, tình hình lao động trở lại làm việc gần như ổn định, đạt từ 90-100%. Số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn đến nay có khoảng 200 doanh nghiệp, tập trung ở các ngành nghề: sản xuất phụ tùng ô tô, điện tử, may mặc, giầy da,..; có 20 doanh nghiệp ngưng hoạt động, với khoảng 3.000 lao động mất việc làm, trong đó có 5 doanh nghiệp chủ bỏ trốn. Số lao động mất việc làm được các Trung tâm giới thiệu sang làm cho các doanh nghiệp khác hoặc được Nhà nước hỗ trợ đào tạo lại để tìm việc làm phù hợp. Đối với các doanh nghiệp chủ bỏ trốn, các ngành chức năng có biện pháp để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ của người lao động và tổ chức bảo vệ tài sản, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp này.
          b/ Sản xuất nông, lâm nghiệp:
          Tính đến ngày 15/02/2009, diện tích gieo trồng vụ Đông xuân đạt 8.901 ha, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Trên cây lúa có 210 ha xuất hiện rầy nâu mật độ thấp; chưa phát hiện bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Tỉnh đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và đạo ôn trên lúa Đông xuân.
          Trước tình hình dịch bệnh cúm gia cầm tái phát ở các tỉnh phía nam, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện chặt chẽ tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Không có dịch bệnh cúm gia cầm, lỡ mồm long móng, tai xanh ở gia súc xảy ra trên địa bàn. Tổ chức tổng kết chương trình phát triển đàn bò sinh sản của tỉnh năm 2008.
          Triển khai thực hiện phương án phòng chống cháy rừng; xây dựng kế hoạch phát động trồng cây, phương án phòng chống hạn trong mùa khô năm 2009.

2. Lĩnh vực dịch vụ:
          Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã về định hướng phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo hoàn chỉnh Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2010.

a/ Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 2 ước đạt 2.079 tỷ đồng, giảm 8,2% so tháng 01/2009, tăng 14,8 so với cùng kỳ; nhu cầu mua sắm sau Tết đã đi vào ổn định, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống cơ bản.
Lũy kế 2 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.343 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ.

b/ Hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách cơ bản đáp ứng được nhu cầu của xã hội: đã vận chuyển được 1,7 triệu tấn hàng hóa (tăng 14,7% so với cùng kỳ 2008), luân chuyển 66,9 triệu tấn.km (tăng 10,6% so với cùng kỳ); và 3,8 triệu hành khách (tăng 61,6% so với cùng kỳ).

c/ Hoạt động du lịch của tỉnh có chuyển biến tích cực, Khu du lịch Lạc cảnh Đại nam Văn hiến đã thu hút nhiều lượt khách đến tham quan du lịch. Tháng 02/2009, có 344.389 lượt khách đến tham quan, doanh thu đạt 32,024 tỷ đồng.

3. Xuất, nhập khẩu:
           Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 443,7 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2008. Lũy kế 2 tháng kim ngạch xuất khẩu đạt 879 triệu USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ. Kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm, sức mua của các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản đều giảm mạnh, ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước và tỉnh.
            Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 355,7 triệu USD, tăng 0,2% so tháng 02/2008. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu vẫn là máy móc, thiết bị, phụ tùng; chiếm tỷ trọng 58%, tăng 23,4% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng kim ngạch nhập khẩu đạt 698 triệu USD, giảm 16,2% so với cùng kỳ.

4. Vốn đầu tư phát triển:
a/ Đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước:
          Chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện khối lượng và giải ngân kế hoạch vốn năm 2008 theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ, tính đến ngày 20/02/2009 khối lượng cấp phát 1.356 tỷ đồng, đạt 85,9%.
Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2009, trong 2 tháng đầu năm, đã cấp phát 12,4 tỷ đồng, đạt 0,55% kế hoạch.
b/ Thu hút đầu tư:
         - Đầu tư trong nước: có thêm 96 doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh với vốn là 509 tỷ 719 triệu đồng; trong đó có 2 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong khu công nghiệp với số vốn là 270 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng, có 183 doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 675,3 tỷ đồng.
        - Đầu tư nước ngoài: thu hút được 172,6 triệu đô la Mỹ, trong đó có 8 dự án mới vốn 155 triệu USD và 9 dự án tăng vốn, vốn tăng thêm 17,5 triệu USD (có 2 dự án lớn: 1 đầu tư tại Khu công nghiệp Việt Hương 2, tổng vốn đầu tư 80 triệu USD và dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, khách sạn vốn 58 triệu USD). Các khu công nghiệp thu hút được 97 triệu 761 ngàn đô la Mỹ, trong đó có 2 dự án mới vốn 80 triệu USD và 9 dự án tăng vốn, vốn tăng thêm 17,5 triệu USD.
        
Lũy kế 2 tháng thu hút 16 dự án mới và 17 dự án bổ sung vốn với tổng vốn là 219 triệu 559 ngàn đô la Mỹ.

5. Tài chính, tiền tệ, giá cả:
         Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc trực tiếp với Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và các ngành kế hoạch - đầu tư, ngân hàng, thuế về tình hình hoạt động và phương hướng nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. 
        - Ước thu mới ngân sách đạt 586 tỷ 818 triệu đồng. Lũy kế 2 tháng thực hiện thu 1.386 tỷ 776 triệu đồng, đạt 12% dự toán của tỉnh; trong đó: thu từ sản xuất kinh doanh trong nước là 1.007 tỷ 122 triệu đồng, đạt 12% dự toán; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 379 tỷ 654 triệu đồng, đạt 10% dự toán năm.
Chi ngân sách địa phương là 300 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đạt 640 tỷ 341 triệu đồng, đạt 19% dự toán năm; trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản 245 tỷ 586 triệu đồng, đạt 16% dự toán năm.
        - Hoạt động ngân hàng: tập trung tăng cường công tác an toàn kho quỹ, thực hiện tốt việc cung ứng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng xã hội. Uỷ ban nhân dân chỉ đạo Chi nhánh ngân hàng nhà nước xem xét triển khai đến các Chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính Phủ.
        Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2009 ước tăng 0,96% so tháng 01/2009 (tháng 2 so tháng 1/2008 là 3,41%). Một số nhóm hàng như nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng và vàng có mức tăng cao, dao động từ 4-5%. So với tháng 2/2008, chỉ số giá tiêu dùng tăng 14,1%; tăng cao nhất là nhóm hàng ăn uống với mức tăng 24,3%; trong đó hàng lương thực tăng 40% và hàng thực phẩm tăng 16,7%.

6. Văn hóa – xã hội
          - Xảy ra 04 vụ đình công với 1.010/1.598 công nhân ở 04 Công ty có vốn đầu tư nước ngoài ngành nghề may mặc, đồ gỗ, sản xuất dây kéo. Nguyên nhân: công nhân yêu cầu Công ty thanh toán lương tháng 01/2009. Các ngành chức năng đã làm việc với Ban Giám đốc của các Công ty để giải quyết yêu cầu của công nhân. Đến nay công nhân đã trở lại làm việc bình thường,…..
         - Tiếp tục thực hiện kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách, xã hội. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với quân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương; triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
          - Sau Tết Nguyên đán, các trường đã đi vào dạy và học ổn định, đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch năm học. Chỉ đạo rà soát chất lượng dạy và học ở các trường đạt thành tích thấp trong học kỳ I; xử lý vi phạm trong liên kết đào tạo tại một số trường và trung tâm dạy nghề theo kết luận kết quả kiểm tra của Đoàn Thanh tra liên ngành; tăng cường công tác xã hội hóa trong giáo dục.
          - Trước tình hình bệnh sốt phát ban dạng sởi đang lan rộng ở một số tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống, không để bệnh lây lan thành dịch; hiện trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện nâng cấp bệnh viện tuyến huyện; liên kết với trường Đại học Y Dược Cần Thơ để đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế cho tỉnh.
         - Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Đề án "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh" và chỉ đạo các đơn vị chưa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng khẩn trương thực hiện, phấn đấu hoàn thành đề án vào năm 2010.
         - Chấp thuận chủ trương cho Đài Phát thanh và Truyền hình truyền dẫn tín hiệu truyền hình Bình Dương lên vệ tinh Vinasat – 1 theo hình thức thuê từ năm 2009 – 2011.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2009
        - Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, biện pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

       - Tiếp tục hoàn thành các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 13.

       - Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, trước mắt tại thị trường nội địa nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước; đồng thời xúc tiến tại các thị trường tiềm năng, không nên chú trọng quá nhiều vào các thị trường lớn đang bị ảnh hưởng mạnh của suy thoái kinh tế.

      - Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tập trung đẩy mạnh và thực hiện kịp thời các giải pháp hỗ trợ lãi suất, đảm bảo nguồn vốn cho vay,... nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

      - Triển khai thực hiện các Thông tư số 03/2009/TT-BTC, số 04/2009/TT-BTC, số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế; về một số thủ tục về thuế, hải quan; về hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

       - Thực hiện kiên quyết công tác giải tỏa đền bù, tái định cư,... tạo điều kiện thuận lợi tối đa về đất đai, mặt bằng cho các dự án, công trình trọng điểm, có quy mô lớn như: đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, cầu Thủ Biên, đường Nguyễn Chí Thanh,...

      - Triển khai các công trình đầu tư xây dựng cơ bản (các công trình xây dựng và mua sắm trang thiết bị) do hiện nay giá vật liệu, vật tư đã bình ổn và có chiều hướng giảm.

     - Đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương và đô thị Thủ Dầu Một; lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án BT và tổ chức thi thiết kế Trung tâm chính trị hành chính tập trung tỉnh; hoàn thành lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án BOT đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn.

     - Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra của các tổ công tác kiểm tra, giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ công tác rà soát, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong thủ tục đất đai và tổ công tác rà soát, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong thủ tục xây dựng.
Nguồn Báo cáo tình hình KT-XH, QPAN tháng 2/2009
3/31/2009 3:05 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2024-Tinh-hinh-KT-XH-QP-AN-thang-02-va-nhiem-vu-trong-tam-thang-32009Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Bình DươngKế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương
   TTĐT - Ngày 08/01/2014, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch 50/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 68-CT/TU ngày 14/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
    
Theo đó, sẽ tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với việc ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng ụng công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực; đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 
Cụ thể, về ứng phó biến đổi khí hậu, giai đoạn 2013 - 2015: xây dựng chương trình và tổ chức các lớp tập huấn về biến đổi khí hậu, các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu cho cán bộ các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; cập nhật thường xuyên kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch diễn tập phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai... Giai đoạn 2016 - 2020: rà soát, bổ sung điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; lập đồ án quy hoạch chi tiết, phân khu chức năng đô thị và điểm dân cư nông thôn theo hướng đô thị xanh; đầu tư mở rộng nâng cấp các công trình đã có và xây dựng mới các công trình cấp nước sạch cho các khu vực nông thôn có nguồn nước khan hiếm...
 
Về quản lý tài nguyên, giai đoạn 2013 - 2015: xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên đất, nước và khoáng sản; tổ chức đánh giá, phân hạng đất, đánh giá tiềm năng đất đai, xây dựng bản đồ giá đất; hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ đất đai... Giai đoạn 2016 - 2020: xây dựng chiến lược bảo vệ khai thác, sử dụng tài nguyên đất một cách có hiệu quả, từng bước khắc phục tình trạng đất manh mún, nhỏ lẽ; triển khai việc nghiên cứu, ứng dụng sản xuất và tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung nhằm hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh...
 
Về bảo vệ môi trường, giai đoạn 2013 - 2015: chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường bằng nhiều biện pháp; tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý nghiêm và triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nâng cao năng lực quan trắc và thông tin môi trường theo hướng đầu tư phát triển hệ thống các trạm quan trắc nước thải, khí thải, nước mặt và nước ngầm tự động; xử lý các lò gạch thủ công và lò gạch hofman; tổ chức kiện toàn hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn các cấp... Giai đoạn 2016 - 2020: chủ động kiểm soát, ngăn ngừa và hạn chế gia tăng ô nhiễm; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án cải thiện dòng chảy, cải thiện chất lượng nước mặt và nước ngầm; khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường, công nghệ sạch, tái sử dụng chất thải...
 
 
Hoàng Phạm
1/20/2014 3:25 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1686-Ke-hoach-chu-dong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-tang-cuong-quan-ly-tai-nguyen-va-bao-ve-moi-truong-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
1 - 30Next