Văn bản Chỉ đạo điều hành
889/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
889/UBND-VX 
Ban hành:
05/03/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
05/03/2019 
Trích yếu:

​Hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: