Tin chỉ đạo điều hành
 

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

 
 

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"  giai đoạn 2019 - 2025 Thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"  giai đoạn 2019 - 2025

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở " giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, đối tượng tham gia là các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị); các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức).

Nội dung thi đua đối với tập thể là "Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp". Cụ thể, xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố thông minh tỉnh Bình Dương; đảm bảo 100% thủ tục hành chính được công khai, minh bạch; cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hàng năm; đảm bảo tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của tỉnh và của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã hàng năm đạt từ 80% trở lên...

Nội dung thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức là "Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp". Cụ thể, thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực trau dồi chuyên môn, kỹ năng quản lý, thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua của tỉnh đưa kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào thi đua thành một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua và khen thưởng toàn diện hàng năm. Tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định. Khen thưởng sơ kết: UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Phong trào thi đua vào cuối năm 2022. Các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết và khen thưởng theo thẩm quyền; lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết. Khen thưởng tổng kết: UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào thi đua vào quý III năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua và B​​​​ằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua. 

Kế hoạch​ 

 

8/23/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphong trào, thi đua, cán bộ, công chức, viên chức, văn hóa, công sở 241-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-thi-dua-thuc-hien-van-hoa-cong-so-giai-doan-2019-2025Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
605.00
121,000
0.00
121000
73,205,000
Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020 Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020
TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020.

 ​

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức Lễ phát động gắn với tổ chức giải bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Bình Dương năm 2020 trước ngày 25/5/2020.

Đối với cấp huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020, đồng thời triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra; phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ phát động. Thời gian tổ chức Lễ phát động từ ngày 25/5 đến trước ngày 01/6/2020.

Tùy theo tình hình thực tế và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, các đơn vị, địa phường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động đảm bảo đúng quy định và đạt chất lượng. Vận động mọi đối tượng, đặc biệt là toàn thể trẻ em các xã, phường, thị trấn, trường học trên địa bàn tham gia Lễ phát động. Vận động nhân dân, các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động.

​ Kế hoạch ​​

3/13/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphát động, toàn dân, tập luyện, môn bơi, đuối nước 88-to-chuc-le-phat-dong-toan-dan-tap-luyen-mon-boi-phong-chong-duoi-nuoc-tinh-binh-duong-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
270.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)Triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Hiệp định CPTPP cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng đến các đối tượng chịu tác động như Hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; chú trọng tập huấn cho cán bộ, công chức thuộc khối các cơ quan quản lý nhà nước một số lĩnh vực như: Đầu tư, tài chính, dịch vụ hải quan, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, nông nghiệp, lao động, môi trường và các cam kết cụ thể khác liên quan trực tiếp đến Hiệp định CPTPP cùng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia…; tăng cường năng lực của các cơ quan chuyên môn trong việc cung cấp thông tin về thương mại, đầu tư, qua đó giúp cho doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin, dự báo được nhu cầu của thị trường trong nước và có kế hoạch ứng phó với sự cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu; tiếp tục rà soát, kiện toàn các văn bản quy phạm pháp luật hàng năm do Trung ương và địa phương ban hành để kịp thời tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung không phù hợp với các quy định của Hiệp định CPTPP; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu các Chương trình đột phá của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, trọng tâm các nhiệm vụ cụ thể như: Cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành công nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghiệp 4.0 trong sản xuất; tăng cường quản lý hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định chính trị và phát triển bền vững.

Kế hoạch ​​​

5/20/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết Hiệp định, Đối tác, Toàn diện, Tiến bộ, Thái Bình Dương, CPTPP815-trien-khai-thuc-hien-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong-cptppThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
507.00
121,000
0.00
121000
61,347,000
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương
TTĐT - Ngày 28/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc “Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương để công tác này được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC, xác định chi phí tuân thủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm soát nghiêm ngặt việc ban hành mới các TTHC thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố TTHC và việc niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác, minh bạch TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố TTHC và việc niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác, minh bạch TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu TTHC và giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Thường xuyên rà soát, cập nhật công khai các TTHC được công bố mới, công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ, không niêm yết TTHC đã hết hiệu lực thi hành.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng nội dung TTHC đã được công bố, niêm yết công khai và các quy định pháp luật có liên quan về tiếp nhận TTHC. Nghiêm cấm cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện TTHC tự đặt ra, yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp, bổ sung thêm các loại thủ tục, giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ theo nội dung đã được công bố, niêm yết công khai.

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tố chức theo đúng nội dung TTHC đã được công bố

Việc hướng dẫn, bổ sung hồ sơ (nếu có) phải thực hiện trong thời hạn quy định và bằng văn bản. Những TTHC trả lại hồ sơ không giải quyết, trả lại hồ sơ để bổ sung, hoặc yêu cầu bổ sung nhiều lần phải được sự đồng ý của Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền thực hiện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không giải quyết; lý do, nội dung cần bổ sung. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết TTHC theo quy định.

Kịp thời xử lý nghiêm các bộ phận chuyên môn để xảy ra tình trạng chậm trình công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu để xảy ra vi phạm và thực hiện văn bản xin lỗi đối với các trường hợp TTHC trễ hạn. Nội dung văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức phải thông tin rõ về lý do trễ hạn và thời hạn trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Chỉ đạo cấp phó và người đứng đầu đơn vị trực thuộc định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC. Kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Trường hợp xét thấy cần thiết, tham mưu cấp có thẩm quyền trực tiếp đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC tập trung vào một số lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm, liên quan trực tiếp tới đại bộ phận người dân và doanh nghiệp.

Kết quả cải cách TTHC là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.   

Mai Xuân
8/31/2015 4:52 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1347-Tang-cuong-trach-nhiem-cua-nguoi-dung-dau-trong-cong-tac-cai-cach-TTHC-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
TTĐT - Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội, ngày 26-01, UBND tỉnh có Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc "Ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương" (Kế hoạch).
  
Theo đó, triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư (Luật sửa đổi), văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế” (Đề án) từ năm 2010 đến năm 2020, Đề án và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (Chiến lược) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời, tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án, Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
 
Giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng của luật sư trong các giai đoạn tố tụng. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư, tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trong từng giai đoạn. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện. Đề xuất biện pháp, kiến nghị Bộ Tư pháp và UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch. Tăng cường kiểm tra việc tổ chức hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về luật sư.  
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế” từ năm 2010 đến năm 2020 và Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai, Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
    
Hoài Hương
2/2/2015 2:57 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1144-Ke-hoach-trien-khai-Chien-luoc-phat-trien-nghe-luat-su-den-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Công Thương quản lý hoạt động hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng.

Sở Y tế quản lý hoạt động hóa chất bào chế dược, hóa chất sử dụng trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, hóa chất sử dụng trong trang thiết bị y tế, hóa chất dùng làm phụ gia thực phẩm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hoạt động hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật, bảo quản, thu mua, sơ chế, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp; các chất ma túy và tiền chất sử dụng trong lĩnh vực thú y.

Sở Công Thương tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành Công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, trong đó trực tiếp quản lý các hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; hóa chất độc phải xây dựng Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc; hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. 

Sở Y tế tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó trực tiếp quản lý danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế, dược phẩm, hóa chất phụ gia thực phẩm; danh mục tiền chất trong lĩnh vực Y tế. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó quản lý trực tiếp các danh mục: Thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất, chế phẩm dùng trong thú y, thủy sản. 

Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan thống kê, cập nhật tình hình hoạt động hóa chất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn về an toàn hóa chất; kiểm tra, kiểm soát hoạt động hóa chất; kết nối, chia sẻ thông tin quản lý về hóa chất; rà soát, hệ thống văn bản, quy định pháp luật về lĩnh vực hóa chất; phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; thẩm định điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất.

Quyết định ​


1/14/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy chế, quản lý, nhà nước, hóa chất Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
549.00
0
0.00
0
Chương trình làm việc tháng 3/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành ​Chương trình làm việc tháng 3/2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ V (23 – 27/3/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh tháng 3/2020; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu "nghệ nhân tỉnh Bình Dương", "thợ giỏi tỉnh Bình Dương", "người có công đưa nghề mới về địa phương" trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định về việc Phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo ​

3/2/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, tháng 3/2020, UBND tỉnh Bình Dương392-chuong-trinh-lam-viec-thang-3-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
160.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đìnhThực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Theo đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình nhm phát huy các giá trị truyền thng tốt đẹp ca gia đình Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc triển khai các Chương trình, đề án lĩnh vực gia đình của Chiến lược phát trin gia đình Việt Nam tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tm nhìn 2030; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến gia đình, xâm hại quyn lợi và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

7/24/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, giáo dục, đạo đức, lối sống, gia đình579-thuc-hien-chi-thi-so-11-ct-ttg-ve-viec-day-manh-giao-duc-dao-duc-loi-song-trong-gia-dinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền miệng truyền thống trực tiếp; kết hp phương pháp truyền thống với khoa học công nghệ để tuyên truyn bng hình ảnh, bảng hiệu cảnh báo, phim phóng sự, video clip trực quan, sinh động, thu hút được nhân dân với tổ chức các buổi hội họp kết hp phát tờ rơi tuyên truyền.

Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, sản xuất phim phóng sự, tài liệu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm đăng tải, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng, tăng tần suất thông tin về công tác phòng, chống tội phạm nhằm định hướng dư luận, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kết hợp kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các trang mạng xã hội.

Các đơn vị thực hiện tuyên truyền thường xuyên đến hết năm 2020 tại các xã, phường, thị trấn của 09 huyện, thị xã, thành phố.

Kế hoạch​ 

 

3/18/2020 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết tội phạm, tệ nạ xã hội,phong trào, bảo vệ, an ninh, Tổ quốc 432-toan-dan-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-va-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quocThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 6- toan dan tham gia pc tnxh.mp3
Bình Dương đẩy mạnh triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viênBình Dương đẩy mạnh triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
TTĐT – Ngày 31/8/2011, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2569/UBND-VX yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện, thị và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên .
Theo đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã và cơ quan thông tin đại chúng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT. Cụ thể là phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT để triển khai đảm bảo 100% học sinh, sinh viên địa bàn tỉnh tham gia theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Từ đó, chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác BHYT học sinh năm học 2011 – 2012 và các năm tiếp theo.
 
 
 
Tham gia BHYT học sinh sinh viên là quyền lợi của bản thân và sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng (Ảnh: Đan Nguyên)
 
 
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện tốt y tế trường học và hướng dẫn các trường sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí để lại từ thu phí BHYT học sinh, sinh viên nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường. Đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã phối hợp với BHXH cùng cấp có văn bản liên ngành hướng dẫn việc thực hiện BHYT học sinh cho từng năm học.
 
Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tiếp nhận và điều trị khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT; tổ chức thực hiện tốt công tác chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT theo quy định.
 
Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã cần chỉ đạo các ban ngành trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn quán triệt đầy đủ tinh thần chủ trương của Nàh nước về Luật Bảo hiểm y tế để cha mẹ học sinh hiểu rõ và tích cực tham gia vì quyền lợi của bản thân và gia đình mình, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
 
Theo báo cáo của BHXH tỉnh, năm học 2010 – 2011, toàn tỉnh Bình Dương có hơn 118.800 học sinh sinh viên tham gia BHYT tăng 9.390 em so với năm học trước. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Bình Dương còn khoảng 65.353 em (tương ứng với tỷ lệ 35,47%) phải tham gia BHYT bắt buộc. Trong đó, tỷ lệ học sinh chưa tham gia BHYT cao nhất tập trung ở huyện Phú Giáo, huyện Tân Uyên và thị xã Thủ Dầu Một.
 
Lệ Chi
9/12/2011 3:46 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết889-Binh-Duong-day-manh-trien-khai-thuc-hien-bao-hiem-y-te-hoc-sinh-sinh-vienThông tin chỉ đạo, điều hành
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình DươngHỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành có liên quan quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý; trả lời đi với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng với đó, thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có hoạt động cung cấp thông tin pháp luật; cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có); bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn pháp luật.

Các sở, ngành, Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2020 để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Kế hoạch ​

4/3/2020 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHỗ trợ, pháp lý, doanh nghiệp519-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
248.00
121,000
0.00
121000
0
Đề xuất danh mục TTHC với Thủ tướng Chính phủĐề xuất danh mục TTHC với Thủ tướng Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đề xuất danh mục thủ tục hành chính (TTHC) với Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các sở, ban, ngành đề xuất các nội dung như sau: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; những TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thể phân cấp cho địa phương quyết định; những TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành có thể giao cho địa phương tiếp nhận; những TTHC thực hiện liên thông tại địa phương; giữa các Bộ, ngành và địa phương.

Để đảm bảo nội dung, tiến độ báo cáo về Văn phòng Chính phủ, yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng nội dung yêu cầu, báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh bằng văn bản giấy và file điện tử (Email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn) chậm nhất vào ngày 15/12/2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động liên hệ Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC, điện thoại: 0274 3835 029).

Văn bản​ 

12/11/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐề xuất, danh mục, TTHC, Thủ tướng Chính phủ801-de-xuat-danh-muc-tthc-voi-thu-tuong-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
242.00
121,000
0.00
121000
29,282,000
Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020.

​Theo đó, sự kiện Giờ Trái đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2020, tập trung vào các hành động nhằm nâng cao hành vi để tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tái sử dụng và tái chế rác thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ động vật hoang dã… ​

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất 2020; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về thời gian thực hiện và ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất; vận động người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần​ thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký và tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất. ​

Văn bản ​​

3/25/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthưởng ứng, Chiến dịch, Giờ Trái đất 923-tham-gia-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
171.00
121,000
0.00
121000
0
Thành lập Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủThành lập Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 473/QĐ-UBND​ về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng-chuyển giao (BT).

​Theo đó, Tổ giúp việc gồm 20 thành viên do ông Mai Hùng Dũng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh tổng hợp và công bố dự án đầu tư 05 năm và hàng năm theo nhu cầu của địa phương. Lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức BT. Lựa chọn quỹ đất thực hiện dự án BT và quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định pháp luật. Theo dõi quá trình thực hiện dự án BT, định kỳ hàng quý tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện dự án và báo cáo UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ giúp việc tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.​

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng-chuyển giao.

​​
3/11/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ giúp việc, quỹ đất, Chính phủ, UBND tỉnh782-thanh-lap-to-giup-viec-thuc-hien-quyet-dinh-so-23-2015-qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phuThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến kịp thi, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, quy chun kỹ thuật v cht lượng vật tư nông nghiệp, ATTP cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; thông tin về vệ sinh ATTP và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm được tăng cường; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ áp dụng theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP), phấn đấu trong năm có ít nhất 15 cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật rau, củ, quảtồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản, ô nhiễm vi sinh trong thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2018; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm tăng 10% so với năm ​2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; kiểm soát chặt chẽ ATTP; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về ATTP theo quy định của pháp luật, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng tuyên truyền; tổ chức giám sát ATTP nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm ATTP; triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành; trọng tâm thanh tra đột xuất cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở có dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời phát hiện, truy xuất nguồn gốc và xử lý triệt để các đối tượng vi phạm; tổ chức đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng ATTP đặc biệt là cán bộ quản lý, thanh tra tại các tuyến huyện, xã…

Kế hoạch ​​

​ 

4/12/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBảo đảm, an toàn, thực phẩm, lĩnh vực, nông nghiệp907-bao-dam-an-toan-thuc-pham-trong-linh-vuc-nong-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
501.00
121,000
0.00
121000
60,621,000
/PublishingImages/2019-04/tin 2- Bao dam ATTP trong lvuc nong nghiep 2019.mp3
Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis – Bình Dương 2019​​.

​Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019 (gọi tắt: Horasis – Bình Dương 2019) được tổ chức từ ngày 24/11/2019 đến ngày 26/11/2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thành phần tham dự: Khách mời trong nước (khoảng 100 người) gồm lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp; khách mời nước ngoài (hơn 400 khách từ 60 quốc gia trên toàn thế giới) gồm lãnh đạo Bộ của một số quốc gia, địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế, các Tập đoàn đa quốc gia; các giáo sư, diễn giả của một số viện nghiên cứu ​và các trường đại học trên thế giới và lãnh đạo địa phương (khoảng 300 người).

Diễn đàn Horasis - Bình Dương 2019 là một diễn đàn được tổ chức theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới với 04 phiên họp toàn thể, 35 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song và sự kiện bên lề Lễ hội Horasis cho mọi người "Horasis for all" Festival.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động của Diễn đàn Horasis – Bình Dương 2019 nhằm đạt được mục đích, yêu cầu và các nội dung của kế hoạch đã đề ra.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổng thể Diễn đàn Horasis – Bình Dương 2019; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động. Trưởng Ban Tổ chức sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ cho Ban Tổ chức.    ​

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc đăng cai tổ chức Diễn đàn Horasis – Bình Dương 2019; xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm phục vụ nhân dân nhân dịp tổ chức sự kiện; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới với tinh thần "trọng thị, chu đáo, mến khách", nhất là các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch thường xuyên có du khách đến tham quan, giải trí.

Kế hoạch​10/17/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết Diễn đàn, Hợp tác, Châu Á, Horasis324-to-chuc-dien-dan-hop-tac-kinh-te-chau-a-horasis-binh-duong-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
490.00
0
0.00
0
/PublishingImages/2019-10/Tin 12 - Horasis 2019.mp3
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020.

​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành,​ UBND huyện, thị xã, thành phố, chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh trong việc phòng, chống dịch bệnh thủy sản thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, tuyên truyền về các loại dịch bệnh thủy sản và cách phát hiện, kỹ thuật phòng trị bệnh; vận động người nuôi tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh thủy sản, phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; định kỳ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất giống, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; tổ chức xử lý động vật thủy sản mang mầm bệnh nguy hiểm theo đúng quy định.​..

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản xây dựng kế hoạch bố trí các điểm thu mẫu, loại mẫu, thông số và tần suất quan trắc tại các vùng nuôi trọng điểm theo quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều 9 của Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. Phối hợp với cơ quan chức năng, chuyên môn của địa phương thực hiện công tác quan trắc cảnh báo môi trường ở các vùng nuôi. Quan trắc đột xuất được tiến hành khi có dịch bệnh xảy ra hoặc có hiện tượng thủy sản chết bất thường tại các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh.

Các Trạm Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác giám sát đến các ao nuôi, báo cáo kịp thời các đối tượng thủy sản nuôi bị chết bất thường, bị mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh nằm trong danh mục phải công bố dịch. Trong trường hợp nghi mắc bệnh nguy hiểm phải lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh và có hướng xử lý phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống thủy sản và cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm khi phát hiện thủy sản nuôi mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh phải báo ngay cho UBND cấp xã, Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện biết để hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch. Trong vòng 24 giờ khi nhận được tin báo có dấu hiệu dịch bệnh hoặc dịch bệnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện phải nhanh chóng tổ chức kiểm tra, xác minh dịch bệnh, phương thức lây lan. Khi nhận được thông báo của người nuôi, chậm nhất 24 giờ, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện kết hợp với cán bộ thú y cơ sở đến hiện trường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở nuôi thực hiện ngay các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Kế hoạch ​​​12/25/2019 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdịch bệnh,động vật,thủy sản Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
584.00
0
0.00
0
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 – 2021" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan ban hành kế hoạch và văn bản triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet; rà soát, quản lý, khai thác, vận hành Cổng/Trang thông tin/Chuyên mục PBGDPL hiện có để hoạt động liên tục, kịp thời cập nhật đầy đủ thông tin PBGDPL; sản xuất các chương trình, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải trên Cổng/Trang thông tin/chuyên mục PBGDPL; số​ hóa các tài liệu; xây dựng và thực hiện chuyên mục bài giảng trực tuyến (thí điểm); khảo sát hiệu quả công tác PBGDPL trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đặc biệt tuyên truyền trên báo, đài, website, đài truyền thanh cơ sở...; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng PBGDPL tỉnh trong việc gửi, nhận văn bản, đề cương tài liệu; cung cấp tài khoản thuvienphapluat.vn cho thành viên, Tổ thư ký của Hội đồng trong tra cứu, tham khảo các văn bản pháp luật.
3/6/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, ứng dụng, công nghệ, thông tin, phổ biến, giáo dục, pháp luật 486-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-giai-doan-2019-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
257.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tin 4 - Tang cuong CNTT.mp3
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  số 51 của Chính phủChương trình hành động thực hiện Nghị quyết  số 51 của Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình​ hành động thực hiện Nghị quyết  số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một triển khai thực hiện tốt các nội dung về việc tạo môi trường và động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu vững chắc cho NSNN; đẩy mạnh cấu lại nền kinh tế gắn vi đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, tạo thống nhất nhận thức và hành động về chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật về NSNN, quản lý nợ công; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của ngưòi đứng đầu khi đ xảy ra các vi phạm. Cơ cấu lại thu, chi NSNN; tăng cường quản lý nợ công, bảo đảm an toàn bền vững ngân sách của tnh; thực hiện ng​hiêm nguyên tc vay bù đp bội chi NSNN ch được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - NSNN và nợ công; kiện toàn bộ máy nhà nưc và nhân sự, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - NSNN và nợ công.


​Mục tiêu thu, chi ngân sách của tỉnh đến năm 2020:

- Tỷ lệ huy động vào NSNN bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 24% GRDP; tổng thu bằng khoảng 1,59 lần giai đoạn 2011-2015, trong đó: Thu nội địa chiếm khoảng 73%, thu xuất nhập khẩu chiếm khoảng 27%.

- Tỷ lệ chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 khoảng 8-9% GRDP. Trong tổng chi ngân sách tỉnh, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 43% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 36%), chi thường xuyên khoảng 52%.​


​ 

8/18/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngân sách nhà nước (NSNN),  nợ công,  tài chính quốc gia550-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-51-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
369.00
121,000
0.40
121000
44,697,400
Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019 là 8.177 tỷ 970 triệu. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 677 tỷ 970 triệu đồng, bao gồm vốn ODA là 643 tỷ 80 triệu đồng và vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 34 tỷ 890 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.500 tỷ đồng bao gồm vốn đầu tư theo tiêu chí định mức là 4.713 tỷ 912 triệu đồng, vốn từ nguồn thu sử dụng đất là 1.381 tỷ 88 triệu đồng, vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 1.405 tỷ đồng. 

Quyết định ​​

12/19/2018 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchỉ tiêu, đầu tư công, năm 2019322-giao-chi-tieu-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
150.00
121,000
0.00
121000
18,150,000
Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015
  
TTĐT - Ngày 30-3, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 913/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường hưỏng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015 (Kế hoạch).
  
Theo đó, sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trước và trong Ngày môi trường thế giới; tổ chức hoạt động hưởng ứng trong Ngày Môi trường thế giới (gồm: trao giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2015; hoạt động “Đi bộ đồng hành vì môi trường” với quy mô 2000-2.500 người; tổ chức phiên chợ tái chế, tái sử dụng; hoạt động hưởng ứng nhân rộng: “Ngày chủ nhật xanh ”, phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trừong, không xả rác bừa bãi tại các chợ, khu dân cư, đô thị..., tổng vệ sinh, khuyến khích các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường; sở, ban ngành, đoàn thể phổ biến việc hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, thành viên trực thuộc).
  
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công thực hiện và triển khai thực hiện Kế hoạch.
 
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên đài truyên hình, báo giấy và báo điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 
    
 
Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6) hàng năm là sự kiện môi trường quốc tế quan trọng. Việt Nam tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới từ năm 1982. Hoạt động này thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội lựa chọn một địa phương phù hợp với chủ đề để tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.
 
Bình Dương hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và tổ chức thường niên các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường. Thông qua đó, hướng sự quan tâm của cộng đồng đến các vấn đề môi trường và giúp mọi người nhận ra trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường, duy trì hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.
  
Mục đích Kế hoạch nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm, tiêu thụ bền vững, nâng cao hiệu quả của quy trình sản xuất thực phẩm; sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; sử dụng công nghệ cao, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chât thải, gây ô nhiễm môi trường,...; kêu gọi các tổ chức, tầng lớp nhân dân tích cực nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
  

 Hoài Hương

3/31/2015 3:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1214-Tuyen-truyen-huong-ung-Ngay-Moi-truong-the-gioi-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử cho khách hàng; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch; tập trung xử lý vướng mắc về lao động; đẩy mạnh thông tin truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Việt Nam để ổn định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trong tháng 4 năm 2020. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Kế hoạch ​​

3/31/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttháo gỡ, khó khăn, kinh doanh, bảo đảm, an sinh, xã hội, ứng phó, dịch Covid-19 910-hanh-dong-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-ung-pho-dich-covid-19Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
269.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-04/Tin 8 - Dam bao san xuat.mp3
Tập trung thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc giaTập trung thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 07/02/2020 về giải pháp tập trung thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.

​Theo đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc theo Văn bản số 517/BKHĐT-VP ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 và Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh; chỉ đạo thúc đẩy việc lồng ghép các mục tiêu được giao tại Kế hoạch số 1477/KH-UBND ngày 12/04/2018 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành mình; đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng, nâng cao năng suất lao động; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm theo Chương trình số 23-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020; phát triển kết cấu hạ tầng phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Văn bản ​

3/13/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết953-tap-trung-thuc-day-tang-nang-suat-lao-dong-quoc-giThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 6- tap trung tang nang suat lad quoc gia.mp3
Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/06/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống trường ngoài công lập (NCL), đến năm 2020 số cơ sở giáo dục mầm non (MN), phổ thông (PT) NCL đạt ít nhất 46,4% (so với tổng số cơ sở giáo dục) với số người theo học đạt ít nhất 21,21% (so với tổng số người học). Đến năm 2025 có ít nhất 50,29% cơ sở giáo dục MN, PT NCL với số người học đạt ít nhất 21,79%.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cơ sở giáo dục NCL (lợi nhuận và phi lợi nhuận); phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong lĩnh vực giáo dục; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố công tác quy hoạch sử dụng đất để phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục NCL theo yêu cầu chiến lược phát triển giáo dục của địa phương; rà soát các điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia đóng góp nguồn lực cho giáo dục; thực hiện quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục NCL chủ động thực hiện chương trình dạy - học trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về thời lượng và chuẩn đầu ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các cam kết đã công bố; thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục NCL. Hàng năm, trước ngày 15/11 chủ động phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực giáo dục để gửi về UBND tỉnh theo quy định​.

Kế hoạch 

4/1/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, huy động, nguồn lực, xã hội, đầu tư, giáo dục, đào tạo298-tang-cuong-huy-dong-cac-nguon-luc-xa-hoi-dau-tu-cho-phat-trien-giao-duc-va-dao-tao-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2020-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
482.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-04/Tin 6 - Dau tu giao duc.mp3
Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thưTriển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý để thực hiện.

Toàn bộ nội dung Nghị định được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, địa chỉ: http://sonoivu.binhduong.gov.vn, chuyên mục Văn bản pháp quy.

 Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế công tác văn thư tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

 Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh về công tác văn thư theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công văn​

4/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 118-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van-thThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
246.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-04/Tin 7 - Nghi dinh 30.mp3
Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 16Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 16

TTĐT - ​Thực hiện Công điện Hỏa tốc số 1985/CĐ-TTg hồi 23 giờ 20 phút ngày 23/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bão số 16 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và còn diễn biến phức tạp, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền trong thời điểm triều cường với cấp độ rủi ro thiên tai 4 (cường độ mạnh nhất chưa từng xảy ra trong khu vực), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thông báo Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 16.

​Theo đó, để chủ động trong công tác phòng, tránh, ứng phó với mọi tình huống, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do ảnh hưởng của Bão số 16, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai ngay phương án phòng, tránh, ứng phó với bão tại mỗi đơn vị, địa phương nhằm chủ động ứng phó ảnh hưởng của Bão số 16 trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương thực hiện các biện pháp theo phương án phòng, tránh, ứng phó khi áp thấp nhiệt đới, bão, bão mạnh đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bình Dương đã được ban hành theo Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động phòng, tránh, ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra các tình huống thiệt hại do lốc xoáy, mưa to, xả tràn hồ chứa gây ra.

Kiểm tra, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, kho tàng, hệ thống lưới điện, thông tin, cơ sở dịch vụ du lịch, chặt tỉa cành cây và các công trình công cộng, dân sinh khác để đảm bảo an toàn.

Rà soát các khu vực xung yếu, khu nuôi trồng thủy sản, khu dân cư tại những vùng trũng, thấp có nguy cơ ngập lụt, sạt lở ven sông, suối. Chuẩn bị phương án di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn theo phương án Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn. Khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.

Chuẩn bị sẵn sàng, bố trí tối đa lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

Kiểm tra, rà soát vận hành đảm bảo an toàn hệ thống đê bao, bờ bao, công trình thủy lợi, tiêu thoát nước, hồ đập, cản dâng nước…, nhất là các hồ đã tích đầy hoặc gần đầy nước; triển khai các phương án đảm bảo an toàn đập, phương án phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du các hồ chứa, chủ động điều tiết nước hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Có phương án phối hợp đơn vị quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn đảm bảo an toàn công trình khi có mưa lũ.

Chỉ đạo các chủ đầu tư các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước đang thi công phải có phương án đảm bảo an toàn về người và phương tiện, thiết bị vật tư thi công, đồng thời cảnh báo cho người dân biết các khu vực nguy hiểm để phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra.

Tăng cường lực lượng trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ và Đài khí tượng thủy văn tỉnh, xả tràn các hồ chứa quốc gia để ứng phó kịp thời. Thông tin rộng rãi tình hình diễn biến của bão và chỉ đạo ứng phó của các cấp chính quyền đến từng ấp, khu phố, người dân, đặc biệt người dân ở vùng trũng thấp, ven sông và hạ lưu các hồ chứa để người dân biết và sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương và các cơ quan thông tấn-báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của Bão số 16; tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin về diễn biến của bão và các biện pháp ứng phó và chỉ đạo của Trung ương, tỉnh cho toàn thể cộng đồng nhân dân trên địa bàn biết để chủ động phòng, tránh, ứng phó an toàn và thực hiện theo hướng dẫn, bố trí của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức đi kiểm tra trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, rà soát công tác phòng, chống ứng phó bão tại địa bàn phụ trách các huyện, thị và thành phố Thủ Dầu Một. Các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh, các ngành, địa phương ngừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung nhân lực theo dõi và ứng phó một cách hiệu quả.

Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông qua Văn phòng thường trực theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, điện thoại 0274.3829.389; Email: vpttbchpclb@binhduong.gov.vn.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, cách Côn Đảo 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). Đến 16 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h), đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13 và yếu dần. Đến 04 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh từ Cà Mau và Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11, sóng biển cao 7-9m. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h).


12/25/2017 1:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbão số 16, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn649-khan-truong-trien-khai-cac-phuong-an-bien-phap-phong-tranh-ung-pho-voi-bao-so-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai Xuân
0.00
121,000
0.00
121000
Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình DươngỨng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​​​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp: Hiện đại hóa hoạt động phổ biến và đầu ra của thông tin thống kê thông qua việc tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng, Niên giám thống kê cấp tỉnh và một số sản phẩm thông tin chủ yếu khác; phổ biến thông tin thông qua infographics; hoàn thành đến tháng 12/2022. Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và khoa học dữ liệu cho người làm công tác thống kê nhà nước thông qua việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Thống kê trong tương lai; hoàn thành đến tháng 12/2025.

Kế hoạch ​​​

1/11/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtỨng dụng, công nghệ thông tin, truyền thông, thống kê, nhà nước, giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn, năm 2030 137-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-truyen-thong-trong-he-thong-thong-ke-nha-nuoc-giai-doan-2017-2025-tam-nhin-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
240.00
121,000
0.00
121000
29,040,000
Bình Dương tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020Bình Dương tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục  quán triệt sâu sắc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch theo các chỉ đạo của Chính phủ; đề cao cảnh giác không được lơi lỏng, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành; tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch; trường hợp có tiếp xúc với những người đi đến từ vùng dịch thì phải tự giác khai báo với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn phòng dịch một cách phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo nhanh chóng, chính xác, minh bạch, kịp thời và đa dạng trên các phương tiện truyền thông để mọi đơn vị, tổ chức và người dân được biết, hưởng ứng và tự giác phòng dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe, tham gia công tác phòng, chống dịch một cách tích cực, hiệu quả; tránh đưa thông tin phiến diện, thiếu chính xác, gây hoang mang lo lắng cho người dân, trường hợp phát hiện đưa thông tin không đúng quy định thì đấu tranh phản bác và kịp thời điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật (kể cả xử lý hình sự)…

Các cấp, các ngành phải tăng cường phối hợp chặt chẽ để chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày nhưng không thuộc diện cách ly tập trung để theo dõi, quản lý một cách chặt chẽ, phù hợp, tuân thủ phương châm 4 tại chỗ và thực hiện nghiêm 05 nguyên tắc về công tác phòng, chống dịch Covid 19 đã được đề ra. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt và quản lý chặt chẽ thông tin khai báo và kiểm tra y tế để thực hiện cách ly đối với những trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng dịch đã, đang và sẽ lưu trú tại Bình Dương theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cùng các đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ và dừng các hoạt động du lịch, thể thao, các hoạt động khác có tập trung đông người theo phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền được giao nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh, nhất là qua đường du lịch; chủ động phương án sử dụng một số cơ sở (khách sạn) và công bố công khai danh sách các cơ sở này để phục vụ công tác cách ly tập trung khi cần thiết theo chỉ đạo cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, yêu cầu tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.​

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, thường xuyên tổ chức vệ sinh các bề mặt (thang máy, tay vịn cầu thang, tay khóa cửa,…), chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn tại các khu vực tập trung đông người (sảnh chờ thang máy,…), yêu cầu mọi người ra vào Tòa nhà phải đeo khẩu trang, hạn chế tối đa người bên ngoài Tòa nhà đi lên các tầng gặp lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức trong trụ sở làm việc, trừ trường hợp có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Văn bản​ 

3/17/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết Covid-19, tình hình626-binh-duong-tam-dung-hoat-dong-cac-rap-chieu-phim-quan-bar-game-online-diem-massage-karaoke-vu-truong-ke-tu-ngay-17-3-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
609.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tin 6 - Tam dung cac hoat dong.mp3
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3717/KH-UBND về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Kế hoạch gồm các nội dung về: Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; hoàn thiện thể chế, xây dựng năng lực nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC; các hoạt động kiểm soát TTHC (quy định TTHC và kiểm soát thực hiện TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; rà soát, đánh giá TTHC; công tác truyền thông; công tác kiểm tra, giám sát); chế độ thông tin báo cáo.

Kế hoạch yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp tăng cường trách nhiệm trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của đơn vị, địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện giải quyết TTHC, góp phần giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC cho cả cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tạo được sự hài lòng và niềm tin của tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết TTHC.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2017 tại đơn vị, địa phương.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch này tại các đơn vị, địa phương và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính để cân đối, đảm bảo kinh phí phục vụ cho hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định.

1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, kiểm soát, thủ tục hành chính, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương726-ke-hoach-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, phấn đấu đến giai đoạn trước năm 2020 sẽ xây dựng hệ thống cảng, bến thuỷ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải với khối lượng vận chuyển hơn 8 triệu tấn hàng hoá và hơn 3 triệu hành khách vào năm 2020; giai đoạn 2021-2025, tiếp tục xây dựng hệ thống cảng, bến thuỷ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải với khối lượng vận chuyển hơn 20 triệu tấn hàng hoá và gần 6 triệu hành khách vào năm 2025; giai đoạn sau 2025, hoàn thiện hệ thống cảng, bến thuỷ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải với khối lượng vận chuyển hơn 40 triệu tấn hàng hoá và hơn 8 triệu hành khách vào năm 2030, khối lượng vận chuyển bằng đường thủy chiế​m khoảng 15% tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cả tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy hoạch cảng thủy nội địa gồm 10 cảng hàng hoá, 01 cảng hành khách và 07 cảng chuyên dùng; xoá bỏ và mở mới một số bến hàng hóa; nâng cấp và mở mới một số bến hành khách; đình chỉ hoạt động các bến khách ngang sông không đảm bảo yêu cầu theo quy định và mở mới một số bến khách ngang sông.

7/5/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbến cảng, bến thủy nội địa, bến hành khách, bến hàng hóa, hệ thống cảng335-quy-hoach-chi-tiet-he-thong-cang-ben-thuy-noi-dia-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-den-nam-2020-va-tam-nhin-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
292.00
121,000
0.00
121000
35,332,000
1 - 30Next