Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 5/2022.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương.

 
 
TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (CĐS) sử dụng ngân sách nhà nước.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định ​ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh.​​​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
 
TTĐT - Để khắc phục và đẩy lùi lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, sử dụng thời gian lao động, tiêu dùng của cán bộ, công chức và nhân dân, ngày 21- 5, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 12/CTr-UBND "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015".
 
Theo đó, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Chương trình) được thực hiện với các nội dung sau: trong quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước (DNNN); thành lập các quỹ tài chính có nguồn từ ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng điện năng; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.
 
Giao Sở Tài chính, theo dõi, triển khai thực hiện Chương trình của UBND tỉnh; có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, xây dựng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.
 
Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, DNNN chỉ đạo xây dựng Chương trình. Trong Chương trình của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Chương trình của UBND tỉnh, cần xác định nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo. Đối với DNNN, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể và yêu cầu chống lãng phí (CLP) trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước; quy định cụ thể thời hạn thực hiện và hoàn thành. Trên cơ sở đó, thông báo công khai kết quả thực hiện Chương trình của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, DNNN và xử lý các trường hợp vi phạm.
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, DNNN định kỳ một năm và đột xuất báo cáo, kiểm điểm tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm (THTK), CLP theo nội dung, lĩnh vực quy định tại Luật THTK, CLP. Báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 02 năm 2016. Báo cáo đột xuất thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo.
 
 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP;
2. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực THTK, CLP, trong đó, cần tập trung vào từng lĩnh vực;
3. Thực hiện công khai, giám sát THTK, CLP;
4. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.
 
    
 Hoài Hương
5/28/2015 7:29 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1266-Chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

​Theo đó, toàn tỉnh có 13.611 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 629 thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp; 12.533 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh; 449 thí sinh đăng ký chỉ thi tuyển sinh.

Kỳ thi diễn ra chính thức trong 02 ngày 07, 08/7/2021 và được bố trí tại 25 điểm thi. Trong đó, 19 điểm thi đặt tại trường THPT các huyện, thị xã, thành phố; 05 điểm thi đặt tại các trường trung học cơ sở và 01 điểm thi đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Dầu Tiếng.

Hội đồng thi công bố kết quả thi chậm nhất ngày 26/7/2021 và công bố kết quả chấm phúc khảo ch​​​ậm nhất ngày 16/8/2021. Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 28/7/2021, hoàn thành việc xét và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo chậm nhất ngày 20/8/2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi; phối hợp với các cơ quan chức năng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương, UBND huyện, thị xã, thành phố để phổ biến tuyên truyền rộng rãi thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Song song đó, quán triệt, phổ biến đến công chức, viên chức, học sinh, cha, mẹ của học sinh về các quy định của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; chỉ đạo các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên và bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương tích cực tổ chức ôn tập cho học sinh. Điều động lãnh đạo, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng thi. Chỉ đạo các trường được chọn đặt điểm thi xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi; tạo điều kiện, bố trí sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho cán bộ, giảng viên tham gia công tác coi thi tại địa phương; phối hợp với y tế địa phương chuẩn bị tốt công tác phòng dịch (khử khuẩn, khẩu trang...), bảo đảm an toàn cho cán bộ coi thi và thí sinh. Đồng thời thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp và xét đặc cách những trường hợp thí sinh được đặc cách theo quy định (bị bệnh, bị tai nạn, bị cách ly do bị nhiễm Covid-19).​​

Lịch thi THPT năm 2021

NgàyBuổiBài thi/Môn thi thành ph​ần của bài thi tổ hợp   ​Thời gian làm bàiGiờ phát đề thi cho thí sinhGiờ bắt đầu làm bài
​06/7/2021 ​Sáng​​​8 giờ: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi  ​ ​ ​ ​
Chiều​​​14 giờ: thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi  ​ ​ ​ ​
07/7/2021 ​SángNgữ văn  ​120 phút7 giờ 307 giờ 35
ChiềuToán  ​90 phút14 giờ 2014 giờ 30
​​​​​08/7/2021 ​ ​ ​ ​ ​ ​​Sáng ​ ​Bài thi KHTN ​ ​ ​Vật lý50 phút 7 giờ 307 giờ 35
Hóa học50 phút8 giờ 308 giờ 35
Sinh học50 phút9 giờ 309 giờ 35
​​Chiều ​ ​ ​​Bài thi KHXH​ ​ ​​Lịch sử50 phút7 giờ 307 giờ 35
Địa lý50 phút8 giờ 308 giờ 35
Giáo dục công dân50 phút9 giờ 309 giờ 35
Ngoại ngữ 60 phút14 giờ 2014 giờ 30
09/7/2021SángDự phòng  

 

K​ế hoạch ​ 

6/15/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, tổ chức, Kỳ thi, tốt nghiệp, trung học phổ thông, năm 202122-ke-hoach-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
669.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông Bình Dương thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Đề án thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, mục tiêu của Đề án là thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; từng bước đi vào hoạt động đạt yêu cầu, đúng quy định, trở thành lực lượng quan trọng hỗ trợ lực lượng công an làm tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Phấn đấu từ năm 2022, trên địa bàn 09 huyện, thị, thành phố đều có Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Năm 2021, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án; tổ chức triển khai Đề án và theo lộ trình thành lập ở địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An và TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên, các địa phương còn lại tổ chức thành lập trong năm 2022.

Năm 2023, tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án để rút kinh nghiệm, khen thưởng, nhân rộng những cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến và khắc phục những hạn chế thiếu sót, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Năm 2025, tổ chức kiểm tra, sơ kết 05 năm thực hiện Đề án, kiến nghị giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2025 - 2030; khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đội cơ động chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý tin báo về sự cố giao thông và phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố trên các tuyến đường bộ thuộc địa giới hành chính của địa phương.

Khi xảy ra các vụ việc có liên quan đến sự cố an toàn giao thông thì Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông phải nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an địa phương và các lực lượng khác tổ chức cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn, điều tiết, phân luồng, khắc phục sự cố. Chủ động nắm chắc tình hình về trật tự an toàn giao thông để tham mưu lãnh đạo Công an cấp huyện thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố giao thông, chống ùn tắc giao thông. Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng và những nhiệm vụ cụ thể khác do lãnh đạo Công an địa phương giao theo đúng quy định của pháp luật.

Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông do lực lượng Công an trực tiếp quản lý, chỉ huy, điều hành; tuân thủ theo quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động; hoạt động theo cơ chế phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, lực lượng 113 bán chuyên trách thực hiện nhiệm vụ; chịu sự chỉ huy, quản lý, điều hành, phân công, kiểm tra trực tiếp của Trưởng Công an cấp huyện...

Thành viên Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông phải chấp hành quy định của pháp luật; không được sử dụng trang phục, phương tiện, tài sản, công cụ hỗ trợ của cơ quan với các mục đích cá nhân. Không được tự ý tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước và các tài liệu, văn bản nghiệp vụ Công an nhân dân; không sử dụng Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát Công an nhân dân. Trong trường hợp vi phạm, tùy theo hành vi, tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.​

Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập 01 Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập và giao cho Trưởng Công an cấp huyện trực tiếp tuyển chọn, quản lý, điều hành mọi hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương, UBND cấp huyện quyết định số lượng đội viên Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông phù hợp. Mỗi Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông có 01 Đội trưởng và từ 01 đến 02 Đội phó. Nếu số lượng đội viên nhiều, thì chia làm nhiều tổ và phân công 01 Tổ trưởng phụ trách.

Đối tượng được tuyển chọn tham gia Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông là công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân đã hoàn thành nhiệm vụ; chiến sĩ nghĩa vụ quân sự đã xuất ngũ; công dân ở địa phương có nhân thân tốt và tự nguyện tham gia.

Quyết định

6/3/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthành lập, Đội Cơ động, xử lý, sự cố, giao thông 278-binh-duong-thanh-lap-doi-co-dong-xu-ly-su-co-giao-thongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
891.00
121,000
0.00
121000
0
Kết quả giảm sát công tác phòng, chống bệnh xã hội trên địa bàn tỉnhKết quả giảm sát công tác phòng, chống bệnh xã hội trên địa bàn tỉnh
  
TTĐT -  Ngày 02-10, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 38 về “Kết quả giảm sát công tác phòng, chống bệnh xã hội trên địa bàn tỉnh”
  
Ngày 17/9/2013, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động - giám sát năm 2013, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát đối với Bệnh viện Đa khoa tinh, Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố về "Công tác phòng chống bệnh xã hội trên địa bàn tỉnh về công tác chỉ đạo điều tra, phát hiện, quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng cho bệnh nhân lao, phong, da liễu, mắt, tâm thần trên địa bàn tỉnh".
   
Trong 6 tháng đầu năm 2013, hầu hết, các chỉ tiêu về phòng, chống bệnh lao, phong, da liễu, mắt, tâm thần đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Tổng số bệnh nhân phong mới phát hiện giảm 66% so với cùng kỳ năm 2012. Từ năm 2007, Bình Dương đã đạt 4 tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong trên quy mô cấp tỉnh. Công tác phát hiện và kiểm soát bệnh lao được duy trì thường xuyên. So sánh tình hình tỷ lệ lao phổi mới của cả nước có 114/100.000 dân, tỷ lệ lao phổi mới ở Bình Dương là 60/100.000 dân (năm 2012) và 62/100.000 (6 thángđầu năm 2013).
 
Chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần tại cộng đồng được triển khai đồng bộ tại các xã điểm, phát hiện, quản lý và điều trị kịp thời, giúp bệnh nhân sớm hoà nhập cộng đồng. Chương trình Mắt được sự quan tâm của nhiều tổ chức từ thiện trong và ngoài nước. Chất lượng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân mắc các bệnh xã hội được nâng cao theo hướng lồng ghép vào hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn.
 
Các xã, phường, thị trấn đều có cộng tác viên y tế khu, ấp phụ trách chương trình được tập huấn thường xuyên về chuyên môn và nghiệp vụ. Công tác giám sát được các địa phương triển khai định kỳ hàng tháng, hàng quý, có sự phối hợp từ tuyến tỉnh đến cơ sở, giữa ngành y tế với mặt trận và các đoàn thể. Ngoài ra, ngành y tế còn vận dụng được nhiều nguồn quỹ hỗ trợ trong và ngoài nước như ECF (Hà Lan), FHF (Úc) và các tổ chức từ thiện xã hội trong công tác phòng và điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
MỘT SỐ KHÓ KHĂN
1. Nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống bệnh xã hội còn thiếu, cán bộ y tế tuyến xã kiêm nhiệm nhiều chương trình nên công tác quản lý bệnh nhân đôi khi chưa chặt chẽ;
2. Về kinh phí hoạt động chủ yếu là ngân sách địa phương và kinh phí uỷ quyền của Trung ương, chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Đối với Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh, kinh phí cấp năm 2013 không đủ chi tăng lương tối thiểu và chi mua thuốc thế hệ mới cho bệnh nhân tâm thần;
3. Công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống bệnh xã hội chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến hiệu quả của các chương trình. Ý thức phòng, chống bệnh xã hội của người dân còn thấp, đa số các bệnh nhân lao, phong, tâm thần đều là bệnh nhân nghèo, trong khi chương trình điều trị chưa hỗ trợ hoàn toàn chi phí cho đối tượng này (bệnh nhân phải tự mua bơm kim tiêm và dung dịch pha thuốc tiêm);
4. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhìn chung cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: tuyến tỉnh còn thiếu một số phòng chức năng, ở tuyến huyện các phòng khám vừa thiếu và không đủ diện tích theo tiêu chuẩn, một số trung tâm cơ sở vật chất đã xuống cấp, ảnh hưởng đến hoạt động (Thủ Dầu Một, Bến Cát), trang thiết bị phục vụ lĩnh vực này còn thiếu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các Trung tâm);
5. Chế độ ưu đãi cho công chức, viên chức làm công tác phòng, chống bệnh xã hội, có một số vị trí hưởng thấp hơn so với quy định tại Nghị định 56/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính Phủ về "Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập", trong đó, có đề cập đến phân bổ định suất hưởng phụ cấp ưu đãi chưa hợp lý (có chương trình sử dụng 03 nhân sự nhưng chỉ có 02 nhân sự được hưởng).
   
Hoài Hương
10/23/2013 10:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết695-Ket-qua-giam-sat-cong-tac-phong-chong-benh-xa-hoi-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023

TTĐT - ​UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023.

Theo đó, tổng số học sinh đang học lớp 9 trung học cơ sở (THCS) năm học 2021-2022 tính đến ngày 30/11/2021 (kể cả công lập và ngoài công lập) là 26.620 học sinh. Dự kiến được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 là 25.289. Dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 là 18.635 học sinh  (70% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 và đăng ký dự thi tuyển sinh năm học 2022-2023).

Dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương: 08 lớp chuyên (280 học sinh) và 01 lớp không chuyên (40 học sinh): Ngữ văn-Lịch sử- Địa lí (35 học sinh), tiếng Anh (70 học sinh), Toán-Tin học (70 học sinh), Vật lí (35 học sinh), Hoá học (35 học sinh), Sinh học (35 học sinh) và 01 lớp không chuyên học chương trình song ngữ đối với các môn Toán và khoa học tự nhiên.

Dự kiến tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS có đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 vào trường THPT chuyên Hùng Vương và các trường THPT công lập không chuyên trong tỉnh theo các chỉ tiêu:

Huyện/Thị xã/Thành phố​Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023
Thủ Dầu Một3.328
Thuận An3.478
Dĩ An3.824
Tân Uyên2.178
Bắc Tân Uyên549
Phú Giáo1.104
Bến Cát2.197
Bàu Bàng869
Dầu Tiếng1.108

Tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập năm học 2022-2023 theo phương thức thi tuyển.

Học sinh thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Trịnh Hoài Đức, Trường THPT Dĩ An và lớp 10 các trường THPT không chuyên trong tỉnh được tổ chức chung vào các ngày 01 và 02/6/2022, riêng các thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm các môn chuyên vào các ngày 03 và 04/6/2022.

Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 phải dự thi 03 môn bắt buộcgồm: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương ngoài việc dự thi 03 môn bắt buộc như trên thì phải dự thi thêm môn chuyên căn cứ vào số môn chuyên mà thí sinh đã đăng kí dự tuyển (mỗi thí sinh được đăng kí dự thi tối đa 02 môn chuyên).

Điểm  bài  thi  là  tổng  điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được quy về thang điểm 10; điểm xét tuyển các môn thi Toán, ​Ngữ văn và tiếng Anh được tính theo hệ số 1 (không nhân hệ số).

Đối với các trường THPT không chuyên, thí sinh có tối đa 02 nguyện vọng khi đăng kí dự tuyển. Nguyện vọng 1 thí sinh đăng kí vào một trường THPT công lập không chuyên trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú. Nguyện vọng 2 thí sinh đăng kí vào một trường THPT công lập không chuyên trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú khác với trường THPT không chuyên mà thí sinh đã đăng kí ở nguyện vọng 1.

Thí sinh dự thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương được đăng kí: 02 nguyện vọng chuyên (nếu đăng ký dự thi 02 môn chuyên); 01 nguyện vọng vào lớp không chuyên và 02 nguyện vọng không chuyên vào các trường THPT công lập trong tỉnh.

Đối với trường THPT chất lượng cao: Trường THPT Trịnh Hoài Đức xét trúng tuyển như các trường THPT công lập không chuyên nhưng phải không có điểm bài thi nào dưới 4,0.

Đối với Trường THPT Dĩ An, Sở Giáo dục và Đào tạo xét trúng tuyển như các trường THPT công lập không chuyên. Các lớp chất lượng cao thí sinh chỉ được xét tuyển khi có điểm bài thi đạt từ 4.0 điểm trở lên. Ngoài ra, những thí sinh có đủ điều ​kiện xét tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương hoặc Trường THPT Trịnh Hoài Đức nếu có nguyện vọng thì được xét vào các lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An.

Tuyển thẳng vào các trường THPT không chuyên những học sinh thuộc một trong các trường hợp: Là người dân tộc thiểu số rất ít người gồm 16 dân tộc trong danh mục các dân tộc rất ít người ở Việt Nam; học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp quốc tế các môn văn hoá, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; học sinh đạt giải quốc gia các môn văn nghệ, thể dục thể thao, nhưng phải có xếp loại hạnh kiểm và học lực cuối năm lớp 9 đạt từ loại Khá trở lên. Học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Trịnh Hoài Đức hoặc các lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An nếu có nguyện vọng học tại các trường THPT công lập không chuyên tại địa phương mà học sinh có hộ khẩu thường trú thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét giải quyết cho những học sinh này theo nguyện vọng.

Văn bản 

1/21/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phương thức, tuyển sinh, lớp 10, trung học phổ thông, năm học 2022-2023340-ke-hoach-va-phuong-thuc-tuyen-sinh-vao-lop-10-trung-hoc-pho-thong-nam-hoc-2022-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
922.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2020Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2020.​

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công, bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại; tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ và các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại, dự kiến 250 người/hội nghị; tổ chức và tham gia các hoạt động kinh tế đối ngoại; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương; tổng hợp thông tin báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về Bình Dương; thực hiện công tác bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; thực hiện công tác nhân quyền, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của tỉnh, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh; tiếp tục nhân bản phim tài liệu và bản đồ liên quan đến chủ quyền Biển Đông, khẳng định sự kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động điều chỉnh, triển khai cụ thể các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác thông tin đối ngoại cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trường hợp có xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại, dài hạn, trung hạn, hàng năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn phải lấy ý kiến thẩm định của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã thành phố trước khi phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trong năm về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 20/5 và ngày 20/11/2020.

Kế hoạch ​

3/27/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthông tin, đối ngoại730-ke-hoach-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tinh-binh-duong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
433.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 9- kh thong tin doi ngoai.mp3
Đến năm 2025, sử dụng 100% túi, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thịĐến năm 2025, sử dụng 100% túi, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, sẽ sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; đảm bảo thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả để tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh.

Song song đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về chất thải nhựa, tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường. Hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần trong công sở và khi tổ chức hội nghị, hội thảo; vận động, đôn đốc các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện lợi, nhà sách, nhà hàng, khách sạn, khu lưu trú du lịch, điểm tham quan, cơ sở kinh doanh ăn uống... trên địa bàn tỉnh có kế hoạch, lộ trình cắt giảm kinh doanh, phân phối, sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy thay thế kinh doanh, phân phối, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thực hiện tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào "Chống rác thải nhựa" hoặc có sáng kiến, mô hình hay về giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên; phát triển sử dụng mô hình 3T (Tiết kiệm – Tái sử dụng – Tái chế) nhằm tăng cường việc giảm thiểu và tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa trong các hoạt động.

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

TTDanh mục các chương trình, nhiệm vụThời gian thực hiệnCơ quan chủ trì thực hiệnCơ quan phối hợp thực hiện
1 Đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong giảm thiểu, quản lý chất thải nhựa 2022 - 2​025Sở Tài nguyên và Môi trườngCác ban, ngành, đoàn thể, địa phương
2Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng sản xuất các sản phẩm nhựa; tình hình phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa; đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh2022-2025Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; UBND các huyện, thị xã, thành phốCác ban, ngành, đoàn thể
3Xây dựng, triển khai kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh.2022-2025Sở Công ThươngCác ban, ngành, đoàn thể, địa phương
4Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường.2022-2023Sở Công ThươngCác ban, ngành, đoàn thể, địa phương
5Xây dựng Đề án giảm thiểu rác thải nhựa, ni lông trong hoạt động kinh doanh, du lịch.2022Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchCác ban, ngành, đoàn thể, địa phương
6Xây dựng và hỗ trợ hoạt động các mô hình hạn chế sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy; tiết giảm, tái chế và tái sử dụng chất thải sinh hoạt.2022UBND các huyện, thị xã, thành phốSở Tài nguyên và Môi trường
7 Tập huấn truyền thông môi trường về các mô hình giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng một lần cho các mô hình Tổ tự quản về bảo vệ môi trường. 2022-​2025Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trương, Ủy ban nhân dân các huyện thị, thành phố
8Xây dựng danh mục các dự án đầu tư các sản phẩm thân thiện với môi trường như bao bì, túi xách dễ phân hủy sinh học và đưa loại hình dự án đầu tư sản xuất túi ni lông khó phân hủy vào danh mục các dự án hạn chế đầu tư.2022Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệpSở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
9Xây dựng các mô hình lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông vào chương trình đào tạo giáo dục học đường.Hàng nămSở Giáo dục và Đào tạoSở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
10Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc sử dụng và thải bỏ sản phẩm nhựa; phân loại rác tại nguồnHàng nămSở Thông tin và Truyền thôngĐài phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương.

 

 Kế hoạch 

 

12/23/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐến năm 2025, sử dụng 100% túi, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị94-den-nam-2025-su-dung-100-tui-bao-bi-than-thien-voi-moi-truong-tai-cac-trung-tam-thuong-mai-sieu-thThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,171.00
121,000
0.00
121000
0
Tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm 2017Tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch​ tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm 2017.​​

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và bổ sung nguồn lao động có trình độ vào phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 là 30.000 học viên (trong đó, cao đẳng 1.500 sinh viên; trung cấp 3.000 học sinh; sơ cấp và dưới 3 tháng 25.500 học viên).

Về hình thức tuyển sinh, trình độ sơ cấp và trung cấp thực hiện theo hình thức xét tuyển; trình độ cao đẳng thực hiện theo hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Đối tượng tuyển sinh ở trình độ sơ cấp là những người có học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Riêng đối với trình độ trung cấp, là những người đã tốt nghiệp THCS hoặc THPT tùy vào từng nghề, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về độ tuổi, sức khỏe và một số quy định khác.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì và chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp đến các đơn vị liên quan. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai phổ biến Kế hoạch đến các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.

5/17/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương347-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Bình Dương: 100% cấp huyện, cấp xã đồng loạt tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trườngNewBình Dương: 100% cấp huyện, cấp xã đồng loạt tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trường

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng (TCM) trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục tiêu huy động cộng đồng và các lực lượng xã hội tham gia tạo ra một phong trào rầm rộ, triệt để và toàn diện trong phạm vi toàn tỉnh nhằm hạ thấp mật độ muỗi vằn trong thời gian ngắn nhất để giảm nhanh sự lan truyền bệnh SXHồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người, làm chuyển đổi thói quen vệ sinh cá nhân và môi trường sống để hạn chế sự lây truyền bệnh TCM và các bệnh truyền nhiễm khác, hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ mắc và tử vong do bệnh SXH, bệnh TCM và khống chế không để dịch xảy ra tại địa phương.

Phấn đấu 100% phương tiện thông tin đại chúng tỉnh, huyện, xã đồng loạt tuyên truyền trước và trong Chiến dịch; 100% cấp huyện, cấp xã đồng loạt tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt lăng quăng – tổng vệ sinh môi trường. Sau lễ phát động cấp xã, 91/91 xã tổ chức vãng gia ít nhất 90% hộ gia đình, thực hiện các hoạt động: Kiểm tra lăng quăng trong các vật dụng chứa nước; cấp tờ rơi tuyên truyền; hướng dẫn cách triệt nơi sinh sản của muỗi để phòng bệnh SXH, hướng dẫn vệ sinh khi chăm sóc trẻ em để phòng bệnh TCM. Sau Chiến dịch, các chỉ số về côn trùng, số ca bệnh SXH, bệnh TCM giảm rõ rệt so với trước Chiến dịch.

Lễ phát động chiến dịch diệt lăng quăng – tổng vệ sinh môi trường sẽ tổ chức vào ngày 26/5/2022.

Chiến dịch gồm 01 đợt, được chia làm 2 vòng, cách nhau 1 tuần, mỗi vòng 2 ngày liên tiếp, tùy theo tình hình địa phương có thể kéo dài thêm 1-2 ngày. Cụ thể, vòng 1 từ ngày 26-27/5/2022; vòng 2 từ ngày 03-04/6/2022.

Địa bàn triển khai: Lấy tuyến xã làm đơn vị triển khai Chiến dịch; lấy khu phố, ấp, Tổ tự quản, Tổ dân phố là địa bàn trực tiếp thực hiện Chiến dịch.

Lực lượng chính của Chiến dịch được huy động tại xã gồm có chính quyền giữ vai trò nòng cốt, tổ chức chỉ đạo thực hiện Chiến dịch (lãnh đạo UBND xã, Trưởng ấp, Tổ trưởng Tổ dân phố); lãnh đạo Trạm Y tế, cán bộ chuyên trách vai trò tham mưu về kỹ thuật; các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương (giáo viên, học sinh các trường tiểu học, trung học; Hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Chữ thập đỏ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Công an xã, Quân sự xã/ Đội dân phòng…); nhân viên y tế khu phố, ấp và cộng tác viên các chương trình y tế, các chương trình xã hội là lực lượng đóng vai trò chủ chốt, hướng dẫn về chuyên môn cho các thành viên tham gia vãng gia tuyên truyền phát tờ rơi phòng chống SXH, TCM và đồng thời diệt lăng quăng tại hộ gia đình.

Sau Chiến dịch, Trung tâm y tế tuyến huyện tổ chức điều tra côn trùng tại các điểm đã điều tra trước Chiến dịch; đồng thời giám sát, thống kê các ca bệnh thời điểm sau Chiến dịch. Ban Chỉ đạo cấp xã báo cáo kết quả từng đợt Chiến dịch cho Ban Chỉ đạo cấp huyện để tổng hợp báo cáo lên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Y tế). 

​Kế hoạch 

5/24/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, 100%, cấp huyện, cấp xã, đồng loạt, tổ chức, lễ phát động, Chiến dịch, diệt, lăng quăng, tổng vệ sinh, môi trường948-binh-duong-100-cap-huyen-cap-xa-dong-loat-to-chuc-le-phat-dong-chien-dich-diet-lang-quang-tong-ve-sinh-moi-truonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
655.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương đặt mục tiêu phát triển 1 triệu nhà ở cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030Bình Dương đặt mục tiêu phát triển 1 triệu nhà ở cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

​TTĐT - UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu Kế hoạch là tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho tất cả các nhóm dân cư, đặc biệt là các đối tượng chính sách theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở. Phát triển nhà ở theo hướng công trình xanh, hiện đại, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng đến phát triển đô thị thông minh.

Các chỉ tiêu cụ thể: Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh là 31,5 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 10,0 m2/người), trong đó, khu vực đô thị là 32,5 m2/người, khu vực nông thôn là 26,6 m2/người. Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 65,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%...

Theo định hướng chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, phấn đấu phát triển 1 triệu nhà ở cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Năm 2025 dự kiến diện tích nhà ở bình quân đầu người của toàn tỉnh đạt 31,5 m2, trong đó khu vực đô thị là 32,5 m2, khu vực nông thôn là 26,6 m2.

Đồng thời, tổng diện tích sàn xây dựng tăng thêm của nhà ở thương mại và nhà dân tự xây trên toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là khoảng 25,3 triệu m2 (trong đó: 9,7 triệu m2 sàn thương mại, 11,5 triệu m2 sàn nhà dân tự xây và 4,10 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư).

Với dự kiến năm 2021, diện tích bình quân đầu người toàn tỉnh Bình Dương vào khoảng 30,5 m2/người, tính toán chi tiết cho thấy chỉ tiêu diện tích nhà ở tăng thêm của từng địa phương giai đoạn 2021-2025 và cụ thể năm 2021 như sau:

STT

Địa phương

Năm 2021 (làm tròn) m2 sàn

I

Bình Dương

5.440.800

 

Vùng đô thị

3.965.500

 

Vùng nông thôn

1.475.300

II

Theo địa phương

 

1

Thành phố Thủ Dầu Một

725.000

 

Nhà ở thương mại

125.000

 

Nhà dân tự xây

500.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

2

Thành phố Dĩ An

787.300

 

Nhà ở thương mại

337.300

 

Nhà dân tự xây

300.000

3

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

 

Thành phố Thuận An

853.000

 

Nhà ở thương mại

453.000

 

Nhà dân tự xây

300.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

4

Thị xã Bến Cát

843.000

 

Nhà ở thương mại

443.000

 

Nhà dân tự xây

300.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

5

Thị xã Tân Uyên

932.000

 

Nhà ở thương mại

432.000

 

Nhà dân tự xây

350.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

150.000

6

Huyện Bắc Tân Uyên

335.500

 

Nhà ở thương mại

255.500

 

Nhà dân tự xây

30.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

50.000

7

Huyện Bàu Bàng

480.000

 

Nhà ở thương mại

300.000

 

Nhà dân tự xây

30.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

150.000

8

Huyện Dầu Tiếng

150.000

 

Nhà ở thương mại

75.000

 

Nhà dân tự xây

25.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

50.000

9

Huyện Phú Giáo

335.000

 

Nhà ở thương mại

255.000

 

Nhà dân tự xây

30.000

 ​

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

50.000

Phân bổ chỉ tiêu các loại hình nhà ở được phát triển mới trong giai đoạn 5 năm (2021-2025) ở từng địa phương dự kiến như sau:

STT

Địa phương

Chỉ tiêu sàn nhà ở tăng thêm 2021-2025 (m2 sàn)

I

Toàn tỉnh

25.320.000

 

Nhà ở thương mại

9.700.000

 

Nhà dân tự xây

11.520.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

4.100.000

II​

Các địa phương

 

1

Thành phố Thủ Dầu Một

3.638.000

 

Nhà ở thương mại

1.330.000

 

Nhà dân tự xây

1.828.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

480.000

2

Thành phố Dĩ An

3.525.000

 

Nhà ở thương mại

1.240.000

 

Nhà dân tự xây

1.785.000

 

Nhà ở xã hội

500.000

3

Thành phố Thuận An

3.360.000

 

Nhà ở thương mại

1.300.000

 

Nhà dân tự xây

1.610.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

450.000

4

Thị xã Bến Cát

3.980.000

 

Nhà ở thương mại

1.650.000

 

Nhà dân tự xây

1.690.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

640.000

5

Thị xã Tân Uyên

4.320.000

 

Nhà ở thương mại

1.700.000

 

Nhà dân tự xây

2.040.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

580.000

6

Huyện Bắc Tân Uyên

1.677.000

 

Nhà ở thương mại

630.000

 

Nhà dân tự xây

597.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

450.000

7

Huyện Bàu Bàng

2.418.000

 

Nhà ở thương mại

1.100.000

 

Nhà dân tự xây

718.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

600.000

8

Huyện Dầu Tiếng

602.000

 

Nhà ở thương mại

100.000

 

Nhà dân tự xây

352.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

150.000

9

Huyện Phú Giáo

1.800.000

 

Nhà ở thương mại

650.000

 

Nhà dân tự xây

900.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

250.000

Về quỹ đất ở dự kiến tăng thêm, trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến diện tích đất ở tăng thêm 1.600ha, trong đó: Việc xây dựng các dự án nhà ở thương mại vào khoảng 613,0 ha; xây dựng nhà dân tự xây là 728,0 ha; việc phát triển các dự án nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội là khoảng 259,1 ha.

Như vậy nhu cầu đất ở cần thiết để xây dựng nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng 1.600 ha (trung bình khoảng 320 ha/năm).

Giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở.

Quyết định​ 

12/31/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, mục tiêu, phát triển, 01 triệu, nhà ở, công nhân, người lao động, giai đoạn 2021-2025, định hướng, đến năm 2030435-binh-duong-dat-muc-tieu-phat-trien-1-trieu-nha-o-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong-trong-giai-doan-2021-2025-va-dinh-huong-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,031.00
121,000
0.00
121000
0
Phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 Phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

TTĐT - ​Nhằm khuyến khích nhân dân tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, góp phần tích cực vào thành công chung của tỉnh trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu của Việt Nam và toàn cầu, UBND tỉnh chỉ đạo việc phối hợp tổ chức các hoạt động h​​​​​​ưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các hoạt động tuyên truyền chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi các cơ quan chức năng chưa công bố hết dịch.

Các cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về thời gian thực hiện và ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất; vận động người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 27/3/2021.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký và tham gia chiến dịch Giờ Trái đất, cụ thể: Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và các thành viên trong gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất 2021.

Danh sách đăng ký tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 của các cơ quan, đơn vị gửi về Công ty Điện lực Bình Dương trước ngày 22/3/2021, để Công ty Điện lực Bình Dương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương có kế hoạch tuyên truyền, kịp thời đưa thông tin trước và trong thời điểm diễn ra sự kiện chiến dịch Giờ Trái đất.

Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất, tuyên truyền trực tuyến trên website, fanpage, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm trong thời gian Giờ Trái đất.

Văn bản​

3/15/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhối hợp, tổ chức, hoạt động, hưởng ứng, chiến dịch, Giờ Trái đất, năm 2021 494-phoi-hop-to-chuc-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2021Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
455.00
121,000
2,543.00
121000
0
/PublishingImages/2021-03/gioTraiDat.mp3
Chương trình làm việc tháng 10/2021 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 10/2021 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 10/2021.

​Theo đó, trong tuần thứ IV (25 – 29/10/2021), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2021; Đề án "Xây dựng xã hội học tập tỉnh Bình Dương" giai đoạn 2021-2030; Đề án hoạt động của Bệnh viện 1.500 giường; Đề án đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế.

Thông báo ​​​​​​

10/1/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, làm việc, tháng 10/2021, UBND tỉnh Bình Dương346-chuong-trinh-lam-viec-thang-10-2021-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
109.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 11/2021 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 11/2021 của UBND tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 11/2021.

Theo đó, trong tuần thứ I (01 – 05/11/2021), UBND tỉnh sẽ thông qua các báo cáo: Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2021; tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021; tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2021; thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2021; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 02 (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND tỉnh khóa X. Đồng thời, thông qua 04 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Trong tuần thứ II (08 – 12/11/2021), UBND tỉnh sẽ thông qua các báo cáo: Tình hình và kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2021; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021. Đồng thời, thông qua 13 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Trong tuần thứ III (15 – 19/11/2021), UBND tỉnh sẽ thông qua Chương trình làm việc năm 2022 của UBND tỉnh; thông qua các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh năm 2021; ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Đồng thời, thông qua 04 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Thông báo 

11/4/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, làm việc, tháng 11/2021, UBND tỉnh Bình Dương591-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2021-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
330.00
121,000
0.00
121000
0
Rà soát chi hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và lương thực, thực phẩm cho các trường hợp còn sótRà soát chi hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và lương thực, thực phẩm cho các trường hợp còn sót

​TTĐT - UBND tỉnh thống nhất chủ trương tiếp tục chi hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội để giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tiếp tục chi cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (hỗ trợ tiền thuê nhà trọ 300.000 đồng/người), Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh (hỗ trợ lương thực, thực phẩm trị giá 500.000/người) và có mặt tại địa phương trong tháng 8/2021 nhưng do bị sót, chưa chi kịp thời. 

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến ngày 05/10/2021, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND cho 1.322.607 trường hợp, với số tiền 396,782 tỷ đồng và hỗ trợ theo Quyết định 12/2021/QĐ-UBND cho 1.296.957 trường hợp, với số tiền 648,478 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo thống kê, đến nay một số địa phương còn để sót những trường hợp chưa nhận được hỗ trợ từ chính sách của tỉnh. Lý giải về việc này, bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, việc sót các đối tượng có các lý do khách quan và chủ quan. Trong điều kiện thời gian ngắn nhưng các địa phương phải triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, song song với việc chống dịch. Ngoài ra, thời điểm tháng 8 và tháng 9/2021, toàn tỉnh phải dốc toàn lực để hỗ trợ và chống dịch ở 15 phường "khóa chặt, đông cứng" của TP.Thuận An, TP.Dĩ An và TX. Tân Uyên. Các phường ở 03 địa phương trên dân số rất đông, nhiều phường có trên 100.000 dân, có thể tương đương với một huyện khác. Trong khi đó, nhiều cán bộ phường, khu phố bị lây nhiễm Covid-19, hoặc chủ trọ vì nhiều lý do khác nhau không lập hoặc chậm lập danh sách đề nghị hưởng hỗ trợ cho người dân. 

Bà Hằng giải thích thêm, về đối tượng hỗ trợ, quy định áp dụng cho người từ 15 tuổi trở lên và có tham gia lao động, gặp khó khăn. Tức là phải có yếu tố khó khăn và có mặt trong thời điểm lập danh sách (trong tháng 8/2021) thì mới được chi hỗ trợ.

Văn bản ​

10/5/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtrà soát, chi hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, lương thực thực phẩm, cho các trường hợp còn soát984-ra-soat-chi-ho-tro-tien-thue-nha-tro-va-luong-thuc-thuc-pham-cho-cac-truong-hop-con-soThông tin chỉ đạo, điều hànhTruePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền NewHiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, từng bước chuyển đổi đài truyền thanh cơ sở sử dụng phương thức truyền thanh không dây dùng sóng vô tuyến FM (đài truyền thanh FM) đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông. Các đài truyền thanh cơ sở khi thiết lập mới phải triển khai hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông theo điều kiện cơ sở hạ tầng viễn thông của địa phương.

Đồng thời, phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở. Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng CNTT để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

Đến năm 2030, người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống thông tin cơ sở; hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. Các cụm dân cư trên địa bàn tỉnh đều có cụm loa ứng dụng CNTT - viễn thông; trụ sở UBND cấp xã, các khu tập trung dân cư (chợ, quảng trường, công viên) trên địa bàn tỉnh đều được trang bị bảng tin điện tử công cộng.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền trên báo, đài và hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã về ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin cơ sở; xây dựng bản tin nội bộ, bản tin thông tin cơ sở đăng tải trên cổng, trang thông tin điện tử làm tài liệu phục vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng các ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận thông tin thiết yếu và góp ý, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở, trao đổi, tương tác, thông tin hai chiều giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá hiện trạng và lập Kế hoạch nâng cấp, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-viễn thông thay thế đài truyền thanh FM bị xuống cấp, hư hỏng trên địa bàn cấp huyện. 

Kế hoạch

5/23/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHiện đại hóa, hệ thống, thông tin, cơ sở, góp phần, công tác, thông tin, tuyên truyền 38-hien-dai-hoa-he-thong-thong-tin-co-so-de-gop-phan-lam-tot-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyenThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
549.00
121,000
0.00
121000
0
Kiên quyết thu hồi quyết định cho phép thành lập đối với các văn phòng công chứng không đảm bảo điều kiện hoạt độngKiên quyết thu hồi quyết định cho phép thành lập đối với các văn phòng công chứng không đảm bảo điều kiện hoạt động

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Đề án nhằm mục tiêu phát triển các tổ chức hành nghề công chứng bảo đảm ổn định, bền vững, phân bổ hợp lý gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn cấp huyện nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, phát triển phù hợp với nhu cầu xã hội, gắn việc bảo đảm quyền hành nghề của công chứng viên với việc chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng.

Bên cạnh đó, phát huy trách nhiệm tự quản của Hội Công chứng viên tỉnh trong việc giám sát hoạt động công chứng; kịp thời phát hiện các tiêu cực và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm, ứng xử không đúng quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, trong đó, chú trọng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bình Dương thanh tra, kiểm tra các phản ánh có liên quan tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức tín dụng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng.

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy định pháp luật; tiếp tục tổ chức phổ biến, thi hành pháp luật về công chứng, chính sách phát triển nghề công chứng, chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng; thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chính sách phát triển và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng có kiểm soát, gắn với địa bàn dân cư, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức, theo tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng do UBND tỉnh ban hành; không tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên cùng một địa bàn cấp huyện. Đồng thời, tiếp tục đổi mới Phòng công chứng đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ công chứng phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Kiên quyết thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng đối với các văn phòng công chứng không đảm bảo điều kiện tổ chức hoạt động; quan tâm, chú trọng phát triển đội ngũ công chứng viên đảm bảo số lượng, chất lượng, phù hợp với nhu cầu xã hội...

Sở Tư pháp tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để chia sẻ và kết nối thông tin cơ sở dữ liệu đất đai, nhà ở, dân cư, thuế với cơ sở dữ liệu công chứng nhằm đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về công chứng được hiệu quả; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng, phòng chống tình trạng cạnh canh không lành mạnh, ngăn chặn các giao dịch giả tạo, hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp.

Quyết định ​


5/19/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKiên quyết, thu hồi, quyết định, cho phép, thành lập, đối với, văn phòng, công chứng, đảm bảo, điều kiện, hoạt động384-kien-quyet-thu-hoi-quyet-dinh-cho-phep-thanh-lap-doi-voi-cac-van-phong-cong-chung-khong-dam-bao-dieu-kien-hoat-donThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
646.00
121,000
0.00
121000
0
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030. 

Theo đó, phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2025, có ít nhất 04 doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng; 16 doanh nghiệp được hỗ trợ chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 03 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình; trong đó, phấn đấu đào tạo ít nhất 10 chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn.

Trong giai đoạn 2026 – 2030, ít nhất 05 doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng, 20 doanh nghiệp được hỗ trợ chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; ít nhất 05 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đào tạo ít nhất 20 chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn.

Đối tượng được hỗ trợ: Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; ưu tiên xét chọn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tăng cường các hoạt động hợp tác các địa phương trong nước.

Kế hoạch 

11/26/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHỗ trợ, doanh nghiệp, nâng cao, năng suất, chất lượng, sản phẩm, hàng hoá, giai đoạn 2021-2030638-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang-hoa-giai-doan-2021-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
467.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường giám sát y tế để bất kỳ người dân nào có triệu chứng đều được hỗ trợ kịp thờiTăng cường giám sát y tế để bất kỳ người dân nào có triệu chứng đều được hỗ trợ kịp thời

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp thực hiện Công văn số 5553/VPCP của Văn phòng Chính phủ về một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, B Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo để chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm đúng tinh thần có thể cao hơn, sớm hơn nhưng không được thấp hơn, chậm hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

Tất cả các địa phương phải thực hiện nghiêm túc phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để phát hiện những người đến, về từ địa phương khác. Xử lý nghiêm người đến, về từ địa phương khác mà không khai báo và khi chính quyền cấp cơ sở không nắm được, không thực hiện các biện pháp quản lý y tế đối với người đến, về từ địa phương khác.

Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; tuyệt đối tránh tình trạng hình thức "chặt ngoài, lỏng trong", phải đảm bảo đúng tinh thần "ai ở đâu ở đó". Đối với những người phải di chuyển để khám, chữa bệnh, thực thi công vụ, sản xuất, lưu thông… theo yêu cầu hoặc được sự cho phép của chính quyền thì cần được quản lý chặt chẽ, tăng cường các biện pháp bảo vệ và xét nghiệm thường xuyên. Đối với các hộ gia đình, cần tăng cường giám sát y tế để bất kỳ người dân nào có triệu chứng đều được hỗ trợ y tế kịp thời. 

Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, không để bất kỳ người dân nào thiếu ăn, không có chỗ ở. 

Thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí. Nếu cần xét nghiệm tầm soát cộng đồng ở những thời điểm nhất định thì thực hiện lấy mẫu đại diện gia đình, xét nghiệm mẫu gộp; dành nguồn lực xét nghiệm để tăng tần suất đối với khu vực bệnh viện, các đối tượng nguy cơ cao, người cao tuổi, người có bệnh nền; chú ý hướng dẫn người dân tự lấy mẫu để giảm tải cho lực lượng y tế.

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện cách ly F0, F1 tại nhà hoặc căn cứ tình hình dịch bệnh ở từng địa bàn và điều kiện cụ thể của từng trường hợp nhằm đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng.

Việc tổ chức các tầng điều trị cần vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương. Đặc biệt lưu ý không coi F0 chưa có triệu chứng là người bệnh để có phương án cách ly tại các trung tâm thu dung hoặc tại nhà khi bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết và chăm sóc phù hợp về dinh dưỡng, thể chất, tinh thần, nhằm giảm tỷ lệ F0 có triệu chứng. Đối với các bệnh viện cần bảo đảm nhân lực, thuốc, oxy y tế, trang thiết bị theo quy định để đảm bảo số giường điều trị thực chất.

Văn bản ​

8/20/2021 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, giám sát, y tế, bất kỳ, người dân, triệu chứng, hỗ trợ, kịp thời738-tang-cuong-giam-sat-y-te-de-bat-ky-nguoi-dan-nao-co-trieu-chung-deu-duoc-ho-tro-kip-thoThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
646.00
121,000
0.00
121000
0
Khẩn trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân và công nhân lao độngKhẩn trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân và công nhân lao động

​TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo rà soát số lượng người dân, công nhân chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Thông báo số 216-TB/TU ngày 18/9/2021 của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai cho phù hợp với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo hiệu quả, thiết thực và đúng quy định. Trong đó cần thực hiện ngay việc rà soát số lượng người dân, công nhân lao động chưa được tiêm vắc-xin ở các địa phương, các khu, cụm công nghiệp để khẩn trương tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo Kế hoạch.

Trong quá trình tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và không để lây lan dịch bệnh.

Sở Y tế theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm; kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định.

Văn bản ​

9/21/2021 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKhẩn trương, tiêm, vắc xin, Covid-19, người dân, công nhân, lao động727-khan-truong-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-nguoi-dan-va-cong-nhan-lao-donThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
213.00
121,000
0.00
121000
0
Huy động lực lượng tham quan Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Bình Dương năm 2016Huy động lực lượng tham quan Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Bình Dương năm 2016

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn số 1669/UBND-VX về việc huy động lực lượng tham quan Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Bình Dương năm 2016 (Triển lãm).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thông báo và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đến tham quan Triển lãm. Danh sách và thời gian tham quan Triển lãm gửi về Sở Thông tin và Truyền thông - Thường trực Ban Tổ chức Triển lãm trước ngày 02/6/2016 để sắp xếp, điều phối và hướng dẫn cho phù hợp.

Triển lãm do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức từ ngày 07/6/2016 đến ngày 11/6/2016 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (số 05, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một). Triển lãm nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

6/1/2016 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, huy động lực lượng, Triển lãm, bản đồ, tư liệu, Hoàng Sa, Trường Sa, khẳng định chủ quyền, biển đảo995-huy-dong-luc-luong-tham-quan-trien-lam-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-nhung-bang-chung-lich-su-va-phap-ly-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư côngĐiều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công

TTĐT - ​​HĐND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) thông qua ngày 16/3/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2021.

Theo đó, điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công, cụ thể: Đối với dự án Xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là 414 tỷ 165 triệu đồng. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án không thay đổi so với Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Kho bạc Bến Cát đến cầu Quan, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là 271 tỷ 01 triệu đồng. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án không thay đổi so với Công văn số 183/HĐND-KTNS ngày 25/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh.

Dự án đường từ Huỳnh Văn Lũy đến đường Đồng Cây Viết (đường Liên khu 1-5), điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là 732 tỷ 01 triệu đồng; điều chỉnh thời gian chuẩn bị đầu tư trong năm 2019 và thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2023; điều chỉnh nguồn vốn là vốn ngân sách tỉnh tập trung. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án không thay đổi so với Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/4/2019 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

3/23/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, chủ trương, đầu tư, dự án, đầu tư công930-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-03-du-an-dau-tu-conThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
296.00
121,000
1,690.00
121000
0
/PublishingImages/2021-03/Nghiquyet03.mp3
Người hoàn thành cách ly tập trung phải được chính quyền địa phương, cơ sở ký cam kết bàn giao cho từng gia đình, doanh nghiệpNgười hoàn thành cách ly tập trung phải được chính quyền địa phương, cơ sở ký cam kết bàn giao cho từng gia đình, doanh nghiệp

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 06/5/2021 của Văn phòng Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đợt dịch này có nhiều yếu t phức tạp hơnxuất hiện biến chủng vi rút mới lây nhiễm nhanh hơn và nặng hơn, do đó, đòi hỏi phải quyết tâm cao hơn, đặc biệt không để dịch bệnh lây lan từ người nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh tấn công. Sẵn sàng phương án, kịch bản đối phó để chủ động chuẩn bị các điều kiện cách ly, xét nghiệm điều trị, nhất thiết không để bị động.

Tập trung rà soát các trung tâm cách ly và toàn bộ quy trình cách ly, bàn giao người hoàn thành giữa trung tâm cách ly và địa phương nơi người hoàn thành cách ly lưu trú hoặc làm việc để quản lý, bảo đảm theo dõi y tế sau cách ly tập trung. Đối với người hoàn thành cách ly tập trung, khi về nơi cư trú phải được chính quyền địa phương, cơ sở ký cam kết bàn giao cho từng gia đình hoặc doanh nghiệp, kèm theo hướng dẫn, phổ biến cho người hoàn thành cách ly các nghĩa vụ, trách nhiệm họ phải thực hiện, tuân thủ trong thời gian theo dõi y tế. Tuyệt đối không để tình trạng người đang trong thời gian theo dõi y tế sau cách ly tụ tập đông người, làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị tiếp nhận chuyên gia đến làm việc, p​hải ký cam kết hướng dẫn, phổ biến, quản lý chuyên gia của doanh nghiệp, đơn vị mình…

Văn bản 

5/19/2021 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếthoàn thành, cách ly, tập trung, chính quyền, địa phương, cơ sở, cam kết, bàn giao, gia đình, doanh nghiệp837-nguoi-hoan-thanh-cach-ly-tap-trung-phai-duoc-chinh-quyen-dia-phuong-co-so-ky-cam-ket-ban-giao-cho-tung-gia-dinh-doanh-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
341.00
121,000
2,027.00
121000
0
/PublishingImages/2021-05/PhatbieuVDD.mp3
Tăng cường PCCC trong mùa hanh khô và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015Tăng cường PCCC trong mùa hanh khô và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
TTĐT - Ngày 06-02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 404/UBND-NC về việc "Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô và trong dịp Tết Nguyên đán 2015".
  
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung: tự kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình, tăng cường tuần tra, trực gác; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn; quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại dung môi, hóa chất, hàng hóa có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành pháp luật về PCCC; củng cố lực lượng dân phòng, tăng cường công tác thường trực đảm bảo tham gia các hoạt động PCCC; thành lập đoàn kiểm tra tổ chức tổng kiểm tra an toàn PCCC; tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC; tăng cường biện pháp PCCC cháy rừng; tuyên truyền pháp Luật PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Giao Cảnh sát PCCC tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định, văn bản liên quan về công tác PCCC và công tác cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức, phân công lãnh đạo, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu để xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ cháy, nổ.
 
 Hoài Hương
2/7/2015 2:36 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1149-Tang-cuong-PCCC-trong-mua-hanh-kho-va-dip-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Giám sát và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp sốt, ho, đau họng... tại các bệnh viện, hiệu thuốcGiám sát và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp sốt, ho, đau họng... tại các bệnh viện, hiệu thuốc

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp trong công tác ph​òng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2021, Công văn số 2946/UBND-VX về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, phải huy động tổng lực của cả hệ thống chính trị và người dân chủ động, tích cực tham gia phòng chống dịch. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch từ tỉnh xuống tận cấp cơ sở; yêu cầu Tổ Covid cộng đồng từ trong các xã, ấp, khu phố, cùng với Tổ an toàn Covid trong các phân xưởng thuộc các doanh nghiệp trên toàn tỉnh phải hoạt động thực chất, thường xuyên, liên tục, mạnh mẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống dịch hiện nay. Xử phạt thật nghiêm những người vi phạm công tác phòng, chống dịch cũng như có hình thức phê bình, kiểm điểm, thậm chí kỷ luật ngay các tập thể, cá nhân không quyết liệt thực hiện các chỉ đạo trong phòng, chống dịch.

Áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Dĩ An cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các huyện chưa phát hiện có ca nhiễm Covid-19 và được coi là các khu vực an toàn, UBND các huyện lập ngay chốt kiểm soát người ra vào, thực hiện khai báo y tế; tổ chức giám sát và quản lý chặt chẽ người đến từ vùng dịch, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý, theo dõi y tế, cách ly phù hợp, đặc biệt là đối tượng công nhân,…

Tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải quán triệt quan điểm phòng, chống dịch ở mức cao hơn; siết chặt quản lý địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 10/CT-UBND một cách linh hoạt, hiệu quả. Tổ chức giám sát toàn diện, triệt để, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm, viêm đường hô hấp tại các bệnh viện, các hiệu thuốc trên toàn địa bàn; lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người dân ngoài cộng đồng và các cơ sở y tế để theo dõi, phát hiện, đánh giá tình hình dịch thường xuyên cho Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thành lập, kiện toàn các Tiểu ban phòng, chống dịch để đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác phòng, chống dịch hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền thật mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục về công tác phòng chống dịch cho nhân dân.Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp khẩn trương, phối hợp chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, xây dựng các Tổ Covid cộng đồng tại các xã, ấp, khu phố, các khu nhà trọ,… để hàng ngày "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" và Tổ an toàn Covid trong các phân xưởng, nhà máy của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo các Tổ hoạt động thực chất, hiệu quả, làm cầu nối về công tác phòng, chống dịch giữa chính quyền, ngành y tế đến với công nhân lao động, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẩn trương phát Thư kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch, đảm bảo nhà nhà, người người thực hiện tốt 5K ở mọi chỗ, mọi nơi, đảm bảo an toàn cho từng cá nhân, người thân và gia đình mình; tham gia, đóng góp tích cực vào hoạt động của Tổ Covid cộng đồng ngoài xã hội và Tổ an toàn Covid trong tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Văn bản

7/7/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiám sát, toàn diện, lấy mẫu, xét nghiệm, trường hợp, nghi bệnh, liên quan, Covid-19 tại, bệnh viện, hiệu thuốc512-giam-sat-va-lay-mau-xet-nghiem-cac-truong-hop-sot-ho-dau-hong-tai-cac-benh-vien-hieu-thuoThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
781.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 01/2022 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 01/2022.

​Theo đó, trong tuần IV (24 - 28/01/2022), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2022; Chương trình Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040; Kế hoạch triển khai Chương trình tập trung phát triển hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương; Quy chế tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương.

Thông báo ​

1/4/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, làm việc, tháng 01/2022, UBND tỉnh, Bình Dương5-chuong-trinh-lam-viec-thang-01-2022-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
140.00
121,000
0.00
121000
0
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tôBảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô.

Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT trong hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, nhất là các vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng ma túy, chở quá số người quy định, chở quá tải trọng, lái xe liên tục vượt quá thời gian quy định...; có phương án tăng cường kiểm tra và xử lý vào ban đêm, chú trọng khoảng thời gian từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thường xuyên tuyền truyền, vận động nhân viên lái xe tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT khi tham gia giao thông, thực hiện "Đã uống rượu, bia – Không lái xe"; có biện pháp quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe của nhân viên lái xe, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về TTATGT , chú trọng kiểm tra thời gian lái xe liên tục, thời gian lái xe trong ngày của lái xe từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan, các địa phương kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường, khắc phục ngay sự cố về hạ tầng để đảm bảo giao thông an toàn…

Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm vềTTATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về TTATGT , cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân tai nạn giao thông và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra; thường xuyên kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý.

Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kịp thời đề xuất các giải pháp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn bản 

2/18/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết818-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-hoat-dong-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
588.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ươngKế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ương

TTĐT - ​UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Theo đó, phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ương (đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021) là 200 tỷ đồng cho dự án Xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (chủ đầu tư là UBND huyện Phú Giáo).

Căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao, UBND huyện Phú Giáo tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết định 

12/27/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, đầu tư công, năm 2022, nguồn vốn, ngân sách, Trung ương782-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022-nguon-von-ngan-sach-trung-uonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
135.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.​

​Theo đó, trong khu vực thành phố Thủ Dầu Một không bố trí thêm nghĩa trang. Người dân tiếp tục chôn cất tại nghĩa trang Truông Bồng Bông và đến năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất; đến 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình. Các n​​ghĩa trang còn lại trên địa bàn đã đóng cửa, tiến hành trồng cây cải tạo thành công viên nghĩa trang; lập kế hoạch di dời về nghĩa trang tập trung của tỉnh khi chuyển đổi chức năng sử dụng đất.

Trong khu vực thị xã Thuận An không bố trí thêm nghĩa trang. Nghĩa trang Lái Thiêu A,B chôn cất lấp đầy và tới năm 2020 đóng cửa ngừng chôn cất. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh như Hoa viên nghĩa trang tại thị xã Bến Cát, Nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên,... Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết không phù hợp quy hoạch, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Dĩ An, đối với nghĩa trang Dĩ An (phường Tân Đông Hiệp) chôn cất đến năm 2020 đóng cửa, ngừng chôn cất; có lộ trình di dời trước năm 2025. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh Hoa viên nghĩa trang (tại thị xã Bến Cát) và Nghĩa trang Bình Mỹ (tại huyện Bắc Tân Uyên) theo quy hoạch. Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết đã lấp đầy và không đảm bảo khoảng cách tới khu dân dụng, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Bến Cát, mở rộng quy mô Hoa viên nghĩa trang Bình Dương thêm 100ha tại khu vực Chánh Phú Hòa theo chủ trương của tỉnh. Năm 2020 đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân cấp IV tại An Điền với quy mô diện tích 26ha. Đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và trong khu vực đô thị không nằm trong danh mục đã đóng cửa, lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Còn lại, các nghĩa trang không nằm trong diện di dời giải tỏa, nếu không ảnh hưởng quy hoạch cho phép sử dụng đến khi hết công suất sẽ đóng cửa.

Trong khu vực t​hị xã Tân Uyên, đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và đô thị không nằm trong danh mục, tiến hành đóng cửa, sau giai đoạn này lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Giai đoạn sau khi các nghĩa trang hiện có lấp đầy, người dân sử dụng nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên.

Trong khu vực huyện Bắc Tân Uyên, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50ha tại khu vực xã Bình Mỹ, trong tương lai có thể nâng lên thành nghĩa trang cấp I với quy mô 100ha phục vụ liên huyện; đầu tư nghĩa trang cấp IV tại Thường Tân với quy mô diện tích khoảng 4ha. Các nghĩa trang hiện có: Tiếp tục chôn cất lấp đầy, không mở rộng đối với các nghĩa trang tại ấp Tân Bình (xã Tân Bình – 8,1ha) tới năm 2050; các nghĩa trang tại xã Thường Tân, Lạc An, Tân Định tiếp tục chôn cất lấp đầy tới năm 2030. Giai đoạn sau năm 2030 đóng cửa, người dân sử dụng nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Bình Mỹ; tiến hành di dời có lộ trình đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Bình Mỹ về nghĩa trang tập trung để lấy quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Trong khu vực huyện Dầu Tiếng, đến năm 2020 tiến hành di dời đối với Nghĩa trang Long Chiểu, xã Long Tân để lấy quỹ đất xây dựng công trình phúc lợi xã hội. Xây dựng nghĩa trang cấp II với quy mô diện tích 50ha tại xã Định An; tới năm 2030 đầu tư xây dựng thêm 01 nghĩa trang quy mô 50ha tại xã Minh Tân-Minh Hòa-Minh Thạnh phục vụ toàn tỉnh. Nghĩa trang cấp III, IV: Giữ lại tiếp tục sử dụng và mở rộng nghĩa trang nhân dân Nông trường Phan Văn Tiến (An Lập) thành nghĩa trang cấp III với quy mô diện tích 10 - 30ha. Hệ thống nghĩa trang cấp IV gồm nghĩa trang nhân dân Thanh An; các nghĩa trang nhân dân Định Hiệp, Long Tân, Thanh Tuyền với quy mô diện tích khoảng 2,0 đến 5,0ha. Thực hiện chôn cất lấp đầy và tiến tới đóng cửa các nghĩa trang hiện hữu vào năm 2030 gồm: Các nghĩa trang tại xã Long Hòa; Nghĩa trang lô 29 nông trường An Lập, xã An Lập; Nghĩa trang Hốc Măng, xã Long Tân; Nghĩa trang ấp Tân Phú, xã Minh Tân; Nghĩa trang Đồng Sơn thuộc xã Minh Thạnh. Đến năm 2030 đóng cửa, ngừng chôn cất đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Định Thành, Thanh Tuyền; Thanh An (trừ nghĩa trang Bến Tranh); các nghĩa trang tại xã Định An; nghĩa địa ấp Tân Phú, xã Minh Tân; nghĩa địa ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh.

Trong khu vực huyện Phú Giáo, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50 ha, dự trữ trong tương lai có thể nâng cấp lên nghĩa trang cấp I quy mô 100ha tại xã Tân Long. Nghĩa trang cấp III, IV, nghĩa trang liên xã, phường: Điều chỉnh vị trí quy hoạch Nghĩa trang nhân dân tại khu vực ấp Sa Dụp, xã Phước Sang theo quy hoạch đã phê duyệt do không đảm bảo về môi trường. Vị trí đề nghị quy hoạch mới tại thửa đất số 132 và 775, tờ bản đồ số 21, ấp Đồng Thồng, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo với quy mô diện tích 15ha và nghĩa trang nhân dân ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa với quy mô diện tích 25ha. Tiếp tục chôn cất lấp đầy các nghĩa trang tại ấp Bình Tiến, ấp Cây Cam, ấp Bình Hòa, ấp Cà Na, ấp Đồng Sen tại xã An Bình; nghĩa trang ấp 9, xã An Linh, các nghĩa trang thuộc xã An Long, các nghĩa trang ấp 1A, 2A, Bố Lá thuộc xã Phước Hòa; các nghĩa trang tại ấp Bến Cát, ấp Tân Tiến thuộc xã Phước Sang; các nghĩa trang thuộc thị trấn Phước Vĩnh, xã Tam Lập; các nghĩa trang tại ấp 5 xã Tân Long. Các nghĩa trang còn lại trên địa bàn tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất.

Trong khu vực huyện Bàu Bàng, xây dựng nghĩa trang cấp IV tại ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên với quy mô diện tích khoảng 5ha. Các nghĩa trang cấp III tại ấp Suối Cạn xã Cây Trường II (15ha), ấp Suối Tre xã Long Nguyên (15ha), ấp 3 xã Tân Hưng (20ha). Tiến hành chôn cất lấp đầy đối với các nghĩa trang, nghĩa địa sau: Nghĩa địa ấp Cầu Sắt, ấp Bến Tượng thuộc xã lai Hưng; nghĩa địa xã Cây Trường II tại ấp ông Chài; khu nghĩa trang Hưng Hòa thuộc ấp 1 xã Hưng Hòa; nghĩa trang trên địa bàn xã Trừ Văn Thố; xã Tân Hưng, Long Nguyên. Các nghĩa trang còn lại khoanh ranh giới không mở rộng, tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngưng chôn cất.

Toàn tỉnh Bình Dương dự kiến bố trí 03 cơ sở hỏa táng. Trong đó, 02 cơ sở đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng (Đài hỏa táng Hoa Viên nghĩa trang ở thị xã Bến Cát và Phước Lạc Viên ở thị xã Dĩ An), đến năm 2030 đầu tư 01 cơ sở hỏa táng xây dựng trong nghĩa trang cấp tỉnh (Đài hỏa táng tại nghĩa trang Định An, huyện Dầu Tiếng).​

Các đô thị loại V trở lên sẽ được bố trí nhà tang lễ riêng và mỗi nhà tang lễ phục cho tối thiểu 250.000 dân. Mỗi phòng tang lễ có quy mô 300 m2/10.000 dân. Nhà tang lễ có thể kết hợp với nghĩa trang, các bệnh viện, cơ sở tôn giáo, đảm bảo các yêu cầu về quy mô, khoảng cách ly và vệ sinh môi trường theo quy định; tiếp tục sử dụng các nhà tang lễ hiện có trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên.

Đến năm 2030 xây dựng thêm 01 nhà tang lễ cho thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An để mỗi đô thị có được hai nhà tang lễ. Đến năm 2050 xây dựng mỗi đô thị 01 nhà tang lễ cho thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, các đô thị thuộc huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.​

Kế hoạch ​​​​

12/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnghĩa trang, tổng thểThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,677.00
0
0.00
0
Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, những công việc chung, trọng tâm triển khai trước, trong và sau Tết gồm: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết, Thủ trưởng các đơn vị nhanh chóng đưa các hoạt động của đơn vị trở lại bình thường, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, triển khai thực hiện Kế hoạch số 5958/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, thăm hỏi các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đặc biệt, chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha, mẹ mất do dịch Covid-19…, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Việc giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng phải thực hiện xong trước ngày 17/01/2022 (15/12 Âm lịch).

Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chủ động triển khai các biện pháp xử lý các tình huống, tránh bị động và diễn biến phức tạp.

Các cơ quan hành chính nhà nước quán triệt không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…

Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, trong đó Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tập trung triển khai Kế hoạch số 6149/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2022 trên địa bàn tỉnh; theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, chủ động điều tiết các mặt hàng, bình ổn thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa gian lận, không rõ xuất xứ nguồn gốc; thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; không cắt điện trong dịp Tết…

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, nắm tình hình đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người có công, các đối tượng chính sách; tổ chức thăm hỏi đúng đối tượng, đúng chế độ, tránh trùng lặp và bỏ sót; huy động nhiều nguồn lực hợp lý, đúng quy định thực hiện chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Theo dõi việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động, nhất là lao động bị giảm sâu thu nhập, mất việc, tạm ngừng việc, thiếu việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19; kịp thời xử lý các trường hợp tranh chấp lao động; có giải pháp đảm bảo duy trì đủ lao động cho doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Sở Y tế tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, bố trí y, bác sĩ trực 24/24 để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh trong các ngày Tết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động lễ hội, vui xuân, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh, ý nghĩa với tinh thần tiết kiệm, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết…

Chỉ thị​

1/4/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, hoạt động, lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán, Nhâm Dần, 2022978-to-chuc-cac-hoat-dong-le-ky-niem-tet-nguyen-dan-nham-dan-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
939.00
121,000
0.00
121000
0
Từ ngày 12/10/2021, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách tại Trung tâm Hành chính công tỉnhTừ ngày 12/10/2021, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đặc biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo đó, từ ngày 12/10/2021, tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với một số TTHC mang tính đặc biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp và các TTHC liên quan việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Các TTHC khác tiếp nhận thông qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. 100% TTHC trả kết quả giải quyết trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích.

Cá nhân, người đại diện doanh nghiệp đến thực hiện TTHC trực tiếp phải có xác nhận tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ 2 mũi hay ít nhất 01 mũi sau 14 ngày hoặc là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày và đã hoàn thành thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định; đồng thời phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (trong 72 giờ).

Các sở, ban, ngành rà soát, lập, công khai danh mục TTHC tiếp nhận trực tiếp, số điện thoại hướng dẫn tiếp nhận TTHC. Đồng thời, bố trí nhân sự phối hợp Trung tâm Hành chính công tỉnh tư vấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về cách thức thực hiện TTHC (trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính công ích) và điều kiện để thực hiện TTHC trực tiếp nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi đến thực hiện TTHC ở Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh bố trí nhân sự kiểm tra điều kiện thực hiện TTHC của cá nhân, người đại diện doanh nghiệp trước khi vào thực hiện TTHC; đảm bảo việc kiểm soát, phân luồng, điều phối, hướng dẫn người dân di chuyển đảm bảo chỉ đến khu vực một cửa; tổ chức kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, check in/check out, khai báo y tế và trong cùng một thời điểm có không quá 60 người mỗi khu A, B của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh và các đơn vị có liên quan điều phối tổng hợp, xử lý việc tiếp nhận hồ sơ thuận lợi, đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Văn bản ​​

10/12/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTừ ngày 12/10/2021, tiếp nhận, giải quyết, thủ tục hành chính, đặc biệt, cấp bách, Trung tâm, Hành chính công, tỉnh687-tu-ngay-12-10-2021-tiep-nhan-va-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-dac-biet-cap-bach-tai-trung-tam-hanh-chinh-cong-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
471.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next