Tin chỉ đạo điều hành
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. 

 
 

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 2129/BYT-DP ngày 27/4/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 2262/BYT-DP ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTG ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm-OCOP năm 2021Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm-OCOP năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm – OCOP tỉnh Bình Dương năm 2021.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm đảm bảo Chương trình OCOP được triển khai đồ​ng bộ đến 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền 100% hợp tác xã nông nghiệp, cơ sở làng nghề và một số doanh nghiệp có các sản phẩm tiềm năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm – OCOP; đào tạo kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất kinh doanh, bán hàng cho 100% lãnh đạo doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình. Đồng thời, triển khai chu trình OCOP thường niên đạt được các chỉ tiêu tối thiểu như: Nhận đăng ký và hướng dẫn cho ít nhất 20 ý tưởng sản phẩm; tiếp tục nhận đăng ký và hướng dẫn cho ít nhất 60 phương án kinh doanh; hỗ trợ xúc tiến thương mại cho 100% sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm trong năm 2021 đạt từ 3 sao trở lên; vận động ít nhất 50 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP và đăng ký đánh giá phân hạng sản phẩm trong năm 2021, trong đó ít nhất 01 sản phẩm thuộc nhóm du lịch cộng đồng;…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành liên quan triển khai hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn, đội ngũ các chuyên gia, đối tác để hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP ở các địa phương. Giới thiệu các tổ chức, cá nhân và đối tác tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm tư vấn cho chủ thể có nhu cầu tham gia Chương trình OCOP để hoàn thiện sản phẩm đạt yêu cầu theo quy định về các tiêu chí của từng bộ sản phẩm. Củng cố hệ thống điều hành OCOP các cấp, trong đó ưu tiên trọng tâm hoàn chỉnh cán bộ kiêm nhiệm phụ trách OCOP cấp xã, được lồng ghép trong nhiệm vụ nông thôn mới tại xã. 

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP trên địa bàn tỉnh. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền dưới dạng hội nghị chuyên đề; hội thảo, diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; các hoạt động tôn vinh những gương điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chương trình OCOP; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài, các trang thông tin điện tử ở các cấp về Chương trình OCOP. Đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hỗ trợ phát triển sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất - kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ OCOP

Tiếp tục hỗ trợ các chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP hoàn thiện bộ máy tổ chức (đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp), trong đó ưu tiên các nội dung tư vấn hoàn chỉnh bộ máy tổ chức, bổ sung chức năng và phân công nhân sự phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ phụ trách công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; kế toán; kiểm soát chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP. Đồng thời, tổ chức kiểm tra giám sát và thực hiện các hợp phần Chương trình OCOP.

Kế hoạch ​

 

7/27/2021 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, thực hiện, Chương trình, Mỗi xã một sản phẩm, OCOP, năm 2021550-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-ocop-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
627.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệBình Dương hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ
 TTĐT - Ngày 09/5/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND về việc phê duyệt chính sách chi hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015.
 
Theo đó, tỉnh Bình Dương sẽ chi hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015 về các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chương trình; điều tra, khảo sát đánh giá mô hình mẫu từ kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình; hỗ trợ đánh giá sản phẩm, dịch vụ đặc thù của địa phương nhằm xác định sự cần thiết phải bảo hộ, xác định chủ thể quyền; chi hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước...
 
Thực hiện hỗ trợ 100% chi phí đối với việc xác lập, tài sản trí tuệ cho các đối tượng trong lĩnh vực nông nghiệp; Xác lập tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ đặc thù của các địa phương.
 
 
Theo Quyết định sẽ chi hỗ trợ 100% chi phí đối với việc xác lập, tài sản trí tuệ cho các đối tượng trong lĩnh vực nông nghiệp (Ảnh: Bưởi Bạch Đằng, Tân Uyên)
 
Hỗ trợ 50% tổng chi phí cho việc xác lập quyền cho các đối tượng còn lại có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương; xác lập quyền cho các sản phẩm sáng tạo khoa học và công nghệ, kết quả các đề tài dự án được áp dụng ứng dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; xác lập quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài cho tất cả các đối tượng.
 
Mức hỗ trợ được áp dụng gồm phí quốc gia và phí dịch vụ để thực hiện các công việc liên quan đến xác lập quyền cho các đối tượng sở hữu trí tuệ.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
 
Hải Sư
5/14/2012 9:26 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1446-Binh-Duong-ho-tro-doanh-nghiep-phat-trien-tai-san-tri-tueThông tin chỉ đạo, điều hành
Giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19Giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19.

 

Theo đó, Sở Y tế phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khaithực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 07 ngày tiếp theo (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế) đối với người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện: Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT- PCR hoặc RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xut cảnh và được cơ quan có thm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận; đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh), có giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp.

Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 tính từ ngày nhập cảnh. Trường hợp có kết quả dương tính thì xử trí theo quy định.Việc bàn giao, vận chuyển, tiếp nhận người nhập cảnh đã hoàn thành cách ly y tế tập trung về nơi lưu trú để tiếp tục giám sát, theo dõi y tế thực hiện theo quy định tại Công văn số425/CV- BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Trong quá trình di chuyển từ cơ sở cách ly tập trung về nơi lưu trú, người hoàn thành cách ly y tế tập trung phải luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, luôn bật và sử dụng ứng dụng Bluezone. Trong thời gian theo dõi y tế, người hoàn thành cách ly y tế tập trung tiếp tục sử dụng ứng dụng Bluezone đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh; luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

Các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện nghiêm công tác quản lý, giám sát cách ly y tế, bàn giao, vận chuyển, tiếp nhận người hoàn thành cách ly y tế tập trung, không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; tạo điều kiện để những người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế được cách ly y tế tập trung tại khách sạn nếu có nhu cầu, khi đó người nhập cảnh tự chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển, cách ly y tế và các chi phí liên quan khác theo quy định.

Văn bản ​​

8/6/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiảm, thời gian, cách ly, y tế, tập trung, đối với, người nhập cảnh, tiêm, đủ liều, vắc xin, Covid-19816-giam-thoi-gian-cach-ly-y-te-tap-trung-doi-voi-nguoi-nhap-canh-da-tiem-du-lieu-vac-xin-phong-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
601.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023

TTĐT - ​UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023.

Theo đó, tổng số học sinh đang học lớp 9 trung học cơ sở (THCS) năm học 2021-2022 tính đến ngày 30/11/2021 (kể cả công lập và ngoài công lập) là 26.620 học sinh. Dự kiến được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 là 25.289. Dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 là 18.635 học sinh  (70% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 và đăng ký dự thi tuyển sinh năm học 2022-2023).

Dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương: 08 lớp chuyên (280 học sinh) và 01 lớp không chuyên (40 học sinh): Ngữ văn-Lịch sử- Địa lí (35 học sinh), tiếng Anh (70 học sinh), Toán-Tin học (70 học sinh), Vật lí (35 học sinh), Hoá học (35 học sinh), Sinh học (35 học sinh) và 01 lớp không chuyên học chương trình song ngữ đối với các môn Toán và khoa học tự nhiên.

Dự kiến tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS có đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 vào trường THPT chuyên Hùng Vương và các trường THPT công lập không chuyên trong tỉnh theo các chỉ tiêu:

Huyện/Thị xã/Thành phố​Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023
Thủ Dầu Một3.328
Thuận An3.478
Dĩ An3.824
Tân Uyên2.178
Bắc Tân Uyên549
Phú Giáo1.104
Bến Cát2.197
Bàu Bàng869
Dầu Tiếng1.108

Tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập năm học 2022-2023 theo phương thức thi tuyển.

Học sinh thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Trịnh Hoài Đức, Trường THPT Dĩ An và lớp 10 các trường THPT không chuyên trong tỉnh được tổ chức chung vào các ngày 01 và 02/6/2022, riêng các thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm các môn chuyên vào các ngày 03 và 04/6/2022.

Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 phải dự thi 03 môn bắt buộcgồm: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương ngoài việc dự thi 03 môn bắt buộc như trên thì phải dự thi thêm môn chuyên căn cứ vào số môn chuyên mà thí sinh đã đăng kí dự tuyển (mỗi thí sinh được đăng kí dự thi tối đa 02 môn chuyên).

Điểm  bài  thi  là  tổng  điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được quy về thang điểm 10; điểm xét tuyển các môn thi Toán, ​Ngữ văn và tiếng Anh được tính theo hệ số 1 (không nhân hệ số).

Đối với các trường THPT không chuyên, thí sinh có tối đa 02 nguyện vọng khi đăng kí dự tuyển. Nguyện vọng 1 thí sinh đăng kí vào một trường THPT công lập không chuyên trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú. Nguyện vọng 2 thí sinh đăng kí vào một trường THPT công lập không chuyên trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú khác với trường THPT không chuyên mà thí sinh đã đăng kí ở nguyện vọng 1.

Thí sinh dự thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương được đăng kí: 02 nguyện vọng chuyên (nếu đăng ký dự thi 02 môn chuyên); 01 nguyện vọng vào lớp không chuyên và 02 nguyện vọng không chuyên vào các trường THPT công lập trong tỉnh.

Đối với trường THPT chất lượng cao: Trường THPT Trịnh Hoài Đức xét trúng tuyển như các trường THPT công lập không chuyên nhưng phải không có điểm bài thi nào dưới 4,0.

Đối với Trường THPT Dĩ An, Sở Giáo dục và Đào tạo xét trúng tuyển như các trường THPT công lập không chuyên. Các lớp chất lượng cao thí sinh chỉ được xét tuyển khi có điểm bài thi đạt từ 4.0 điểm trở lên. Ngoài ra, những thí sinh có đủ điều ​kiện xét tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương hoặc Trường THPT Trịnh Hoài Đức nếu có nguyện vọng thì được xét vào các lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An.

Tuyển thẳng vào các trường THPT không chuyên những học sinh thuộc một trong các trường hợp: Là người dân tộc thiểu số rất ít người gồm 16 dân tộc trong danh mục các dân tộc rất ít người ở Việt Nam; học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp quốc tế các môn văn hoá, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; học sinh đạt giải quốc gia các môn văn nghệ, thể dục thể thao, nhưng phải có xếp loại hạnh kiểm và học lực cuối năm lớp 9 đạt từ loại Khá trở lên. Học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Trịnh Hoài Đức hoặc các lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An nếu có nguyện vọng học tại các trường THPT công lập không chuyên tại địa phương mà học sinh có hộ khẩu thường trú thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét giải quyết cho những học sinh này theo nguyện vọng.

Văn bản 

1/21/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phương thức, tuyển sinh, lớp 10, trung học phổ thông, năm học 2022-2023340-ke-hoach-va-phuong-thuc-tuyen-sinh-vao-lop-10-trung-hoc-pho-thong-nam-hoc-2022-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
922.00
121,000
0.00
121000
0
Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85% Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021 – 2025; định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

​Theo đó, các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị, địa phương mình giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời đưa vào nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hàng năm để triển khai đảm bảo đạt tiến độ và hiệu quả các nội dung.

Song song đó, thực hiện xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu giải quyết căn bản yêu cầu biên chế và lao động hợp đồng của các cơ quan phù hợp với vị trí việc làm, quy mô dân số và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đội ngũ công chức làm việc trong các ngành, lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với tổ chức và người nước ngoài như thu hút đầu tư, công thương, xúc tiến thương mại, ngoại vụ phải thông thạo một ngoại ngữ; tỷ lệ giáo viên các trường THPT có trình độ sau đại học đạt 25%; tỷ lệ giáo viên các trường cao đẳng có trình độ sau đại học đạt 35%; tỷ lệ 10 bác sĩ/1 vạn dân.

Đồng thời, thu hút lao động có trình độ cao và đào tạo theo đơn đặt hàng với mục tiêu bổ sung nhân lực có trình độ, năng lực thực tiễn, kinh nghiệm mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của tỉnh còn thiếu và chưa đáp ứng được trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 35%; ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tạo tiền đề cho giáo dục đại học, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới; hợp tác quốc tế để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Kế hoạch ​

7/30/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtMục tiêu, đến năm 2025, tỷ lệ, lao động, đào tạo, đạt 85% 856-muc-tieu-den-nam-2025-ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-dat-85Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
504.00
121,000
0.00
121000
0
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 với chủ đề: "Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng" từ ngày 29/4/2021 đến ngày 30/6/2021, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như Ngày Môi trường thế giới, ngày lễ 30/4 và 01/5.

Các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông như: Treo băng rôn với khẩu hiệu "Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường" tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị và trên các trục đường chính, khu vực công cộng; tổ chức cho cán bộ, nhân viên thực hiện tổng vệ sinh làm sạch đẹp cơ quan và khu vực xung quanh.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp đầy đủ nước sạch, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn phát động nhân dân tham gia phong trào tổng vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, chợ, đường phố, ngõ hẻm; nạo vét khai thông cống rãnh, kênh mương và những khu vực nước đọng; trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương nội dung hoạt động trong "Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường" một cách thiết thực nhằm huy động sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá toàn dân sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn sau đầu tư mang lại hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch sinh hoạt cho người dân sử dụng an toàn.

Sở Y tế rà soát, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh các trạm y tế vùng nông thôn đảm bảo có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh…

Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng công tác đầu tư các phương tiện nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh thân thiện với trẻ em cho các nhà trẻ và trường học. Nhân rộng các mô hình, tăng cường tiếp cận với nước sạch, nâng cấp các phương tiện vệ sinh môi trường…

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở kinh doanh, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường…

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Chi cục Thủy lợi trước ngày 31/8/2021 theo địa chỉ: Số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (trungtamnuocbinhduong@gmail.com). ​

Văn bản 

4/27/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHưởng ứng, Tuần lễ, Quốc gia, Nước sạch, vệ sinh, môi trường29-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
727.00
121,000
0.00
121000
0
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi sốHỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.​​​

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn.

Đồng thời, ưu tiên sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp SMEs) tại địa phương được quy định tại Luật h​​ỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tham gia chương trình này. Tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách, bố trí nguồn lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia Chương trình.

Cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số; đào tạo, tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số; tổ chức triển khai hoạt động của mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên địa bàn....

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn bản ​​​​​​

5/28/2021 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHỗ trợ,doanh nghiệp, nhỏ và vừa, chuyển đổi số302-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-chuyen-doi-sThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
256.00
121,000
0.00
121000
0
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyệnThành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện

​TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện gắn với đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; trực tiếp tổ chức, vận hành, quản lý tập trung, thống nhất việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, đánh giá, giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; cung cấp thông tin, dịch vụ về TTHC trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự để triển khai việc kiện toàn, thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 30/6/2022.

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án thành lập, tổ chức bộ máy, nhân sự, chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và tình hình thực tế của địa phương.

Văn bản 

3/2/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThành lập, Trung tâm, Phục vụ, hành chính công, cấp huyện320-thanh-lap-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-cap-huyeThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
318.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương triển khai hóa đơn điện tử khi nộp thuếBình Dương triển khai hóa đơn điện tử khi nộp thuế

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử để người nộp thuế nắm bắt thông tin, tự giác thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế; kịp thời hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng.

Song song đó, rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, nắm bắt và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế; đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế đúng quy định và theo thông báo của cơ quan thuế; chấp hành nghiêm túc những quy định mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC Bộ Tài chính; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết…

Chỉ thị 

3/22/2022 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, triển khai, hóa đơn, điện tử, nộp thuế712-binh-duong-trien-khai-hoa-don-dien-tu-khi-nop-thuThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
468.00
121,000
0.00
121000
0
Áp dụng bảng giá các loại đất và hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân UyênÁp dụng bảng giá các loại đất và hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành văn bản thống nhất việc áp dụng bảng giá các loại đất và hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

​​Theo đó, tiếp tục áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên theo Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh cho thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Đồng thời, tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định đối với các tuyến đường thuộc xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên theo Công văn số 263/HĐND-KTNS ngày 22/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh cho thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

Văn bản 

6/22/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtÁp dụng, bảng giá, loại đất, hệ số, điều chỉnh ,giá đất, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên848-ap-dung-bang-gia-cac-loai-dat-va-he-so-dieu-chinh-gia-dat-k-tren-dia-ban-thi-tran-tan-binh-huyen-bac-tan-uyeThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
162.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn tỉnhTăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn tỉnh
TTĐT - Nhằm chấn chỉnh lại hoạt động quảng cáo và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, ngày 28/7/2011, UBND tỉnh đã có Công văn số 2228/UBND-VX yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh tình trạng quảng cáo thương mại, rao vặt tràn lan, tự phát trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra để triển khai các hoạt động thanh, kiểm tra, ngăn ngừa, xử lý nghiêm những trường hợp rao vặt, quảng cáo thương mại tự phát, phản cảm, không đúng quy định và quy hoạch chung; đồng thời buộc tháo dỡ các bảng quảng cáo, rao vặt vi phạm quy định và phải khôi phục lại nguyên trạng ban đầu; tham mưu UBND tỉnh quy định về phân cấp quản lý, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, rao vặt theo hướng nghiêm minh đúng pháp luật…
 
 
Sẽ xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân treo, in, sơn, vẽ, dán trực tiếp lên trụ điện, trụ đèn chiếu sáng (Ảnh chụp trên đường Phú Lợi ngày 02/8/2011) 
 
 
Giao UBND các huyện, thị chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với Công an, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về quảng cáo. Thiết lập đường dây nóng và vận động quần chúng nhân dân kịp thời phát hiện, báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý các tổ chức, cá nhân phát tán các loại tờ gấp, tờ rơi quảng cáo ngoài đường, nơi công cộng và treo, in, sơn, vẽ, dán trực tiếp lên tường nhà, tường rào, gốc cây, trụ điện, trụ đèn chiếu sáng và hành vi dùng âm thanh quảng cáo, rao vặt gây ồn ào vượt mức tại nơi công cộng…
 
Đồng thời, xem xét, kịp thời khen thưởng theo quy định các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, phát hiện, giúp các cơ quan chức năng xử lý sai phạm trong quảng cáo…
 
Chủ đầu tư xây dựng và quản lý các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, kinh doanh hoạt động quảng cáo trên cá trục đường phải đảm bảo đúng quy hoạch đã được phê duyệt; không được lợi dụng hoặc để các tổ chức, cá nhân lợi dụng quảng cáo sai quy định.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thông tin, tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý cụ thể, phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng thuê bao điện thoại dùng liên hệ giao dịch trong việc quảng cáo, rao vặt, trái phép trên địa bàn tỉnh.
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc thực hiện hiện đúng các quy định về quảng cáo; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả, đúng quy định khi tham gia hoạt động cổ động, tuyên truyền quảng cáo bằng băng-rôn, pa-nô phục vụ các sự kiện chính trị xã hội…
 
Mai Xuân
 
 
8/2/2011 10:43 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1895-Tang-cuong-kiem-tra-xu-ly-cac-hoat-dong-quang-cao-rao-vat-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường giám sát y tế để bất kỳ người dân nào có triệu chứng đều được hỗ trợ kịp thờiTăng cường giám sát y tế để bất kỳ người dân nào có triệu chứng đều được hỗ trợ kịp thời

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp thực hiện Công văn số 5553/VPCP của Văn phòng Chính phủ về một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, B Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo để chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm đúng tinh thần có thể cao hơn, sớm hơn nhưng không được thấp hơn, chậm hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

Tất cả các địa phương phải thực hiện nghiêm túc phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để phát hiện những người đến, về từ địa phương khác. Xử lý nghiêm người đến, về từ địa phương khác mà không khai báo và khi chính quyền cấp cơ sở không nắm được, không thực hiện các biện pháp quản lý y tế đối với người đến, về từ địa phương khác.

Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; tuyệt đối tránh tình trạng hình thức "chặt ngoài, lỏng trong", phải đảm bảo đúng tinh thần "ai ở đâu ở đó". Đối với những người phải di chuyển để khám, chữa bệnh, thực thi công vụ, sản xuất, lưu thông… theo yêu cầu hoặc được sự cho phép của chính quyền thì cần được quản lý chặt chẽ, tăng cường các biện pháp bảo vệ và xét nghiệm thường xuyên. Đối với các hộ gia đình, cần tăng cường giám sát y tế để bất kỳ người dân nào có triệu chứng đều được hỗ trợ y tế kịp thời. 

Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, không để bất kỳ người dân nào thiếu ăn, không có chỗ ở. 

Thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí. Nếu cần xét nghiệm tầm soát cộng đồng ở những thời điểm nhất định thì thực hiện lấy mẫu đại diện gia đình, xét nghiệm mẫu gộp; dành nguồn lực xét nghiệm để tăng tần suất đối với khu vực bệnh viện, các đối tượng nguy cơ cao, người cao tuổi, người có bệnh nền; chú ý hướng dẫn người dân tự lấy mẫu để giảm tải cho lực lượng y tế.

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện cách ly F0, F1 tại nhà hoặc căn cứ tình hình dịch bệnh ở từng địa bàn và điều kiện cụ thể của từng trường hợp nhằm đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng.

Việc tổ chức các tầng điều trị cần vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương. Đặc biệt lưu ý không coi F0 chưa có triệu chứng là người bệnh để có phương án cách ly tại các trung tâm thu dung hoặc tại nhà khi bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết và chăm sóc phù hợp về dinh dưỡng, thể chất, tinh thần, nhằm giảm tỷ lệ F0 có triệu chứng. Đối với các bệnh viện cần bảo đảm nhân lực, thuốc, oxy y tế, trang thiết bị theo quy định để đảm bảo số giường điều trị thực chất.

Văn bản ​

8/20/2021 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, giám sát, y tế, bất kỳ, người dân, triệu chứng, hỗ trợ, kịp thời738-tang-cuong-giam-sat-y-te-de-bat-ky-nguoi-dan-nao-co-trieu-chung-deu-duoc-ho-tro-kip-thoThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
646.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015Thực hiện hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015
   TTĐT - Ngày 18-3, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 757/UBND-VX về việc “Thực hiện các hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015”.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015, bao gồm: hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015;  phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động cho ít nhất 800 doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng, khai thác khoáng sản, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2015; sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính để hỗ trợ hoạt động thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và điều tra tai nạn lao động.
 
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra, an toàn lao động năm 2015 trên địa bàn tỉnh - đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
  
Hoài Hương
3/22/2015 12:27 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1991-Thuc-hien-hoat-dong-thanh-tra-an-toan-lao-dong-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tính toán bổ sung lực lượng dự bị hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương "vùng đỏ"Tính toán bổ sung lực lượng dự bị hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương "vùng đỏ"

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 196-TB/TU ngày 31/8/2021, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

​Theo đó, thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh kể ngày 01/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021 một cách triệt để, nghiêm ngặt, nhất là đối với 15 phường thuộc các thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. 

Hiện tại, lực lượng toàn tỉnh đang tăng cường về các địa phương "vùng đỏ " để hỗ trợ nhưng vẫn chưa đáp ứng tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiếu lực lượng dự bị để thay thế cho lực lượng chi viện hỗ trợ trước đó. Để giải quyết tình hình trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, các địa phương và đơn vị có liên quan tính toán cụ thể nhu cầu lực lượng cần chi viện, đặc biệt tại 11 phường thực hiện khóa chặt của thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An để khẩn trương huy động 50% cán bộ, người lao động của các cơ quan, đơn vị (ngân hàng, bưu điện, VNPT, Viettel,...) tiếp tục hỗ trợ các địa phương trên và thay thế dần lực lượng hỗ trợ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thống nhất tổ chức Khai giảng năm học mới 2021-2022 vào ngày 15/9/2021 theo phương án phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Ngành Giáo dục và Đào tạo tính toán phương án điều phối lực lượng viên chức, giáo viên phù hợp, ưu tiên cho thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa đảm bảo giảng dạy.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ cấp huyện đến cấp xã và các cơ sở điều trị trên địa bàn tổ chức rà soát tổng thể số bệnh nhân vào viện, ra viện 

báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Ngành Y tế cùng với ngành Thống kê tỉnh rà soát lại đối với số bệnh nhân vào viện, ra viện tại các bệnh viện dã chiến, các cơ sở điều trị tuyến tỉnh; thống kê khả năng thu dung điều trị hiện tại và thời gian tới để có phương án điều phối, tiếp nhận F0 hỗ trợ các địa phương một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, đồng ý cho mở lại 47 cửa hàng Bách hóa xanh theo đề nghị của Sở Công Thương nhưng phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân.

Đồng ý ưu tiên triển khai tiêm 1 triệu liều vắc xin Sinopharm ngay khi tiếp nhận trong thời gian nhanh nhất. 

Thống nhất cách ly tại nhà đối với F0 đảm bảo quy định của ngành Y tế; không cách ly F0 ở các khu nhà trọ. Ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm 100.000 đồng/người/ngày. 

Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các đơn vị bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch A2 trình phê duyệt theo quy định (đảm bảo điện, nước, môi trường,...).

Văn bản ​

9/1/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTính toán, bổ sung, lực lượng, dự bị, hỗ trợ, công tác, dịch, địa phương. vùng đỏ610-tinh-toan-bo-sung-luc-luong-du-bi-ho-tro-cong-tac-phong-chong-dich-tai-cac-dia-phuong-vung-doThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
579.00
121,000
0.00
121000
0
Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2021-2022.

STTTên sáchTên tác giảNhà xuất bản
1

Tiếng Việt 1

(Tập 1, 2)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2Toán 1Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
3​Đạo đức 1Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4Tự nhiên và Xã hội 1Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5Hoạt động trải nghiệm 1Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
6Âm nhạc 1Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
7Mĩ thuật 1Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
8Giáo dục thể chất 1Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
9Tiếng Anh 1Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
10

Tiếng Việt 2

(Tập 1, tập 2)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương,  Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Chu Thị Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
11

Toán 2

( Tập 1, tập 2)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường,  Bùi Bá Mạnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
12Đạo đức 2Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
13Tự nhiên và Xã hội 2Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
14Hoạt động trải nghiệm 2Phó Đức Hào, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên); Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên); Nguyễn Hồng Kiên; Nguyễn Thị Bích Liên; Nguyễn Thị Hà Liên; Vũ Phương Liên; Nguyễn Hà My; Lại Thị Yến Ngọc; Đặng Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Huyền Trang; Trần Thị Quỳnh Trang; Lê Phương Trí.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
15Âm nhạc 2Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Tạ Hoàng Mai Anh; Nguyễn Thị Quỳnh Mai. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
16Mĩ thuật 2Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiến (đồng Tổng Chủ biên); Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên); Lương Thanh Khiết; Vũ Đức Long; Nguyễn Ánh phương Nam; Lâm Yến Như; Phạm Văn Thuận; Đàm Thị Hải Uyên; Trần Thị Vân.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
17Giáo dục thể chất 2Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên); Phạm Đông Đức (Chủ biên); Nguyễn Duy Linh; Phạm Tràng Kha Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
18Tiếng Anh 2Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
19

Toán 6

(Tập 1, tập 2)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức QuangNhà xuất bản Đại học Sư phạm
20

Ngữ văn 6

(Tập 1, tập 2)

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc ThúyNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
21Tiếng Anh 6Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
22Giáo dục công dân 6Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn ( đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh NgaNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
23Lịch sử và Địa lí 6Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn TrungNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
24Khoa học tự nhiên 6Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc ThắngNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
25Tin học 6Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị MaiNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
26Giáo dục thể chất 6Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn ThànhNhà xuất bản Đại học Sư phạm
27

Nghệ thuật

(Âm nhạc 6)

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh VânNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
28

Nghệ thuật

(Mĩ thuật 6)

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị VânNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
29Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình VănNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
30​Công nghệ 6Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn SỹNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam​
Văn bản
5/12/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtDanh mục, sách giáo khoa, lớp 1, lớp 2, lớp 6, sử dụng, cơ sở, giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022873-danh-muc-sach-giao-khoa-lop-1-lop-2-va-lop-6-su-dung-trong-cac-co-so-giao-duc-pho-thong-tu-nam-hoc-2021-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,263.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân năm 2022Bình Dương triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân năm 2022

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân năm 2022.

Theo đó, đối tượng tiêm chủng là toàn dân Bình Dương trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất được tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại của vắc xin phòng Covid-19, trong đó ưu tiên tiêm cho người chưa tiêm mũi 1, mũi 2. 

Chiến dịch được triển khai ngay khi tiếp nhận vắc xin đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu. Thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế và nguồn cung ứng vắc xin (nhập khẩu và sản xuất trong nước) cho tỉnh Bình Dương.

Loại vắc xin Covid-19 đã sử dụng tại Bình Dương: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell. 

Tổ chức tiêm tại các điểm tiêm chủng cố định tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đã đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19. Mỗi bàn tiêm tổ chức tiêm từ 400 người /ngày trở lên. Số lượng tiêm có thể tăng khi tuyến huyện, tuyến tỉnh tăng số bàn tiêm tại mỗi điểm tiêm.

Bên cạnh đó, thiết lập các điểm tiêm chủng lưu động để triển khai tiêm chủng với số lượng lớn như thực hiện tiêm cho học sinh tại các trường học, tiêm cho công nhân tại các khu công nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp hoặc ở khu vực thành phố với đối tượng cần tiêm lớn, đông dân cư nhưng các điểm tiêm cố định trên địa bàn không đảm bảo cho giãn cách với số lượng người đông trong cùng một thời điểm. Điểm tiêm chủng lưu động có thể ở các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, nhà văn hóa...; có thể thiết lập nhiều bàn tiêm tại điểm tiêm chủng lưu động.

Để triển khai chiến dịch tiêm chủng đảm bảo chất lượng, an toàn, kịp tiến độ, phải đảm bảo số lượng nhân lực cần thiết để triển khai một điểm tiêm chủng là 03 nhân viên y tế và 03 cán bộ hỗ trợ.

Dự kiến số lượng vắc xin tiêm cho người dân Bình Dương và dân nhập cư làm việc trên địa bàn Bình Dương:

kehoachvacxin.png  

Kế hoạch ​​

12/10/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, triển khai, chiến dịch, tiêm, vắc xin, Covid-19, toàn dân, năm 2022789-binh-duong-trien-khai-chien-dich-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-toan-dan-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
500.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương điều chỉnh việc đăng ký thuê lại đất trong các khu công nghiệp của doanh nghiệp có biến động do chuyển nhượng vốnBình Dương điều chỉnh việc đăng ký thuê lại đất trong các khu công nghiệp của doanh nghiệp có biến động do chuyển nhượng vốn
   
TTĐT - Ngày 23/6/2014, UBND tỉnh đã có công văn 1998/UBND-KTN cho ý kiến về việc đăng ký biến động do chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp thuê lại đất trong các khu công nghiệp.
  
Theo đó, đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp thuê lại đất trong các khu công nghiệp (đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh phát sinh trước đây), sẽ được Cục Thuế tính toán số tiền thuế phát sinh do chuyển nhượng vốn giữa các bên. Sau khi các doanh nghiệp thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về chuyển nhượng vốn, hoặc có xác nhận của Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện chỉnh lý biến động đổi tên cho các doanh nghiệp theo quy định.
 
Đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp thuê lại đất trong các khu công nghiệp, phát sinh mới từ nay trở về sau, nếu trường hợp chuyển nhượng một phần vốn góp thì giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore khi cấp (hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh) thì yêu cầu doanh nghiệp liên hệ Cục Thuế - để thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh do chuyển nhượng vốn theo quy định. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ góp vốn (có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất), khi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cấp hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, hoặc giấy phép kinh doanh thì yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, để được hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định của Luật Đất đai theo quy định. 
  
Hoàng Phạm
7/1/2014 8:51 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1052-Binh-Duong-dieu-chinh-viec-dang-ky-thue-lai-dat-trong-cac-khu-cong-nghiep-cua-doanh-nghiep-co-bien-dong-do-chuyen-nhuong-vonThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3885/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Dương, tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống để phát triển toàn diện. Đồng thời nâng cao nhận thức và tăng cường vai trò của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và rèn luyện ngày càng tốt hơn.

Kế hoạch gồm các nhiệm vụ cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương và tổ chức Đoàn, Hội, Đội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.


Học sinh tham quan các tác phẩm tham dự cuộc thi "Vẽ tranh phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy"

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.

Tỉnh Đoàn triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp. Phối hợp triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cho học sinh, sinh viên.

Các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các giải pháp có liên quan, tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tôn trọng pháp luật cho thế hệ trẻ trong hệ thống theo phân cấp quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

10/21/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtgiáo dục, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2015-2020, tỉnh Bình Dương242-trien-khai-de-an-tang-cuong-giao-duc-ly-tuong-cach-mang-dao-duc-loi-song-cho-thanh-nien-thieu-nien-va-nhi-dong-giai-doan-2015-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngTăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

TTĐT - ​Nhằm đảm bảo giao thông được an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân và tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, ngăn ngừa và xử lý hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận, quyết định, kế hoạch, chương trình, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT. Chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu, đề xuất thực hiện đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải và công tác bảo đảm TTATGT. Song song đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông và giữ gìn mỹ quan đô thị; duy trì thường xuyên công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, trật tự đô thị, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi buôn bán gây mất TTATGT. Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm ATGT và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền đến tận cơ sở, xã, phường, thị trấn, các khu dân cư, nhà trọ, khu công nghiệp...; tuyên truyền, vận động sâu rộng trong thanh niên, học sinh - sinh viên, công nhân, viên chức, người lao động; chú trọng các nội dung tuyên truyền, vận động như: "Đã uống rượu, bia không lái xe", "Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy", "Lái xe không nghe điện thoại", các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải.

Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quản lý...

Văn bản 

12/3/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cườn,g thực hiện, nhiệm vụ, trọng tâm, bảo đảm, trật tự, an toàn, giao thông338-tang-cuong-thuc-hien-cac-nhiem-vu-trong-tam-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
471.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 12/2021 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chương trình làm việc tháng 12/2021.

Theo đó, trong ​tuần thứ III (20 – 24/12/2021), UBND tỉnh sẽ thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2022 (thông qua Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 12/2021); Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng năm 2022; Quy định mức độ khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương; điều chỉnh đơn giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng; Đề án "Xây dựng xã hội học tập tỉnh Bình Dương" giai đoạn 2021-2030.

Thông báo

12/3/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết363-chuong-trinh-lam-viec-thang-12-2021-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015
  
TTĐT - Ngày 30-3, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 913/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường hưỏng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015 (Kế hoạch).
  
Theo đó, sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trước và trong Ngày môi trường thế giới; tổ chức hoạt động hưởng ứng trong Ngày Môi trường thế giới (gồm: trao giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2015; hoạt động “Đi bộ đồng hành vì môi trường” với quy mô 2000-2.500 người; tổ chức phiên chợ tái chế, tái sử dụng; hoạt động hưởng ứng nhân rộng: “Ngày chủ nhật xanh ”, phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trừong, không xả rác bừa bãi tại các chợ, khu dân cư, đô thị..., tổng vệ sinh, khuyến khích các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường; sở, ban ngành, đoàn thể phổ biến việc hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, thành viên trực thuộc).
  
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công thực hiện và triển khai thực hiện Kế hoạch.
 
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên đài truyên hình, báo giấy và báo điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 
    
 
Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6) hàng năm là sự kiện môi trường quốc tế quan trọng. Việt Nam tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới từ năm 1982. Hoạt động này thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội lựa chọn một địa phương phù hợp với chủ đề để tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.
 
Bình Dương hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và tổ chức thường niên các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường. Thông qua đó, hướng sự quan tâm của cộng đồng đến các vấn đề môi trường và giúp mọi người nhận ra trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường, duy trì hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.
  
Mục đích Kế hoạch nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm, tiêu thụ bền vững, nâng cao hiệu quả của quy trình sản xuất thực phẩm; sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; sử dụng công nghệ cao, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chât thải, gây ô nhiễm môi trường,...; kêu gọi các tổ chức, tầng lớp nhân dân tích cực nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
  

 Hoài Hương

3/31/2015 3:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1214-Tuyen-truyen-huong-ung-Ngay-Moi-truong-the-gioi-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai các tháng cuối nămChủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai các tháng cuối năm

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại trong các tháng cuối năm.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn. Tăng cường công tác cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của cấp chính quyền đến từng ấp, khu phố, người dân, đặc biệt người dân ở vùng trũng thấp, ven sông và hạ lưu các hồ chứa để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án ứng phó thiên tai được phê duyệt. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, cứu sập và sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra. Chủ động huy động các nguồn nhân lực của địa phương để ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả theo phương châm "4 tại chỗ". Kiểm tra thường xuyên các công trình thủy lợi, đê bao, phòng, chống thiên tai, tiêu thoát nước…; khẩn trương sửa chữa các công trình bị hư hỏng, đặc biệt là hệ thống đê bao, hồ đập, công trình phòng, chống sạt lở, hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc, các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu… Xác định các vị trí trọng điểm, xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn, tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra; sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng, kể cả tình huống sự cố đê điều, hồ đập, xả lũ khẩn cấp.

Các chủ đầu tư các dự án giao thông, thủy lợi, cải thiện môi trường chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đê bao, bờ bao, kè, cống, kênh dẫn dòng xung yếu, làm rào chắn, cắm biển cảnh cáo tại khu vực nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa tin cảnh báo, dự báo thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường; các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh để nhân dân kịp thời phòng tránh, ứng phó.

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện và báo cáo kịp thời mọi thông tin về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông qua Văn phòng thường trực: Chi cục Thủy lợi Bình Dương, 89 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một; điện thoại: 0274.3829.389; Fax: 0274.3829.955; vpttbchpclb@binhduong.gov.vn.

Văn bản ​​​

11/17/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChủ động, phòng ngừa, ứng phó, thiên tai, cuối năm752-chu-dong-phong-ngua-va-ung-pho-thien-tai-cac-thang-cuoi-naThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
564.00
121,000
3,105.00
121000
0
/PublishingImages/2020-11/Chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai các tháng cuối năm.mp3
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9​.

​Theo đó, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30/8/2019.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào cùng thời gian nêu trên.

Đối với các huyện, thị xã còn lại, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND  huyện, thị xã bố trí.

Sau lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào lúc 9 giờ ngày 30/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 02/9/2019.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp được nghỉ Lễ ngày Quốc khánh 01 ngày: 02/9/2019.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về UBND tỉnh.

Trước các ngày lễ kỷ niệm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để đảm bảo trang trọng và sạch gọn.

Thông báo 


8/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghĩa trang Liệt sĩ, Quốc kỳ, Quốc khánh, 02/9613-vieng-nghia-trang-liet-si-treo-quoc-ky-va-nghi-le-ky-niem-74-nam-ngay-quoc-khanh-02-Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
488.00
121,000
0.00
121000
59,048,000
Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020.​

Theo đó, về thu ngân sách, Cục Thuế, Cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan ở địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất; triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế,... nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu theo kết quả sau thanh tra, kim tra vào ngân sách nhà nước; kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; dự báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp…

Về quản lý chi ngân sách, các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án,... thường xuyên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn, chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước từ các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, kể cả việc điều chuyển vốn giữa các sở, UBND cấp dưới, trình cấp có thẩm quyền để thực hiện. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại năm 2020 (loại trừ các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi 6 tháng đầu năm)… Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong thực thi công vụ; tăng cường giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách nhà  nước, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên…​

Văn bản ​​

8/28/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều hành, thực hiện, nhiệm vụ, tài chính, ngân sách, địa phương 693-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach-dia-phuong-nhung-thang-cuoi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
496.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 12/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 12/2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ III (14 – 18/12/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua Quyết định về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định quy định bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định ban hành Quy định Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025; Đồ án Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thông báo ​

12/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, tháng 12/2020, UBND tỉnh662-chuong-trinh-lam-viec-thang-12-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
119.00
121,000
968.00
121000
0
/PublishingImages/2020-12/ChuongtrinhUBND 12.mp3
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tửThực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử đặt ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời chỉ đạo, triển khai, sử dụng các ứng dụng Chính phủ điện tử, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và thực hiện các giải pháp tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền đáp ứng yêu cầu về nội dung, thẩm quyền, thể thức, ký số và xác thực theo quy định; đến hết năm 2020, Bình Dương hoàn thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; triển khai hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung một cách phù hợp, bảo đảm hiệu quả. Định kỳ báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch, tiến độ triển khai, về nền tảng và ứng dụng, về kiến trúc và tiêu chuẩn, về các dự án đầu tư, về kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin, kinh phí cho triển khai Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản 

​​

4/13/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKết luận của Thủ tướng, xây dựng ,Chính phủ điện tử270-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-xay-dung-chinh-phu-dien-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
369.00
121,000
0.00
121000
0
Chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thống kê và thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xãChỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thống kê và thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
  
TTĐT - Nhằm phản ánh kịp thời và chính xác tình hình hoạt động ở các đơn vị, địa phương và thực hiện công tác chỉ đạo điều hành chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngày 26/02/2014, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc triển khai quán triệt các văn bản Quy phạm pháp luật mới về công tác thống kê và thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.
  
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thống kê tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt tới các tổ chức và cá nhân nội dung Nghị định  79/2013/NĐ-CPQuyết định 34/2013/QĐ-TTg; trực tiếp hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; thiết kế các biểu mẫu áp dụng thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã. Đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê theo quy định tại Nghị định 79/2013/NĐ-CP.
 
 
Thực hiện tốt công tác thống kê sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục Thống kê trong việc hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ thông tin báo cáo gửi đến các cơ quan lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT; thống nhất sử dụng thông tin thống kê vào việc đánh giá và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Quyết định 34/2013/QĐ-TTg.
 
Hàng năm, Cục Thống kê có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 

Hoàng Phạm

3/10/2014 8:09 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1016-Chi-dao-cua-UBND-tinh-ve-cong-tac-thong-ke-va-thuc-hien-he-thong-chi-tieu-thong-ke-cap-tinh-huyen-xaThông tin chỉ đạo, điều hành
Sử dụng rào chắn phù hợp tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19Sử dụng rào chắn phù hợp tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19

​TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn các chốt kiểm soát dịch Covid-19 sử dụng vật cản đảm bảo cho xe chữa cháy lưu thông.

Theo đó, để đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành  UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn có giải pháp, phương án sử dụng rào chắn phù hợp, vừa đảm bảo nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch vừa đảm bảo cho xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ lưu thông khi có sự cố cháy, nổ (chiều rộng đường giao thông cho xe chữa cháy hoạt động tối thiểu là 3,5 mét).

Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Công an tỉnh kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết.

Văn bản ​

9/6/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSử dụng, rào chắn, phù hợp, chốt kiểm soát, dịch Covid-19797-su-dung-rao-chan-phu-hop-tai-cac-chot-kiem-soat-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
207.00
121,000
0.00
121000
0
Chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021Chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 về tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, đô thị năm 2021; Kế hoạch sản xuất công nghiệp – thương mại – xuất nhập khẩu, vận tải, bảo vệ và phát triển diện tích rừng, dân số, giáo dục, sự nghiệp y tế, sự nghiệp Phát thanh – Truyền hình năm 2021; Chương trình giảm nghèo và Chương trình về việc làm năm 2021; chỉ tiêu giường bệnh và chỉ tiêu ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch năm 2021.

Cụ thể, phấn đấu năm 2021, Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5-8,7%; GRDP bình quân đầu người 161,8 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 12,3%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 1.800 triệu đô la Mỹ; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 13%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 58.700 tỷ đồng; tổng chi cân đối ngân sách địa phương đạt 22.530 tỷ đồng; ​tỷ lệ lao động qua đào tạo 81%; tạo việc làm mới cho 35.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh dưới 1%...

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2021.​​​

Quyết định ​

1/6/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChỉ tiêu, Kế hoạch, phát triển, kinh tế - xã hội, năm 2021340-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
332.00
121,000
1,928.00
121000
0
/PublishingImages/2021-01/ChieutieuKTXH2021.mp3
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
  TTĐT - Ngày 23-01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND "Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bình Dương" (Lấy ý kiến).
 
Theo đó, việc tổ chức Lấy ý kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động mọi sự tham gia, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Việc tổ chức Lấy ý kiến phải được triển khai với các hình thức phù hợp; được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm; tập hợp đầy đủ, chính xác, khách quan ý kiến đóng góp, góp phần hoàn thiện dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (Dự thảo); bảo đảm đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc Lấy ý kiến.
 
Việc tổ chức Lấy ý kiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm mà các ngành, các cấp ở địa phương cần ưu tiên tập trung thực hiện trong quý I năm 2015.
 
   
Thời gian Lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 05 tháng 01 năm 2015 và kết thúc vào ngày 05 tháng 4 năm 2015. 
  
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Lấy ý kiến; tổ chức Hội nghị giới thiệu Dự thảo và phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc tổ chức Lấy ý kiến; giúp UBND tỉnh tổ chức hội nghị Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo; tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp, báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến  trình UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 4 năm 2015. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền việc Lấy ý kiến, tập trung trong qúy I năm 2015.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp mở chuyên mục “Ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)”, cập nhật văn bản liên quan và đưa tin về việc Lấy ý kiến lên Trang tin điện tử tỉnh Bình Dương.
 
 
I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
 
1. Quy định chung;
2. Quyền sở hữu và các vật quyền khác;
3. Nghĩa vụ và hợp đồng;
4. Thừa kế;
5.  Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài;
6.  Điều khoản thi hành;
7. Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật dân sự.
 
 
II. HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN
 
1. Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản;
2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm;
3. Thông qua chuyên mục “Ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên Trang tin điện tử tỉnh Bình Dương”;
4. Các hình thức phù hợp khác. 
 
   
Hoài Hương
1/27/2015 12:26 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết2044-To-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-thao-Bo-luat-dan-su-sua-doiThông tin chỉ đạo, điều hành
1 - 30Next