Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/3/2020 và thay thế Quyết định 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2020.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 - 2025Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 - 2025

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 – 2025 (gọi tắt Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2025, 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội; 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; 100% các huyện, thị xã, thành phố củng cố và lồng ghép, duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông trên phương tiện phát thanh, truyền hình, tờ rơi, áp phích, pa nô, tọa đàm, hội thảo, hội thi; xây dựng các chương trình, phóng sự, biên tập các tài liệu, sản phẩm truyền thông, khẩu hiệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển ​toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em của các ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; tư vấn, hướng dẫn, tập huấn chuyên đề cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi; ưu tiên tư vấn, hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời và phụ nữ mang thai, hỗ trợ giáo dục sớm, chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ khỏi xâm hại, bạo lực; lồng ghép mô hình kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trong chương trình bảo vệ trẻ em…

Kế hoạch ​

3/5/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChăm sóc, toàn diện, trẻ em, đầu đời, gia đình, cộng đồng, 2019 - 202588-cham-soc-vi-su-phat-trien-toan-dien-tre-em-trong-nhung-nam-dau-doi-tai-gia-dinh-va-cong-dong-tinh-binh-duong-giai-doan-2019-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
550.00
121,000
0.00
121000
66,550,000
/PublishingImages/2019-03/tin 7- Cham soc vi su phat trien toan dien cua tre em.mp3
Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 NewHành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử cho khách hàng; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch; tập trung xử lý vướng mắc về lao động; đẩy mạnh thông tin truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Việt Nam để ổn định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trong tháng 4 năm 2020. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Kế hoạch ​​

3/31/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttháo gỡ, khó khăn, kinh doanh, bảo đảm, an sinh, xã hội, ứng phó, dịch Covid-19 910-hanh-dong-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-ung-pho-dich-covid-19Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
269.00
121,000
0.00
121000
0
Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Đề án thí điểm thành lập Hệ thống đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020. 

Theo đó, khi người dân, doanh nghiệp cần giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị chỉ cần thực hiện liên lạc một trong các cách sau: Gọi đến đầu số (0274)1022, cước phí gọi là mức cước dịch vụ công ích theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; thư điện tử (Email), tin nhắn SMS; sử dụng các ứng dụng trên Internet (Zalo, Viber, Skype…); các hình thức liên lạc khác.

Các hình thức liên lạc trên sẽ được Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý. Nhân viên trực Trung tâm liên lạc của Hệ thống đường dây nóng là người đầu tiên nhận thông tin, trả lời thắc mắc, phản ánh, kiến nghị trong phạm vi khả năng và quy định, sau đó chuyển cuộc gọi đến đầu mối các cơ quan, đơn vị; hoặc ghi nhận lại (trường hợp không thể kết nối ngay được với đầu mối các cơ quan, đơn vị), điều phối thông tin ghi nhận được và phản hồi của các cơ quan, đơn vị.

Ngôn ngữ tiếp nhận: Tiếng Việt.

Thời gian tiếp nhận: 24 giờ trong ngày, 7 ngày/tuần (kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết).

Việc xây dựng Hệ thống đường dây nóng là cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp thông qua việc nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý và trả lời các nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến: Lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công các cấp tỉnh – huyện – xã; lĩnh vực xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Dương; lĩnh vực môi trường, đất đai; lĩnh vực an toàn thực phẩm và chất lượng vật tư nông nghiệp; lĩnh vực giao thông; lĩnh vực hạ tầng cáp viễn thông; tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp cứu thương (115) và chuyển cuộc gọi đến các số khẩn cấp của ngành y tế; các lĩnh vực khác theo yêu cầu thực tế và khả năng của Hệ thống đường dây nóng.​

Đề án​​

8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđường dây nóng, phản ánh, kiến nghị729-he-thong-duong-day-nong-tiep-nhan-xu-ly-va-tra-loi-phan-anh-kien-nghi-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
469.00
121,000
2.00
121000
56,991,000
/PublishingImages/2018-08/đuongaynong.mp3
Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng VươngTreo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo đó, các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 02/4/2020 (Giỗ tổ Hùng Vương).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 02/4/2020 (tức mùng 10/3 năm Canh Tý).

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về UBND tỉnh.

Trước ngày lễ kỷ niệm, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ,... tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để tuyên truyền về kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thông báo ​​

3/27/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuốc kỳ, Giỗ Tổ, Hùng Vương412-treo-quoc-ky-va-nghi-le-ky-niem-ngay-gio-to-hung-vuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
273.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 8- treo cờ.mp3
Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2020Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

​Theo đó, bổ sung 142 tỷ 760 triệu đồng từ nguồn kết dư Kế hoạch đầu tư công năm 2019 cho 25 dự án; cụ thể: Bổ sung vốn cho 17 dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công năm 2020 với tổng vốn bổ sung là 88 tỷ 337 triệu đồng; bổ sung mới 08 dự án vào Kế hoạch đầu tư công năm 2020 với tổng vốn bổ sung là 54 tỷ 423 triệu đồng.

Quyết định ​

3/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, đầu tư công910-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
122.00
121,000
0.00
121000
0
Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19).

 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền thông tin tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn về tình hình diễn biến dịch bệnh; các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ và địa phương để doanh nghiệp và người lao động yên tâm, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công đầu mối chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn; kịp thời phối hợp các sở, ngành và các cơ quan liên quan để tìm hướng giải quyết, hỗ trợ phù hợp.

Sở Công Thương phối hợp với Cục Hải quan và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng hoá, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất một cách thuận lợi, nhanh chóng…

Các cơ quan, đơn vị tổng hợp, cập nhật và kịp thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư các vấn đề phát sinh liên quan đến doanh nghiệp để phối hợp có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần có các biện pháp cấp bách, vượt thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn bản​ 

3/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHỗ trợ, tháo gỡ, khó khăn, doanh nghiệp, bối cảnh, dịch bệnh, Covid-19243-ho-tro-thao-go-kho-khan-cho-cac-doanh-nghiep-trong-boi-canh-dich-benh-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
332.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tin 8 - Ho tro doanh nghiep.mp3
Phân loại đường để tính giá cước trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhân loại đường để tính giá cước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phân loại đường để tính giá cước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, thực hiện phân thành 06 loại gồm: 16 tuyến đường tính cước đường bộ các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh; 33 tuyến đường trên địa bàn thành phố Dĩ An; 11 tuyến đường trên địa bàn thị xã Bến Cát; 21 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên; 50 tuyến đường trên địa bàn thành phố Thuận An; 13 tuyến đường trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên; 21 tuyến đường trên địa bàn huyện Dầu Tiếng; 11 tuyến đường trên địa bàn huyện Bàu Bàng; 20 tuyến đường trên địa bàn huyện Phú Giáo.     

Quyết định ​                                              

1/31/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhân loại, đường, giá cước 745-phan-loai-duong-de-tinh-gia-cuoc-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
108.00
121,000
0.00
121000
0
Các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệtCác quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt
 TTĐT - Ngày 29/03/2012, UBND tỉnh đã ra công văn số 798/UBND-NC về việc phổ biến, quán triệt Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06/02/2012 của Bộ Công an về quy định Giấy bảo vệ đặc biệt.
 
Theo Thông tư số 08/2012/TT-BCA  thì Giấy bảo vệ đặc biệt được cấp cho sỹ quan Cảnh vệ trong Công an nhân dân để thực hiện công tác cảnh vệ. Sỹ quan Cảnh vệ là Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh vệ; sỹ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế (theo quy định tại Pháp lệnh Cảnh vệ); Chỉ huy Phòng Tổng hợp, Phòng Tham mưu, Phòng Bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ Mít-tinh, hội nghị và khách quốc tế, Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Phòng Bảo vệ 180 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
 
Hình thức của Giấy bảo vệ đặc biệt có chiều dài 10cm, chiều rộng 7cm; mặt trước có nền đỏ tươi, xung quanh có viền vàng và các chi tiết khác theo quy định của điều 6, Chương II. Thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày ký.
 
 
 
Mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt
 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2012.
 
 
Hải Sư
4/4/2012 9:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1502-Cac-quy-dinh-ve-Giay-bao-ve-dac-bietThông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2018Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2018

​TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ​tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2018 (gọi tắt là Diễn đàn).

Theo đó, trẻ em tham gia Diễn đàn đáp ứng các quy định chung như sau: Tuổi từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi; có sức khỏe tốt, tự nguyện đăng ký tham gia Diễn đàn và được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc, hoàn cảnh; có hiểu biết về các quyền của trẻ em và pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em; có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình; có năng khiếu văn nghệ...

 Thời gian và địa điểm tổ chức: Đối với cấp huyện và cấp xã, dự kiến tổ chức vào tháng 6/2018 tại các xã điểm và 9 huyện, thị xã, thành phố; đối với cấp tỉnh, dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 05-06/7/2018 tại Khách sạn Thắng Lợi (đường Thích Quảng Đức, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Tại Diễn đàn cấp tỉnh, trẻ em sẽ tham gia thảo luận các nội dung theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức để đưa ra các khuyến nghị, thông điệp chính, các vấn đề cần trao đổi trong phiên gặp mặt, đối thoại xoay quanh chủ đề "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số"; tổ chức Hội thi văn hóa, văn nghệ ;đặt câu hỏi và trao đổi với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong phiên gặp mặt đối thoại; trao văn bản thông điệp của Diễn đàn cho lãnh đạo.

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động Diễn đàn trẻ em năm 2018; Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương ghi hình, đăng tin về các hoạt động của Diễn đàn.

4/27/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrẻ em, Diễn đàn trẻ em707-to-chuc-dien-dan-tre-em-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020Bình Dương tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục  quán triệt sâu sắc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch theo các chỉ đạo của Chính phủ; đề cao cảnh giác không được lơi lỏng, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành; tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch; trường hợp có tiếp xúc với những người đi đến từ vùng dịch thì phải tự giác khai báo với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn phòng dịch một cách phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo nhanh chóng, chính xác, minh bạch, kịp thời và đa dạng trên các phương tiện truyền thông để mọi đơn vị, tổ chức và người dân được biết, hưởng ứng và tự giác phòng dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe, tham gia công tác phòng, chống dịch một cách tích cực, hiệu quả; tránh đưa thông tin phiến diện, thiếu chính xác, gây hoang mang lo lắng cho người dân, trường hợp phát hiện đưa thông tin không đúng quy định thì đấu tranh phản bác và kịp thời điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật (kể cả xử lý hình sự)…

Các cấp, các ngành phải tăng cường phối hợp chặt chẽ để chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày nhưng không thuộc diện cách ly tập trung để theo dõi, quản lý một cách chặt chẽ, phù hợp, tuân thủ phương châm 4 tại chỗ và thực hiện nghiêm 05 nguyên tắc về công tác phòng, chống dịch Covid 19 đã được đề ra. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt và quản lý chặt chẽ thông tin khai báo và kiểm tra y tế để thực hiện cách ly đối với những trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng dịch đã, đang và sẽ lưu trú tại Bình Dương theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cùng các đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ và dừng các hoạt động du lịch, thể thao, các hoạt động khác có tập trung đông người theo phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền được giao nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh, nhất là qua đường du lịch; chủ động phương án sử dụng một số cơ sở (khách sạn) và công bố công khai danh sách các cơ sở này để phục vụ công tác cách ly tập trung khi cần thiết theo chỉ đạo cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, yêu cầu tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.​

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, thường xuyên tổ chức vệ sinh các bề mặt (thang máy, tay vịn cầu thang, tay khóa cửa,…), chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn tại các khu vực tập trung đông người (sảnh chờ thang máy,…), yêu cầu mọi người ra vào Tòa nhà phải đeo khẩu trang, hạn chế tối đa người bên ngoài Tòa nhà đi lên các tầng gặp lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức trong trụ sở làm việc, trừ trường hợp có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Văn bản​ 

3/17/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết Covid-19, tình hình626-binh-duong-tam-dung-hoat-dong-cac-rap-chieu-phim-quan-bar-game-online-diem-massage-karaoke-vu-truong-ke-tu-ngay-17-3-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
609.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tin 6 - Tam dung cac hoat dong.mp3
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

Theo đó, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên chưa hoàn thành theo Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020 đối với ngành, lĩnh vực và địa phương; lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên của ngành và địa phương gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ…

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để tổ chức hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020, phù hợp với mục tiêu phát triển thanh niên và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua, ban hành; phối hợp cùng Sở Nội vụ và các ngành có liên quan chủ động tổ chức tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác này để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên cho phù hợp với tình hình địa phương. ​​

Văn bản ​​

3/6/2020 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết nhiệm vụ, trọng tâm, nhà nước, thanh niên 290-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-thanh-nien-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
310.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tin 3 - Quan ly nha nuoc vr thanh nien (1).mp3
Triển khai thực hiện một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt NamNewTriển khai thực hiện một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Theo đó, các s, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ đến công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó lưu ý một số điểm mới của Nghị định.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 4 Nghị định quy định: Kể từ ngày Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của một người có hiệu lực pháp luật, giấy tờ quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người đó không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, nếu những người này vẫn cố tình sử dụng những giấy tờ quy định tại Điều 11 để chứng minh quốc tịch Việt Nam thì sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định.

Tại Điều 5 của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng quốc tịch của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ công nhận quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Thực hiện quy định này, kể từ ngày 20/3/2020 trên tất cả các giấy tờ có mục ghi "quốc tịch" do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài chỉ được ghi "quốc tịch Việt Nam"; tuyệt đối không ghi thêm quốc tịch nước ngoài của người đó, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

 Văn bản ​

3/31/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLuật Quốc tịch 799-trien-khai-thuc-hien-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-quoc-tich-viet-naThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
392.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh.

​Trong tuần thứ V (20/4/2020 – 24/4/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2020; Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng tại tỉnh Bình Dương; phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đề án Phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 02 nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020.

Thông báo ​​

3/27/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttháng 4/2020, UBND tỉnh 541-chuong-trinh-lam-viec-thang-4-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
186.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 7- chuong trinh lam viec thang 4.mp3
Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nướcTriển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước từ ngày 09/3/2020.

Các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện ký số đối với các văn bản điện tử gửi, nhận trên hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh theo đúng tinh thần tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/05/2019 của UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện gửi song song văn bản điện tử có ký số và văn bản, hồ sơ giấy đối với các trường hợp thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hoá bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...; liên quan đến quy hoạch, tài chính, tổ chức, bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức trong quá trình gửi nhận văn bản với Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo này đến UBND cấp xã trên địa bàn quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm quản lý văn bản đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, liên thông văn bản, đáp ứng đúng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện chỉ đạo này.​

Văn bản ​​​

3/6/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết gửi, nhận, văn bản, điện tử, bản giấy, cơ quan, hành chính, nhà nước380-trien-khai-gui-nhan-van-ban-dien-tu-khong-kem-ban-giay-giua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
349.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tin 5 - Gui nhan van ban.mp3
Danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh Bình DươngDanh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính. Thông báo này thay thế Thông báo số 175/TB-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, có 186 doanh nghiệp thực hiện kê khai giá và 83 doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá.

Mọi thay đổi về thông tin của doanh nghiệp theo Thông báo này như thay đổi tên, loại hình kinh doanh, địa chỉ, ...; doanh nghiệp phải gửi văn bản báo về Sở Tài chính trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi; đồng thời doanh nghiệp tiếp tục thực hiện kê khai giá theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tên trong các Danh sách thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá theo đúng quy định hiện hành.​

Thông báo ​​

8/26/2019 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdoanh nghiệp, giá, kê khai, đăng ký, Sở Tài chính647-danh-sach-cac-doanh-nghiep-thuc-hien-dang-ky-gia-ke-khai-gia-tai-so-tai-chinh-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
174.00
121,000
0.00
121000
21,054,000
Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là duy trì, cải thiện các gói dịch vụ thiết yếu can thiệp dự phòng tập trung vào các nhóm đối tượng đích và bạn tình của người nhiễm HIV trong cộng đồng, góp phần giảm 25% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và 20% s người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015; mở rộng chẩn đoán sớm thông qua các hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở xét nghiệm, xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho các nhóm qun th đích và bạn tình của người nhiễm HIV, góp phần đạt mục tiêu 90% s người còn sng nhim HIV biết được tình trạng HIV của mình; mở rộng, cải thiện chất lượng điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) đạt mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điu trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế, đồng thời đảm bảo quá trình chuyn sang cơ chế hỗ trợ tài chính trong nước thông qua Bảo hiểm y tế được thuận lợi nhất; củng cố hệ thống thông tin để có chiến lược, giải pháp hiệu quả ứng phó với dịch HIV/AIDS.

Tổng số vốn được tài trợ là 93.533 đô la Mỹ (tương đương 2 tỷ 114 triệu 871 ngàn 915 đồng).

Sở Y tế tổ chức và triển khai các hoạt động; thực hiện đúng các chế độ chi tiêu theo các quy định quản lý tài chính của Việt Nam và được Quỹ Toàn cầu Phòng, chống AIDS, lao, sốt rét phê duyệt; báo cáo định kỳ và đột xuất lên Bộ Y tế, các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ và Quỹ Toàn cầu.

Kế hoạch ​

3/4/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết Dự án, HIV/AIDS Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
350.00
0
0.00
0
/PublishingImages/2020-03/Tn 7 - Du an HIV.mp3
Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030.

​Theo đó,  tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trong tháng 03 hàng năm tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học; huyện, thị xã, thành phố và tỉnh, thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy.

Thành phần tham gia: Toàn thể nhân dân cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn (chú ý vận động đối tượng là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, ngư​​ời trung cao tuổi)​​.

Tùy theo tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị và phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong việc tổ chức, có thể lồng ghép tổ chức các hoạt động thể dục thể thao hoặc các giải thể thao quần chúng chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3 với tổ chức Ngày chạy và phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Các s​ở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, các khu công nghiệp và các doanh nghiệp tham gia hoặc tổ chức riêng các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic trong cơ quan, đơn vị. ​Các huyện, thị xã, thành phố vận động tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn theo 02 cấp (cấp xã và cấp huyện), có thể tổ chức theo hình thức liên xã (các đơn vị lân cận liền kề tại các xã, phường, thị trấn); phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố và 90% xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm.

Kế hoạch ​​2/12/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthể dục, thể thao, Olympic, sức khỏe, toàn dân400-to-chuc-thang-hoat-dong-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi-va-ngay-chay-olympic-vi-suc-khoe-toan-dan-giai-doan-2020-2030Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
428.00
0
0.00
0
Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở  NewNâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2020, có ít nhất 95% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; từ 60% - 75% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; 100% đội ngũ tập huấn viên cấp tnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc biên soạn, biên dịch, phát hành Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; các tài liệu hỗ trợ, tham khảo dành riêng cho hòa giải viên và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử; rà soát, củng cố tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật hòa giải ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; cử đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh tham dự tập huấn của Trung ương.

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác hòa giải giữa hòa giải viên cơ sở và đội ngũ thẩm phán Tòa án nhân dân 02 cấp của tỉnh; tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện.

UBND các cấp định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo nội dung bộ tài liệu đã được Bộ Tư pháp ban hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, chủ động lựa chọn đơn vị cấp xã để thực hiện chỉ đạo điểm, ưu tiên tập trung lựa chọn các xã chưa đạt tiêu chí về hòa giải ở cơ sở khi đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Kế hoạch ​

3/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNâng cao, năng lực, đội ngũ, hòa giải viên, cơ sở  365-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-hoa-giai-vien-o-co-soThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
517.00
121,000
0.00
121000
0
Phân loại đường để tính giá cước năm 2017Phân loại đường để tính giá cước năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phân l​oại đường để tính giá cước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Quyết định kèm theo bảng phân loại đường tính cước đường bộ trên 16 tuyến đường tỉnh, gồm: ĐT741, ĐT742, ĐT743a, ĐT743b, ĐT743c, ĐT744, ĐT746, ĐT747a, ĐT747b, ĐT748, ĐT749a, ĐT749b, ĐT750, ĐT741b, ĐT749c, ĐT749d.

Quyết định cũng phân loại các tuyến đường thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thành phố Thủ Dầu Một có 86 tuyến, thị xã Dĩ An có 45 tuyến, thị xã Thuận An có 37 tuyến, thị xã Bến Cát có 11 tuyến, thị xã Tân Uyên có 21 tuyến, huyện Dầu Tiếng có 21 tuyến, huyện Bàu Bàng có 12 tuyến, huyện Bắc Tân Uyên có 10 tuyến, huyện Phú Giáo có 20 tuyến.

Tất cả các tuyến đường đều được lập bảng cụ thể điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, loại đường (từ loại 1 đến loại 6).​​

8/3/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphân loại đường, tuyến đường, giá cước 2017678-phan-loai-duong-de-tinh-gia-cuoc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
174.00
121,000
0.30
121000
21,090,300
Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020 Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020
TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020.

 ​

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức Lễ phát động gắn với tổ chức giải bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Bình Dương năm 2020 trước ngày 25/5/2020.

Đối với cấp huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020, đồng thời triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra; phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ phát động. Thời gian tổ chức Lễ phát động từ ngày 25/5 đến trước ngày 01/6/2020.

Tùy theo tình hình thực tế và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, các đơn vị, địa phường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động đảm bảo đúng quy định và đạt chất lượng. Vận động mọi đối tượng, đặc biệt là toàn thể trẻ em các xã, phường, thị trấn, trường học trên địa bàn tham gia Lễ phát động. Vận động nhân dân, các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động.

​ Kế hoạch ​​

3/13/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphát động, toàn dân, tập luyện, môn bơi, đuối nước 88-to-chuc-le-phat-dong-toan-dan-tap-luyen-mon-boi-phong-chong-duoi-nuoc-tinh-binh-duong-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
270.00
121,000
0.00
121000
0
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019; tuyên truyền các Luật, Nghị quyết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luậtHưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019; tuyên truyền các Luật, Nghị quyết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

TTĐT - ​UBND tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019; tuyên truyền các Luật, Nghị quyết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong cô​​ng tác phổ biến giáo dục pháp luật.

​Theo đó, ​các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019, c​ăn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu được đăng tải trên website của Sở Tư pháp (https://stp.binhduong.gov.vn - paner Ngày pháp luật Việt Nam 9/11) từ ngày 15/9/2019; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; triển khai thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để phối hợp, tham mưu tháo gỡ kịp thời; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Văn bản ​


9/4/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHưởng ứng, Ngày pháp luật, 9/11, Luật, Nghị quyết, phổ biến, giáo dục, pháp luật390-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-2019-tuyen-truyen-cac-luat-nghi-quyet-va-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
326.00
121,000
0.00
121000
39,446,000
Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệmKết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) với Trục liên thông văn bản quốc gia ​trong giai đoạn thử nghiệm.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, khẩn trương triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 10143/VPCP-KSTT ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/12/2018.

Văn bản ​​

12/13/2018 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKết nối, liên thông, phần mềm, văn bản, điều hành, trục, quốc gia, thử nghiệm293-ket-noi-lien-thong-phan-mem-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-voi-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-trong-giai-doan-thu-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
157.00
121,000
0.00
121000
18,997,000
Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình DươngNewKế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/3/2020 và thay thế Quyết định 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh.

​Theo đó, tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gồm các chức danh sau:

Các chức danh thi tuyển thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý:

- Cơ quan hành chính: Phó Giám đốc Sở và tương đương;

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường đại học công lập thuộc tỉnh, Hiệu trưởng trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh.

Các chức danh thi tuyển thuộc diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý:

- Cơ quan hành chính: Chi cục trưởng và tương đương thuộc sở, ban, ngành;

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó Hiệu trưởng các trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh.

Các chức danh thi tuyển thuộc thẩm quyền của sở, ban, ngành quản lý:

- Cơ quan hành chính: Phó Chi cục trưởng và tương đương; Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, chi cục, ban thuộc sở;

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành.

Các chức danh thi tuyển thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý:

- Cơ quan hành chính: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Phạm vi thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý không bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

 Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển, đang công tác trong cùng sở, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 02 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức và thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển.

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển quy định; đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, thời gian công tác và các yêu cầu khác theo quy định của Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ.

Quyết định ​​

3/30/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi tuyển, chức danh, lãnh đạo, quản lý 54-ke-hoach-thi-tuyen-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
723.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam Triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

 

​Theo đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các đơn vị, tổ chức có liên quan tập trung thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng đô thị thông minh; trong đó ưu tiên cho các dự án phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung, định hướng đầu tư xây dựng và phát triển các trung tâm quản lý, điều hành thông minh cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông,…); các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, lĩnh vực cấp điện, chiếu sáng, lĩnh vực cấp nước, thoát nước. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị thông minh.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về các nội dung được nêu trong Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các nội dung được nêu trong Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Đề án Thành phố thông minh Bình Dương; Kế hoạch số 13/KH-BĐH ngày 20/02/2019 của Ban điều hành Thành phố thông minh về Kế hoạch triển khai công tác của Ban điều hành Thành phố thông minh năm 2019 tại cuộc họp ngày 03/12/2018.

Các cơ quan báo chí, hệ thống đài tuyền thanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên tuyền theo các nội dung được nêu và các văn bản khác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, mục tiêu phát triển Thành phố thông minh Bình Dương trong các giai đoạn tiếp theo.

Chỉ thị 

 

7/23/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết38-trien-khai-thuc-hien-de-an-phat-trien-do-thi-thong-minh-ben-vung-viet-namThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
352.00
121,000
0.00
121000
42,592,000
/PublishingImages/2019-07/tin 12- trien khai thuc hien de an do thi thong minh.mp3
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ caoTăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác tuyên truyền cho cho quần chúng nhân dân và công chức, viên chức của ngành mình nắm vững phương thức thủ đoạn của tội phạm, nâng cao cảnh giác và tham gia tố giác tội phạm.

Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện nguyên nhân, điều kiện, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; thu thập thông tin, tài liệu và phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao để có kế hoạch đấu tranh, xử lý hiệu quả; nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng chủ động phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành liên quan trong công tác đấu tranh, trấn áp, điều tra xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm và tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp với Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan thiết lập đường dây nóng, cơ chế phản ứng nhanh để kịp thời ngăn chặn tội phạm; truy xét dòng tiền, ngăn chặn việc các đối tượng tẩu tán, rút tiền khỏi hệ thống ngân hàng Việt Nam, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân…

Văn bản ​

3/26/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết tội phạm, vi phạm, pháp luật, công nghệ cao814-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-toi-pham-va-vi-pham-phap-luat-khac-co-su-dung-cong-nghe-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về hoà giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện quy định của Chính phủ về hoà giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hoà giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, trong quý III, IV/2017, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị lồng ghép, sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng…; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hoà giải thương mại cho Sở Tư pháp; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác để đảm bảo việc đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc, đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài được thuận lợi, kịp thời.

Hằng năm, Sở Tư pháp lập và công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.​

8/30/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthòa giải thương mại151-trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-cua-chinh-phu-ve-hoa-giai-thuong-mai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
243.00
121,000
0.40
121000
29,451,400
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và tổ chức các Đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và tổ chức các Đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018). 

​Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 26/7/2018.

Tại các huyện, thị xã, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn h​óa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh,UBND  thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

UBND tỉnh cũng ban hành Thông báovề việc tổ chức các Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đi thăm, tặng quà gia đình đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Theo đó, tổ chức 09 Đoàn đi thăm, tặng quà 45 gia đình chính sách trên địa bàn 9 huyện, thị, thành phố của tỉnh. ​


7/20/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtviếng nghĩa trang, nghĩa trang Liệt sĩ, ngày thương binh liệt sĩ,  tặng quà đối tượng chính sách 587-vieng-nghia-trang-liet-si-va-to-chuc-cac-doan-di-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-nhan-ky-niem-71-nam-ngay-thuong-binh-liet-siThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Đề án đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 và đến 2025 Đề án đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 và đến 2025

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Đề án​ đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020 và đến 2025.​

Theo đó, mục tiêu của Đề án là đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có văn bằng chứng chỉ là 30%; đào tạo nghề cho lao động nông thôn với số lượng 4.000 học viên; hàng năm, giải quyết cho số việc làm tăng thêm khoảng 45.000 lao động. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó có văn bằng chứng chỉ là 40%; hàng năm, giải quyết cho số việc làm tăng thêm khoảng 45.000 lao động.

Đối tượng được đào tạo là thanh niên trong độ tuổi lao động ở thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc chưa có việc làm; bộ đội xuất ngũ; học sinh, học viên trung cấp, cao đẳng, sinh viên đại học, các chuyên ngành khác đã học xong nhưng chưa có việc làm; người lao động tại doanh nghiệp.

Ngành nghề được đào tạo là các ngành nghề mũi nhọn, sử dụng khoa học – công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, như: Công nghệ thông tin, CNC, công nghệ sinh học, điện, điện tử,...

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường học và cơ sở giáo dục... thường xuyên thực hiện các giải pháp chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung tham mưu xây dựng từ 02 đến 03 trường cao đẳng có chất lượng tầm khu vực và quốc tế; thường xuyên tổ chức các Hội thảo dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, tìm ra các ngành nghề cần đào tạo, ưu tiên phát triển các nghề trọng điểm; xây dựng quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tăng cường thực hiện các chương trình đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, trung cấp; tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm…

11/15/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngười lao động, tay nghề823-de-an-dam-bao-nguon-lao-dong-co-tay-nghe-dap-ung-nhu-cau-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2018-2020-va-den-2025Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
460.00
121,000
0.50
121000
55,720,500
Chương trình làm việc tháng 12/2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo chương trình làm việc tháng 12/2019 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ III (09-13/12/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2020; Kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2019; thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương chi cục, ban thuộc sở, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Trong tuần thứ IV (16-20/12/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua Đề án nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng năm 2030; Đề án định hướng ngành nghề, dự án kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

Thông b​​áo ​12/5/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc, tháng 12/2019, UBND tỉnh Bình Dương101-chuong-trinh-lam-viec-thang-12-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
240.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày tái lập tỉnh, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt NamKế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày tái lập tỉnh, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
   TTĐT - Ngày 08-10, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2995/KH-UBND "Triển khai tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2014), 84 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2014), hoạt động phục vụ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014".
 
Theo đó, hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày tái lập tỉnh và chào mừng năm mới dương lịch 2014 gồm: Chương trình văn nghệ chào mừng năm mới, giải Việt dã chào mừng năm mới. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với mức độ và quy mô phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.
 
Hoạt động mừng Đảng, đón Xuân Giáp Ngọ 2014 được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Tại khu vực nội ô thành phố Thủ Dầu Một, trang trí đường phố, khu vực nội ô thành phố Thủ Dầu Một, trang trí Đường hoa Bạch Đằng với chủ đề "Bình Dương rạng ngời sắc Xuân”, trang trí Khu hành chính tập trung của tỉnh; tổ chức Chợ hoa xuân, Hội hoa xuân, Hội báo xuân, triển lãm nhiếp ảnh và mỹ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí tại Công viên Văn hóa Thanh Lễ, Chương trình ca nhạc tạp kỹ chào mừng năm mới, Đêm hội giao thừa Tết Nguyên đán Giáp ngọ 2014 tại khu vực Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh (gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, bắn pháo hoa,...).
 
Tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thực hiện chỉnh trang đô thị, trang trí trên các tuyến đường chính và trung tâm huyện, thị, tổ chức Đêm hội Giao thừa (biểu diễn Lân, Sư, Rồng, chương trình văn hóa, nghệ thuật, bắn pháo hoa chào mừng năm mới).
 
Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức các buổi họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930 - 03/2/2014), mừng tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Ngoại giao đoàn, họp mặt chức sắc các tôn giáo và đồng bào dân tộc, kiều bào, tiếp cộng đồng người Hoa chúc Tết (Đoàn đại biểu người Hoa thành phố Thủ Dầu Một), họp mặt Báo chí, văn nghệ sĩ và tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh (Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, hộ gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn...).
 

Hoài Hương

10/27/2013 9:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1695-Ke-hoach-hoat-dong-ky-niem-ngay-tai-lap-tinh-ngay-thanh-lap-Dang-Cong-san-Viet-NamThông tin chỉ đạo, điều hành
1 - 30Next