Văn bản Chỉ đạo điều hành
26/KH-BCĐ (138) 
Số Ký hiệu:
26/KH-BCĐ (138) 
Ban hành:
03/03/2020 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
03/03/2020 
Trích yếu:
​Tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: