Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

 
 

​TTĐT - UBND ban hành Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030 (gọi tắt là Chương trình).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện lao động và quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021.

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021" trong năm 2021.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.  ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Công khai các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm cho người dân biếtCông khai các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm cho người dân biết

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ngay việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, cần xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm cho người dân biết; phổ biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng.

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra, thanh tra kịp thời để phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh) thường xuyên theo dõi, kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Văn bản ​​​

4/12/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông khai, trường hợp, vi phạm, quy định, an toàn, thực phẩm, người dân 117-cong-khai-cac-truong-hop-vi-pham-quy-dinh-an-toan-thuc-pham-cho-nguoi-dan-bieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
269.00
121,000
1,631.00
121000
0
/PublishingImages/2021-04/ATTP.mp3
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trườngTriển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
  TTĐT - Để triển khai thực hiện kịp thời Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, ngày 15/12/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc “Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường”.
  
Theo đó, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đến các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, rà soát các văn bản pháp quy, hướng dẫn hiện hành về môi trường. Qua đó, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản thay thế, nhằm cụ thể hóa chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tế tại địa phương, thuận lợi trong quá trình thực hiện.
  
 
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 
1.     Sở Tài nguyên và Môi trường: trong năm 2015, tổ chức nghiên cứu, rà soát tham mưu sửa đổi Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh.
2.     Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh thay đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành về chính sách hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực môi trường.
3.     Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch đầu tư các công trình, dự án về bảo vệ môi trường, phân bổ kinh phí bảo vệ môi trường hàng năm; lồng ghép chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của các cấp, các ngành.
4.     Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý, đảm bảo đơn giản, thông thoáng, thuận lợi cho công tác bảo vệ môi trường.
5.     Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp xem xét xây dựng kế hoạch vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường.
 

 Hoài Hương

12/24/2014 1:56 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2083-Trien-khai-thi-hanh-Luat-Bao-ve-moi-truongThông tin chỉ đạo, điều hành
Các nội dung trọng tâm trong năm 2021 xây dựng “Làng thông minh” xã Bạch ĐằngCác nội dung trọng tâm trong năm 2021 xây dựng “Làng thông minh” xã Bạch Đằng

TTĐT - ​Để đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch hực hiện thí điểm xây dựng "Làng thông minh" trên địa bàn xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên giai đoạn 2020-2025​, Chủ tịch UBND tỉnh ​chỉ đạo tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong năm 2021.​

​​Cụ thể, UBND thị xã Tân Uyên làm đầu mối triển khai Kế hoạch theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 02/10/2020; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới định kỳ hàng quý, năm, sơ kết, tổng kết kịp thời xem xét, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án theo thẩm quyền.

Tổ chức thẩm định, phê duyệt và ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai Đề án "Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, trong đó lồng ghép các nội dung Thí điểm làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng" để làm cơ sở thực hiện.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành chuyên môn và các đơn vị có liên quan khảo sát xây dựng kế hoạch triển khai các hạng mục về hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, hệ thống cây xanh hai bên đường giao thông, đường giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước, camera an ninh, phương án quản lý và thu gom rác thải, nước thải nông thôn trên địa bàn xã Bạch Đằng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống nước sạch nông thôn trên địa bàn xã Bạch Đằng theo mục tiêu kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Tân Uyên khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án phát triển sản xuất; lồng ghép các Chương trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã Bạch Đằng để thực hiện Đề án trong năm 2021. Hỗ trợ UBND thị xã Tân Uyên, UBND xã Bạch Đằng​ trong quá trình triển khai Kế hoạch; làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Song song đó, phối hợp tuyên truyền về Kế hoạch; tổ chức hội thảo tiếp cận khái niệm "Làng thông minh" phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương, từng bước hình thành cách tiếp cận khái niệm "Làng thông minh" phù hợp với điểu kiện kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Tân Uyên và các sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc thi ý tưởng "Giải pháp cho Làng thông minh xã Bạch Đằng". Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đề xuất đặt hàng và giao nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ liên quan đến các nội dung như: Quản lý sản xuất nông nghiệp, ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, đời sống xã hội. Trong năm 2021 triển xây dựng và thí điểm khai thác "ứng dụng chỉ đường thông minh" để quảng bá các điểm đến, các đặc sản và thông tin giá trị truyền thống trên địa bàn xã Bạch Đằng…

“Làng thông minh” được xây dựng với mục tiêu tạo nơi tập trung nhiều sáng kiến về những vấn đề và nhu cầu hiện nay trong cộng đồng như công nghệ, nông nghiệp, việc làm, nâng cao năng suất lao động cho người dân nông thôn, sự gắn kết của cộng đồng, y tế, giáo dục, năng lượng, xử lý rác thải, khu vực đáng sống, bảo vệ môi trường xanh, sạch... Trong tương lai, đây sẽ là nơi đáng sống, thân thiện môi trường thiên nhiên, vừa là nơi phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch sinh thái, trở thành một biểu tượng xanh cho Bình Dương.

Văn bản

2/24/2021 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtlàng thông minh, xã Bạch Đằng524-cac-noi-dung-trong-tam-trong-nam-2021-xay-dung-lang-thong-minh-xa-bach-danThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
440.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 không quá 20 phútTổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 không quá 20 phút

TTĐT - ​Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Thao vừa có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 669 về thực hiện công tác tuyển quân năm 2021 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

​Cụ thể, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 497/BTL-TM ngày 17/02/2021 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Không tổ chức Hội trại tòng quân, chỉ tổ chức lễ giao nhận quân nhanh, gọn với thành phần, quy mô số lượng đại biểu dự lễ phù hợp, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Thời lượng buổi lễ không vượt quá 20 phút.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai xây dựng các Tiểu trại để tiếp nhận thanh niên lên trạm gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 (hoàn thành trước 16 giờ ngày 01/3/2021) và tổ chức Lễ giao nhận quân, tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới đúng quy định. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác giao nhận quân năm 2021 theo đúng quy định.

Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở triển khai, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, có phương án xử lý cụ thể, phù hợp trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại các điểm giao nhận quân.

Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, thường xuyên theo dõi, ​nắm chắc địa bàn, kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp, đề xuất tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyển quân năm 2021, đảm bảo 100% chỉ tiêu ở cả 03 cấp.

UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận quân phù hợp với phương án phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức Lễ giao nhận quân nhanh, gọn, an toàn (xây dựng các tiểu trại, bảo đảm địa điểm giao, nhận quân….), tập trung quân lên trạm trước 15 giờ ngày 02/3/2021.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trên; trong trường hợp có vấn đề vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để cùng phối hợp giải quyết.

Nhằm bảo đảm chất lượng giao nhận quân, Bình Dương sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Dự kiến, thời gian lấy mẫu xét nghiệm đồng loạt trên toàn tỉnh vào ngày 27/02/2021, với 412 mẫu gộp và 150 mẫu đơn. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, ngành chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục làm xét nghiệm khẳng định, đưa đi điều trị và nhập ngũ sau. Các thanh niên trúng tuyển buộc phải khai báo y tế, cài đặt NCovi, Bluezone để cảnh báo nguy cơ dịch bệnh.

Văn bản 

2/24/2021 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtgiao nhận quân, năm 2021493-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2021-khong-qua-20-phuThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
492.00
121,000
2,671.00
121000
0
/PublishingImages/2021-02/giao nhan quan.mp3
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021" trong năm 2021.

​Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2021. Áp dụng hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức trực quan, sinh động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao và đúng định hướng để nội dung cần tuyên truyền, phổ biến đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả.

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác PBGDPL, cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ PBGDPL và đội ngũ hội viên các đoàn thể trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng mô hình điểm về PBGDPL tại các đơn vị, cơ sở, địa bàn thuộc phạm vi quản lý về UBND tỉnh để chỉ đạo tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến những mô hình giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao. Tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động PBGDPL cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ PBGDPL,... theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở, địa phương. Căn cứ yêu cầu thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức.

Kế hoạch 

4/22/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphổ biến, giáo dục, pháp luật, chấp hành, hình phạt tù, thanh thiếu niên, vi phạm 91-tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nguoi-dang-chap-hanh-hinh-phat-tu-thanh-thieu-nien-vi-pham-phap-luatThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
474.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu ÂuThực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Theo đó, Sở Công Thương phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức các hội thảo, khóa tập huấn về Hiệp định EVFTA cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xác định nhu cầu tuyên truyền và phổ biến thông tin để phối hợp với cơ quan đầu mối là Bộ Công Thương tổ chức các hội thảo, khóa tập huấn chuyên sâu về Hiệp định EVFTA cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời biên soạn và xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về Hiệp định EVFTA, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực mà tỉnh quan tâm. Xây dựng Đề án đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại và phát triển thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của tỉnh có khả năng xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực…

Các sở, ban, ngành có liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến Hiệp định EVFTA, kịp thời kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với Hiệp định EVFTA.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng các chủ trương và chính sách đối với tổ chức Công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; trong đó chú trọng tuyên truyền phổ biến các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về học nghề, việc làm, đặc biệt là người dân trong độ tuổi lao động chưa có việc làm và kể cả người lao động đã có việc làm nhưng không bền vững, thu nhập không ổn định….

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho người dân và doanh nghiệp.

Quyết định 

4/20/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHiệp định, Thương mại tự do, Việt Nam, Liên minh châu Âu863-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-viet-nam-va-lien-minh-chau-aThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
380.00
121,000
2,126.00
121000
0
/PublishingImages/2021-04/Hiepdinh lienminhchauAu.mp3
Chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhChỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
  
TTĐT - Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả, kịp thời các hoạt động đình công, biểu tình trái phép, các hành vi gây rối, phá hoại làm mất an ninh trật tự trong khu, cụm công nghiệp và nhất là bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của doanh nghiệp... UBND tỉnh vừa có công văn hướng dẫn về việc thành lập lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Công văn 1649/UBND-NC ngày 28/5/2014).
  
Theo đó, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp VSIP, Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp lựa chọn những nhân tố tích cực trong lực lượng công nhân để thành lập lực lượng tự vệ của doanh nghiệp. Đây là lực lượng xung kích phối hợp với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn, nhằm giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.
 
Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị, thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp trong việc thành lập, xây dựng cơ cấu tổ chức của lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp. Đồng thời, có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn cho lực lượng tự vệ của doanh nghiệp, đảm bảo theo quy định của pháp luật.
 
Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền pháp luật, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng xấu, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiên quyết không tham gia biểu tình trái phép và tố giác bọn xấu kích động, lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
 
 
Hoàng Phạm
5/30/2014 2:17 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1039-Chi-dao-cua-UBND-tinh-Binh-Duong-ve-viec-thanh-lap-luc-luong-tu-ve-trong-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam-thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5  Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam-thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.  ​

​Theo đó, Tỉnh ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 29/4/2021.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm, an toàn.

Các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào cùng thời gian nêu trên.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại, thời gian viếng Nghĩa trang liệt sĩ do UBND huyện, thị xã, thành phố bố trí đảm bảo phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Sau Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày Quốc tế Lao động và 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2021) vào lúc 9 giờ ngày 29/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong 02 ngày: 30/4/2021 và 01/5/2021.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ 30/4 và 01/5. Do Ngày Quốc tế Lao động trùng vào ngày thứ bảy nên công chức, viên chức được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về UBND tỉnh. Trước các ngày lễ kỷ niệm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ,… tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để tuyên truyền về kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động.

Thông báo 

 

4/20/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghĩa trang Liệt sĩ, Quốc kỳ, Lễ kỷ niệm, 46 năm, Giải phóng, hoàn toàn, miền Nam, thống nhất, đất nước, Quốc tế Lao động, 01/5  35-vieng-nghia-trang-liet-si-treo-quoc-ky-va-nghi-le-ky-niem-46-nam-ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-va-ngay-quoc-te-lao-dong-01-5Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
566.00
121,000
3,077.00
121000
0
/PublishingImages/2021-04/nghile 30.4.mp3
Chủ động điều hành công tác thông tin đối ngoại phù hợp với tình hình thực tế của địa phươngChủ động điều hành công tác thông tin đối ngoại phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021.

 

​Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, điều chỉnh, sửa đổi văn bản chỉ đạ​o, điều hành về công tác thông tin đối ngoại phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công, bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, xây dựng tư liệu quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, du lịch của tỉnh.

Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức và tham gia các hoạt động kinh tế đối ngoại; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương.

Công an tỉnh theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình chính trị, xã hội trong nước và tình hình có liên quan đến thông tin đối ngoại của tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; công tác nhân quyền, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ vào nhu cầu, điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đơn vị có liên quan liên hệ, phối hợp với các địa phương có nhiều kinh nghiệm, sáng kiến hay được đánh giá cao trong việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại, để từ đó xem xét, cử Đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trong năm về UBND tỉnh trước ngày 15/11/2021. 

Kế hoạch ​​

​ 

 

 

4/23/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChủ động, điều hành, công tác ,thông tin, đối ngoại, phù hợp, tình hình, thực tế, địa phương938-chu-dong-dieu-hanh-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-phu-hop-voi-tinh-hinh-thuc-te-cua-dia-phuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
408.00
121,000
0.00
121000
0
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Theo đó, bổ sung vốn cho 15 dự án với tổng vốn bổ sung là 3.200 tỷ đồng và điều chuyển vốn 02 dự án; trong đó, có 06 dự án sử dụng vốn bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương năm 2020, 09 dự án sử dụng vốn bổ sung từ nguồn chưa giải ngân hết của Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Đối với dự án sử dụng vốn nước ngoài: Sau khi Quốc hội khóa XV quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 sẽ phân bổ theo quy định và Hiệp định được ký kết.

Đồng thời, bổ sung vốn ngân sách Trung ương 31 tỷ 240 triệu đồng cho Dự án đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài.

Tổng vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 điều chỉnh là 12.356 tỷ 590 triệu đồng.

Các dự án khác vẫn giữ nguyên theo Kế hoạch đầu tư công năm 2021 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 22/12/2020.

Quyết định 

Danh mục dự án 

4/20/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, Kế hoạch, đầu tư công, năm 2021496-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
195.00
121,000
0.00
121000
0
Phấn đấu đến năm 2030, giảm 8% phát thải khí nhà kínhPhấn đấu đến năm 2030, giảm 8% phát thải khí nhà kính

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm ​nhìn đến 2050 của tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hành động ứng phó và thích ứng biến đổi khí hậu thông qua tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư, nâng cấp các công trình phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các ngành, lĩnh vực của tỉnh; nâng cao nhận thức, năng lực về ứng phó biến đổi khí hậu; nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong thích ứng biến đổi khí hậu. Phấn đấu đến năm 2030, giảm 8% phát thải khí nhà kính

Ban Chỉ đạo Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng chính sách, thể chế về ứng phó biến đổi khí hậu thông qua lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đảm bảo đủ năng lực, nguồn lực ứng phó chủ động, hiệu quả với biến đổi khí hậu. Lập kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu cho các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh như năng lượng, công nghiệp, xây dựng, giao thông, nông nghiệp, y tế, du lịch, tài nguyên và môi trường…

Song song đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh hợp tác quốc gia và quốc tế về biến đổi khí hậu. Đồng thời, chú trọng cải tạo cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các ngành, các lĩnh vực; nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, các hồ chứa nước nội tỉnh nhằm nâng cao khả năng trữ nước và hiệu quả sử dụng nước trong điều kiện biến đổi khí hậu, ưu tiên cho các vùng có nguy cơ hạn hán, thiếu nước; mở rộng mạng lưới thu gom, xử lý nước thải tại các đô thị nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường nước; đầu tư xây dựng các công trình chống ngập, thoát nước; nâng cấp hệ thống thoát nước tại các điểm ngập úng cục bộ và hệ thống thoát nước cho các đô thị; cải tạo hệ thống thoát nước và xây dựng, gia cố đê bao các kênh, rạch sông suối… nhằm ứng phó với triều cường, mưa lớn; thường xuyên thực hiện kiểm kê khí nhà kính và tăng cường các biện pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính trên tất cả các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

Kế hoạch 

2/19/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhấn đấu, đến năm 2030, giảm, 8%, phát thải, khí nhà kính940-phan-dau-den-nam-2030-giam-8-phat-thai-khi-nha-kinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
563.00
121,000
2,970.00
121000
0
/PublishingImages/2021-02/biendoikhihau.mp3
Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020.

 

Theo đó, kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2020 được tổ chức thành 02 vòng: Vòng 1 ngày 17/4/2021, vòng 2 trong tháng 6/2021 tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Sở Nội vụ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm, danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020.

Quyết định

4/19/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkỳ thi, ngạch công chức, thăng hạng, viên chức, hành chính 130-to-chuc-ky-thi-nang-ngach-cong-chuc-thi-thang-hang-vien-chuc-hanh-chinh-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
120.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương triển khai thi hành Luật Thanh niênBình Dương triển khai thi hành Luật Thanh niên

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với cấp tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật cho sở, ngành, địa phương và các cơ quan Tư pháp thuộc ngành dọc Trung ương trên địa bàn.

Đối với cấp huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng cấp và UBND xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đối với cấp xã, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt thi hành Luật Thanh niên; tuyên truyền Luật Thanh niên trên các phương tiện truyền thanh của địa phương, đảm bảo rộng khắp; lồng ghép tổ chức tuyên truyền cho thanh niên trên địa bàn.

Đối với thanh niên và các tổ chức thanh niên, Tỉnh Đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên cho các tổ chức thanh niên và thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên cho thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương, Tỉnh Đoàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông với các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền các quy định của Luật Thanh niên và các văn bản có liên quan

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện gửi kế hoạch triển khai về tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/3/2021. Đồng thời, các sở ngành, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện việc thi hành Luật Thanh niên về tỉnh trước ngày 20/11 hằng năm để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ theo quy định. 

Kế hoạch 

2/24/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi hành, Luật Thanh niên270-binh-duong-trien-khai-thi-hanh-luat-thanh-nieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
441.00
121,000
2,468.00
121000
0
/PublishingImages/2021-02/Luathanhnien.mp3
Bình Dương: Triển khai các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Bình Dương: Triển khai các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động các trạm, chốt và tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, triển khai bố trí 03 Trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đường bộ trên các tuyến giao thông: Quốc lộ 13 (hướng TP.Hồ Chí Minh đi Bình Dương), đường Mỹ Phước - Tân Vạn (hướng Đồng Nai đi về Bình Dương), Quốc lộ 1K (hướng TP.Hồ Chí Minh đi Bình Dương). Thành phần tham gia tại 01 Trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ít nhất 08 đồng chí, gồm các lực lượng: Công an, Quân sự, Y tế, Thanh tra giao thông, Quản lý thị trường. Ngoài ra, địa phương huy động thêm lực lượng dân quân, dân phòng bố trí tại các trạm. 

Tập trung các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát đối với người và phương tiện; kiểm dịch y tế đối với người di chuyển vào tỉnh Bình Dương. Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế. Phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, bố trí 01 Tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lưu động phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến giao thông huyết mạch, liên tỉnh trên địa bàn tỉnh. Thành phần 01 Tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lưu động ít nhất 05 đồng chí, thuộc Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Thanh tra Giao thông tỉnh, Sở Y tế tỉnh. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế địa phương, tổ chức rà soát, lên danh sách và bố trí các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tại các tuyến giao thông còn lại; các ngõ, hẻm giáp ranh các tỉnh, thành phố đang có dịch Covid-19 lây nhiễm, bùng phát trong cộng đồng; các chợ đầu mối, chợ truyền thống, bến xe khách, bến khách ngang sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, trạm dừng nghỉ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn. Thành phần tham gia tại 01 Chốt kiểm soát ít nhất 05 đồng chí, thuộc lực lượng Công an, Y tế, Quân sự và các lực lượng khác do UBND huyện, thị xã, thành phố bố trí.

Các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 hoạt động 24/24 giờ (ngày, đêm) kể từ ngày 07/6/2021 đến khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát ​dịch Covid-19.

Kế hoạch ​

6/8/2021 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, triển khai, trạm, chốt, kiểm soát, dịch Covid-19 733-binh-duong-trien-khai-cac-tram-chot-kiem-soat-phong-chong-dich-covid-19Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
455.00
121,000
0.00
121000
0
Đến năm 2025 đạt mục tiêu 95% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm Đến năm 2025 đạt mục tiêu 95% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Kế hoạch).

​Theo đó, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; đại biểu HĐND các cấp; cán bộ, công chức, viên chức các Hội được giao biên chế.

Mục tiêu cụ thể: Đối với cán bộ, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, tập trung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng và an ninh, tin học, ngoại ngữ. Từ năm 2021, 100% cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch; đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Bảo đảm hàng năm ít nhất 80% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đến năm 2025, 98% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 95% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm. Hàng năm, ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động ít nhất 01 lần trong thời gian 02 năm.

Đối với viên chức, đến năm 2025, tỷ lệ giáo viên các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh và các trường trung cấp có trình độ sau đại học đạt 25%; tỷ lệ giáo viên các trường cao đẳng có trình độ sau đại học đạt 35%; tỷ lệ bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập được đào tạo sau đại học đạt 30%; 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 100% viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm. Hàng năm, ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

Đối với đại biểu HĐND các cấp, 100% đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động. Đại biểu được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động ít nhất 01 lần trong nhiệm kỳ.

Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cho các chức danh công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời  cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên ngành, kiến thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; kiến thức pháp luật, văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp…

Nội dung đào tạo: Đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức. Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đối với cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số theo các đề án, kế hoạch do Trung ương, tỉnh ban hành hoặc theo yêu cầu chuẩn hóa về trình độ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đào tạo trình độ đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế và một số ngành nghề đặc thù do còn thiếu nhân lực và cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện trong trường hợp cơ quan, đơn vị được tổ chức, sắp xếp lại mà không thể bố trí được công việc phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo trước đó…

Kế hoạch

2/19/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnăm 2025, mục tiêu, 95%, công chức, cấp xã, trình độ, chuyên môn, phù hợp, vị trí, đảm nhiệm 131-den-nam-2025-dat-muc-tieu-95-cong-chuc-cap-xa-co-trinh-do-chuyen-mon-phu-hop-voi-vi-tri-dam-nhiemThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
838.00
121,000
4,290.00
121000
0
/PublishingImages/2021-02/daotaocanbo.mp3
Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19.​

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ yêu cầu về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19 của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 807/VPCP-KSTT ngày 01/02/2021 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục tại Văn bản số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc, trao đổi, gửi, nhận văn bản giấy. Thường xuyên giám sát hạ tầng ứng dụng, mạng, thiết bị, máy chủ bảo mật của hệ thống quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm các thiết bị, ứng dụng hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin, hạn chế tối đa gián đoạn trong khi gửi, nhận văn bản điện tử.

Đối với các văn bản đã gửi điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của đơn vị gửi phải có chức năng cảnh báo kịp thời đối với các văn bản gửi lỗi, văn bản không đến được nơi nhận, các đơn vị nhận chưa nhận được văn bản để có phương án xử lý kịp thời.

Văn bản 

2/19/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, gửi, nhận, văn bản, điện tử, cơ quan, hành chính, nhà nước, dịch Covid-19204-tang-cuong-gui-nhan-van-ban-dien-tu-giua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-nham-phong-chong-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
305.00
121,000
1,839.00
121000
0
/PublishingImages/2021-02/guivanbandientu.mp3
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp luậtNâng cao chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp luật

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Theo đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện và​ thi hành pháp luật tại địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành, địa phương mình; nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua của ngành, địa phương mình. 

Song song đó, tăng cường hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời đề xuất xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn nhằm phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, quyền con người, quyền công dân, hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng rà soát, góp ý cho 

việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới đa dạng phương pháp, cách thức tuyên truyền, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là khâu 

đầu vào trong tổ chức thi hành pháp luật; chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các cá nhân, tổ chức có khuyết điểm, vi phạm trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; quan tâm bố trí, điều động các cán bộ, công chức có năng lực thực hiện công tác xây dựng pháp luật, pháp chế đáp ứng các yêu cầu công việc. 

Chỉ thị ​​​

4/23/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNâng cao, chất lượng, công tác, xây dựng, thi hành, pháp luật705-nang-cao-chat-luong-cong-tac-xay-dung-va-thi-hanh-phap-luaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
462.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương: Cấp bách triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19Bình Dương: Cấp bách triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19

TTĐT - ​Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt một số công việc cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với từng địa bàn.

Cụ thể, áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg trên toàn địa bàn các thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và các thị xã Bến Cát, Tân Uyên và một số xã, thị trấn của huyện Bàu Bàng có khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp hoạt động. Áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn các khu phố, liên khu phố của 03 phường: Đông Hòa (Dĩ An), Bình Chuẩn (Thuận An), Hiệp Thành (Thủ Dầu Một). Đối với các xã còn lại của huyện Bàu Bàng và các huyện Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo thì áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg. Thực hiện các Chỉ thị trên cho đến khi có thông báo mới.

UBND cấp huyện và Ban Quản lý các khu công nghiệp phải chủ động phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Đối với lãnh đạo quản lý từng khu công nghiệp, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các phương án phòng, chống dịch trong đơn vị mình; phải cam kết và xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu người lao động của doanh nghiệp để quản lý chặt chẽ; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các bất cập, lỗ hổng, vi phạm, nhất là về việc không đeo khẩu trang, tụ tập đông người; phải thực hiện khai báo y tế hàng ngày của tất cả các cá nhân khi đến liên hệ và làm việc tại doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Củng cố, kiện toàn và xây dựng mới, cũng như phát huy vai trò của Tổ an toàn Covid cộng đồng tại các ấp, khu phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị các cơ sở mới, kể cả trưng dụng các cơ sở trọ, khách sạn,... đáp ứng cơ số 5.000 người, nâng tổng số lượng lên khoảng 10.000 người trong phương án dự phòng cách ly. Rà soát, bổ sung trang thiết bị cần thiết cho các cơ sở điều trị cách ly và lập các bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị mới với sức chứa khoảng từ 600 - 800 người.

Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập một số chốt kiểm soát dịch bệnh cố định và 01 tổ kiểm tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến đường huyết mạch, liên tỉnh. Đối với các tuyến đường huyện, xã, UBND cấp huyện căn cứ tình hình cụ thể để thành lập tổ kiểm tra, kiểm soát lưu động, đồng thời cân nhắc để có thể thành lập chốt cố định trên một số tuyến đường thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp.

Sở Y tế phải chủ động triển khai ngay việc mua sắm trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phục vụ kịp thời hiệu quả các tình huống phòng, chống dịch theo đúng các quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong hoạt động phòng, chống dịch; khẩn trương hoàn thành các cơ sở xét nghiệm khẳng định, đồng thời tăng cường năng lực toàn diện, đồng bộ trong việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng trong diện cần phải xét nghiệm để chuẩn bị cho mục tiêu xét nghiệm diện rộng trong thời gian tới.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải dừng hoặc hạn chế tối đa các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi và đến các địa phương đang có dịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ các chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để xây dựng phương án phòng, chống dịch và tổ chức tốt các kỳ thi năm 2021 trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, cho tất cả học sinh, học viên, giáo viên và cán bộ làm công tác thi.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 bằng các hình thức phù hợp (trực tuyến), xây dựng Kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị và kịch bản ứng phó từng tình huống cho phù hợp.

Sở Công Thương chủ động các phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu, nhất là mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch, kiểm soát giá cả để ứng phó với tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên từng địa bàn và trên quy mô toàn tỉnh; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do phải chịu cách ly y tế nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đặc biệt là trong Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh triển khai làm việc theo hướng hạn chế tối đa các cuộc họp, hội nghị trong Tòa nhà, giảm số lượng người làm việc (tối đa 50%), tăng cường làm việc trực tuyến. Đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan y tế.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới, kiếm tra các cơ sở cách ly, đơn vị, doanh nghiệp, kiểm tra đến tận hộ gia đình để phát hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý địa bàn, người nhập cảnh trái phép, người tự cách ly theo đúng quy định; đồng thời phải ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ các địa phương có dịch; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.

Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch; tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến từng người dân những nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phù hợp, hiệu quả; yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; nhất là phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, giữ khoảng cách. Vận động người dân hạn chế di chuyển, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đang diễn biến phức tạp đến Bình Dương và ngược lại; xử lý nghiêm theo đúng quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả để dịch bùng phát.

Văn bản​

​ 

6/2/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCấp bách, phương án, dịch Covid-1993-binh-duong-cap-bach-trien-khai-cac-phuong-an-phong-chong-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
1,308.00
121,000
0.00
121000
0
Người từ tỉnh, thành phố có dịch đến Bình Dương phải thực hiện khai báo y tế, thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phươngNgười từ tỉnh, thành phố có dịch đến Bình Dương phải thực hiện khai báo y tế, thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương

​TTĐT - UBND tỉnh yêu cầu thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến từng người dân những nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phù hợp, hiệu quả, nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong nhân dân nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và trong các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý; nếu các cá nhân đến Bình Dương từ các các tỉnh, thành phố có ổ dịch thì phải thực hiện khai báo y tế (qua Cổng điện tử https://tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng khai báo y tế cho phù hợp), kịp thời liên hệ và thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không "ngăn sông cấm chợ", không gây ách tắc hay làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện cách ly y tế đúng đối tượng quy định đối với người đến từ vùng dịch.

Chủ động đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch đến từng tổ chức, cá nhân, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; nhất là phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định và xử lý thật nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm; đồng thời không được quá áp đặt các biện pháp quản lý hành chính hạn chế các hoạt động thiết yếu liên quan đến người dân làm kìm hãm các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng để hoạt động có hiệu quả, kiểm soát người đến, đi một cách chặt chẽ để kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo các cá nhân, đơn vị phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc khi tham gia vận chuyển hành khách, công nhân, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch, sản xuất kinh doanh và người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp…; xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực theo quy định.

Sở Y tế theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo này; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định.

Văn bản​

6/9/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttỉnh, thành phố, dịch, Bình Dương, thực hiện, khai báo, y tế, thông báo, chính quyền, y tế, địa phương867-nguoi-tu-tinh-thanh-pho-co-dich-den-binh-duong-phai-thuc-hien-khai-bao-y-te-thong-bao-ngay-cho-chinh-quyen-va-y-te-dia-phuonThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
598.00
121,000
0.00
121000
0
Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhânNewĐổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân.

Theo đó , nghiên cứu, tham khảo nội dung Đề án, tham mưu UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 5844/KH-UBND ngày 22/12/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", Kế hoạch số 5845/KH-UBND ngày 22/12/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ V  Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 19/01/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh đánh giá các chỉ tiêu phát triển các thành phần kinh tế; cụ thể hóa các mục tiêu và giải pháp phát triển thành phần kinh tế vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ.

Văn bản​ 

6/15/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐổi mới, toàn diện, quản lý ,nhà nước, phát triển, kinh tế, tư nhân13-doi-moi-toan-dien-quan-ly-nha-nuoc-trong-phat-trien-kinh-te-tu-nhaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
385.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 Bình Dương ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, cụ thể: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2020 của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Chương trình THTK, CLP của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí. Nâng cao chất lượng và đổi mới cách thức đánh giá kết quả THTK, CLP đảm bảo so sánh một cách thực chất và minh bạch kết quả THTK, CLP giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác này.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình THTK, CLP của cơ quan, đơn vị và địa phương mình 6 tháng và năm gửi Sở Tài chính để tổng hợp, xây dựng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

Quyết định ​

3/18/2020 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiết kiệm, lãng phí 764-binh-duong-ban-hanh-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
470.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 7- bd ban hanh ctr THTK-CLP.mp3
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sởThực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện lao động và quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn việc thực hiện nội dung theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến người sử dụng lao động, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện lồng ghép với công tác tuyên truyền theo Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao đng trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những trường hợp cố tình không thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định. Đồng thời, đề xuất khen thưởng những trường hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP đến người sử dụng lao động, người lao động và báo cáo kết quả tình hình thực hiện theo quy định. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền và xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến các cấp công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình ​doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương; Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp triển khai thực hiện…

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định. Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động để hoàn thiện và ban hành.

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải được phổ biến công khai tới người lao động. Định kỳ 06 tháng và hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện đối thoại,  Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kế hoạch 

4/26/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện, Quy chế, dân chủ, cơ sở752-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-sThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
537.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021

TTĐT - ​UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2020 – 2021.​

Theo đó, tổng số học sinh đang học lớp 9 trung học cơ sở (THCS) năm học 2020-2021 tính đến ngày 30/11/2020 (kể cả công lập và ngoài công lập) là 24.039 học sinh. Dự kiến được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 là 22.837 (95% tổng số học sinh lớp 9).

Dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 là 16.827 học sinh. Cụ thể,  TP.Thủ Dầu Một với 3.162 chỉ tiêu, TP.Thuận An với  3.151 chỉ tiêu, TP. Dĩ An với  3.278 chỉ tiêu, TX.Tân Uyên  với 1.907 chỉ tiêu, TX. Bến Cát với 1.992 chỉ tiêu, huyện Bắc Tân Uyên với  470 chỉ tiêu, huyện Phú Giáo với 1.019 chỉ tiêu, huyện Bàu Bàng với 755 chỉ tiêu, huyện Dầu Tiếng với 1.093 chỉ tiêu. Trong đó, tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Hùng Vương 08 lớp chuyên (280 học sinh) gồm các lớp chuyên: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí (35 học sinh), tiếng Anh (70 học sinh), Toán-Tin học (70 học sinh), Vật lí (35 học sinh), Hoá học (35 học sinh), Sinh học (35 học sinh).

Tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập năm học 2021-2022 theo phương thức thi tuyển. Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 trong tỉnh được tổ chức chung vào các ngày 02/6/2021 và 03/6/2021; riêng các thí sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm các môn chuyên vào các ngày 04/6/2021 và 05/6/2021.

Tất cả thí sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 phải dự thi 03 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Thí sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Hùng Vương ngoài việc dự thi 03 môn bắt buộc như trên thì phải dự thi thêm môn chuyên căn cứ vào số môn chuyên mà thí sinh đã đăng kí dự tuyển (mỗi thí sinh được đăng kí dự thi tối đa 02 môn chuyên).

Điểm  bài  thi  là  tổng  điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được quy về thang điểm 10; điểm xét tuyển các môn thi Toán, Ngữ văn và tiếng Anh được tính theo hệ số 1 (không nhân hệ số).

Thí sinh có tối đa 02 nguyện vọng khi đăng kí dự tuyển: Nguyện vọng 1 là nguyện vọng thí sinh đăng kí vào một trường THPT công lập không chuyên trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú. Nguyện vọng 2 là nguyện vọng thí sinh đăng kí vào một trường THPT công lập không chuyên trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú khác với trường THPT không chuyên mà thí sinh đã đăng kí ở nguyện vọng 1.

Đối với trường THPT chuyên Hùng Vương, thí sinh dự thi tuyển được đăng kí 03 nguyện vọng. Ngoài 02 nguyện vọng, còn có thêm nguyện vọng chuyên là môn chuyên thí sinh đăng kí dự tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương .

Các thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Hùng Vương, nếu không trúng tuyển vào các lớp chuyên sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tổng điểm thi của 03 môn thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (không tính hệ số) để xét tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên theo nguyện vọng thí sinh đã đăng kí trong đơn.

Đối với trường THPT chất lượng cao, cụ thể trường THPT Trịnh Hoài Đức xét trúng tuyển như các trường THPT công lập không chuyên nhưng không có điểm bài thi nào dưới 4,0. Những thí sinh có đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào trường THPT chuyên Hùng Vương hoặc trường THPT Trịnh Hoài Đức nếu có nguyện vọng thì được xét vào các lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An.

Tuyển thẳng vào các trường THPT không chuyên những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau: Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (dân tộc có số dân dưới 10.000 người) gồm 16 dân tộc trong danh mục các dân tộc rất ít người ở Việt Nam theo  Công văn số 1208a/UBDT-DTTS ngày 30/10/2015 của Ủy ban dân tộc.; học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế các môn văn hoá, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; học sinh đạt giải quốc gia các môn văn nghệ, thể dục thể thao, nhưng phải có xếp loại hạnh kiểm và học lực cuối năm lớp 9 đạt từ loại Khá trở lên.

Học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng vào trường THPT chuyên Hùng Vương, trường THPT Trịnh Hoài Đức hoặc các lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An nếu có nguyện vọng học tại các trường THPT công lập không chuyên tại địa phương mà học sinh có hộ khẩu thường trú thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét giải quyết cho những học sinh này theo nguyện vọng.

Văn bản ​

12/4/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phương thức, tuyển sinh, lớp 10, Trung học phổ thông, công lập, năm học 2020 – 2021420-ke-hoach-va-phuong-thuc-tuyen-sinh-vao-lop-10-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-nam-hoc-2020-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
901.00
121,000
4,678.00
121000
0
/PublishingImages/2020-12/binhonthitruong.mp3
Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kỳ thi).

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy chế thi và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kỳ thi, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và những nội dung đổi mới của Kỳ thi đến học sinh và cha mẹ học sinh; phổ biến, quán triệt trong cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là học sinh lớp 12 về quy chế thi, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định, hướng dẫn liên quan đến Kỳ thi.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và tổ chức ôn tập cho học sinh nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi; hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi; hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi cho cán bộ, giáo viên tham gia. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi, bố trí các điểm thi bảo đảm thuận lợi cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự; bảo đảm việc đi lại, ăn nghỉ, vệ sinh, y tế an toàn thực phẩm cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi tại các điểm thi.Tổng hợp tình hình tổ chức thi, kết quả của Kỳ thi báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định…

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Chỉ thị

4/19/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChuẩn bị, điều kiện, Kỳ thi, tốt nghiệp,THPT, năm 2021 570-chuan-bi-tot-cac-dieu-kien-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
559.00
121,000
2,885.00
121000
0
/PublishingImages/2021-04/ky thi THPT.mp3
Bình Dương: Cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụBình Dương: Cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ

TTĐT - ​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà vừa ký Công văn số 757 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 427/UBND-VX ngày 29/01/2021, số 655/UBND-VX ngày 15/02/2021 trên địa bàn tỉnh thật hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ và tiếp tục dừng các hoạt động, các sự kiện có tập trung đông người chưa cần thiết; chưa mở cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, phòng gym, cơ sở làm đẹp, mát-xa, karaoke, vũ trường.

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn...), khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến từng người dân những nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phù hợp, hiệu quả để nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong nhân dân nhằm bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng; đồng thời tích cực ủng hộ, hỗ trợ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định này và xử lý thật nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm, đưa tin xuyên tạc, không đúng sự thật. Đồng thời không được quá áp đặt các biện pháp quản lý hành chính hạn chế các hoạt động thiết yếu liên quan đến người dân làm kìm hãm các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

Các sở, ban, UBND các huyện, thị x​ã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình, căn cứ các nội dung chỉ đạo của ngành, tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương chủ động nới lỏng những biện pháp quản lý hành chính hạn chế các hoạt động thiết yếu liên quan đến người dân, doanh nghiệp để tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế, lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,... của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự  và các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến, tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 của các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động các Ban trị sự của các chùa, nhà thờ, khu thờ tự... dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.           

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên khi đến trường.

Ngành Y tế phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế trên tinh thần bốn tại chỗ; chủ động trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn với phương châm sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết. Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm "khẩu trang - khử khuấn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế" của Ngành Y tế.​

Văn bản 

2/26/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCho phép, mở, một số, hoạt động, kinh doanh, thương mại, dịch vụ239-binh-duong-cho-phep-mo-lai-mot-so-hoat-dong-kinh-doanh-thuong-mai-dich-vThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
758.00
121,000
3,954.00
121000
0
/PublishingImages/2021-02/Chophepmolai.mp3
Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021-2030Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021-2030

TTĐT - ​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 707/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021-2030​.

Theo đó, Chương trình đề ra mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025, 100% người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được hướng dẫn các thủ tục lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; hàng năm, thăm, tặng quà cho 30% người khuyết tật trên địa bàn tỉnh nhân dịp Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4; khoảng 90% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; khoảng 1.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp, 1.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm quy định. Giai đoạn 2026-2030, tăng mức thăm, tặng quà lên 50% người khuyết tật trên địa bàn tỉnh nhân dịp Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4; khoảng 2.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp; 10.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất thiết bị cho 01 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên biệt để đào tạo nghề nghiệp cho người khuyết tật tại tỉnh.

Để đạt mục tiêu trên, Bình Dương triển khai các hoạt động cụ thể gồm: Trợ giúp pháp lý; tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; tiếp cận và tham gia giao thông; tiếp cận công trình xây dựng; giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế; giáo dục; y tế; phụ nữ khuyết tật; phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai. Đồng thời, hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; hỗ trợ sống độc lập và hòa nhập cộng đồng, nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật và giám sát đánh giá.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về người khuyết tật; tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh; tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2025 và tổng kết vào cuối năm 2030.

Kế hoạch 

3/1/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, trợ giúp, người khuyết tật, giai đoạn 2021-2030881-chuong-trinh-tro-giup-nguoi-khuyet-tat-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2021-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
489.00
121,000
2,708.00
121000
0
/PublishingImages/2021-03/chuongtrinhkhuyettat.mp3
Cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

TTĐT - ​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc vừa ký ban hành Công văn số 743 đề nghị cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các thông tin cần cung cấp bao gồm: Nhận dạng đơn vị điều tra; lao động và thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Từ ngày 01/3/2021 đến 30/5/2021 tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên.

Từ ngày 01/7/2021 đến 30/7/2021, tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Để việc thu thập thông tin được đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, phản ánh sát tình hình kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp, Chủ nhiệm Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân; chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch hiệp hội; chủ trì cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và nhân dân trong toàn tỉnh tích cực tham gia, ủng hộ cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị liên hệ với Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Dương, qua số điện thoại 0274. 389.7557 – 0274. 383.7424 để được hướng dẫn.​

Văn bản 

3/1/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCung cấp, thông tin, Tổng điều tra, kinh tế, năm 2021 679-cung-cap-thong-tin-tong-dieu-tra-kinh-te-nam-2021Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
349.00
121,000
1,948.00
121000
0
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.​

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ; nhất là xử lý kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động theo dõi các chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương để triển khai hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, quyết tâm, phấn đấu thực hiện công việc ngay từ những ngày đầu năm mới và các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tình trạng trì trệ; kịp thời báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Văn bản ​

3/2/2021 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐôn đốc, thực hiện, nhiệm vụ, kỳ nghỉ, Tết Nguyên đán, Tân Sửu, 2021889-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-tan-suu-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
199.00
121,000
1,316.00
121000
0
/PublishingImages/2021-03/dondocnhiemvu.mp3
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, các chủ đầu tư dự án đầu tư công tập trung theo dõi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Đối với chủ đầu tư các dự án liên quan đến Khu tưởng niệm chiến khu D, Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Sở Xây dựng làm việc với các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1550/UBND-KT ngày 15/4/2021.

Văn bản ​

6/4/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐẩy nhanh, tiến độ, giải ngân, vốn, đầu tư công, năm 2021971-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-va-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
163.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông Bình Dương thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Đề án thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, mục tiêu của Đề án là thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; từng bước đi vào hoạt động đạt yêu cầu, đúng quy định, trở thành lực lượng quan trọng hỗ trợ lực lượng công an làm tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Phấn đấu từ năm 2022, trên địa bàn 09 huyện, thị, thành phố đều có Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Năm 2021, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án; tổ chức triển khai Đề án và theo lộ trình thành lập ở địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An và TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên, các địa phương còn lại tổ chức thành lập trong năm 2022.

Năm 2023, tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án để rút kinh nghiệm, khen thưởng, nhân rộng những cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến và khắc phục những hạn chế thiếu sót, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Năm 2025, tổ chức kiểm tra, sơ kết 05 năm thực hiện Đề án, kiến nghị giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2025 - 2030; khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đội cơ động chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý tin báo về sự cố giao thông và phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố trên các tuyến đường bộ thuộc địa giới hành chính của địa phương.

Khi xảy ra các vụ việc có liên quan đến sự cố an toàn giao thông thì Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông phải nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an địa phương và các lực lượng khác tổ chức cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn, điều tiết, phân luồng, khắc phục sự cố. Chủ động nắm chắc tình hình về trật tự an toàn giao thông để tham mưu lãnh đạo Công an cấp huyện thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố giao thông, chống ùn tắc giao thông. Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng và những nhiệm vụ cụ thể khác do lãnh đạo Công an địa phương giao theo đúng quy định của pháp luật.

Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông do lực lượng Công an trực tiếp quản lý, chỉ huy, điều hành; tuân thủ theo quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động; hoạt động theo cơ chế phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, lực lượng 113 bán chuyên trách thực hiện nhiệm vụ; chịu sự chỉ huy, quản lý, điều hành, phân công, kiểm tra trực tiếp của Trưởng Công an cấp huyện...

Thành viên Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông phải chấp hành quy định của pháp luật; không được sử dụng trang phục, phương tiện, tài sản, công cụ hỗ trợ của cơ quan với các mục đích cá nhân. Không được tự ý tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước và các tài liệu, văn bản nghiệp vụ Công an nhân dân; không sử dụng Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát Công an nhân dân. Trong trường hợp vi phạm, tùy theo hành vi, tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.​

Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập 01 Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập và giao cho Trưởng Công an cấp huyện trực tiếp tuyển chọn, quản lý, điều hành mọi hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương, UBND cấp huyện quyết định số lượng đội viên Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông phù hợp. Mỗi Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông có 01 Đội trưởng và từ 01 đến 02 Đội phó. Nếu số lượng đội viên nhiều, thì chia làm nhiều tổ và phân công 01 Tổ trưởng phụ trách.

Đối tượng được tuyển chọn tham gia Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông là công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân đã hoàn thành nhiệm vụ; chiến sĩ nghĩa vụ quân sự đã xuất ngũ; công dân ở địa phương có nhân thân tốt và tự nguyện tham gia.

Quyết định

6/3/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthành lập, Đội Cơ động, xử lý, sự cố, giao thông 278-binh-duong-thanh-lap-doi-co-dong-xu-ly-su-co-giao-thongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
891.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next