Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ và Chương trình số 120-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định ​về việc công nhận "Đơn vị học tập" cấp tỉnh năm 2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động thực hiện mô hình 15 trên địa bàn tỉnh.


 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 (gọi tắt là Kỳ thi) tại tỉnh Bình Dương. 

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đến năm 2040.

 
 

TTĐT - ​Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

 

 
 

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2024.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2024 và thay thế Quyết định số 163/QĐ-STTTT ngày 31/11/2018.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chương trình phòng, chống mua, bán người năm 2018Chương trình phòng, chống mua, bán người năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua, bán người năm 2018.

Theo đó, chỉ tiêu của Kế hoạch là phấn đấu đạt 75% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông v phòng, chng mua bán người; 100% địa bàn trọng đim có thông tin về tội phạm mua bán người được các quan chức năng áp dụng biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền phân loại, xử lýnhng trường hp có du hiệu tội phạm đu được xác minh theo quy định của pháp luật…

Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai toàn tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018, duy trì chế độ giao ban, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 130/CP hàng quý, 6 tháng và năm 2018; triển khai hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người - 30/7" theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường các hoạt động phòng, chống mua, bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề để bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua, bán người; đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua, bán người vào định hướng tuyên truyền tại hội nghị giao ban báo chí; xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục và tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế cơ sở về phòng, chống tệ nạn mua bán người; nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động nắm tình hình, tập trung điều tra, thu thập, kịp thời bổ sung, điều chỉnh thông tin về địa bàn, tuyến trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người; điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng, giải cứu và bảo vệ nạn nhân. Bên cạnh đó, thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và công tác hợp tác quốc tế…

5/29/2018 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmua bán người, tội phạm mua bán người512-chuong-trinh-phong-chong-mua-ban-nguoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
432.00
121,000
0.00
121000
52,272,000
Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
   
TTĐT - Nhằm tăng cường thực hiện một số giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, ngày 20/6/2014, UBND tỉnh đã phê duyệt Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
   
Theo đó, mục tiêu của Chiến lược hướng tới cụ thể hoá đường lối lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông một các bền vững, tiến tới xây dựng một xã hội có giao thông văn minh, hiện đại và an toàn; nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và những kiến thức về an toàn giao thông của mọi người dân; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải và đảm bảo an toàn giao thông; phát triển bền vững các giải pháp và chính sách an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai.
 
Mục tiêu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh, hằng năm, giảm 5-10% số người chết do tai nạn giao thông; xây dựng ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông, trước hết là của người điều khiển phương tiện giao thông; nâng cấp, cải tạo và tăng cường điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông cho các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ; phát triển hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em...
   
 
Từ nay đến năm 2020, mục tiêu của Chương trình sẽ có 85% người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự an toàn giao thông
    
Tầm nhìn đến năm 2030, hằng năm, giảm khoảng 5% số người chết do tai nạn giao thông; tiếp tục xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, trước hết là của người điều khiển phương tiện giao thông. Tiếp tục xoá bỏ các điểm đen tai nạn giao thông, điểm có nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông, nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt tiêu chuẩn của các nước phát triển...
 
Nội dung của Chiến lược tập trung vào việc giáo dục, tuyên truyền pháp luật giao thông; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông; người điều khiển phương tiện giao thông; tổ chức, quản lý giao thông và vận tải; cưỡng chế thi hành luật; giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông; đẩy mạnh quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.
    
 
Hoàng Phạm
7/1/2014 8:52 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1053-Chien-luoc-dam-bao-an-toan-giao-thong-duong-bo-duong-sat-duong-thuy-noi-dia-tinh-Binh-Duong-den-nam-2020-va-tam-nhin-den-nam-2030Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời, tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội tại Bình Dương; giúp bạn đọc tiếp cận sách với hình thức trực tuyến trên không gian mạng; từng bước giúp các đơn vị xuất bản, phát hành xuất bản phẩm chuyển đổi số trong tình hình mới.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay có thông điệp "Sách: Nhận thức-Đổi mới-Sáng tạo"; "Sách cho tôi, cho bạn".

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 trên địa bàn tỉnh Bình Dương được tổ chức trong tháng 3/2023 đến hết tháng 4/2023. Các hoạt động trọng tâm diễn ra từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/5/2023.

Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 sẽ dự kiến diễn ra vào 18 giờ, ngày 20/4/2023 tại Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng (trong khuôn viên dự án Trung tâm thương mại Dịch vụ Bạch Đằng, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Đồng thời, tổ chức trưng bày, triển lãm Tuần lễ Sách từ ngày 20/4/2023 đến ngày 24/4/2023.

Kế hoạch ​​

4/6/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, Ngày Sách, Văn hóa, đọc, Việt Nam, lần thứ 2, năm 202315-to-chuc-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-lan-thu-2-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
429.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phát triển khoa học và công nghệKế hoạch thực hiện Chương trình hành động phát triển khoa học và công nghệ
   TTĐT - Ngày 23 - 10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3191/KH-UBND về việc “Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Chính phủ về “Phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Kế hoạch).
 
Mục đích thực hiện Kế hoạch nhằm phát triển mạnh mẽ KHCN, làm cho KHCN thực sự là động lực quan trọng nhất. Qua đó, phát triển lực lượng sản xuất, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
    
Phát triển nguồn nhân lực  và  tăng cường tiềm lực KHCN
 
Để phát triển tăng cường tiềm lực, cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và cung cấp dịch vụ KHCN. Các cấp, các ngành tăng cường đầu tư vốn phát triển KHCN gắn với đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh. Đầu tư tiềm lực, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức KHCN công lập, từng bước chuyển đổi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ xây dựng các trung tâm ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN trong khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn tỉnh. Đầu tư xây dựng, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở thực nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (về nông nghiệp, công nghiệp), nâng cao trình độ thực tiễn cho cán bộ kỹ thuật.
 
Về phát triển nguồn nhân lực, phải xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nhân lực theo hướng bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng. Cơ cấu ngành nghề chuyên môn phù hợp với quy hoạch phát triển ngành. Hỗ trợ cán bộ trực tiếp làm công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp. Đào tạo nâng cao năng lực quản lý KHCN cho cán bộ quản lý (tập trung vào công tác chuyển giao tiến bộ KHCN thông qua mô hình ứng dụng, nhân rộng mô hình được kết luận có hiệu quả kinh tế - xã hội).
 
Xây dựng chính sách thu hút nhân tài, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh. Đề án phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ từ các trường phổ thông, cao đẳng, đại học. Các trường đại học, cao đẳng chú trọng gắn công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống. Có biện pháp khuyến khích giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh đề xuất, dự tuyển, thực hiện các nhiệm vụ KHCN phục vụ phát triển kinh tể - xã hội của tỉnh. Phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ, tiềm năng từ các trường đại học đế làm hạt nhân hình thành các doanh nghiệp KHCN.
  
 
  
(Ảnh: Mai Xuân)
  
 
 
Quan tâm đến nguồn nhân lực là yếu tố chủ lực góp phần phát triển KHCN, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước (Ảnh: Hoàng Phạm)
 
Đổi mới, chuyển giao công nghệ
  
Trước tiên, phải đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về KHCN. Mở rộng và nâng tầm hợp tác giữa các tổ chức hoạt động KHCN trong và ngoài nước với các doanh nghiệp của tỉnh. Qua đó, nhằm giải quyết các vấn đề KHCN của doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, tư vấn biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các trường đại học, các đơn vị hoạt động KHCN đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về KHCN.
 
Đồng thời, triển khai chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ nguồn, công nghệ cao, mua thiết kế, thuê chuyên gia trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh. Mua kết quả nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp mua công nghệ từ các tổ chức hoạt động KHCN. Giao quyền sở hữu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, cơ chế phân chia lợi ích giữa Nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả.
 
Xây dựng đề án củng cố hoạt động Quỹ phát triển KHCN của tỉnh để làm tốt vai trò cầu nối giữa Quỹ phát triển KHCN quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và doanh nghiệp có nhu cầu vốn nhiều để thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ lớn, tăng lượng vốn vay dự án. Hướng dẫn, khuyến khích thành lập và vận hành Quỹ phát triển của doanh nghiệp. Cụ thể hoá kịp thời quy định của các Bộ, ngành Trung ương về quản lý và sử dụng quỹ.
 
Từ đó, thúc đẩy đổi mới công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại, tập trung các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh, góp phần đạt chỉ tiêu tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 10 - 15%/năm giai đoạn đến năm 2015, 20 - 25%/năm giai đoạn 2016 - 2020.
 
Tổ chức thẩm tra nội dung về công nghệ, danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong các dự án đầu tư theo quy định hiện hành, nhằm ngăn chặn việc nhập công nghệ lạc hậu, công nghệ gây nguy hại đến sức khoẻ con người, tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh”.
 
Ứng dụng công nghệ cao, tăng giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Đến năm 2020, đạt khoảng 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp đôi so với năm 2015. Triển khai các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Trước mắt, tập trung ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, y tế, môi trường. Thống kê, đánh giá tình hình đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp, xác định tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, giá trị giao dịch của thị trường KHCN. Nghiên cứu, đánh giá yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) hoạt động KHCN. Thống kê định kỳ hàng năm về tình hình nhập khẩu công nghệ, máy móc thiết bị của các doanh nghiệp nhà nước.
      
   
Ứng dụng công nghệ cao tại Khu Nông nghiệp An Thái (Ảnh: Mai Xuân)
     
Chú trọng xây dựng phát triển thị trường KHCN
   
Hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đề xuất, tham gia các đề án, chương trình về KHCN (Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KHCN, khoa học xã hội nhân văn, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, đề án hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT),công nghệ sinh học, chuyển giao tiến bộ KHCN trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghiệp, công nghệ và tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch. Xây dựng một số vùng chuyên canh rau, cây ăn quả. Gắn chuyển giao tiến bộ KHCN với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu). 
     
Hướng dẫn thành lập tổ chức chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, xúc tiến thương mại hoá các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tổ chức hội thảo, giao lưu giữa các đơn vị có công nghệ muốn chuyển giao. Tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị vùng Đông Nam bộ tại Bình Dương (hoặc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động KHCN tham gia Chợ công nghệ và thiết bị do các tỉnh, thành phổ tổ chức).
 
Phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về công nghệ, chuyên gia công nghệ, sở hữu trí tuệ. Đầu tư phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN, Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN để liên thông có hiệu quả với các sàn giao dịch công nghệ quốc gia, thực hiện kết nối cung - cầu về sản phẩm KHCN mới.
 
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức KHCN hoạt động trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyển giao công nghệ, xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, định giá tài sản trí tuệ.
 
Tiếp tục đổi mới cơ chế xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách đối với hoạt động KHCN, phù hợp với đặc thù của lĩnh vực KHCN và nhu cầu phát triển của tỉnh. Xây dựng và thực hiện cơ chế “đặt hàng” đối với các nhà khoa học, tổ chức KHCN. Thực hiện cơ chế đầu tư đặc biệt để triển khai thực hiện một số dự án KHCN quy mô lớn, có tác động mạnh mẽ đến năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm quốc gia và sản phẩm chủ lực của tỉnh.
 
Huy động nguồn vốn xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư cho phát triển KHCN, đưa tổng mức đầu tư xã hội cho KHCN đạt 1,5% GDP vào năm 2015, trên 2% GDP vào năm 2020 và khoảng 3% GDP vào năm 2030. Thông qua việc hình thành các quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp vay vốn các quỹ phát triển KHCN của địa phương và Trung ương.
 
Nhiệm vụ triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 
(Kế hoạch số 3191/KH-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh)
TT
Nội dung nhiệm vụ
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Tiến độ
1
Nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, phân tích, thí nghiệm của các đơn vị sự nghiệp
 
Sở KHCN
 
Sở Y tế, Sở KHĐT
 
2013­2015
2
 
Chuyển đổi các tổ chức KHCN công lập theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 
 
Sở Nội vụ
Sở KHCN, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở GDĐT, Sở NNPTNT, Sở Công Thương và các Sở ngành liên quan.
 
 
2013 - 2014
3
Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nhân lực KHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế.
 
Sở Nội vụ
Sở KHCN, Sở Tài chính, Sở KHĐT và các Sở ngành liên quan
 
2014
4
Đề án phát triển trung tâm ươm tạo công nghệ (lĩnh vực công nghệ thông tin).
Tổng Cty Becamex
Sở KHCN, KHĐT, Tài chính, Thông tin - Truyền thông
2013 - 2015
5
Đề án phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ từ các trường phổ thông, cao đẳng, đại học.
Sở Giáo dục và Đào tao
Các trường phổ thông, ĐH, cao đẳng.
2013 - 2014
6
Xây dựng, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở thực nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của ngành nông nghiệp
Sở NN&PTNT
Sở KHCN, KHĐT, Tài chính
2013 - 2014
7
Xây dựng, bổ sung trang thiết bị các cơ sở thực nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của ngành công thương
 
Sở Công Thương
 
Sở KHCN, KHĐT, Tài chính
 
2013 - 2015
8
Chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác khuyến nông
Sở NN&PTNT
Sở KHCN, KHĐT, Tài chính
2013 - 2014
9
Chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác khuyến công
Sờ Công Thương
Sở KHCN, KHĐT, Tài chính
2013 - 2014
10
 
Triển khai xây dựng một số vùng chuyên canh rau, cây ăn quả
 
Sở NN&PTNT
Sở KHCN, Sở Công Thương, Liên minh HTX, Sở Tài chính, các huyện, thị xã, thành phố
 
2013 - 2015
11
Xây dựng và thực hiện cơ chế “đặt hàng” của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp đối với các nhà khoa học, tổ chức KHCN.
 
 
Sở KHCN
Các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố
 
 
 2013
12
Rà soát, bổ sung nội dung các chương trình KHCN trọng điểm.
 
Sở KHCN
Sở NNPTNT, Sở TNMT, Sở Công Thương và các sở ngành liên quan.
 
2013
13
Thống kê nguồn vốn doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị (hàng năm).
Cục Thống kê
 
Các sở, ngành
 
2013
14
Nghiên cứu yếu tố năng suất tổng hợp (IFP)
Cục Thống kê
Các sở, ngành
2013
   
Hoài Hương
10/29/2013 10:34 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1711-Ke-hoach-thuc-hien-Chuong-trinh-hanh-dong-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-ngheThông tin chỉ đạo, điều hành
Quy chế và nội quy tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnhQuy chế và nội quy tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnh

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế và nội quy tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnh.

​Theo đó, thời gian tiếp dân định kỳ của Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Ngày thứ Ba tuần thứ 3 hàng tháng. Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày Lễ, Tết thì việc tiếp công dân định kỳ sẽ được bố trí vào một ngày phù hợp, gần nhất trong tháng đó.

Thời gian tiếp dân thường xuyên của Văn phòng UBND tỉnh: Tất cả những ngày làm việc trong tuần. Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ nghỉ theo quy định.

Tiếp công dân thường xuyên sẽ do công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân tiếp; tiếp dân định kỳ sẽ do Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp. Trường hợp vì lý do công tác đột xuất thì ủy quyền cho các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp.

Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân, Ban Tiếp công dân tỉnh, số 1000, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnh.

Khi đến địa điểm tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnh, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có quyền trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân, nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;…

Đồng thời, có các nghĩa vụ: Nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền trong trường hợp đại diện theo ủy quyền, giấy giới thiệu trong trường hợp cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua người đại diện là người đứng đầu cơ quan, tổ chức; có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân; chấp hành nghiêm nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân; trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;…

Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải đảm bảo trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức theo quy định; yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có); yêu cầu xuất trình thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý và quyết định phân công trợ giúp pháp lý, giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật hoặc giấy ủy quyền khiếu nại, trong trường hợp người khiếu nại nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền khiếu nại; yêu cầu công dân có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc; có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dụng mà người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày;…

Các trường hợp từ chối tiếp công dân: Người trong tình trạng say do có dùng chất​ kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả điều khiển hành vi của mình; người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân; người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;…​

Quyết định​​​

2/22/2024 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết804-quy-che-va-noi-quy-tiep-cong-dan-cua-van-phong-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseThảo Lam
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư côngĐiều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) thông qua ngày 19/10/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua; bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.​

​Theo đó, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới đường ĐH 618, huyện Bàu Bàng với tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 153 tỷ 200 triệu đồng. Các nội dung khác được thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/4/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Kho bạc Bến Cát đến cầu Quan, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương là 305 tỷ 200 triệu đồng.

Thời gian thực hiện, hoàn thành đưa vào sử dụng: Năm 2018 - 2023.

Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án được thực hiện theo Công văn số 183/HĐND-KTNS ngày 25/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, dừng chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Khánh Bình đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/7/2019.​

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND​​

10/31/2022 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, dừng, chủ trương, đầu tư, một số, dự án, đầu tư công449-dieu-chinh-va-dung-chu-truong-dau-tu-mot-so-du-an-dau-tu-conThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Người dân và doanh nghiệp tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịchNgười dân và doanh nghiệp tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Đồng thời, thực hiện bao vây thu hẹp, kiểm soát chặt "vùng đỏ", mở rộng, bảo vệ "vùng xanh", kiểm soát và ngăn chặn nguồn lây, chuỗi lây nhiễm mới để đưa Bình Dương trở về trạng thái "bình thường mới"; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố để nối lại các chuỗi cung ứng sản xuất, chuỗi cung ứng lao động.

Cùng với đó, triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn ", "An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"; bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng biện pháp phòng, chống dịch ở "mức cao hơn", "sớm hơn" và không được "chậm hơn" khi xử lý tình huống hoặc nới lỏng giãn cách xã hội phù hợp.

Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; trong đó thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội phải thận trọng, từng bước với nguyên tắc từ phạm vi nội bộ khu phố, ấp đến liên khu phố, ấp, đến phường, xã; đến liên phường, xã đến huyện, đến liên huyện, thị xã, thành phố; kịp thời xử lý các ổ dịch có thể bùng phát.

Những quy định đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch (cấp 1, 2, 3, 4) đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp: 

quydinh 1.png

quydinh 2.png

quydinh 3.png

quydinh 4.png

quydinh 5.png

quydinh 6.png

quydinh 7.png

quydinh 8.png

quydinh 9.png

quydinh 10.png

quydinh 11.png

quydinh 12.png

quydinh 13.png

quydinh 14.png

quydinh 15.png

quydinh 16.png


Những quy định đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch (cấp 1, 2, 3, 4) đối với người dân: 

quydinh 17.png 

Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch. Vì vậy mỗi người dân cần phải luôn thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ​ tập đông người); quét mã QR tại các địa điểm đến. Việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau và công tác điều trị tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 thực hiện theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Văn bản ​​​​

10/22/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNgười dân, doanh nghiệp, tuân thủ, quy định, dịch Covid-19, cấp độ dịch862-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-tuan-thu-quy-dinh-phong-chong-dich-covid-19-theo-tung-cap-do-dicThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
534.00
121,000
0.00
121000
0
Phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc giaPhát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27/3/2023 của Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương kiện toàn hệ thống cơ quan chuyên môn về đo đạc và bản đồ đảm bảo hiện đại, đồng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn cao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình; cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ. Tăng cường năng lực trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ trong công tác cập nhật, quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu nền địa lý và hệ thống bản đồ địa hình; thành lập bản đồ không gian 3 chiều các thành phố trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng đô thị thông minh.

Song song đó, triển khai hoàn thiện công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính và xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh; đổi mới việc quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế về đo đạc và bản đồ. Đồng thời, đổi mới triển khai các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ; đổi mới, xây dựng định đơn giá cho sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh…

Kế hoạch ​

10/19/2023 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhát triển, đo đạc, bản đồ, Việt Nam, xây dựng, hạ tầng, dữ liệu, không gian, địa lý, quốc gia763-phat-trien-nganh-do-dac-va-ban-do-viet-nam-xay-dung-ha-tang-du-lieu-khong-gian-dia-ly-quoc-giThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cưXây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

TTĐT - ​​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 61) về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch được triển khai nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước. Trên cơ sở đó phát huy vai trò của quy ước trong quản lý xã hội với ý nghĩa là thiết chế tự quản góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành Nghị định số 61, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung và những điểm mới của Nghị định số 61 bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, Truyền hình từ tỉnh đến cơ sở; biên soạn, nhân bản tài liệu hướng dẫn thực hiện quy ước; thông qua các bài viết chuyên đề, bản tin pháp luật phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 61 vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cấp huyện, cấp xã làm công tác xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh có liên quan đến quy ước; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo tính thống nhất trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn rà soát việc xây dựng, thực hiện, sửa đổi, bổ sung quy ước; hướng dẫn ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong quy ước. Đưa nội dung việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếng ồn vào quy ước cộng đồng để thực hiện trong bình xét các danh hiệu văn hóa…

Kế hoạch 

3/12/2024 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtXây dựng, thực hiện, hương ước, quy ước, cộng đồng, dân cư856-xay-dung-va-thuc-hien-huong-uoc-quy-uoc-cua-cong-dong-dan-cThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
449.00
121,000
0.00
121000
0
Từ ngày 20-21/6/2022 tại Bình Dương diễn ra sự kiện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2022Từ ngày 20-21/6/2022 tại Bình Dương diễn ra sự kiện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2022

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sự k​iện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2022.

Sự kiện được tổ chức với chủ đề "Phục hồi sau đại dịch, chuyển đối số và Đổi mới sáng tạo thúc đẩy sự tăng trưởng trong cộng đồng". Tên tiếng Anh là "Post-Pandemic Recovery, how digital innovation drives growth in our communities".

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 20 và 21/06/2022 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (BECC), TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Dự kiến sẽ có 100 khách mời trong nước (lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp, cộng đồng...; 100 khách mời nước ngoài (lãnh đạo ICF, lãnh đạo một số quốc gia, địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia; các giáo sư, diễn giả của một số viện nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới); 200 khách mời nội bộ tỉnh (lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, viện - trường đại học, cao đẳng..).

Sự kiện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2022 là sự kiện quốc tế quan trọng, với mục tiêu mang đến chất lượng quốc tế và đảm bảo nội dung cho địa phương tổ chức. Sự kiện dự kiến bao gồm các chương trình chính: Tiệc tối (Gala dinner) là tiệc Vinh Danh Top 7 Cộng đồng Thông minh thế giới 2022; chương trình hội nghị với khách mời là lãnh đạo cấp cao Chính phủ, Bộ, ngành của nước chủ nhà và các nước được mời; sự kiện bên lề triển lãm sống xanh và bền vững; chương trình tham quan những công trình và dự án của Bình Dương, phục vụ cộng đồng Bình Dương và phát triển Thành phố thông minh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động của sự kiện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới 2022 nhằm đạt được mục đích, yêu cầu và các nội dung của kế hoạch đã đề ra. Ban Điều hành chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổng thể sự kiện; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động. Trưởng Ban Điều hành sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ cho Ban Điều hành.

​Kế hoạch 

6/7/2022 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết21/6/2022, Bình Dương, diễn ra, sự kiện, Vinh danh, Top 7, Cộng đồng, thông minh, thế giới, năm 2022915-tu-ngay-20-21-6-2022-tai-binh-duong-dien-ra-su-kien-vinh-danh-top-7-cong-dong-thong-minh-the-gioi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
492.00
121,000
0.00
121000
0
Vận động nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vữngVận động nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4734/UBND-VX về việc vận động nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Theo đó, thực hiện Công văn số 4041/BTTTT-KHTC ngày 17/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc vận động nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hưởng ứng đợt vận động nhắn tin, đóng góp vì người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức (gọi tắt là Đợt vận động nhắn tin vì người nghèo).

Tổ chức phát động nhắn tin ủng hộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhắn tin ủng hộ bằng cách soạn tin nhắn: “VNN” gửi 1409 (mỗi tin nhắn ủng hộ 15.000 đồng giúp đỡ người nghèo, không giới hạn số lượng tin nhắn) đến hết 24 giờ ngày 31/12/2016.


Tin nhắn vận động ủng hộ người nghèo

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình Bình Dương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nghiên cứu yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4041/BTTTT-KHTC ngày 17/11/2016, tổ chức truyền thông về Đợt vận động nhắn tin vì người nghèo đến rộng rãi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

12/12/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtVận động, nhắn tin, ủng hộ, giảm nghèo bền vững, vì người nghèo289-van-dong-nhan-tin-ung-ho-thuc-hien-cong-tac-giam-ngheo-ben-vunThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
121,000
0.40
121000
48,400
Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết không để dịch chồng dịchQuyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết không để dịch chồng dịch

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 3652/BYT-DP ngày 10/7/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, Sở Y tế khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điu trị, gn với thực hiện tt khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng, giao chỉ tiêu tiêm chủng tới tận cấp huyện, cấp xã; thực hiện "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân; phát huy tính chủ động, gương mẫu của các lực lượng cán bộ, chiến sỹ, quân nhân, công nhân viên chức, người lao động trong việc tiêm vc xin. Tổ chức các chiến dịch tiêm vắc xin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất; tiếp tục vận động người dân tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phải huy động các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt lực lượng cán bộ tại các tổ dân phố, thôn, bản và cộng đồng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tới tận các hộ gia đình để người dân chủ động tham gia phòng, chống dịch, chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, khu vực có ổ dịch cũ.

Đồng thời, triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn ngay trong tháng 7 và duy trì hoạt động 1 tuần/1 lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần/1 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng (bọ gậy) cao và 1 tháng/1 lần tại các khu vực còn lại; vận động toàn thể người dân cùng tham gia.

Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng. Tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong; có kế hoạch phân tuyến, hỗ trợ cán bộ điều trị có kinh nghiệm cho tuyến dưới để hạn chế chuyển tuyến khi không cần thiết, tránh quá tải bệnh viện. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y tế cơ sở.

Song song đó, phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur thực hiện lấy mẫu giải trình tự gen các trường hợp có biểu hiện bất thường để phát hiện sớm các biến thể mới nguy hiểm của vi rút SARS-CoV-2; tập trung đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch, khu vực có nguy cơ theo hướng dẫn cúa Bộ Y tế, trên cơ sở chỉ định dịch tễ, điều tra véc tơ. Kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên, Tổ phòng, chống sốt xuất huyết cộng đồng, Đội xung kích diệt lăng quăng (bọ gậy).

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến tận hộ gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa đài, phát thanh, báo chí, truyền hình...

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với ngành Y tế đế tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Covid-19 trong trường học. Phát động tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ mũi 3, mũi 4 cho giáo viên và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi...

Văn bản ​

7/18/2022 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuyết liệt, triển khai, biện pháp, dịch bệnh, kiên quyết, dịch chồng dịch689-quyet-liet-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-kien-quyet-khong-de-dich-chong-dicThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
821.00
121,000
0.00
121000
0
Treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn KhảiTreo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo về việc treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải.

Theo đó, thực hiện Công điện số 992/CĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 02 ngày (ngày 20/3 và 21/3/2018). Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Các tổ chức, các nhân, các cơ sở vui chơi giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí khác trên địa bàn tỉnh trong 02 ngày (20/3 và 21/3/2018).

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo này.

3/19/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuốc tang, nguyên Thủ tướng, Phan Văn Khải, treo cờ rủ419-treo-co-ru-va-ngung-hoat-dong-vui-choi-giai-tri-trong-nhung-ngay-le-quoc-tang-nguyen-thu-tuong-phan-van-khaThông tin chỉ đạo, điều hànhTruePhương Chi
215.00
121,000
0.50
121000
26,075,500
Chương trình làm việc tháng 5/2024 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 5/2024 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 5/2024.

Theo đó, trong tuần thứ II (06 – 10/5/2024), UBND tỉnh sẽ thông qua 03 dự thảo Tờ trình và Nghị quyết: Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; quy định chính sách trong công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn.

Trong tuần thứ IV (20 - 24/5/2024), UBND tỉnh sẽ thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2024.

Đồng thời, thông qua 05 dự thảo: Quyết định ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về chỉnh trang, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 – 2030; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thông báo 

5/2/2024 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, làm việc, 5/2024, UBND tỉnh120-chuong-trinh-lam-viec-thang-5-2024-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
381.00
121,000
0.00
121000
0
Tập trung chỉ đạo tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cửTập trung chỉ đạo tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử
TTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn số 748/UBND –NC ngày 28/3/2011 chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị tập trung chỉ đạo tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử sắp tới.
 Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lưu Kim Loan
 và các cán bộ Thanh tra tỉnh tiếp dân định kỳ  
 
Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, các sở, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ hàng tuần cũng như tổ chức tiếp công dân thường xuyên ở cơ quan, đơn vị; kiểm tra, rà soát và nhanh chóng giải quyết những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài ở cấp mình, đảm bảo khách quan và đúng pháp luật; tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành và những vụ việc khiếu nại đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Những đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải tập trung chỉ đạo và nhanh chóng kết luận, giải quyết đảm bảo tính khách quan và đúng luật.
 
Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị giải quyết kịp thời những vụ việc, tình huống phức tạp phát sinh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng công dân tập trung khiếu kiện đông người ở UBND tỉnh. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xây dựng kế hoạch xử lý các tình huống phức tạp phát sinh, nhanh chóng ổn định tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các điểm tiếp công dân, các cơ quan lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, nhất là các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
 
Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Công an và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị và các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm, nhất là các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới; có kế hoạch phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên từng địa bàn…
 
Xuân Mai
3/30/2011 3:52 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1927-Tap-trung-chi-dao-tiep-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-phuc-vu-bau-cuThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai cho vay hộ mới thoát nghèoTriển khai cho vay hộ mới thoát nghèo
TTĐT - Ngày 01-9, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2981/UBND-VX về việc “Triển khai cho vay hộ mới thoát nghèo”.
         
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn hướng dẫn số 2859/NHCS-TDNN ngày 13/8/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH (Trong đó lưu ý, Hộ mới thoát nghèo là hộ đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn hộ chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 03 năm).
       
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức Chính trị-Xã hội các cấp được nhận ủy thác tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tới quần chúng nhân dân được biết để thực hiện.
         
Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh hướng dẫn thủ tục vay vốn, tổ chức giải ngân đến từng  hộ vay theo danh sách hộ vay vốn được UBND cấp xã xác nhận.
          
Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo bắt đầu thực hiện từ 05/9/2015 và thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.
          
Phương Chi
9/1/2015 4:42 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1349-Trien-khai-cho-vay-ho-moi-thoat-ngheoThông tin chỉ đạo, điều hành
Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãmDanh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm

TTĐT - ​​UBND tỉnh công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Danh mục lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023

STTTên lĩnh vực
1Lĩnh vực xúc tiến quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP
2Hàng công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, tiêu dùng
3Thương mại, dịch vụ
4Lĩnh vực thương mại tổng hợp và sản phẩm nông nghiệp địa phương
5Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6Hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp

Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023

STT​Nội dungĐịa điểmThời gianGhi chú
I​​Thành phố Thủ Dầu Một​ ​ ​ ​
1Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm thương mại Bạch Đằng, đường Bạch Đằng, phường Phú CườngQuý I,II,III/2023Thuộc dự án TTTM của Cty Biconsi
2Hội chợ, triển lãm thương mạiSân bóng Gò Đậu cũ, Giáp đường Đại lộ Bình Dương và đường 30/4, phường Phú Thọ

Quý I,II,III,IV/2023

 
3Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm Văn hóa lao động Bình Dương, đường 30/4, phường Phú HòaQuý II,III,IV/2023 
4Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm văn hoá thể thao phường Phú Lợi, đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi

Quý I,II,III,IV/2023

 
5Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm văn hoá thể thao Thủ Dầu Một, đường Hùng Vương, phường Phú Mỹ

Quý I, II,III,IV/2023

 
6Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa điểm doanh nghiệp được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn phường Hoà Phú

Quý I,II,III,IV/2023

 
II​​Thành phố Thuận An ​ ​ ​
7Hội chợ triển lãm, thương mại

Bờ kè rạch Búng

(Đoạn từ Cầu Bà Hai đến Cầu Ngang), phường Hưng Định

Tết Nguyên Đán và Mùng 5 tháng 5 âm lịchChỉ phục vụ Hội Hoa Xuân Tết Nguyên đán và Lễ hội Lái Thiêu Mùa trái chín (Nếu có)
8Hội chợ triển lãm, thương mạiSiêu thị Lotte Mart Bình Dương – Khu đô thị The Season Bình Dương, phường Lái ThiêuNăm 2023 
9Hội chợ triển lãm, thương mạiTrung tâm thương mại Aeon Bình Dương, số 1 Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận GiaoNăm 2023 
10Hội chợ triển lãm, thương mạiTrung tâm văn hóa thể thao phường Bình HòaNăm 2023 
11Hội chợ triển lãm, thương mạiTrung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương, D19 Khu dân cư VietSing, khu phố 4, phường An PhúNăm 2023 
12Hội chợ triển lãm, thương mạiBờ kè rạch Lái Thiêu, đường Châu Văn Tiếp, phường Lái Thiêu (đoạn từ cầu Phan Đình Phùng đến sông Sài Gòn (đoạn gần Chùa Bà Lái Thiêu))Năm 2023 
III​​Thành phố Dĩ An ​ ​ ​
13Hội chợ triển lãm, thương mạiTrong sân vận động thành phố Dĩ An, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông HòaQuý II,III,IV/2023 
14Hội chợ triển lãm, thương mạiSân vườn ngoài trời của Tòa nhà Văn hóa sinh viên- Đại học quốc gia, phường Đông HòaQuý II,III,IV/2023 
15Hội chợ triển lãm, thương mạiCụm trường An Bình, đường Chu Văn An, phường An BìnhQuý II,III,IV/2023 
IV​​Thị xã Bến Cát ​ ​ ​
16Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND phường Mỹ Phước

​Quý I,II,III, IV/2023

 
17Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND phường Chánh Phú HòaQuý II, IV/2023 
18Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND phường Tân ĐịnhQuý IV/2023 
19Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND phường Hòa LợiQuý IV/2023 
20Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND xã An Tây

​Quý II, III, IV/2023

 
21Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND xã An Điền

​Quý II, III, IV/2023

 
VThị xã Tân Uyên
22Thương mại dịch vụ, hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng phường Tân Phước KhánhQuý I/2023 
23Hội chợ, triển lãm thương mạiTrường tiểu học Thạnh Hội, xã Thạnh HộiQuý II/2023
24Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng phường Thái HòaQuý III/2023 
25Thương mại dịch vụ, hội chợ, triển lãm thương mạiKhu đất trống bên cạnh Khu công nghiệp Timberland, phường Khánh BìnhQuý IV/2023 
VI​​Huyện Bắc Tân Uyên ​ ​ ​
26Phiên chợ XTTM (đưa hàng Việt về nông thôn)Khu Công nghiệp Đất CuốcQuý I/2023 
27Hội chợ, triển lãm thương mạiKhu Công nghiệp Đất CuốcQuý II/2023 
28Hội chợ triển lãm, thương mạiTrung tâm Văn hóa thể thao huyện Bắc Tân UyênQuý III/2023 
VII​​Huyện Phú Giáo​ ​ ​ ​
29Hội chợ, triển lãm thương mạiSân Vận động Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phú GiáoQuý I/2023 
30Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm Văn hóa Thể dục thể thao Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Quý III/2023 
31Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm văn hóa cụm xã Tân LongQuý IV/2023

 

 

VIII​​Huyện Bàu Bàng ​ ​ ​
32Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, kết hợp thương mại - dịch vụKhu công nghiệp và đô thị Bàu BàngQuý I/2023Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và phát triển công nghiệp phối hợp cùng Doanh nghiệp
33Lĩnh vực thương mại tổng hợp và sản phẩm nông nghiệp địa phươngKhu công nghiệp và đô thị Bàu BàngQuý II/2023Doanh nghiệp phối hợp cùng Hội nông dân huyện
34Thương mại, dịch vụKhu công nghiệp và đô thị Bàu BàngQuý III/2023Doanh nghiệp
35Hàng công nghiệp, thủ công, mỹ nghệ, hàng may mặc, tiêu dùngKhu công nghiệp và đô thị Bàu BàngQuý IV/2023Doanh nghiệp
IX​​Huyện Dầu Tiếng ​ ​ ​
36Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm văn hóa - Thể thao và truyền thanh huyện Dầu Tiếng hoặc khu vườn dầu thị trấn Dầu Tiếng

​Quý I,II,III,IV/2023

 
37Hội chợ, triển lãm thương mạiKhu vực liên xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng (Trung tâm văn hóa –Học tập cộng đồng xã Long Hòa)Quý I, IV/2023 
38Hội chợ, triển lãm thương mạiKhu vực liên xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng (Trung tâm văn hóa - Học tập cộng đồng xã Minh Hòa)Quý I, IV/2023 
39Hội chợ, triển lãm thương mạiKhu vực liên xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng (Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng xã Thanh Tuyền)Quý I, IV/2023 

Trường hợp có từ 02 thương nhân, tổ chức đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại cùng một địa điểm, cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận theo hướng ưu tiên cho thương nhân thực hiện đăng ký trước. Thời gian tổ chức giữa hai chương trình hội chợ, triển lãm thương mại tại cùng một địa điểm phải cách nhau ít nhất là 30 ngày.

Sở Công Thương căn cứ danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được công bố, chủ trì tiếp nhận hồ sơ và xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trường hợp thương nhân có nộp hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở địa điểm ngoài danh mục địa điểm này thì giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét sự cần thiết và điều kiện địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại để giải quyết hồ sơ đăng ký của thương nhân.

Quyết định 

10/20/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết332-danh-muc-dia-diem-duoc-to-chuc-hoi-cho-trien-lam-thuong-mai-va-linh-vuc-uu-tien-to-chuc-hoi-cho-trien-laThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,405.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương chỉ thị tổ chức nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2013Bình Dương chỉ thị tổ chức nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2013
   TTĐT - Thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 13 tháng 5 năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ...
  
Nhằm đảm bảo cho kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2013 của tỉnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đã được phân công.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch chỉ đạo các Trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp trong tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện về ôn tập kiến thức cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành lập Hội đồng in sao đề thi, các Hội đồng coi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi theo quy định tại Điều 47 của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hiện hành. Phối hợp với các sở, ban, ngành để tổ chức tốt kỳ thi. Quán triệt Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục", đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, công bằng và chính xác.
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban bảo vệ và phục vụ kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể liên quan ở địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho khu vực bên ngoài các Hội đồng thi. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn với Chủ tịch Hội đồng coi thi.
  
Các cơ quan, ban ngành liên quan tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi thông tin về kỳ thi trong nhân dân và học sinh; giải quyết kinh phí tổ chức kỳ thi, kinh phí trang bị các thiết bị phục vụ công tác thi kịp thời theo đúng quy định của Bộ Tài chính; bảo quản và chuyển giao các bưu kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến nhanh chóng, an toàn, đầy đủ, đảm bảo bí mật; bảo vệ bộ phận nhận giao đề thi, bảo vệ các Hội đồng thi, hội đồng in sao đề thi, bộ phận phách, giám sát tổ chấm thi trắc nghiệm.
  
Đồng thời, thực hiện tốt công tác y tế tại các Hội đồng thi, tại vòng 3 của hội đồng in sao đề thi. Đảm bảo các điều kiện về điện thắp sáng, điện cho các thiết bị máy tính hoạt động. Tổ chức đưa đón học sinh đến địa điểm thi.
   
Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Sở Giáo dục và Đào tạo, các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và ngược lại.
   
  Hoài Hương
5/20/2013 5:18 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1427-Binh-Duong-chi-thi-to-chuc-nghiem-tuc-ky-thi-tot-nghiep-Trung-hoc-pho-thong-nam-2013Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tập trung lực lượng và các điều kiện phòng, chống dịch cho cấp xãTập trung lực lượng và các điều kiện phòng, chống dịch cho cấp xã

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 57-TB/VPTU ngày 30/8/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy, khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

Theo đó, các địa phương tiếp tục thực hiện thật nghiêm Chỉ thị số 16 gắn với triển khai thực hiện phương án 150.000 F0. 

Bình Dương đặt mục tiêu trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 15/9/2021. Do đó, chính quyền các cấp, đặc biệt 15 phường thực hiện khóa chặt phải tập trung thông tin, tuyên truyền cho người dân biết, hiểu, tin tưởng, chia sẻ và tự giác thực hiện giãn cách xã hội và các quy định phòng, chống dịch.

Tỉnh xác định "lấy xã, phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ" trong phòng, chống dịch nên tập trung dồn sự chỉ đạo về chủ trương, về lực lượng và các điều kiện đảm bảo khác cho cấp xã. Phân công các tổ công tác xuống các phường, khu phố, ấp nắm tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các địa phương trong công tác phòng, chống dịch. 

Sở Y tế tính toán tổng thể, thật kỹ những vấn đề đặt ra trong điều kiện mới, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo; cập nhật, nghiên cứu mô hình Trạm Y tế lưu động kết hợp điều trị F0 tầng 1 ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An để phổ biến, nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Trạm Y tế lưu động phải vừa tham gia điều trị tại cơ sở cách ly, vừa đáp ứng yêu cầu chăm sóc, ứng cứu cho F0 cách ly tại nhà; triển khai thực hiện ngay việc hướng dẫn người dân tự lấy mẫu dưới giám sát của nhân viên y tế để góp phần giảm tải nhân lực lẫy mẫu.

Tiếp tục kiên trì xét nghiệm để bóc tách F0 khỏi cộng đồng, đối với các khu nhà trọ cần phải quản lý thật chặt, quét F0 phải thật kỹ, không để sót, nếu phát hiện trường hợp dương tính phải đưa đi điều trị ngay không chờ kết quả PCR. 

Sở Y tế thống nhất với các đơn vị trong việc giao, nhận và đảm bảo thời gian trả kết quả PCR.

Cho xuất viện các F0 đủ điều kiện để thu dung F0 mới, vận động F0 tích cực tình nguyện tham gia phục vụ trong khu cách ly, điều trị. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương điều phối, khai thác tối đa phương tiện vận chuyển, huy động các loại xe tải trọng lớn để chuyển nhanh hàng hóa đến người dân. Riêng đối với gạo được Trung ương cấp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục dự trữ khu vực Đông Nam bộ và các địa phương "vùng đỏ" thống nhất kế hoạch giao nhận cụ thể; phân công cán bộ của Sở đến liên hệ từng kho chứa để giao cho các địa phương, không được để có gạo trong kho mà người dân đứt bữa.

Hiện nay có nhiều giấy đi qua các chốt kiểm soát nên chưa có sự thống nhất. Trước mắt, giao Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt các chốt kiểm soát linh động giải quyết các trường hợp qua chốt, nhưng phải đảm bảo đúng đối tượng. Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất phương án thông hành hợp lý tham mưu Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về phòng, chống dịch; các trường hợp phá rối Tổng đài 1022.

Đồng ý chủ trương tạo điều kiện để dân về quê nhưng phải có sự thống nhất giữa các địa phương, có kế hoạch cụ thể, cân nhắc thận trọng, nếu đảm bảo an toàn mới thực hiện.

Đồng ý đề xuất cho hoạt động lại 47 cơ sở Bách Hóa Xanh để phân phối lương thực, thực phẩm ở các phường thực hiện "khóa chặt, đông cứng". Khi triển khai thực hiện phải cân nhắc, tính toán thật kỹ.​

Văn bản ​

9/1/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTập trung, lực lượng, điều kiện, cấp xã0-tap-trung-luc-luong-va-cac-dieu-kien-phong-chong-dich-cho-cap-xThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
768.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức tốt các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024Tổ chức tốt các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

TTĐT - ​​​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

​Theo đó, các sở, ngành, địa phương cần triển khai những công việc trọng tâm trước, trong và sau Tết, bao gồm: Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc; chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động bị ngưng việc, mất việc làm,... bảo đảm mọi nhà, mọi người có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Bên cạnh đó, triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân thường trực, công nhân vệ sinh... làm nhiệm vụ trong những ngày Tết; thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Đồng thời, tổ chức phong trào xanh, sạch, đẹp đường phố, ngõ, hẻm, chăm sóc các bia, đài tưởng niệm, các di tích lịch sử trên địa bàn. Căn cứ vào tình hình thực tiễn tổ chức bắn pháo hoa chào mừng  Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi... Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.​

Chỉ thị ​

1/9/2024 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, tốt, hoạt động, Tết Nguyên đán, Giáp Thìn, năm 2024113-to-chuc-tot-cac-hoat-dong-dip-tet-nguyen-dan-giap-thin-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
490.00
121,000
0.00
121000
0
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguy​​ên đán Canh Tý năm 2020​.

​Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế, Cục Hải quan, các sở, ban, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo 389 ​các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm diễn biến giá cả, tình hình cung cầu hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết; những thủ đoạn, phương thức buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh có thể gây bất ổn thị trường để chủ động có biện pháp đối phó phù hợp. Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên toàn tỉnh, riêng tại những địa bàn nhạy cảm như các thị xã Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một cần triển khai thực hiện mạnh các mặt hàng trọng tâm như ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thuốc lá ngoại nhập lậu, hàng điện gia dụng, điện tử, điện thoại, đồng hồ đeo tay, tài liệu phản động, động vật hoang dã, hàng may mặc, thực phẩm, đường cát, rượu, bia, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống, vật tư nông nghiệp, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em...; hàng hoá giả mạo nhãn mác xuất xứ Việt Nam; hàng hóa chuyển cảng, chuyển cửa khẩu có tuyến đường vận chuyển qua địa bàn tỉnh Bình Dương và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết...

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của địa phương và báo cáo kết quả theo đúng thời gian quy định trên. Báo cáo gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/BD (Cục Quản lý thị trường); điện thoại: 0274.3820028; email: qlttbinhduong@gmail.comđịa chỉ: số 03 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một).      

1/17/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCao điểm, đấu tranh, buôn lậu, gian lận, thương mại, hàng giả, Tết Nguyên đán, Canh Tý 51-cao-diem-dau-tranh-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-canh-ty-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
401.00
0
0.00
0
Tỷ lệ người tham gia giao thông đội nón bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường tại Bình Dương đạt khoảng 95%Tỷ lệ người tham gia giao thông đội nón bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường tại Bình Dương đạt khoảng 95%
Hơn 1 năm qua, Nghị quyết 32 của Chính phủ về quy định bắt buộc đội nón bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường, đã được thực hiện nghiêm trên cả nước.
Theo đánh giá của ngành chức năng, thời gian đầu khi Nghị quyết có hiệu lực, tỷ lệ người tham gia giao thông đội nón bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường tại Bình Dương đạt khoảng 95%.
Tuy nhiên, gần đây, số người tham gia giao thông không đội nón bảo hiểm có chiều hướng tăng với trên 20%, dẫn đến tỷ lệ người bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông gia tăng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009. Chỉ tính riêng từ ngày 30 Tết đến ngày mùng 3 Tết Kỷ Sửu, các cơ sở y tế tại Bình Dương đã cấp cứu 292 lượt bệnh nhân bị tai nạn giao thông, trong đó có đến 83 trường hợp bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm, tăng gần 9 lần so với Tết Mậu Tý. Do vậy, cùng với việc tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngành chức năng cần tuyên truyền sâu rộng, giúp người dân nhận thức rõ mối nguy hiểm từ việc không đội nón bảo hiểm, tự giác chấp hành để đảm bảo an toàn giao thông./.
(Theo www.btv.org.vn)
2/9/2009 1:41 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết741-Ty-le-nguoi-tham-gia-giao-thong-doi-non-bao-hiem-tren-tat-ca-cac-tuyen-duong-tai-Binh-Duong-dat-khoang-95Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônThực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

​Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện theo tinh thần hỗ trợ, ủng hộ doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn theo quy định hiện hành. Sở chuyên ngành căn cứ quy hoạch ngành được duyệt; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy hoạch và  nhu cầu phát triển thực tế tại địa phương, xây dựng các dự án phù hợp với danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 15/11/2018, đồng thời gửi dự án đến Sở chuyên ngành để được hỗ trợ, góp ý…

Văn bản ​

11/9/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết cơ chế, chính sách, khuyến khích, nông nghiệp, nông thôn814-thuc-hien-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
193.00
121,000
0.00
121000
23,353,000
/PublishingImages/2018-11/KHUYENKHICHNONGNGHIEP.mp3
Quy định trách nhiệm kiểm tra đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện dự án xây dựngQuy định trách nhiệm kiểm tra đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện dự án xây dựng
TTĐT –  Ngày 24/11/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND về quy định trách nhiệm kiểm tra đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là dự án) để quy định rõ, cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án, tổ chức, cá nhân và phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành v...

Theo Quyết định, Sở Xây dựng và Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh đối với các dự án; hướng dẫn UBND cấp huyện kiểm tra các dự án trên địa bàn mình quản lý; xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị của Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền xử phạt trong quá trình kiểm tra.

Đối với chủ đầu tư, có trách nhiệm thực hiện đúng quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện, lập biên bản đồng thời báo cáo UBND cấp xã, Đội Thanh tra xây dựng cấp huyện xử lý những hình vi vi phạm quy hoạch xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng, quy chế quản lý xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cơ quan chức năng trong việc triển khai, thực hiện các dự án; chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm quy hoạch xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng, quy chế quản lý xây dựng; chấp hành các quyết định kiểm tra, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị có thẩm quyền.

Theo Quyết định 50 - Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo định kỳ cho các cơ quan có thẩm quyền (Ành: Hoàng Phạm)

Sở Xây dựng ban hành đề cương, biểu mẫu hướng dẫn chủ đầu tư, UBND cấp huyện, xã báo cáo tình hình triển khai, kiểm tra việc thực hiện các dự án; chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo định kỳ 01 lần/quý của tháng cuối quý cho UBND cấp xã, huyện, Sở Xây dựng. UBND huyện có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm cho Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Việc kiểm tra đối với một dự án không quá một lần trong một năm. Việc kiểm tra đột xuất được thực hiện khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

 
 Thiên Bình
11/29/2011 11:37 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1831-Quy-dinh-trach-nhiem-kiem-tra-doi-voi-cac-co-quan-quan-ly-nha-nuoc-chu-dau-tu-trong-qua-trinh-trien-khai-thuc-hien-du-an-xay-dungThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điệnTăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.

​Theo đó, Công an tỉnh có trách nhiệm tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện như: Chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không có giấy phép lái xe, nhất là thời gian xảy ra nhiều tai nạn (từ 18h00 - 12h00 đêm)

 Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, tăng cường tin bài, chuyên mục, phóng sự, chuyên đề cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân, hậu quả và biện pháp phòng tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe máy, xe đạp điện để người dân chủ động phòng ngừa tai nạn.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tăng cường sản xuất chương trình, thời lượng phát sóng, tin, bài, phóng sự chuyên đề về an toàn giao thông cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông liên quan đến người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện; tập trung tuyên truyền, vận động người dân, học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện tham gia giao thông.

Văn bản ​​​

9/16/2019 10:00 AMĐã ban hànhTài liệuXem chi tiết mô tô, xe máy, xe đạp điện237-tang-cuong-bao-dam-an-toan-giao-thong-cho-nguoi-di-mo-to-xe-may-xe-dap-dieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
337.00
121,000
0.00
121000
40,777,000
/PublishingImages/2019-09/tin 11-tăng cường đảm bảo ATGT cho người đi mô tô, gắn máy.mp3
Bình Dương phấn đấu đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến gỗ và sản xuất đồ nội thất đạt 9-10 tỷ đô la MỹBình Dương phấn đấu đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến gỗ và sản xuất đồ nội thất đạt 9-10 tỷ đô la Mỹ

TTĐT - ​​UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Đề án nhằm phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đạt trình độ công nghệ hiện đại, có khả năng sản xuất các sản phẩm gỗ cao cấp với chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.  

Phấn đấu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến gỗ và sản xuất đồ nội thất tỉnh Bình Dương đạt 9-10 tỷ đô la Mỹ; năm 2030 đạt 12 - 13 tỷ đô la Mỹ. Xây dựng 09 cụm công nghiệp chuyên ngành chế biến gỗ với diện tích trung bình 70-75 ha/cụm; hoàn thành 01 cụm công nghiệp trong năm 2022 và tiếp tục hoàn thành 08 cụm còn lại trước năm 2025. Nhu cầu gỗ xẻ đạt 3.855.107 m3 và gỗ công nghiệp đạt  474.616 m3.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất và giá trị gia tăng ngành công nghiệp chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tỉnh Bình Dương bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 20%/năm; giai đoạn 2026-2030 đạt 10%/năm.

Đề án cũng ban hành các định hướng phát triển cụ thể. Đối với ngành chế biến gỗ nguyên liệu: Đầu tư đổi mới công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại để sản xuất các loại gỗ nguyên liệu chất lượng cao phục vụ ngành sản xuất các sản phẩm từ gỗ cao cấp xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, bao gồm đầu tư giống cây trồng để tạo ra những loại nguyên liệu gỗ nhân tạo, gỗ công nghiệp; duy trì và phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng (gỗ cao su và gỗ tràm) tại các địa phương trong Vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên; hình thành mối liên kết phát triển vùng nguyên liệu gỗ giữa tỉnh Bình Dương và các tỉnh trong Vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên; phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ ngành chế biến gỗ nguyên liệu chất lượng cao phục vụ sản xuất các sản phẩm từ gỗ cao cấp xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, ưu tiên thu hút những dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, sử dụng ít lao động và tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh; duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các loại gỗ nguyên liệu chất lượng cao…

Đối với ngành sản xuất sản phẩm từ gỗ: Đa dạng hóa mẫu mã các loại sản phẩm phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Cơ cấu sản phẩm gồm dòng sản phẩm cao cấp được làm từ gỗ cao cấp (chiếm 15- 20%) và sản phẩm chất lượng cao được làm từ gỗ có chất lượng phổ thông (80 - 85%) nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; xây dựng và phát triển thương hiệu các loại sản phẩm đồ gỗ nội thất chất lượng cao của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế; đầu tư đổi mới công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại để sản xuất các sản phẩm từ gỗ chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước…

Đối với định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp ngành chế biến gỗ: Nghiên cứu, lựa chọn một số khu công nghiệp được quy hoạch, đáp ứng các điều kiện về quy mô diện tích, cơ sở hạ tầng, ngành nghề thu hút đầu tư để phát triển mô hình "nhà xưởng cao tầng trong khu công nghiệp" phục vụ thu hút các dự án đầu tư ngành sản xuất đồ gỗ nội thất; nghiên cứu tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 một số khu công nghiệp chuyên ngành sản xuất đồ gỗ nội thất. Sau khi quy hoạch tỉnh Bình Dương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ tổ chức triển khai trong giai đoạn sau năm 2025.

Đồng thời, bố trí các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất vào các khu công nghiệp gắn với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành chế biến gỗ. Phát triển cụm công nghiệp theo hướng tập trung, hoàn thiện hệ thống hạ tầng; phân bố và quy hoạch các khu công nghiệp tập trung và các cụm công nghiệp ngành chế biến gỗ tại các huyện phía Bắc tỉnh Bình Dương một cách hợp lý…

Quyết định 

11/29/2022 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, phấn đấu, năm 2025, kim ngạch, xuất khẩu, công nghiệp, chế biến, gỗ, sản xuất, nội thất, 9-10, tỷ, đô la Mỹ324-binh-duong-phan-dau-den-nam-2025-kim-ngach-xuat-khau-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-va-san-xuat-do-noi-that-dat-9-10-ty-do-la-mThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
822.00
121,000
0.00
121000
0
Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệmKết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) với Trục liên thông văn bản quốc gia ​trong giai đoạn thử nghiệm.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, khẩn trương triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 10143/VPCP-KSTT ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/12/2018.

Văn bản ​​

12/13/2018 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKết nối, liên thông, phần mềm, văn bản, điều hành, trục, quốc gia, thử nghiệm293-ket-noi-lien-thong-phan-mem-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-voi-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-trong-giai-doan-thu-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
157.00
121,000
0.00
121000
18,997,000
Chương trình làm việc tháng 10/2023 của UBND tỉnh Chương trình làm việc tháng 10/2023 của UBND tỉnh

TTĐT - ​​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 10/2023.

​Trong tuần thứ II (09-13/10/2023), UBND tỉnh sẽ thông qua 04 Tờ trình (các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh): Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh "Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023" đến hết năm học 2023-2024; Quy định chính sách miễn phí trung gian thanh toán và thực hiện chi trả bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ cho các Tổ công nghệ số cộng đồng của các địa phương giai đoạn 2022-2025; Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh.

Trong tuần thứ IV (23-27/10/2023), UBND tỉnh sẽ Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2023.

Thông báo ​​​

10/10/2023 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, làm việc, tháng 10/2023, UBND tỉnh 371-chuong-trinh-lam-viec-thang-10-2023-cua-ubnd-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch tổ chức họp báo của UBND tỉnh Bình Dương năm 2024Kế hoạch tổ chức họp báo của UBND tỉnh Bình Dương năm 2024

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức họp báo năm 2024.

 

Theo đó, họp báo của UBND tỉnh với các cơ quan thông tấn, báo chí được tổ chức trong các trường hợp: Họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được tổ chức một tháng một lần; họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh kết hợp với hội nghị giao ban báo chí tổ chức định kỳ 6 tháng, năm theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh; họp báo đột xuất, chuyên đề về sự kiện quan trọng hoặc thông tin, tuyên truyền đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian tối đa của mỗi lần họp báo là một buổi. Họp báo định kỳ được tổ chức sau phiên họp UBND tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tháng đó.

Trường hợp không tổ chức họp báo đúng định kỳ vì lý do khách quan thì Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian cụ thể khác.

Trường hợp không thể tổ chức họp báo được trong tháng, Văn phòng UBND tỉnh sẽ cung cấp thông tin cho báo chí trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ www.binhduong.gov.vn.

Họp báo định kỳ hàng tháng do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có lịch công tác khác, không chủ trì được thì ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện.

Họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh kết hợp với hội nghị giao ban báo chí do lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh cùng chủ trì. Trường hợp họp báo đột xuất, tùy theo sự việc, sự kiện diễn ra tại địa phương, UBND tỉnh cử người chủ trì họp báo phù hợp.

Nội dung họp báo định kỳ hằng tháng là thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được thông qua tại phiên họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tháng đó và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; trả lời các vấn đề báo chí quan tâm. Nội dung họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh kết hợp với hội nghị giao ban báo chí có thêm nội dung theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh.

Nội dung họp báo đột xuất, chuyên đề là thông báo về sự kiện, sự việc có tính chất quan trọng, cần cung cấp thông tin chính thức từ phía cơ quan có thẩm quyền về sự kiện, sự việc đó.

Kế hoạch

5/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, tổ chức, họp báo, UBND tỉnh, Bình Dương, năm 2024240-ke-hoach-to-chuc-hop-bao-cua-ubnd-tinh-binh-duong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
536.00
121,000
0.00
121000
0
Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừngSử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện việc dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với toàn bộ các phương tiện thuộc diện thu phí do địa phương quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động dán thẻ, sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng khi qua các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh.

Văn bản 

5/6/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSử dụng, dịch vụ, thu phí, đường bộ, hình thức, điện tử, tự động, không dừng33-su-dung-dich-vu-thu-phi-duong-bo-theo-hinh-thuc-dien-tu-tu-dong-khong-dunThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
163.00
121,000
0.00
121000
19,723,000
/PublishingImages/2019-05/Tin 12 - Thu phi duong bo.mp3
1 - 30Next