Thông tin tuyên truyền - Thành phố thông minh
 

TTĐT - Chiều 14 - 3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương chủ trì họp Ban Điều hành thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án TPTM Bình Dương trong năm 2019.

 
 

TTĐT - Chiều 04-3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo kế hoạch thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương năm 2019 và chuẩn bị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2019; kiến trúc điều hành cho Thành phố thông minh Bình Dương.

 
 
TTĐT - Chiều 21-02, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo phát triển kiến trúc cho Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương.
 
 

TTĐT - Với vai trò là động lực đột phá kinh tế, Đề án Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương khuyến khích xây dựng môi trường kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp, mở rộng kết nối các doanh nghiệp hiện hữu, tiến tới khu vực công nghiệp công nghệ cao. Song song với đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng là tiền đề phát triển kinh tế bền vững của Bình Dương.

 
 
TTĐT - Sáng 03-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Ban Điều hành thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương đã họp đánh giá tình hình triển khai Đề án TPTM Bình Dương trong năm 2018.
 
 

TTĐT - ​Đề án Thành phố t​​​hông minh (TPTM) Bình Dương xác định một trong những trọng tâm cần thực hiện là tập trung vào hợp tác và huấn luyện, chuyển giao công nghệ quốc tế và  đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong  xu thế toàn cầu hóa và "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0".​

 
 

TTĐT - Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương với tên gọi đầy đủ là "Binh Duong Navigator 2021 - Đề án phát triển kinh tế - xã hội Bình Dương, triển khai mô hình hợp tác Ba Nhà, hướng tới Đô thị Thông minh". Đề án có thể được coi là chiến lược phát triển mới của Bình Dương đến năm 2021 nhằm hiện thực hóa 5 chương trình đột phá của Tỉnh ủy Bình Dương​ trong giai đoạn 2016-2020: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển đô thị văn minh giàu đẹp, phát triển dịch vụ hàm lượng tri thức cao tác động đến công nghiệp theo hướng công nghệ cao, huy động các nguồn lực để phát triển, nâng tầm quốc tế thương hiệu Bình Dương. ​

 
 

​TTĐT - Mới đây, Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF) đã công bố danh sách 21 thành phố, khu vực được vinh danh có chiến lược phát triển Thành phố Thông minh tiêu biểu của thế giới năm 2019 (Smart21).

 
 

TTĐT - ​Chiều 03-8, tại TP.Thủ Dầu Một, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tổ chức Hội thảo báo cáo khung kiến trúc và trình diễn giải pháp xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh. 

 
 

TTĐT - Chiều 13-7, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương 2018 đã tổ chức họp báo công bố Cuộc thi "Sáng kiến xây dựng TPTM - Bình Dương 2018".