Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
42/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
42/NQ-HĐND 
Ngày ban hành:
10/12/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
10/12/2021 
Trích yếu:

​Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: