Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
874/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
874/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
12/04/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
12/04/2022 
Trích yếu:

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, đị​nh hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: