Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
1161/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1161/KH-UBND 
Ngày ban hành:
16/03/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
16/03/2022 
Trích yếu:

​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 – 2025​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: