Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
2109/QĐ-UBND  
Số Ký hiệu:
2109/QĐ-UBND  
Ngày ban hành:
01/09/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
01/09/2021 
Trích yếu:

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: