Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
2081/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2081/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
26/08/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
26/08/2021 
Trích yếu:

​Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030​ 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: