Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
2585/QĐ-UBND  
Số Ký hiệu:
2585/QĐ-UBND  
Ngày ban hành:
17/10/2022 
Người ký:
Nguyễn Văn Dành 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
17/10/2022 
Trích yếu:

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy về Tập trung phát triển hạ tầng giao thông vận tải theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045​​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: