Văn bản Chỉ đạo điều hành
757/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
757/UBND-VX 
Ban hành:
26/02/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
26/02/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: