Văn bản Quy phạm Pháp luật
64/2016/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
64/2016/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/12/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2017 
Trích yếu:

​Về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: