Văn bản Quy phạm Pháp luật
36/2016/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
36/2016/QĐ-UBND 
Ban hành:
19/09/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
01/10/2016 
Trích yếu:

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: