Văn bản Chỉ đạo điều hành
2076/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
2076/UBND-VX 
Ban hành:
05/05/2022 
Người ký:
Trần Văn Huy 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
05/05/2022 
Trích yếu:

​Thực hiện Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: