Văn bản Chỉ đạo điều hành
1419/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1419/QĐ-UBND 
Ban hành:
13/06/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
13/06/2022 
Trích yếu:

​Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương đến năm 2025

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: