Văn bản Chỉ đạo điều hành
2692/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2692/QĐ-UBND 
Ban hành:
25/11/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
25/11/2021 
Trích yếu:

​Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định

số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng C​hính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: