Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, năm 2024

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ và Chương trình số 120-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định ​về việc công nhận "Đơn vị học tập" cấp tỉnh năm 2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động thực hiện mô hình 15 trên địa bàn tỉnh.


 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 (gọi tắt là Kỳ thi) tại tỉnh Bình Dương. 

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đến năm 2040.

 
 

TTĐT - ​Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

 

 
 

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2024.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủKế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ
 
TTĐT - Ngày 14-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1475/KH-UBND  Thực hiện công tác dân vận của chính quyền và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Theo đó, triển khai thực hiện nội dung: công tác tuyên truyền, giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, văn hóa công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, CBCCVC phục vụ tốt nhân dân; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của các ngành chức năng cấp tỉnh về thực hiện dân chủ; tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; tổ chức Hội nghị CBCCVC hàng năm.
 
Giao Sở Nội vụ Chủ động phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo và kế hoạch của UBND tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tập huấn các nội dung theo chỉ đạo và kế hoạch của UBND tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh các báo cáo gửi Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định và yêu cầu của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
   
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 
1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác vận động quần chúng, nhân dân, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của cán bộ công chức, viên chức Nhà nước;
 
2. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trong các cơ quan Nhà nước, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, văn hóa công sở; thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tinh thần“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”;
 
3. Từng bước đưa việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập đúng luật pháp, đạt hiệu quả và chất lượng; góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân ngày càng vững mạnh, trong sạch và để thực hiện tốt việc học tập và làm theo Tư tưởng, Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
4. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân và có trách nhiệm với dân.
 
 
Hoài Hương
5/15/2015 5:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1254-Ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-Quy-che-dan-chu-theo-Nghi-dinh-042015ND-CP-cua-Chinh-phuThông tin chỉ đạo, điều hành
Đến năm 2025, phấn đấu tỷ trọng dịch vụ chiếm 28% trong cơ cấu kinh tếĐến năm 2025, phấn đấu tỷ trọng dịch vụ chiếm 28% trong cơ cấu kinh tế

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 20/CTr-TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Kế hoạch).​

​Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, đến năm 2025 chiếm 28%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành dịch vụ bình quân hàng năm khoảng 11%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân khoảng 14 – 15%/năm. Xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ đáp ứng phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tạo động lực cho phát triển chung của tỉnh, góp phần rút ngắn thời gian hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, triển khai thí điểm mạng 5G trên địa bàn tỉnh…

Định hướng giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bình Dương tiếp tục là địa phương điển hình về phát triển kinh tế tri thức với hệ thống các trung tâm thương mại cao cấp, trung tâm tài chính hiện đại, trung tâm hậu cần dịch vụ kho vận logistics, các dịch vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, các dịch vụ an sinh xã hội đáp ứng tốt nhu cầu của địa phương và cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngành dịch vụ được hiện đại hóa với cơ cấu cân đối, hợp lý, có hệ thống phân phối phát triển đồng bộ, chuyên nghiệp, vừa mở rộng về quy mô và phạm vi, vừa tham gia có chiều sâu vào phát triển sản xuất và tiêu dùng. Khuyến khích chuyển đổi công năng các khu, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp ở các đô thị phía Nam của tỉnh thành các Khu công nghiệp công nghệ cao, các khu đô thị, thương mại, dịch vụ cao cấp, hiện đại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các nội dung cụ thể của Kế hoạch, trong đó tập trung vào 05 nhiệm vụ và giải pháp: Rà soát, quy hoạch không gian, quỹ đất nhằm phục vụ phát triển dịch vụ chất lượng cao; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ phục vụ quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa của tỉnh; phát triển dịch vụ khoa học công nghệ, thông tin truyền thông làm nền tảng cho phát triển chính quyền số, kinh tế số gắn với Vùng đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; phát triển các dịch vụ an sinh xã hội theo hướng chuyên sâu và chất lượng cao và một số nhiệm vụ giải pháp khác cần tập trung thực hiện.

Kế hoạch ​

8/23/2021 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐến năm 2025, phấn đấu, tỷ trọng, dịch vụ, chiếm, 28%, cơ cấu. kinh tế322-den-nam-2025-phan-dau-ty-trong-dich-vu-chiem-28-trong-co-cau-kinh-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
552.00
121,000
0.00
121000
0
Quy chế và nội quy tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnhQuy chế và nội quy tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnh

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế và nội quy tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnh.

​Theo đó, thời gian tiếp dân định kỳ của Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Ngày thứ Ba tuần thứ 3 hàng tháng. Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày Lễ, Tết thì việc tiếp công dân định kỳ sẽ được bố trí vào một ngày phù hợp, gần nhất trong tháng đó.

Thời gian tiếp dân thường xuyên của Văn phòng UBND tỉnh: Tất cả những ngày làm việc trong tuần. Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ nghỉ theo quy định.

Tiếp công dân thường xuyên sẽ do công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân tiếp; tiếp dân định kỳ sẽ do Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp. Trường hợp vì lý do công tác đột xuất thì ủy quyền cho các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp.

Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân, Ban Tiếp công dân tỉnh, số 1000, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnh.

Khi đến địa điểm tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnh, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có quyền trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân, nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;…

Đồng thời, có các nghĩa vụ: Nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền trong trường hợp đại diện theo ủy quyền, giấy giới thiệu trong trường hợp cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua người đại diện là người đứng đầu cơ quan, tổ chức; có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân; chấp hành nghiêm nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân; trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;…

Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải đảm bảo trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức theo quy định; yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có); yêu cầu xuất trình thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý và quyết định phân công trợ giúp pháp lý, giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật hoặc giấy ủy quyền khiếu nại, trong trường hợp người khiếu nại nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền khiếu nại; yêu cầu công dân có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc; có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dụng mà người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày;…

Các trường hợp từ chối tiếp công dân: Người trong tình trạng say do có dùng chất​ kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả điều khiển hành vi của mình; người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân; người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;…​

Quyết định​​​

2/22/2024 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết804-quy-che-va-noi-quy-tiep-cong-dan-cua-van-phong-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseThảo Lam
0.00
121,000
0.00
121000
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm N​gày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Theo đó, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - y ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 27/7/2020.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

Tại các huyện, thị xã, thành phố khác, thời gian viếng Nghĩa trang liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Thông báo ​​​​

7/16/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghĩa trang, Liệt sĩ, kỷ niệm, 73 năm, Thương binh, Liệt sĩ 851-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-ky-niem-73-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-1947-27-7-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
185.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-07/tin 7- vieng nghia trang ls.mp3
Từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu bảo đảm trật tự an toàn giao thôngTừng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu bảo đảm trật tự an toàn giao thông

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ và Chương trình số 120-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về bảo đảm TTATGT; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về lĩnh vực giao thông; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời khởi tố các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để làm rõ trách nhiệm, xử lý cá nhân, tổ chức có liên quan và có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động người thân, gia đình và người dân thực hiện đúng theo các quy định pháp luật về việc bảo đảm TTATGT; đồng thời không can thiệp vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT của các cơ quan chức năng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm TTATGT; tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm TTATGT; khắc phục bất cập hạ tầng giao thông, ùn tắc giao thông tại các tuyến trọng điểm.​

Kế hoạch ​

4/11/2024 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, gương mẫu, tích cực, tuyên truyền, vận động, người dân, bảo đảm, trật tự, an toàn, giao thông813-tung-dang-vien-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-phai-guong-mau-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thonThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
445.00
121,000
0.00
121000
0
Các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệtCác quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt
 
TTĐT - Ngày 29/03/2012, UBND tỉnh đã ra công văn số 798/UBND-NC về việc phổ biến, quán triệt Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06/02/2012 của Bộ Công an về quy định Giấy bảo vệ đặc biệt.
 
Theo Thông tư số 08/2012/TT-BCA  thì Giấy bảo vệ đặc biệt được cấp cho sỹ quan Cảnh vệ trong Công an nhân dân để thực hiện công tác cảnh vệ. Sỹ quan Cảnh vệ là Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh vệ; sỹ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế (theo quy định tại Pháp lệnh Cảnh vệ); Chỉ huy Phòng Tổng hợp, Phòng Tham mưu, Phòng Bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ Mít-tinh, hội nghị và khách quốc tế, Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Phòng Bảo vệ 180 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
 
Hình thức của Giấy bảo vệ đặc biệt có chiều dài 10cm, chiều rộng 7cm; mặt trước có nền đỏ tươi, xung quanh có viền vàng và các chi tiết khác theo quy định của điều 6, Chương II. Thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày ký.
 
 
 
Mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt
 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2012.
 
 
Hải Sư
4/4/2012 9:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết928-Cac-quy-dinh-ve-Giay-bao-ve-dac-bietThông tin chỉ đạo, điều hành
Chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnhChỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh
 
TTĐT – Ngày 25 – 6, UBND tỉnh đã công bố dịch Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo (còn gọi là bệnh heo tai xanh) ở xã Lạc An và Tân Định, huyện Tân Uyên.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Lạc An, Tân Định, UBND huyện Tân Uyên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch bệnh được quy định tại Điều 18, Pháp lệnh Thú y và Điều 19, 20, 21, 22 của Nghị định 33/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Thú y.
 
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, khống chế và dập tắt ổ dịch, không để dịch lây lan trên diện rộng và tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch.
 
quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành cho đến khi có công bố hết dịch của UBND tỉnh.
 
Hải Sư
 
(Nguồn: Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh Bình Dương)
6/26/2012 9:20 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết944-Chi-dao-cua-UBND-tinh-ve-phong-chong-dich-benh-heo-tai-xanh-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngRà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung thực hiện rà soát, đánh giá của 94 TTHC/ nhóm TTHC, tổng hợp kết quả gồm: Nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi. Sau đó, gửi kết quả rà soát, đánh giá; sơ đồ nhóm TTHC trước và sau rà soát đã được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt về Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 03/6/2019.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, đánh giá chất lượng trước ngày 02/8/2019. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để thu thập thông tin trong quá trình rà soát, đánh giá, cho ý kiến, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá. Việc tổ chức lấy ý kiến các bên có liên quan có thể thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tham vấn hoặc các biểu mẫu lấy ý kiến.

Trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì, theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 16/8/2019.

Kế hoạch ​

1/28/2019 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtRà soát, đánh giá, thủ tục hành chính321-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
331.00
121,000
0.00
121000
40,051,000
Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2024Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2024

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh năm 2024.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH. Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác PCCC rừng trên địa bàn tỉnh, nhất là trong mùa hanh khô năm 2024, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC, bố trí lực lượng thường trực bảo vệ rừng và xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập phương án PCCC rừng đối với các rừng phòng hộ, rừng di tích lịch sử Kiến An. Chủ động phát hoang cây cỏ khô, các bãi phế liệu ở các khu đất trống trong và ngoài các khu cụm công nghiệp để phòng ngừa cháy, nổ trong mùa hanh khô.  

Song song đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về PCCC và CNCH; rà soát biên soạn hoàn thiện cụ thể các chuyên đề, nội dung để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở, khu dân cư, trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thường trực 24/24 giờ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở; tăng cường năng lực, các trang thiết bị chuyên dụng để chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn xảy ra ngay từ khi mới phát sinh

Đặc biệt, thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định, cấp phép xây dựng, cấp phép kinh doanh đối với các dự án, công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC; thực hiện chặt chẽ quy trình, quy định về thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu an toàn PCCC đối với các dự án, công trình, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà cao tầng,... 

Tiếp tục tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để các cơ sở đang thi hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động nhưng lén lút hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC và các điều kiện thoát nạn.  

Kế hoạch ​

3/29/2024 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, công tác, phòng cháy, chữa cháy, năm 2024481-trien-khai-cong-tac-phong-chay-chua-chay-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
509.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 sẽ khai mạc ngày 25/4NewBình Dương: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 sẽ khai mạc ngày 25/4

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, năm 2024

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba tỉnh Bình Dương có thông điệp "Sách hay cần bạn đọc", "Sách quý tặng bạn", "Tặng sách hay".

Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4/2024 đến ngày 01/5/2024.

Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 dự kiến diễn ra vào 18 giờ ngày 25/4/2024 tại Công viên Nguyễn Du, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (gần vòng xoay Ngã 6 thành phố Thủ Dầu Một), với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu. 

Theo đó, tổ chức trưng bày, triển lãm Tuần lễ Sách từ ngày 25/4/2024 đến ngày 01/5/2024 tại Công viên Nguyễn Du. Triển lãm sẽ có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sách, bán sách giá ưu đãi… hướng dẫn kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp cho từng đối tượng và các hình thức biểu diễn nghệ thuật lồng ghép nội dung tuyên truyền việc học, đọc sách trong cộng đồng…

Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình phục vụ cho văn hóa đọc, sinh hoạt cho thiếu nhi; sinh hoạt câu lạc bộ của những người cùng sở thích, cùng niềm đam mê sưu tập sách; vẽ tranh, tô tượng, làm tò he, viết chữ thư pháp, sinh hoạt của các câu lạc bộ, trò chơi dân gian và biểu diễn văn nghệ hằng đêm.

Ngoài ra, còn có các hoạt động trưng bày, triển lãm sách từ ngày 17/4/2024 đến ngày 23/4/2024 tại sảnh Thư viện tỉnh; Ngày hội Sách vào sáng ngày 19/4/2024 tại phòng Thiếu nhi – Thư viện tỉnh với chương trình Ra mắt câu lạc bộ Gia đình đọc sách, sinh hoạt kỹ năng đọc sách hiệu quả, trò chơi tìm hiểu kiến thức chủ đề "Em yêu khoa học", vui học tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm cùng STEM; Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2024 vào ngày 16/4/2024 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương (cơ sở 1); tổ chức xe sách lưu động phục vụ tại các trường học đến hết tháng 4/2024. ​

Kế​ hoạch ​

4/13/2024 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, Ngày Sách, Văn hóa đọc, Việt Nam, năm 2024, khai mạc, 25/4906-binh-duong-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-nam-2024-se-khai-mac-ngay-25-Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
410.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện mô hình 03 Xanh "Nhà máy, Nhà trọ và Công nhân" tại khu vực "vùng xanh" phòng, chống dịch Covid-19 Thực hiện mô hình 03 Xanh "Nhà máy, Nhà trọ và Công nhân" tại khu vực "vùng xanh" phòng, chống dịch Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện mô hình 03 xanh "Nhà máy, nhà trọ và công nhân" tại khu vực "vùng xanh" để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp, Cụ thể, đối với mô hình "Doanh nghiệp xanh" và "Công nhân xanh", chỉ cho phép hoạt động đối với các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp khi đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch theo đúng các quy định hiện hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế, nhất là Quyết định số 2787/QĐ-BYTngày 05/6/2021. Đồng thời phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu, cụm công nghiệp, không được lơ là, buông lỏng, chủ quan, tránh tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong". Nơi nào không đáp ứng, không đảm bảo an toàn thì kiên quyết xử lý ngừng hoạt động. Yêu cầu các chủ đầu tư khu cụm công nghiệp và các doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý chặt chẽ thông tin liên quan đến người lao động của mình; đo thân nhiệt và yêu cầu người lao động phải khai báo y tế bắt buộc hàng ngày khi đến làm việc. Đồng thời phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn trong sản xuất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải cam kết thực hiện đúng, đủ, chủ động trong việc tổ chức xét nghiệm, liên hệ cơ quan cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm của từng người lao động trong doanh nghiệp mình; đồng thời thông báo, gửi kết quả đến cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương sau mỗi lần xét nghiệm để phục vụ công tác hậu kiểm; chỉ được tổ chức sản xuất kinh doanh khi đã xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ công nhân, người lao động của doanh nghiệp trước khi cho vào nhà máy sản xuất và trong quá trình hoạt động, sản xuất bằng test kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp, thực hiện 5 ngày/lần.

Đối với thiết lập mô hình "Công nhân xanh" và "Nhà trọ xanh", các địa phương phải chủ động phối hợp với "Doanh nghiệp xanh" liên hệ, vận động các chủ nhà trọ và người thuê trọ tổ chức thí điểm, sắp xếp lại từng phòng trọ, khu nhà trọ theo hướng bố trí cho những công nhân cùng làm chung 01 doanh nghiệp được ở chung 01 phòng hoặc 01 dãy, nếu đảm bảo đủ điều kiện thì bố trí cho tất cả các công nhân của cùng 01 nhà máy, 01 doanh nghiệp ở chung khu nhà trọ hoặc các khu nhà trọ liền kề.

Tại nơi cư trú, chỗ trọ của người lao động, chính quyền địa phương có trách nhiệm thực hiện xét nghiệm sàng lọc hàng tuần theo quy định của ngành Y tế cho tất cả các thành viên trong nhà ở, hộ gia đình, phòng trọ đang ở chung với công nhân, người lao động của "Doanh nghiệp xanh".

Đồng thời, phát huy vai trò và tăng cường hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng, đặc biệt là Tổ Covid-19 ở các khu nhà trọ để nắm thông tin có liên quan đến từng người, từng hộ, từng phòng trọ; giám sát kỹ những người di chuyển ra vào khu vực, địa bàn hiện hữu, nhất là các đối tượng F0, F1 thuộc diện cách ly tại nhà.

Đối với xét nghiệm kháng nguyên nhanh (test nhanh) do "Doanh nghiệp xanh" cấp giấy xác nhận và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc xác nhận kết quả xét nghiệm của từng người lao động trong doanh nghiệp mình.

Đối với xét nghiệm PCR do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở được cấp phép cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR tuyệt đối không thu phát sinh chi phí ngoài quy định.

Các "Doanh nghiệp xanh" có trách nhiệm tổng hợp danh sách công nhân, người lao động của mình gửi đến UBND cấp xã nơi công nhân, người lao động cư trú để được cấp giấy xác nhận đi đường. Giấy xác nhận đi đường phải nêu rõ địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ cư trú, một cung đường mà người lao động di chuyển giữa nơi làm việc và nơi cư trú.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương và UBND cấp huyện thuộc địa bàn "vùng xanh" tổ chức hướng dẫn và thực hiện thống nhất mô hình 03 Xanh trên cùng 01 địa bàn cấp huyện nhằm đảm bảo tính an toàn, hợp lý, khoa học, hiệu quả và tiết kiệm thời gian; tránh gây ùn ứ, tập trung đông người tại các chốt kiểm soát người ra vào khi triển khai thực hiện.​

Văn bản ​​​

8/18/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện,mô hình, 03 Xanh, Nhà máy, Nhà trọ, Công nhân, khu vực, vùng xanh, dịch Covid-19 159-thuc-hien-mo-hinh-03-xanh-nha-may-nha-tro-va-cong-nhan-tai-khu-vuc-vung-xanh-phong-chong-dich-covid-19Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
880.00
121,000
0.00
121000
0
Nhiều hoạt động Mừng Đảng-Mừng Xuân Giáp Thìn 2024Nhiều hoạt động Mừng Đảng-Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

TTĐT - ​​Dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bình Dương sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc mừng Đảng - mừng Xuân.

​​Theo thông báo của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh, Bình Dương sẽ tổ chức Lễ Tuyên dương công dân tiêu biểu năm 2023 và Đêm hội Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ 20 giờ đến 21 giờ, ngày 09/02/2024 tại Sân khấu ngoài trời Công viên Trung tâm Hành chính tỉnh.

Sau Lễ Tuyên dương, đến 24 giờ ngày 09/02/2024 (đêm giao thừa) sẽ diễn ra Chương trình Nghệ thuật đặc biệt chào năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 và bắn pháo hoa nghệ thuật chào năm mới Giáp Thìn 2024.

Chương trình văn nghệ chào mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ tổ chức trong 04 đêm (từ 20 giờ đến 22 giờ), từ ngày 10 - 13/02/2024 (nhằm ngày mùng 01 đến mùng 04 Tết) tại Sân khấu ngoài trời Công viên Trung tâm Hành chính tỉnh.

Tổ chức Đường hoa chào mừng năm mới, Hội Hoa Xuân, Hội Báo Xuân, Du Xuân 2024, Trưng bày triển lãm chuyên đề "Đảng với mùa Xuân", trưng bày Triển lãm tác phẩm mỹ thuật văn hóa từ ngày 06/02 - 14/02/2024. Khai mạc dự kiến vào lúc 18 giờ ngày 08/02/2024 (nhằm ngày 29/12 Âm lịch).

Đồng thời, tổ chức Chợ Hoa Xuân Thủ Dầu Một từ ngày 25/01 - 09/02/2024 (15 - 30/12 Âm lịch) tại đường Lê Lợi (Khu vực phần đường phía Công viên trước Tòa nhà Trung tâm Hành chính); tổ chức Đường hoa Bạch Đằng từ ngày 07/02 - 14/02/2024 (từ 28/12 Âm lịch đến Mùng 5 Tết) tại đường Bạch Đằng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại các huyện, thị xã, thành phố từ ngày 09/02 - 13/02/2024.

Chương trình 

2/5/2024 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNhiều, hoạt động, Mừng Đảng, Mừng Xuân, Giáp Thìn, 2024267-nhieu-hoat-dong-mung-dang-mung-xuan-giap-thin-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
329.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luậtKế hoạch hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật
    TTĐT - Ngày 25 - 10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2676/QĐ-UBND về Kế hoạch “Hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013".
  
Theo đó, đối tượng hệ thống hóa bao gồm toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1997 đến hết ngày 31/12/2013 đã được rà soát xác định còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013. Trong đó, có Nghị quyết quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND các cấp, Quyết định, Chỉ thị, Quy định pháp luật còn hiệu lực của UBND các cấp.
 
Riêng các thị xã Dĩ An (trước đây là huyện Dĩ An), huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và các xã, phường, thị trấn như phường Hòa Phú, phường Phú Tân thuộc thành phố Thủ Dầu Một,... do thành lập sau ngày tái lập tỉnh (sau ngày 01/01/1997), nên phạm vi hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các địa phương này ban hành được tính từ ngày thành lập đến hết ngày 31/12/2013.
 
Hoạt động hệ thống hóa văn bản quy  phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh được tiến hành theo trình tự: văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh được hệ thống hóa trước để làm cơ sở, căn cứ cho các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn hệ thống hóa; cấp huyện hệ thống hóa sau khi tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản của tỉnh; cấp xã hệ thống hóa sau khi cấp huyện công bố kết quả hệ thống hóa văn bản của cấp huyện.
 
Trong khi cấp tỉnh tiến hành hệ thống hóa thì cấp huyện, cấp xã tiến hành tập hợp các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa, thực hiện rà soát để xác định tình trạng pháp lý của từng văn bản được tập hợp và lập danh mục hệ thống hóa (sơ bộ).
 
 
Hoạt động hệ thống hóa được tiến hành theo 02 giai đoạn với trình tự nội dung như sau:. Giai đoạn 1, tập hợp, kiểm tra kết qủa rà soát và lập danh mục hệ thống hóa các văn bản trên cơ sở kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tnh ban hành từ năm 1997 đến 2011 (đối với cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2013, cấp huyện hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2014, cấp xã hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2014);
 
Giai đoan 2, rà soát bổ sung và hoàn chỉnh tệp hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của cấp tỉnh (cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2014, cấp huyện hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2014, cấp xã hoàn thành trước ngày 15 tháng 04 năm 2014).
  
Hoài Hương
11/5/2013 9:56 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1692-Ke-hoach-he-thong-hoa-ky-dau-van-ban-quy-pham-phap-luatThông tin chỉ đạo, điều hành
Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và nghỉ Tết Dương lịch 2022Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và nghỉ Tết Dương lịch 2022

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2022.

​ 

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 22/12/2021.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang và bố trí lực lượng để thực hiện phòng, chống dịch cho các đại biểu dự lễ viếng cho phù hợp.

Vào lúc 16 giờ ngày 22/12/2021, các đại biểu dự họp mặt tại căn cứ Hố Lang, TP. Dĩ An.

Tại các huyện, thị xã, thành phố khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã, thành phố bố trí.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2022.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ 01 ngày, ngày 01/01/2022. Do ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng vào ngày thứ bảy nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ hai 03/01/2022.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Tết Dương lịch năm 2022, đồng thời báo cáo tình hình kịp thời về UBND tỉnh.

Trước ngày Tết Dương lịch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình (kể cả trụ sở cũ chưa giao đơn vị khác quản lý), các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt nội dung thông báo này và đến ngày 04/01/2022 báo cáo tình hình về UBND tỉnh.

Thông báo ​​​

12/20/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtViếng, Nghĩa trang liệt sĩ, kỷ niệm, 77 năm, thành lập, Quân đội nhân dân, Việt Nam, Tết dương lịch, 01/01/2022331-thong-bao-vieng-nghia-trang-liet-si-tinh-va-nghi-tet-duong-lich-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
521.00
121,000
0.00
121000
0
Bổ sung 02 tuyến đường kết nối vùng vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình DươngBổ sung 02 tuyến đường kết nối vùng vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Dương 02 tuyến đường: Đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng; đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng: Tuyến kết nối các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng; điểm đầu tuyến tại ngã 3 Tân Thành, đường ĐT.746 (cách trụ sở UBND xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên khoảng 100m), điểm cuối tuyến tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên dài 9,32km, đoạn qua huyện Phú Giáo dài 29,38km, đoạn qua huyện Bàu Bàng dài 8,648km, tổng chiều dài tuyến 47,35km. Quy mô quy hoạch 06 làn xe.

Đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh: Tuyến kết nối 02 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, điểm đầu tuyến giao với ĐT.744 đoạn qua thị trấn Dầu Tiếng, điểm cuối tuyến tại sông Sài Gòn để kết nối với đường Đất Sét - Bến Củi phía tỉnh Tây Ninh. Tổng chiều dài tuyến 800,39m, trong đó phần cầu dài 330,8m, phần đường đầu cầu phía Bình Dương dài 377,565m và đường đầu cầu phía Tây Ninh dài 92,025m. Quy mô quy hoạch phần đường 06 làn xe, quy mô quy hoạch phần cầu 06 làn xe.

Quyết định

11/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết693-bo-sung-02-tuyen-duong-ket-noi-vung-vao-quy-hoach-tong-the-giao-thong-van-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai Xuân
300.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-12/Tin 9 - Bo sung 2 tuyen duong.mp3
Thị trường tài chính tiền tệ tháng 2/2009 tương đối ổn địnhThị trường tài chính tiền tệ tháng 2/2009 tương đối ổn định
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến cuối tháng 2/2009, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng (TCTD) ước tăng 1,62% so với tháng 1/2009 và tăng 0,44% so với cuối năm 2008.
Trong đó, số dư tiền gửi VND tăng 0,23% và số dư tiền gửi ngoại tệ tăng 1,13% so với cuối năm 2008. Nhìn chung, thị trường tài chính tiền tệ tương đối ổn định.
Lãi suất có xu hướng giảm, tỷ giá giữ ở mức ổn định
Nhìn chung, tình hình thị trường tài chính tiền tệ tháng 2 tương đối ổn định, các doanh nghiệp hoạt động khởi sắc trở lại nhờ chính sách kích cầu của Chính phủ - Ảnh minh họaĐối với lãi suất bằng VND, NHNN cho biết, so với cuối năm 2008, mặt bằng lãi suất huy động giảm từ 0,5-1,5%/năm, lãi suất cho vay giảm từ 2,5-4%/năm. Tuy nhiên từ giữa tháng 02/2009 đến nay, một số ngân hàng thương mại (NHTM) đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động với mức tăng từ 0,3-1%/năm.
Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 6,8-7,5%/năm, lãi suất cho vay ở mức 8-10,5%/năm. Riêng lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay được hỗ trợ lãi suất chỉ còn 4-6%/năm; lãi suất cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và cho vay thông qua thẻ tín dụng là 12-14%/năm.
Đối với lãi suất bằng USD, có xu hướng giảm so với cuối năm 2008 với mức giảm từ 0,2-0,5%/năm đối với lãi suất huy động và từ 0,2-1,5%/năm đối với lãi suất cho vay. Hiện lãi suất huy động USD phổ biến ở mức 2,2-3,5%/năm và lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 5,7-7,4%/năm; lãi suất cho vay đối với khách hàng cam kết bán lại ngoại tệ cho ngân hàng là  4%/năm.
Nhờ nguồn cung ngoại tệ trên thị trường được cải thiện đáng kể nên diễn biến tỷ giá trên thị trường chính thức trong tháng 2/2009 tương đối ổn định. Ngày 25/2, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở mức 16.973đồng/USD, giảm 0,01% so với tháng trước, tỷ giá giao dịch của các tổ chức tín dụng luôn kịch trần cho phép. Tuy nhiên, do yếu tố tâm lý, tỷ giá trên thị trường tự do từ ngày 20/2 đến 24/2 dao động với biên độ tương đối lớn, ngày 25/2 giao dịch ở mức 17.700-17.730 đồng/USD.
Tỷ giá EUR/VND biến động giảm theo sát diễn biến của đồng EUR trên thị trường quốc tế. Ngày 25/2, tỷ giá trên thị trường chính thức ở mức 22.456-22.876 đồng/EUR, giảm 8,06% so với cuối tháng trước; tỷ giá trên thị trường tự do biến động theo xu hướng tỷ giá trên thị trường chính thức.
Vốn đầu tư cho nền kinh tế tăng
Tính đến hết tháng 2/2009, nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế ước tăng 0,23% so với cuối tháng 1/2009 và tăng 0,54% so với cuối năm 2008; trong đó, đầu tư bằng VND ước tăng 1,35% và đầu tư bằng ngoại tệ ước giảm 2,69% so với cuối năm trước.
Việc tăng đầu tư bằng VND là tác động tích cực chính sách kích cầu của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Về tổng phương tiện thanh toán, ước tháng 2/2009 tăng 0,48% so với tháng trước và tăng 3,2% so với cuối năm 2008; trong đó, tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng giảm 4,32% so với tháng trước và tăng 17,67% so với cuối năm trước.
Giang Oanh
(Theo www.chinhphu.vn)
3/6/2009 9:38 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết755-Thi-truong-tai-chinh-tien-te-thang-22009-tuong-doi-on-dinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần XI, năm học 2023-2024 sẽ diễn ra từ ngày 05/01/2024 đến ngày 21/3/2024Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần XI, năm học 2023-2024 sẽ diễn ra từ ngày 05/01/2024 đến ngày 21/3/2024

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần thứ XI, năm học 2023-2024.

Theo đó, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần XI, năm học 2023-2024 tổ chức thi đấu 13 môn thể thao, gồm: Điền kinh, Bơi lội, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng bàn, Cầu lông, Đá cầu, Teakwondo, Karate, Vovinam, Cờ vua, Kéo co (THCS, THPT).

Thời gian tổ chức: Từ ngày 05/01/2024 đến ngày 21/3/2024.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 25/01/2024 tại Sân vận động tỉnh Bình Dương, đường 30/4, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một.

Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào 08 giờ ngày 21/3/2024 tại Trường THPT Võ Minh Đức, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một.

Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (học sinh cấp tiểu học và THCS), mỗi trường THPT trong tỉnh (học sinh cấp THPT) là một đơn vị dự thi.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học chương trình phổ thông đầy đủ trong các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024 có đủ điều kiện tham dự theo quy định của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần thứ XI, năm học 2023-2024.

Kế hoạch 

11/30/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHội khỏe, Phù Đổng, Bình Dương, lần XI, năm học, 2023-2024, diễn ra, ngày, 05/01/2024, 21/3/2024887-hoi-khoe-phu-dong-tinh-binh-duong-lan-xi-nam-hoc-2023-2024-se-dien-ra-tu-ngay-05-01-2024-den-ngay-21-3-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
241.00
121,000
0.00
121000
0
Công nhận "Đơn vị học tập" cấp tỉnh năm 2023Công nhận "Đơn vị học tập" cấp tỉnh năm 2023

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định ​về việc công nhận "Đơn vị học tập" cấp tỉnh năm 2023.

Theo đó, ​công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” cấp tỉnh năm 2023 CHO 53 cơ quan, đơn vị:

TT​Tên cơ quan, đơn vị Điểm tự đánh giáXếp loại
1Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh100Tốt
2Liên đoàn Lao động tỉnh100Tốt
3Hội Nông dân tỉnh100Tốt
4Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh100Tốt
5Hội Cựu chiến binh tỉnh99Tốt
6Sở Công Thương100Tốt
7Sở Khoa học và Công nghệ93Tốt
8Sở Lao động - Thương binh và Xã hội99Tốt
9Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn98Tốt
10Sở Tài chính85Tốt
11Sở Thông tin và Truyền thông100Tốt
12Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch97Tốt
13Sở Giáo dục và Đào tạo95Tốt
14Sở Nội vụ99Tốt
15Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh93Tốt
16Trường THPT Bình An95Tốt
17Trường THPT Dĩ An100Tốt
18Trường THPT Nguyễn An Ninh97Tốt
19Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai96Tốt
20Trường Trung Tiểu học Phan Chu Trinh100Tốt
21Trường THPT Trịnh Hoài Đức94Tốt
22Trường THPT Trần Văn Ơn 96Tốt
23Trường THPT Nguyễn Trãi100Tốt
24Trường THPT Lý Thái Tổ 100Tốt
25Trường Trung Tiểu học Đức Trí75Khá
26Trường THPT Bàu Bàng99Tốt
27Trường THPT Bến Cát93Tốt
28Trường THPT Tây Nam93Tốt
29Trường THPT Phước Hòa94Tốt
30Trường THCS và THPT Nguyễn Huệ94Tốt
31Trường THCS và THPT Tây Sơn 94Tốt
32Trường THPT Phước Vĩnh86Tốt
33Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu91Tốt
34Trường THPT Võ Minh Đức 93Tốt
35Trường THPT An Mỹ100Tốt
36Trường THPT Bình Phú90Tốt
37Trường THPT Chuyên Hùng Vương 100Tốt
38Trường Trung Tiểu học Petrus Ký87Tốt
39Trường Trung Tiểu học Marie Curie90Tốt
40Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến95Tốt
41Trường THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm95Tốt
42Trường THCS-THPT Minh Hòa100Tốt
43Trường THPT Long Hòa95Tốt
44Trường THPT Dầu Tiếng86Tốt
45Trường THPT Thanh Tuyền95Tốt
46Trường THPT Tân Bình 86Tốt
47Trường THPT Lê Lợi 90Tốt
48Trường THPT Thường Tân95Tốt
49Trường THPT Thái Hòa93Tốt
50Trường THPT Tân Phước Khánh98Tốt
51Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ96Tốt
52Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh92Tốt
53Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương99Tốt​

​Quyết định 

4/10/2024 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông nhận, đơn vị,học tập, cấp tỉnh, năm 2023656-cong-nhan-don-vi-hoc-tap-cap-tinh-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
0
0.00
Bố trí thêm lực lượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để đạt chỉ tiêu 250.000 liều/ngàyBố trí thêm lực lượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để đạt chỉ tiêu 250.000 liều/ngày

TTĐT - ​​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 202-TB/TU ngày 04/9/2021 để khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.​

Theo đó, ngành Y tế bố trí thêm lực lượng hỗ trợ từ các địa phương, lực lượng quân y, đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng nghỉ hưu tham gia chiến dịch tiêm chủng để đạt chỉ tiêu 250.000 liều/ngày theo kế hoạch đề ra; tổ chức điều phối đủ, kịp thời vắc xin cho các địa phương, không để thiếu và để người dân phải chờ tại điểm tiêm vì thiếu vắcxin; bố trí các kho vắc-xin dự trữ để cung cấp kịp thời, trường hợp cần thiết bố trí xe đông lạnh để trữ vắc-xin. Người dân ở địa phương nào thực hiện tiêm vắc xin ở đó nhằm hạn chế việc di chuyển qua địa phương khác để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phương án cho người dân được ra đường đối với trường hợp đã được tiêm 2 mũi và 1 mũi vắc-xin (đã tiêm 20 ngày).

Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện những chủ trương mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã thống nhất để đảm bảo có đủ thuốc phục vụ cho công tác điều trị nhằm giảm tối đa ca tử vong.

Các địa phương "vùng đỏ", mỗi địa phương bố trí ít nhất 03 Trạm y tế, các địa phương "vùng xanh" mỗi địa phương bố trí 01 Trạm y tế kết hợp với Trạm y tế truyền thống của xã, phường trang bị đủ về phương tiện, nhân lực, vật tư y tế, bình oxy và các loại thuốc điều trị cần thiết,... đảm bảo phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh nhất. Ngành Y tế có phương án hợp đồng với đội ngũ, y, bác sỹ về hưu tại các địa phương để bố trí nhân lực hỗ trợ thêm cho các Trạm y tế lưu động; tính toán số lượng điều dưỡng còn thiếu tham mưu Ban Chỉ đạo có phương án sử dụng các trường hợp F0 đã khỏi bệnh làm nhân viên điều dưỡng.

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, Trường Y của Tổng Công ty Becamex IDC có kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng đối với lực lượng trên để bố trí vào các đội của Trạm y tế lưu động trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế tổ chức lại bộ máy lãnh đạ​​o của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An để đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

Văn bản ​​

9/6/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBố trí, lực lượng, tiêm chủng, vắc xin, Covid-19, chỉ tiêu, 250.000, liều/ngày407-bo-tri-them-luc-luong-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-de-dat-chi-tieu-250-000-lieu-ngaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
507.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 4/2024 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 4/2024 của UBND tỉnh

TTĐT - ​​​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 4/2024.

Theo đó, trong tuần thứ IV (22 - 26/4/2024), UBND tỉnh sẽ thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2024; dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, thông qua các nội dung đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương trình tại kỳ họp giữa năm 2024: Quy định mức chi cụ thể trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo, hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định m​​​ức chi giải thưởng của Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương; quy định một số chế độ chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo 

3/27/2024 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, làm việc, tháng 4/2024, UBND tỉnh902-chuong-trinh-lam-viec-thang-4-2024-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
265.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương: Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện 06 trụ cột phát triển của tỉnhBình Dương: Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện 06 trụ cột phát triển của tỉnh

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 của Chính phủ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.​

Theo đó, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện 06 trụ cột phát triển của tỉnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp gia tăng năng xuất lao động, tạo động lực tăng tưởng mới; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương ổn định và phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, tạo nền tảng hướng đến mục tiêu năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Kế hoạch phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm; cơ cấu kinh tế (GRDP) của tỉnh đến năm 2025 công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 62,3% - 28% - 2,5% - 7,2%; tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 45% GRDP; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 33-34% GRDP; tỷ trọng chi cho nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt không dưới 0,1% tổng chi ngân sách Nhà nước của tỉnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân trên 8,7%/năm; thu ngân sách tăng 8%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 9-10%/năm; duy trì tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%; tất cả các ngân hàng thương mại (không bao gồm các ngân hàng yếu kém) áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 80.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 5% doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước vào tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh khoảng 45%...

Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách Nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực.

Đồng thời, phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thế, hợp tác xã; phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các đô thị lớn; cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế.

Kế hoạch ​​

8/9/2022 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, đổi mới, mô hình, tăng trưởng, tái cơ cấu, kinh tế, thực hiện, 06, trụ cột, phát triển410-binh-duong-doi-moi-mo-hinh-tang-truong-tai-co-cau-kinh-te-gan-voi-thuc-hien-06-tru-cot-phat-trien-cua-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
590.00
121,000
0.00
121000
0
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo đến năm 2040Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo đến năm 2040

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đến năm 2040.

​Theo đó, phạm vi nghiên cứu theo địa giới hành chính huyện Phú Giáo, gồm thị trấn Phước Vĩnh và 10 xã (An Bình, An Linh, An Long, An Thái, Tân Long, Phước Hòa, Phước Sang, Vĩnh Hòa, Tân Hiệp, Tam Lập) với tứ cận tiếp giáp như sau: Phía Bắc giáp huyện Đồng Phú và huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; phía Nam giáp sông Bé và huyện Bắc Tân Uyên; phía Đông giáp sông Mã Đà và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp huyện Bàu Bàng.

Quy mô lập quy hoạch: Trên tổng diện tích tự nhiên huyện Phú Giáo 54.443,85 hecta.

Định hướng đến năm 2030 phát triển theo hướng nông nghiệp - công nghiệp - đô thị, dịch vụ.

Định hướng đến 2040 phát triển theo hướng công nghiệp - đô thị, dịch vụ - nông nghiệp.

Quan điểm, mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã được định hướng trong Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;định hình sự phát triển không gian toàn huyện, bao gồm sự phát triển của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, định hướng sử dụng đất, các đô thị, các khu chức năng. Đây là cơ sở pháp lý để quản lý về hoạt động xây dựng trên toàn huyện, nhằm đảm bảo sự phát triển không gian của vùng đúng với các định hướng đã đề ra trong đồ án; đồng bộ quy hoạch xây dựng với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch kinh tế - xã hội; làm cơ sở để triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt, trong giai đoạn 2020-2025, 2025-2030 và 2030-2040; 10/10 xã đạt nông thôn mới nâng cao và công nhận huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, trong đó có 03 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, bao gồm xã Tân Hiệp, xã Tân Long, xã Vĩnh Hòa.

Dự báo quy mô dân số huyện Phú Giáo đến năm 2030 khoảng 160.000 người, đến năm 2040 khoảng 240.000 người.​

Quyết định ​

4/5/2024 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy hoạch, xây dựng, vùng, huyện Phú Giáo, năm 204099-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-phu-giao-den-nam-204Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
406.00
121,000
0.00
121000
0
Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030.​

Theo đó, Kế hoạch phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cụ thể: Thông tin số liệu trực tuyến về dân số được cập nhật, số hóa ở cấp xã đạt 90% năm 2025, đạt 100% năm 2030; cộng tác viên dân số thực hiện cập nhật thông tin số liệu trực tuyến bằng thiết bị di động thông minh đạt 90% năm 2030; 100% kho dữ liệu chuyên ngành dân số các cấp được hiện đại hóa, hình thành hệ thống lưu trữ, kết nối thông tin số liệu dân số và phát triển vào năm 2025, tiếp tục duy trì và mở rộng sau năm 2025; 100% cấp huyện xử lý, khai thác trực tuyến trên môi trường mạng các chỉ tiêu dân số và phát triển phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về dân số vào năm 2025, đến cấp xã đạt 100% năm 2030; 80% ngành, lĩnh vực, huyện, thị xã, thành phố sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số trong xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vào năm 2025, đạt 100% năm 2030...

Đối tượng tác động là hệ thống thông tin chuyên ngành dân số-kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ); cơ quan dân số, y tế và cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp. 

Đối tượng thụ hưởng là cơ quan quản lý có liên quan.

Kế hoạch được chia thành 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 2022 đến 2025): Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình, trong đó tập trung hoàn thành triển khai các biểu, mẫu thu thập thông tin, báo cáo định kỳ; triển khai việc cập nhật thông tin số liệu chuyên ngành dân số trực tiếp thông qua phần mềm hệ thống thông tin quản lý DS-KHHGĐ và hình thành kho dữ liệu điện tử chuyên ngành DS-KHHGĐ đến cấp xã, phường, thị trấn tại 07/09 huyện/thị/thành phố còn lại. Bổ sung, nâng cấp, hiện đại hóa kho dữ liệu điện tử chuyên ngành DS-KHHGĐ và kết nối liên thông đến cấp xã; thí điểm triển khai các ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin quản lý DS-KHHGĐ trên thiết bị di động thông minh đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số của các cơ quan, tổ chức.

Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến 2030): Trên cơ sở sơ kết giai đoạn 2022 - 2025, triển khai mở rộng các nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả của Chương trình, trong đó tập trung hoàn thành nhiệm vụ thí điểm và triển khai mô hình cộng tác viên dân số thực hiện thu thập, cập nhật thông tin dân số tại hộ gia đình trên thiết bị di động thông minh. 

Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin số liệu dân số và phát triển; hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định chuyên môn kỹ thuật; nâng cao chất lượng thông tin số kiệu, hiện đại hóa kho dữ liệu điện tử chuyên ngành DS-KHHGĐ; nâng cao năng lực cán bộ, cộng tác viên tham gia kế hoạch. Đồng thời, lồng ghép với các kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ liên quan; huy động toàn bộ mạng lưới y tế, dân số, công tác viên dân số tham gia theo chức năng nhiệm vụ được giao bảo đảm hoạt động ở tuyến cơ sở…

Quyết định ​

2/28/2022 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCủng cố, phát triển, hệ thống, thông tin, chuyên ngành, dân số, đến năm 2030650-cung-co-va-phat-trien-he-thong-thong-tin-chuyen-nganh-dan-so-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
639.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”.

Theo đó, về phát triển đô thị, tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư các dự án thương mại dịch vụ tại Khu đô thị mới, tạo điều kiện sống tốt nhằm thu hút người dân đến sinh sống và làm việc. Đồng thời xác định một số khu vực ưu tiên cải tạo, chỉnh trang gắn với phát triển các dự án đô thị tại các đô thị cũ trên địa bàn toàn tỉnh để có kế hoạch đầu tư, thu hút đầu tư; từng bước xây dựng đô thị Bình Dương gắn với đề án “Thành phố thông minh - mô hình Ba Nhà”.

Về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đầu tư các dự án giao thông mang tính liên kết vùng nhằm kết nối Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điêm phía Nam; tiếp tục đầu tư đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến Bàu Bàng để tạo sự kết nối các đô thị phía Bắc và triển khai dự án tuyến xe buýt nhanh đi vào hoạt động; phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng đồng thời với việc đầu tư phương tiện vận chuyển. Đảm bảo cung ứng điện, dịch vụ viễn thông đầy đủ, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông, từng bước ngầm hóa mạng cáp điện lực, viễn thông tại khu vực nội thị. Phấn đấu phủ sóng wifi đến từng đô thị trọng điểm. Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước đúng định hướng và nhu cầu thực tiễn, từng bước xây dựng hệ thống thoát nước kết hợp xử lý nước thải. Xây dựng nhà tang lễ tại thành phố Thủ Dầu Một và các thị xã đảm bảo đạt tiêu chí nâng cấp đô thị.


Xây dựng đô thị Bình Dương gắn với đề án “Thành phố thông minh - mô hình Ba Nhà”

Về phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, cập nhật, bổ sung các thiết chế văn hóa trên địa bàn; tiếp tục thu hút đầu tư đối với các dự án công trình văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế; khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa để tăng thêm nguồn đầu tư; đầu tư xây dựng các không gian công cộng, đa chức năng để thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; đầu tư nhà vệ sinh thông minh ở các nơi công cộng, trường học và bệnh viện bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa.

Về nâng cao chất lượng sống người dân, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; huy động các nguồn lực để thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công cách mạng và hộ nghèo. Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng kịp thời về số lượng và chất lượng lao động cho nền kinh tế phát triển. Xây dựng phát triển ngành y tế từng bước hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nền hành chính công đảm bảo tính công khai, minh bạch, tinh gọn, phục vụ nhanh chóng yêu cầu của xã hội. Quy hoạch, khôi phục và duy trì các lễ hội văn hóa có giá trị, trùng tu các di sản văn hóa đã được công nhận trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn hóa và văn minh đô thị, phát huy dân chủ gắn với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch có liên quan đến sở, ngành, địa phương mình quản lý. Đồng thời xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

1/4/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Chương trình phát triển đô thị, tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020, Phát triển đô thị, văn minh, giàu đẹp, nâng cao chất lượng sống, nhân dân901-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
1.00
121,000
0.50
121000
181,500
Bình Dương: Các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nềnBình Dương: Các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quy định các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy định này làm cơ sở để xem xét xác định hình thức đầu tư cho các Dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quyết định chủ trương đầu tư theo các quy định pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan.

Các khu vực được thực hiện Dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trừ các khu vực: Có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị (Khu đô thị mới thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương; khu vực dọc bờ sông Sài Gòn thuộc địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng được quy định cụ thể tại các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị các cấp; khu vực dọc bờ sông Đồng Nai thuộc các địa bàn thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên được quy định cụ thể tại các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị các cấp; khu vực tiếp giáp các tuyến đường cảnh quan chính của đô thị, các trục đường chính kết nối vùng (trục đường chính đô thị trở lên); khu vực xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc đô thị được xác định trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị các cấp). Các khu vực thuộc địa giới hành chính các thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An. Đối với các khu vực tiếp giáp các tuyến đường chính khu vực trở lên (với chiều rộng đường ≥ 23m) được xác định trong các đồ án quy hoạch được duyệt. 

Đối với các khu vực khác ngoài các khu vực được nêu trong Quyết định này do UBND tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể theo quy định.

Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp: Dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê hoặc dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đã được phê duyệt trước ngày quy định này có hiệu lực (10/2/2023).

Khi điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê hoặc dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền phải tuân thủ các nội dung của quy định này.

Quyết định ​​

2/14/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, khu vực, thực hiện, dự án, xây dựng, kinh doanh, nhà ở, chuyển nhượng, quyền, sử dụng, đất, hình thức, phân lô, bán nền553-binh-duong-cac-khu-vuc-duoc-thuc-hien-du-an-xay-dung-kinh-doanh-nha-o-duoc-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-duoi-hinh-thuc-phan-lo-ban-neThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
576.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức tốt các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024Tổ chức tốt các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

TTĐT - ​​​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

​Theo đó, các sở, ngành, địa phương cần triển khai những công việc trọng tâm trước, trong và sau Tết, bao gồm: Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc; chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động bị ngưng việc, mất việc làm,... bảo đảm mọi nhà, mọi người có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Bên cạnh đó, triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân thường trực, công nhân vệ sinh... làm nhiệm vụ trong những ngày Tết; thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Đồng thời, tổ chức phong trào xanh, sạch, đẹp đường phố, ngõ, hẻm, chăm sóc các bia, đài tưởng niệm, các di tích lịch sử trên địa bàn. Căn cứ vào tình hình thực tiễn tổ chức bắn pháo hoa chào mừng  Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi... Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.​

Chỉ thị ​

1/9/2024 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, tốt, hoạt động, Tết Nguyên đán, Giáp Thìn, năm 2024113-to-chuc-tot-cac-hoat-dong-dip-tet-nguyen-dan-giap-thin-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
490.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018 tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐASEAN​ ngày 07/5/2018 của Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Chủ đề của ASEAN năm 2018 là "Tự cường và Sáng tạo".

Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào các nội dung về văn hóa, thông tin mà cần xem xét mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng như đầu tư, kinh doanh, hội nhập. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa vai trò thông tin hỗ trợ các lĩnh vực ưu tiên thuộc 3 Trụ cột Cộng đồng; nâng cao kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền về ASEAN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ASEAN trên mạng xã hội và Fanpage; gắn tuyên truyền về ASEAN với các sự kiện lớn được tổ chức tại Việt Nam như: Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương, Hội nghị cấp cao Tiểu vùng Mê Công…

Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò là nước điều phối Quan hệ Đối tác ASEAN - Nhật Bản từ tháng 8/2018 - 8/2021. Trên cơ sở này, ngoài các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch, cần tăng cường tuyên truyền thêm về Quan hệ Đối tác ASEAN-Nhật Bản và các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên…

5/29/2018 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtASEAN 2018774-ke-hoach-tuyen-truyen-quang-ba-asean-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
277.00
121,000
0.00
121000
33,517,000
Hệ thống tự động báo kẹt xeHệ thống tự động báo kẹt xe
Chỉ cần nhìn vào bảng thông báo đặt bên đường, người tham gia giao thông có thể biết được nơi nào đang kẹt xe. Qua hệ thống tin nhắn, người tham gia giao thông cũng được tư vấn đi hướng nào để tránh kẹt xe.
Tháng 12-2008, nhóm nghiên cứu của PGS–TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM, đã trình bày với lãnh đạo Sở GTVT TPHCM, Phòng CSGT đường bộ TP về hệ thống cảnh báo, thông báo tình trạng giao thông này để xin phép triển khai vào ứng dụng thực tế. Theo dự kiến, đầu năm 2009, nhóm sẽ thực hiện thí điểm ở một vài địa điểm dưới sự chấp thuận của TP.
Nhận biết kẹt xe bằng cảm ứng
Công trình nghiên cứu mang tên “Hệ thống cảnh báo và điều khiển giao thông”, gồm một chương trình mô phỏng, một hệ thống thiết bị cảm biến đo lường, các bảng thông báo bằng đèn LED về tình trạng kẹt xe, một hệ thống nhận tin nhắn, cuộc gọi và trả lời các tin nhắn, cuộc gọi này. Tất cả những bộ phận đó hình thành nên một mạng lưới có khả năng cập nhật, tổng hợp được tình hình xe cộ lưu thông một cách liên tục theo thời gian và hiển thị tình trạng giao thông trên các bảng thông báo đặt tại một số điểm bên đường. Người tham gia giao thông chỉ cần nhìn vào đó và xác định được hướng đi nào đang bị kẹt xe để tránh đi vào, vừa giúp tránh mất thời gian của bản thân vừa giúp nút kẹt xe nhanh chóng được giải tỏa.
Để đo lưu lượng xe lưu thông trên các giao lộ, nhóm đã nghiên cứu qua hơn chục loại thiết bị cảm ứng như cảm ứng từ, cảm ứng điện từ, cảm ứng hình ảnh... để chọn ra giải pháp tối ưu vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo đảm độ chính xác. Thiết bị cảm ứng được thiết kế đặc biệt đặt tại các điểm nóng hay xảy ra tình trạng kẹt xe để theo dõi. Khi xe cộ đi ngang qua những vị trí này, sức nặng và từ tính phát ra từ các phương tiện này sẽ được nhận biết và báo về hệ thống xử lý trung tâm qua một hệ thống thông tin liên lạc. Sau đó, các thông tin sẽ được xử lý và hiển thị ở các “thiết bị đầu ra” như màn hình, tin nhắn, điện thoại... để thông báo đến người tham gia giao thông.
Chi phí không cao
Theo PGS-TS Hồ Thanh Phong, thời gian đầu hệ thống sẽ thực hiện ở mức bán tự động. Công tác trả lời tin nhắn, điện thoại gọi đến sẽ vừa do con người thực hiện vừa do máy thực hiện. Thông tin trên toàn bộ hệ thống được kết nối với nhau trên diện rộng nên người dân ngồi một chỗ vẫn có thể biết được thông tin ở các nơi khác nhau trên địa bàn TPHCM trong một thời điểm nhất định. Theo dự tính, chi phí đầu tư trang thiết bị cho một điểm trong thời điểm hiện tại khá rẻ, chỉ ở mức hơn chục triệu đồng/điểm.
Ngoài đề tài “Hệ thống cảnh báo và điều khiển giao thông” này, là một người tâm huyết với giao thông tại TPHCM, trước đó PGS-TS Hồ Thanh Phong đã có 2 đề tài liên quan đến lĩnh vực này, đó là đề tài “Các biện pháp trước mắt giảm kẹt xe ở TPHCM” được nghiệm thu năm 2003; đề tài “Ứng dụng kỹ thuật mô phỏng và tối ưu vào việc nghiên cứu giao thông ở TPHCM” nghiệm thu năm 1999. Đề tài năm 1999 là cơ sở lý thuyết còn đề tài năm 2003 là những ứng dụng cụ thể cho các giao lộ tại TPHCM. Sau khi hoàn thành nghiệm thu, kết quả đã được chuyển giao về Sở GTVT, đề tài năm 2003 đã được thử nghiệm trên mô hình. Với đề tài lần này, PGS-TS Hồ Thanh Phong hy vọng sẽ được cho phép triển khai vào thực tế để đem lại những hiệu quả thiết thực hơn.
Thanh Lê
(Theo báo
Người lao động)
2/6/2009 7:24 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết733-He-thong-tu-dong-bao-ket-xeThông tin chỉ đạo, điều hành
Tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, biaTuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 19/01/2024 của Văn phòng Chính phủ.

​Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 19/01/2024 của Văn phòng Chính phủ và tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp và đảm bảo theo quy định.

Trong đó, tập trung quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động, chiến sỹ công tác trong lực lượng vũ trang đang công tác tại đơn vị, địa phương mình gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia; kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý, điều hành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các lực lượng, đơn vị chức năng, nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông; đăng ký, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép đối với người và phương tiện giao thông; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tựan toàn giao thông…

Văn bản 

2/2/2024 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTuyệt đối, điều khiển, phương tiện, tham gia, giao thông, uống, rượu, bia306-tuyet-doi-khong-dieu-khien-phuong-tien-tham-gia-giao-thong-khi-da-uong-ruou-biThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
346.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủTriển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
   
TTĐT - Ngày 12-11, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 3994/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
   
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và thực hiện Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên để triển khai thực hiện đúng theo quy định; trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ: Nhà nước đảm bảo việc trang bị xe ô tô để phục vụ công tác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án và công ty nhà nước theo quy định. Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp dụng tiêu chuẩn sử dụng xe theo chức danh cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác mà xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế theo quy định thì người mới được bổ nhiệm tiếp tục sử dụng xe ô tô đã trang bị cho người tiền nhiệm, không trang bị xe mới.
 
Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô công vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật….
 

Đình Lý

11/13/2015 7:33 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1398-Trien-khai-thuc-hien-Quyet-dinh-so-322015QD-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phuThông tin chỉ đạo, điều hành
1 - 30Next