Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng. cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong các tháng cuối năm 2022.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 của Chính phủ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về Ban hành quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Triển khai các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" có sức lan tỏa sâu, rộng trong nhân dânTriển khai các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" có sức lan tỏa sâu, rộng trong nhân dân

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022.

Theo đó, trên cơ sở Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 20/7/2022 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương, các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực trong các tầng lớp nhân dân.

Đối với công tác tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" "điểm" tại cơ sở, các đơn vị, địa phương đăng ký và mời đại diện lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện đến dự để động viên cán bộ và nhân dân địa phương. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những mô hình hoạt động hiệu quả và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

UBND thành phố Dĩ An phối hợp với Công an tỉnh tham mưu, chuẩn bị tổ chức ngày hội điểm  gắn với sơ kết 02 năm thực hiện mô hình "Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy" được đảm bảo, hiệu quả.

Các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các địa phương chủ động thực hiện các hoạt động ngày hội có sáng tạo, có sức lan tỏa sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022 trước ngày 26/8/2022 để báo cáo Trung ương.

Văn bản 

8/10/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, hoạt động, Ngày hội, toàn dân, bảo vệ, an ninh, Tổ quốc, lan tỏa, sâu, rộng, nhân dân643-trien-khai-cac-hoat-dong-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-co-suc-lan-toa-sau-rong-trong-nhan-daThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
373.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai và nhân rộng Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đìnhTriển khai và nhân rộng Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện nhằm tiếp tục nhân rộng và triển khai các nội dung của “Bộ tiêu chí ứng xử gia đình” đến mọi người dân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Phát huy giá trị tốt đẹp trong các mối quan hệ cơ bản của gia đình và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, hạt nhân, tế bào lành mạnh của hội, tổ ấm của mỗi người; nơi    nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát  triển bền vững đất nước”...

Kế hoạch phấn đấu đến năm 2025, đạt 80% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; 90% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về  giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, nội dung theo quy định.

Song song đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, thông qua các cuộc thi, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức mới thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các gia đình, thành viên trong gia đình.

Đồng thời, tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các gia đình tiêu biểu, gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết thương yêu nhau.

Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình bao gồm:

+ Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

+ Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình.

+ Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương.

+ Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép.

+ Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

​Kế hoạch 

8/11/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, nhân rộng, Bộ tiêu chí, ứng xử, gia đình33-trien-khai-va-nhan-rong-bo-tieu-chi-ung-xu-trong-gia-dinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
546.00
121,000
0.00
121000
0
Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Bình Dương khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Bình Dương khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quyết định này thay thế Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quốc phòng, an ninh; thanh tra, phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; văn thư lưu trữ; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; địa giới hành chính nhà nước; an toàn giao thông; thi đua khen thưởng và kỷ luật; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố (trừ các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách); quy hoạch xây dựng, xây dựng, quản lý và chỉnh trang đô thị, nhà ở, nhà ở xã hội; tài chính (các nội dung liên quan tài chính, ngân sách trình HĐND tỉnh; tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật); sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; kinh tế đối ngoại; phát triển các loại hình doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư công.

Đồng chí Mai Hùng Dũng làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường; đấu giá đất, giá đất; đo đạc, bản đồ; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh tế hợp tác và hợp tác xã; hội nhập kinh tế quốc tế; ngoại giao và quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế; công tác thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh; đầu tư theo phương thức PPP và đầu tư công từ bước quyết định đầu tư đến phê duyệt quyết toán hoàn thành đối với dự án (trừ những nội dung thuộc thẩm quyền của đồng chí Chủ tịch): Các dự án do Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải, Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; các dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; dự án không có cấu phần xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, triển khai việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các ban Đảng và các cơ quan thuộc Tỉnh ủy.

Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, dân số - kế hoạch hóa gia đình; lao động – thương binh và xã hội, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo, trẻ em; văn hóa – nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, gia đình; khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, thông tin và truyền thông, bưu chính – viễn thông, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs); đầu tư theo phương thức PPP và đầu tư công từ bước quyết định đầu tư đến phê duyệt quyết toán hoàn thành đối với dự án (trừ những nội dung thuộc thẩm quyền của đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực): Các dự án không có cấu phần xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tài chính (trừ các nội dung do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo); tín dụng, ngân hàng; theo dõi quản lý và chỉ đạo công tác khối thu ngân sách, gồm thuế, hải quan, kho bạc, xổ số kiến thiết; giao thông vận tải, công nghiệp, đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp; điện lực; dịch vụ, thương mại - xuất nhập khẩu; giá cả; quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; đầu tư theo phương thức PPP và đầu tư công từ bước quyết định đầu tư đến phê duyệt quyết toán hoàn thành đối với dự án (trừ những nội dung thuộc thẩm quyền của đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch khác): Các dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Xây dựng tỉnh và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư; các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và công nghiệp; các dự án không có cấu phần xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.

Song song đó, phân công đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An; đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh theo dõi thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên; đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng; đồng chí Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo và huyện Dầu Tiếng.

Ủy viên UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh theo dõi, tham mưu UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Quyết định 

2/9/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhân công, công tác, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBND tỉnh Bình Dương, khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026447-phan-cong-cong-tac-cua-chu-tich-pho-chu-tich-ubnd-tinh-binh-duong-khoa-x-nhiem-ky-2021-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,224.00
121,000
0.00
121000
0
Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tiền, hàng hóa đóng góp phòng, chống dịch Covid-19Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tiền, hàng hóa đóng góp phòng, chống dịch Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn tiền, hàng hóa vận động, tự nguyện đóng góp phòng, chống dịch Covid-19.​

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với các nguồn tiền, hàng hóa vận động, tự nguyện đóng góp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi, ủng hộ, đóng góp vào Quỹ Cứu trợ.

Các tổ chức, cá nhân tham gia tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện, bao gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện để hỗ trợ khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19; các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; các tổ chức, cá nhân liên quan đến tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện.

Ban Cứu trợ tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phân phối nguồn tiền, hàng hóa vận động, tự nguyện đóng góp hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đối với nguồn tiền, hàng hóa vận động, tự nguyện đóng góp hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 không có địa chỉ cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương sử dụng tài khoản Quỹ Cứu trợ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và tài khoản tại Ngân hàng thương mại để tiếp nhận nguồn tiền, hàng hóa này; phân phối tiền, hàng hóa đảm bảo kịp thời, hợp lý, đúng mục đích, đúng đối tượng và công khai, minh bạch. Đối với những khoản tiếp nhận có điều kiện (có địa chỉ cụ thể) để hỗ trợ tổ chức, cá nhân theo cam kết thì Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp nhận và chuyển đến đúng địa chỉ theo yêu cầu.

Việc quản lý, phân phối, sử dụng tiền, hàng hóa đóng góp phải được thực hiện tập trung, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. Sử dụng nguồn tiền, hàng hóa vận động, đóng góp tiết kiệm, hiệu quả theo đúng mục đích vận động, ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp cho nhu cầu cần sử dụng tiền ngay để đảm bảo hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thiết yếu, cần thiết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong trường hợp cuối năm kinh phí đóng góp tự nguyện còn số dư trên tài khoản đóng góp được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện. 

Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng công tác này để vụ lợi; báo cáo không đúng sự thật; chiếm đoạt; phân phối, sử dụng sai mục đích, không đúng đối tượng được hỗ trợ từ nguồn đóng góp tự nguyện.

Định kỳ hàng quý và ngay sau khi kết thúc đợt vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp, gửi kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả vận động, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân.

Quyết định ​​​

​ 

6/22/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy chế, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, nguồn tiền, hàng hóa, đóng góp, dịch Covid-19880-quy-che-tiep-nhan-quan-ly-va-su-dung-nguon-tien-hang-hoa-dong-gop-phong-chong-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
560.00
121,000
0.00
121000
0
Khẩn trương mua sắm trang thiết bị đảm bảo cho công tác điều trịKhẩn trương mua sắm trang thiết bị đảm bảo cho công tác điều trị

​TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 177-TB/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

Theo đó, phải công bố ca bệnh thực chất, khách quan và có lý giải hp lý cho người dân trên cơ sở tỉnh thực hiện xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0, vì vậy s lượng F0 tăng nhanh,... Tiu ban Thông tin truyn thông thông tin với cơ quan thông tấn báo chí để định hướng dư luận.

Ngành Y tế công bố các ca tử vong đã khẳng định PCR, đồng thời, hoàn thiện hồ sơ các ca tử vong do Covid-19 để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết các chế độ chính sách cho các trường hợp trên.

Thường xuyên tổ chức giao ban chuyên môn giữa các bệnh viện về công tác phòng, chống dịch để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo giải pháp hạn chế thấp nhất các ca tử vong.

Đồng thời, phối hợp với Tổ chuyên gia của Bộ Y tế và Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Ydược Hà Nội xác định rõ nhu cầu, danh mục trang thiết bị y tế cần mua sắm, khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo cho công tác điều trị

Thống nhất đề xuất kiến nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về đề nghị các đơn vị ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp phối hợp thực hiện chi trả các gói chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện thật nghiêm những chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện và động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời, xử lý nghiêm những tập thể, các nhân vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch theo phân cấp trên địa bàn toàn tỉnh.

Văn bản ​

8/23/2021 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKhẩn trương, mua sắm, trang thiết bị, đảm bảo, công tác ,điều trị784-khan-truong-mua-sam-trang-thiet-bi-dam-bao-cho-cong-tac-dieu-trThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
388.00
121,000
0.00
121000
0
Tiếp tục cải thiện chỉ số PAPI, tiến tới phục vụ và đem đến sự hài lòng cho người dânTiếp tục cải thiện chỉ số PAPI, tiến tới phục vụ và đem đến sự hài lòng cho người dân

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ số PAPI.

Theo đó, đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp tục quan tâm tng hợp các ý kiến của cử tri về những bất cập trong các quy định pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tiếp tục tăng cường vai trò giám sát xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với các cấp chính quyền nhằm tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng, đảm bảo chất lượng hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Trên cơ sở đánh giá Chỉ số PAPI và các chỉ số khác, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn phân tích các chỉ số nội dung của từng chỉ số, chủ động tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyển đổi số với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, từ đó, ban hành kế hoạch phân công cụ thể các sở, ngành, các cấp chính quyền nhằm đảm bảo nâng cao tất cả các chỉ số. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc triển khai thực hiện khảo sát hàng năm, trong đó, tập trung vào các địa phương mà PAPI đã tiến hành khảo sát trong năm 2021. Quan tâm công tác tuyên truyền, duy trì phát triển các kênh tương tác giữa chính quyền với người dân; trong đó, thực sự quan tâm về nội dung và hình thức của các hoạt động tuyên truyền, gặp mặt, đối thoại, đảm bảo phát huy tính dân chủ, ứng dụng công nghệ nhằm thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào việc ra các quyết định của chính quyền các cấp, ngành.

Đồng thời, quan tâm bố trí quỹ đất, ngân sách phù hợp kết hợp xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các khu phố, ấp. Chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là các thủ tục hành chính ở cấp cơ sở, liên quan trực tiếp đến người dân.

Riêng đối với UBND cấp huyện, cấp xã, chỉ đạo Ban điều hành các khu phố, ấp thực hiện nghiêm các quy định của Pháp lệnh dân chủ cơ sở như: Đảm bảo việc lấy ý kiến nhân dân, công khai để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp. Trong đó, cần lưu ý rà soát biên bản các cuộc họp, đảm bảo tỉ lệ đại diện hộ gia đình dự đạt tỉ lệ 50%, nhất là đối với các nội dung do nhân dân bàn và quyết định trực tiếp. Phát huy mạnh mẽ công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể tại địa phương để mở rộng các hình thức đối thoại, tiếp xúc, huy động người dân tham gia đóng góp vào các hoạt động tại địa phương.

Đồng thời, chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh trên địa bàn, nhất là thu gom rác thải, kiên quyết xử lý nghiêm túc các đơn vị thu gom rác không thực hiện đúng cam kết với UBND cấp xã; chỉ đạo ngành chức năng, lực lượng Công an thường  xuyên kiểm tra các khu nhà trọ, dịch vụ thuê quản lý nhà trọ, tăng cường công tác kiểm tra nhân khẩu tạm trú.

​Văn bản 

7/4/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTiếp tục, cải thiện, chỉ số, PAPI,  phục vụ, hài lòng, người dân895-tiep-tuc-cai-thien-chi-so-papi-tien-toi-phuc-vu-va-dem-den-su-hai-long-cho-nguoi-daThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
690.00
121,000
0.00
121000
0
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bình DươngKiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bình Dương
  TTĐT - Ngày 22-6, UBND tỉnh ban hành Quyết đinh số 1538/QĐ-UBND về việc "Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bình Dương (Ban chỉ đạo)". Quyết định này thay thế Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh.
 
Theo đó, Ban Chỉ đạo có 01 Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 17 thành viên. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi chủ trương, chính sách về phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống TNTT.
 
Sở Y tế - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí phòng, chống TNTT hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp kết quả hoạt động phòng, chống TNTT, xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn tỉnh và định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo về UBND tỉnh và Bộ Y tế.
 
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TNTT TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
I. Trưởng, phó ban
 
1. Ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban; 
2. Ông Huỳnh Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Vương Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó Trưởng ban.
 
II. Thành viên
 
1. Bà Huỳnh Thị Hồng Thu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
3. Ông Hà Văn Út - Phó Giám đốc Sở Tài chính;
4. Ông Trịnh Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
5. Ông Trần Văn Rạng - Phó Giám đốc Sở Công Thương;
6. Ông Đoàn Văn Tràng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
7.Ông Lê Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
8. Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh;
9. Ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;
10. Ông Nguyễn Văn Thấm - Phó Chi Cục trưởng, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh;
11. Ông Bùi Thiện Khải - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
12. Ông Trần Tấn Tài - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế.
13. Bà Trần Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
14. Bà Hồ Thị Hiền - Phó Tổng biên tập Báo Bình Dương;
15. Bà Trương Thanh Nga - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;
16. Ông Nguyễn Thiện Phước - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;
17. Ông Tống Xuân Giang - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Thanh niên;
21. Ông Lê Minh Sơn - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh.
  

 Hoài Hương

6/23/2015 10:52 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1754-Kien-toan-Ban-Chi-dao-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Tán thành chủ trương thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình DươngTán thành chủ trương thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ tư (chuyên đề) thông qua ngày 25/4/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

 

Theo đó, tán thành chủ trương thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số của thị xã Tân Uyên.

Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 Nghị quyết ​06​/NQ-HĐND​

4/27/2022 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTán thành, chủ trương, thành lập, thành phố, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương494-tan-thanh-chu-truong-thanh-lap-thanh-pho-tan-uyen-thuoc-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
191.00
121,000
0.00
121000
0
Phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông từ 5% đến 10%Phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông từ 5% đến 10%

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch phấn đấu đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông (TNGT), giảm tỷ lệ thương vong do TNGT mỗi năm từ 5% đến 10%; hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do TNGT đường bộ so với năm 2020.

Đồng thời, tăng cường áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; chống ùn tắc giao thông, tiến tới xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban ATGT các cấp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, áp dụng kịp thời, hiệu quả các tiến bộ của khoa học công nghệ về công tác giữ gìn TTATGT. Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu, cụm công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, các đề án, giải pháp phòng, chống, khắc phục ùn tắc giao thông; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa, cải tạo kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, tuyến luồng đường thủy nội địa.

Tăng cường quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện môi trường.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, liên tỉnh, liên huyện; nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông đa phương thức như: Vận tải đường sắt, đường thủy nội địa... giảm dần phụ thuộc vào đường bộ.

Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả...

Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả TNGT; tập huấn kỹ năng sơ cứu nạn nhân TNGT cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Kế hoạch ​

8/9/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhấn đấu, tỷ lệ, thương vong, tai nạn, giao thông, 5%, 10%837-phan-dau-moi-nam-giam-ty-le-thuong-vong-do-tai-nan-giao-thong-tu-5-den-10Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
764.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần V - năm 2016 Bình Dương tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần V - năm 2016

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1581/KH-UBND ​tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần V - năm 2016 (gọi tắt là Hội chợ). ​

Theo đó, dự kiến, Hội chợ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 28/7 đến 03/8/2016) tại Công viên Văn hóa Thanh Lễ. Quy mô với khoảng 350 gian hàng.​ 

Hội chợ nhằm triển khai cụ thể Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2016. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu kinh tế của tỉnh Bình Dương, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đến với nhân dân, khách tham quan trong, ngoài tỉnh và khách tham quan du lịch quốc tế. Trưng bày, giới thiệu tiềm năng phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Qua đó nhằm tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ổn định sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, cải thiện đời sống cho người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế-xã hội cho địa phương nơi doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh. Tạo cơ hội cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp cận trực tiếp khách hàng, quảng bá thương hiệu, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về lĩnh vực công nghiệp nông thôn, sản phẩm mới, công nghệ mới, thị trường xuất khẩu,…

Hội chợ là dịp để tỉnh Bình Dương giới thiệu với các tỉnh, thành phố trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung về những thành tựu phát triển công nghiệp nông thôn, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Dương. Hội chợ với các sản phẩm đặc trưng của các tỉnh giúp thỏa mãn nhu cầu tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí cho nhân dân và du khách góp phần thực hiện chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".


  Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Dương 

Để Hội chợ diễn ra thành công, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Công Thương và đơn vị tổ chức để tổ chức Hội chợ theo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra. Vận động đông đảo các cơ sở công nghiệp nông thôn trong khu vực, các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ khuyến công, xúc tiến thương mại có kế hoạch tham gia Hội chợ và tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo chuyên đề, diễn đàn xúc tiến thương mại...Các Đoàn cơ sở công nghiệp tham gia Hội chợ phải đa dạng về sản phẩm hàng hóa, đại diện cho từng ngành, từng địa phương, tiến hành ký kết được những đơn hàng, hợp đồng kinh tế. Các gian hàng giới thiệu, quảng bá, mua bán sản phẩm phải thể hiện văn minh thương mại, trang trí đẹp, tổ chức phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp cho khách đến tham quan, mua sắm, tạo ấn tượng tốt về Hội chợ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh-trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ trong và ngoài khu vực Hội chợ.

5/26/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông nghiệp nông thôn, triển lãm, công nghiệp, nông thôn, nông nghiệp 921-binh-duong-to-chuc-hoi-cho-trien-lam-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-khu-vuc-phia-nam-lan-v-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThực hiện "Năm dân vận khéo" 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 28/4/2020 của Tỉnh ủy về "Năm dân vận khéo" 2020.

Tại Kế hoạch số 134-KH/TU, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị; sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về công tác dân vận. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, qua đó phát huy được vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, các đơn vị, địa phương.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh gắn với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể căn cứ vào Điều 4 và Điều 5 của Quy chế số 13-QC/TU, ngày 23/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải thưởng "Dân vận khéo" tỉnh Bình Dương để xây dựng điển hình "Dân vận khéo" trong hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Điển hình "Dân vận khéo" phải thuyết phục, có sức lan tỏa, có thể nhân rộng tại đơn vị, các địa bàn trong tỉnh; tạo sự đồng thuận và nhận được sự tích cực tham gia của người dân. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo nắm tình hình và rà soát để phát hiện biểu dương, khen thưởng và kịp thời nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo" ra các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch số 134-KH của Tỉnh ủy và tình hình thực tế, nghiêm túc triển khai và phối hợp thực hiện tốt "Năm dân vận khéo 2020" tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy theo yêu cầu.

Văn bản ​

5/20/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdân vận khéo933-thuc-hien-nam-dan-van-kheo-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
503.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sôngTriển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nội dung Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, văn bản triển khai hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các nguyên nhân gây ra sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm. Ưu tiên rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống sạt lở bờ sông; điều tra cơ bản về sạt lở, dân cư và công trình hạ tầng ven sông trên cơ sở đó xây dựng cơ sở dữ liệu về sạt lở, dân cư và công trình phòng, chống sạt lở, trong đó tập trung thực hiện tại những khu vực đang có diễn biến sạt lở và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở trên các hệ thống sông chính; điều tra, đánh giá diễn biến bùn cát, thực trạng khai thác cát, sỏi và các yếu tố thủy văn có tác động đến sạt lở bờ sông; nghiên cứu xây dựng phương án tổng thể chỉnh trị và phòng, chống sạt lở bờ sông để cập nhật vào quy hoạch (phương án phát triển hạ tầng) phòng, chống thiên tai, thủy lợi, quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Song song đó, triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt để phòng, chống sạt lở như cắm biển cảnh báo tại những khu vực bị sạt lở và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông; ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực bờ sông bị sạt lở, bố trí tái định cư theo các hình thức tái định cư xen ghép hoặc xây dựng khu tái định cư tập trung phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.Xây dựng các công trình khắc phục sự cố sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng ven sông; kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc xây dựng, nâng cấp nhà ở, công trình ven sông tránh bị ảnh hưởng do sạt lở và làm gia tăng nguy cơ sạt lở; quản lý, kiểm soát hoạt động của phương tiện giao thông đường thủy (tốc độ phương tiện, trọng tải phù hợp) nhằm giảm thiểu tác động gây sạt lở bờ sông.

Bên cạnh các giải pháp trước mắt, cần có các giải pháp căn cơ lâu dài, cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về phòng, chống sạt lở bờ sông; quy hoạch sắp xếp lại dân cư đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và chủ động ứng phó với sạt lở bờ sông; xây dựng hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát diễn biến sạt lở bờ sông, lòng dẫn; xây dựng các công trình chỉnh trị sông nhằm giữ ổn định tỷ lệ phân lưu, ổn định dòng chảy, hình thái sông, bờ sông tại các khu vực trọng điểm có diễn biến bồi, xói phức tạp; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phòng, chống sạt lở. Đồng thời, chủ động bố trí ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, đặc biệt là nguồn lực từ khối tư nhân, doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi cho công tác phòng, chống sạt lở bờ sông.

Kế hoạch ​​

8/10/2022 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, đồng bộ, giải pháp, sạt lở, bờ sông875-trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-phong-chong-sat-lo-bo-sonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
689.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình giám sát di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình giám sát di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
  
TTĐT - Ngày 13 - 9, HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐND8 thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về "Tình hình và kết quả thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh" (Chương trình).
 
  
Mục đích giám sát nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chương trình đến tháng 9/2013; nêu rõ khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp và kiến nghị nhm đảm bảo đạt mục tiêu của Chương trình đã đề ra.
 
Đoàn giám sát sẽ khảo sát tại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị (từ 3 - 5 cơ sở) và có cuộc họp chung với đơn vị chịu sự giám sát là Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Thời gian khảo sát 01 ngày, bắt đầu từ 07giờ30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2013. Thời gian họp giám sát 01 ngày, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2013.
 
Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát và trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
  
Hoài Hương
9/25/2013 2:28 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết800-Chuong-trinh-giam-sat-di-doi-co-so-san-xuat-gay-o-nhiem-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Xử lý vướng mắc, chồng chéo trong quy hoạch sử dụng đất Xử lý vướng mắc, chồng chéo trong quy hoạch sử dụng đất
  TTĐT - Ngày 29-6, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2106/UBND-KTN về việc “Xử lý các vướng mắc, chồng chéo trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành và lĩnh vực có sử dụng đất”.
 
Theo đó, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thống nhất một số vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng và quy hoạch.
  
Cụ thể, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013. Đối với việc cấp giấy phép xây dựng cho các loại công trình thì căn cứ vào quy hoạch phân khu, nếu trường hợp không có sự tương đồng với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành thì xử lý theo hướng sau:
  
Trường hợp quy hoạch phân khu và các quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất không phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) các cấp và Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của cấp huyện đã được phê duyệt thì đề nghị các ngành điều chỉnh quy hoạch phân khu, các quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực cho tương đồng, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng (chính thức) cho chủ sử dụng đất.
  
Trường hợp theo quy hoạch phân khu thuộc đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật không thể thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu được, nhưng chưa được triển khai thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giải quyết cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại Điều 94, Luật Xây dựng năm 2014.

 

    UBND tỉnh vừa ban hành văn bản xử lý vướng mắc, chồng chéo trong quy hoạch sử dụng đất
 
Đối với những trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất nhưng có sự chồng chéo giữa hai loại quy hoạch và tình hình thực tế thì xử lý theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013.
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đôn đốc, theo dõi việc thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
 
Đình Lý
 
6/30/2015 3:39 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2155-Xu-ly-vuong-mac-chong-cheo-trong-quy-hoach-su-dung-datThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2018Triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" (Phong trào) năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện Phong trào năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào giai đoạn 2009 - 2018; xây dựng kế hoạch triển khai với nội dung, chỉ tiêu, địa bàn, đối tượng cụ thể, kế hoạch huy động, vận động nguồn lực thiết thực, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã, đoàn thể nhân dân, các tổ chức liên quan phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Phong trào; động viên các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực và các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, cổ vũ Phong trào.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại địa phương tham gia các đoàn đi thăm và tặng quà Tết với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với người nghèo và cổ vũ, khích lệ các tổ chức, cá nhân tham gia Phong trào.​

11/20/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchất độc da cam, người nghèo808-trien-khai-phong-trao-tet-vi-nguoi-ngheo-va-nan-nhan-chat-doc-da-cam-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
243.00
121,000
0.40
121000
29,451,400
Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủTăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 3/CT-TTg về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

​Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100 với các hình thức đa dạng, phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của các quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và tính phòng ngừa, cảnh báo giúp nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại Nghị định số 100.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện thị, thành phố tổ ​chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe", trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

Ban An toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 3/CT-TTg ​​ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Văn bản ​​​


2/4/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết tác hại, rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CPThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
294.00
0
0.00
0
Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnhThúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

​Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, trong đó xác định việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân là một nhiệm vụ chính trị, chính quyền địa phương là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Văn bản ​​​​

3/25/2020 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThúc đẩy, thị trường, bất động sản, ổn định, lành mạnh158-thuc-day-thi-truong-bat-dong-san-phat-trien-on-dinh-lanh-manThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
235.00
121,000
0.00
121000
0
Đảm bảo nhân lực, vật lực cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trong thời gian tớiĐảm bảo nhân lực, vật lực cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trong thời gian tới

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 255/BYT-DP ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh, các sự cố bất lợi sau tiêm, khuyến cáo người dân tích cực tham gia tiêm chủng.

Sở Y tế khẩn trương lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh; rà soát, thống kê đối tượng chưa được tiêm chủng trên địa bàn, tổ chức tiêm bù ngay trong tháng đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng mở rộng và có kế hoạch tiêm vét cho tất cả đối tượng thuộc diện tiêm chủng mở rộng, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo tiêm chủng đầy đủ, đ​úng mũi, đủ liều theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức tiêm chủng, đôn đốc nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tiêm chủng an toàn, tiêm đúng đối tượng và phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

Sở Y tế phải chủ động phối hợp với các ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án đảm bảo nguồn nhân lực y tế, trước mắt là các nguồn lực nhằm đảm bảo nhân lực, vật lực cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trong thời gian tới; tổng hợp báo cáo ngay tình hình đầu tư, bố trí, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua  để báo cáo Ban Chỉ đạo có kế hoạch điều tiết và mua sắm các trang thiết bị điều trị bệnh nhân Covid-19 cho phù hợp, tránh lãng phí.

Văn bản 

1/19/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐảm bảo, nhân lực, vật lực, công tác, điều trị, bệnh nhân, Covid-19 946-dam-bao-nhan-luc-vat-luc-cho-cong-tac-dieu-tri-benh-nhan-covid-19-trong-thoi-gian-toThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
344.00
121,000
0.00
121000
0
Quyết liệt triển khai công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viênQuyết liệt triển khai công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ thực hiện công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo giáo dục, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện nghiêm Luật BHYT và các văn bản pháp luật có liên quan đến BHYT đối với học sinh, sinh viên một cách quyết liệt trong năm học 2022 - 2023 và những năm học tiếp theo nhằm đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia và có thẻ BHYT. Đưa tiêu chí về tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100% là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của các trường hàng năm; đồng thời gắn trách nhiệm và xem xét, đánh giá thi đua của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở giáo giáo dục, các đơn vị trực thuộc thống kê, lập danh sách số học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ kinh phí mua tặng thẻ BHYT; kịp thời lập danh sách học sinh, sinh viên đã có thẻ BHYT ở các nhóm đối tượng gửi cơ quan BHXH để bổ sung vào danh sách tham gia của nhà trường và nâng tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo giáo dục, các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành, nhất là cơ quan BHXH tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú giúp phụ huynh và học sinh, sinh viên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách về BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên; kiện toàn mạng lưới y tế trường học để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo phục vụ đầy đủ và kịp thời các yêu cầu về khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT nhằm tạo sức hút mạnh mẽ của chính sách BHYT đối với nhân dân trên địa bàn.

BHXH tỉnh triển khai và phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHYT đối với học sinh, sinh viên nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung. Tham mưu, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để lãnh đạo UBND có những giải pháp, chỉ đạo kịp thời.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến những quyền lợi, trách nhiệm, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT đến sinh viên, học viên

Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng đến nhà trường, phụ huynh, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, xã; tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn trực tiếp về chính sách BHYT đối với phụ huynh, học sinh ở các trường; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục trên địa bàn và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT theo quy định.

Văn bản 

7/22/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuyết liệt, triển khai, công tác, Bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên245-quyet-liet-trien-khai-cong-tac-bao-hiem-y-te-hoc-sinh-sinh-vieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
701.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương: Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện 06 trụ cột phát triển của tỉnhBình Dương: Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện 06 trụ cột phát triển của tỉnh

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 của Chính phủ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.​

Theo đó, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện 06 trụ cột phát triển của tỉnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp gia tăng năng xuất lao động, tạo động lực tăng tưởng mới; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương ổn định và phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, tạo nền tảng hướng đến mục tiêu năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Kế hoạch phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm; cơ cấu kinh tế (GRDP) của tỉnh đến năm 2025 công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 62,3% - 28% - 2,5% - 7,2%; tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 45% GRDP; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 33-34% GRDP; tỷ trọng chi cho nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt không dưới 0,1% tổng chi ngân sách Nhà nước của tỉnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân trên 8,7%/năm; thu ngân sách tăng 8%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 9-10%/năm; duy trì tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%; tất cả các ngân hàng thương mại (không bao gồm các ngân hàng yếu kém) áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 80.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 5% doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước vào tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh khoảng 45%...

Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách Nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực.

Đồng thời, phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thế, hợp tác xã; phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các đô thị lớn; cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế.

Kế hoạch ​​

8/9/2022 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, đổi mới, mô hình, tăng trưởng, tái cơ cấu, kinh tế, thực hiện, 06, trụ cột, phát triển410-binh-duong-doi-moi-mo-hinh-tang-truong-tai-co-cau-kinh-te-gan-voi-thuc-hien-06-tru-cot-phat-trien-cua-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
590.00
121,000
0.00
121000
0
Hoàn thành cập nhật số liệu hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trước ngày 20/9/2021Hoàn thành cập nhật số liệu hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trước ngày 20/9/2021

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 7229/BYT-VPB1 ngày 31/8/2021 của Bộ Y tế về cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19.

​Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ Công văn số 7229/BYT-VPB1 ngày 31/8/2021 về việc cập nhật số liệu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức triển khai, thực hiện cho phù hợp, kịp thời và đúng theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Cụ thể, thực hiện nhập toàn bộ dữ liệu tiêm chủng tại tất cả các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương lên hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và báo cáo tổng hợp số liệu mũi tiêm đã được cập nhật trên hệ thống.

Trong đó, rà soát, tổng hợp số liệu mũi tiêm đã thực hiện và số mũi tiêm cập nhật lên hệ thống https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/ theo nội dung số lượng mũi đã tiêm thực tế; số lượng mũi đã nhập lên hệ thống;số lượng tồn chưa nhập hệ thống. Nhập mới và nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để quản lý.

Đối với số lượng mũi tiêm đã nhập Excel nhưng chưa cập nhật lên hệ thống: Cử cán bộ thực hiện chuẩn hoá dữ liệu và cập nhật lên hệ thống theo tài liệu hướng dẫn của Viettel. Đối với số lượng mũi chưa nhập lên file Excel (đang lưu bản giấy): Huy động lực lượng hỗ trợ nhập liệu, đăng dữ liệu, rà soát lại nội dung thông tin cơ bản nhất của người dân, bao gồm: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh (ngày/tháng/năm), số điện thoại di động, số Căn cước/CMND, số thẻ bảo hiểm, dân tộc, quốc tịch, tỉnh, huyện, phường (xã), địa chỉ chi tiết nơi ở hiện tại, loại vắc xin đã tiêm mũi 1, ngày tiêm mũi 1, lô vắc xin tiêm mũi 1, mã cơ sở tiêm mũi 1 (Theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế). Trường hợp không có mã vui lòng liên lạc với đầu mối Viettel tại tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn và cấp mã.

Đối với các phiếu không đủ thông tin như trên, huy động lực lượng rà soát và bổ sung thông tin đầy đủ, sau đó cập nhật lên hệ thống để đảm bảo quyền lợi cho người đã tiêm.

Đồng thời gửi báo cáo tiến độ nhập liệu hàng ngày về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng theo địa chỉ E-mail tonghop.vptt@gmail.com .

Thời gian hoàn thành nhập dữ liệu tiêm chủng trước ngày 20/9/2021. 

Văn bản ​

9/1/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHoàn thành, cập nhật, số liệu, hệ thống, Tiêm chủng, vắc xin, Covid-19, ngày 20/9/2021498-hoan-thanh-cap-nhat-so-lieu-he-thong-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-truoc-ngay-20-9-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
528.00
121,000
0.00
121000
0
Bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2022-2023Bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2022-2023

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch thực hiện nhằm bảo đảm cân đối cung ứng đủ mặt hàng sách giáo khoa, tập  dụng cụ học sinh phục vụ năm học mới 2022 – 2023. Cụ thể, giảm giá bán các mặt hàng sách giáo khoa 10% so với giá bìa theo danh mục doanh nghiệp đã đăng ký; tập và dụng cụ học sinh từ 10 - 15% so với giá thị trường, trên nguyên tắc doanh nghiệp không bị lỗ; tổ chức hệ thống phân phối từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn chủ yếu tập trung ở các trường học, đại lý, nhà sách và các nông trường cao su trên địa bàn tỉnh; phục vụ chủ yếu cho nhóm đối tượng là học sinh các cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Tổng giá trị dự trữ hàng hoá bình ổn từ tháng 5/2022 đến hết ngày 25/12/2022 (kể cả học kỳ 2 năm học 2022-2023) là 67 tỷ đồng, trong đó, có 02 doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường: Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương (55 tỷ đồng); Công ty Cổ phần phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh – Fahasa (12 tỷ đồngtập học sinh).

Hỗ trợ cho 01 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương) được vay vốn ưu đãi lãi suất 0% số tiền là 20 tỷ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Sở Công Thương; các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất cùng doanh nghiệp tham gia bình ổn chọn các trường học trên địa bàn để bán hàng phục vụ nhân dân.

Tổng số điểm bán đăng ký là 150 điểm, gồm: Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương 146 điểm;Công ty Cổ phần phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh – Fahasa 04 điểm.

Khi tiến hành đưa hàng về các điểm bán , doanh nghiệp tham gia bình ổn phải lên kế hoạch thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để tuyên truyền cho nhân dân biết và mua hàng.

Các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện của chương trình bình ổn thị trường được UBND tỉnh hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để chuẩn bị nguồn hàng. Doanh nghiệp phải sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả vốn vay đúng hạn,nếu doanh nghiệp trả vốn vay không đúng hạn sẽ không được tham gia vào chương trình bình ổn trong những năm tiếp theo và  phải chịu lãi phạt chậm trả bằng 150% lãi suất cho vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương tại thời điểm trả nợ; đảm bảo đủ số lượng, chất lượng mặt hàng tham gia bình ổn thị trường thường xuyên. Các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường thực hiện việc đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá bình ổn do Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo quy định và luôn đảm bảo giá bán thấp hơn giá thị trường từ 10% - 15% đối với các bộ sách. Các điểm bán hàng cố định và lưu động phải treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung "Điểm bán hàng bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh" để người dân được biết và tham gia mua hàng.

Kế hoạch ​​

6/20/2022 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình ổn, thị trường, sách giáo khoa, tập, dụng cụ, học sinh, năm học 2022-2023223-binh-on-thi-truong-sach-giao-khoa-tap-va-dung-cu-hoc-sinh-nam-hoc-2022-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
652.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình côngThực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công
   TTĐT - Ngày 23-12, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4506/UBND-VX về việc "Thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công".
 
Theo đó, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và các ngành liên quan triển khai tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định "Mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động".
 
Các doanh nghiệp trên địa bàn rà soát lại quy chế, quy định của doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng để điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung theo quy định của Luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ sở xây dựng phương án trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.
 
Chủ động nắm tình hình tiền lương, thu nhập năm 2014 và kế hoạch thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 ở các doanh nghiệp trên địa bàn và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/12/2014.
 
 
     
Doanh nghiệp thực hiện tạm ứng, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng, đóng và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong dịp tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 
 
 
 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 
1. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến và thực hiện Luật Lao động năm 2012, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn cho người lao động và người sử dụng lao động; tăng cường kiểm tra thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp - nhất là các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về lao động.
 
2. Chú trọng xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương, bảo đảm quan hệ tiền lương giữa lao động có chuyên môn kỹ thuật với lao động giản đơn, giữa người có thời gian làm việc lâu năm với người có thời gian làm việc ít năm trong nội bộ doanh nghiệp, thống nhất với tổ chức công đoàn cơ sở, thông báo công khai cho người lao động biết trước khi đưa vào áp dụng từ ngày 01/01/2015. Chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện tạm ứng, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng, đóng và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong dịp tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.
 
 
Hoài Hương
1/5/2015 1:42 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1996-Thuc-hien-phap-luat-lao-dong-phong-ngua-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-dinh-congThông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông Bình Dương thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Đề án thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, mục tiêu của Đề án là thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; từng bước đi vào hoạt động đạt yêu cầu, đúng quy định, trở thành lực lượng quan trọng hỗ trợ lực lượng công an làm tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Phấn đấu từ năm 2022, trên địa bàn 09 huyện, thị, thành phố đều có Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Năm 2021, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án; tổ chức triển khai Đề án và theo lộ trình thành lập ở địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An và TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên, các địa phương còn lại tổ chức thành lập trong năm 2022.

Năm 2023, tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án để rút kinh nghiệm, khen thưởng, nhân rộng những cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến và khắc phục những hạn chế thiếu sót, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Năm 2025, tổ chức kiểm tra, sơ kết 05 năm thực hiện Đề án, kiến nghị giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2025 - 2030; khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đội cơ động chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý tin báo về sự cố giao thông và phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố trên các tuyến đường bộ thuộc địa giới hành chính của địa phương.

Khi xảy ra các vụ việc có liên quan đến sự cố an toàn giao thông thì Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông phải nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an địa phương và các lực lượng khác tổ chức cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn, điều tiết, phân luồng, khắc phục sự cố. Chủ động nắm chắc tình hình về trật tự an toàn giao thông để tham mưu lãnh đạo Công an cấp huyện thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố giao thông, chống ùn tắc giao thông. Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng và những nhiệm vụ cụ thể khác do lãnh đạo Công an địa phương giao theo đúng quy định của pháp luật.

Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông do lực lượng Công an trực tiếp quản lý, chỉ huy, điều hành; tuân thủ theo quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động; hoạt động theo cơ chế phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, lực lượng 113 bán chuyên trách thực hiện nhiệm vụ; chịu sự chỉ huy, quản lý, điều hành, phân công, kiểm tra trực tiếp của Trưởng Công an cấp huyện...

Thành viên Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông phải chấp hành quy định của pháp luật; không được sử dụng trang phục, phương tiện, tài sản, công cụ hỗ trợ của cơ quan với các mục đích cá nhân. Không được tự ý tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước và các tài liệu, văn bản nghiệp vụ Công an nhân dân; không sử dụng Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát Công an nhân dân. Trong trường hợp vi phạm, tùy theo hành vi, tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.​

Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập 01 Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập và giao cho Trưởng Công an cấp huyện trực tiếp tuyển chọn, quản lý, điều hành mọi hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương, UBND cấp huyện quyết định số lượng đội viên Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông phù hợp. Mỗi Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông có 01 Đội trưởng và từ 01 đến 02 Đội phó. Nếu số lượng đội viên nhiều, thì chia làm nhiều tổ và phân công 01 Tổ trưởng phụ trách.

Đối tượng được tuyển chọn tham gia Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông là công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân đã hoàn thành nhiệm vụ; chiến sĩ nghĩa vụ quân sự đã xuất ngũ; công dân ở địa phương có nhân thân tốt và tự nguyện tham gia.

Quyết định

6/3/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthành lập, Đội Cơ động, xử lý, sự cố, giao thông 278-binh-duong-thanh-lap-doi-co-dong-xu-ly-su-co-giao-thongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
891.00
121,000
0.00
121000
0
Đêm Xuân ấm áp với trẻ em khó khăn ở Bình DươngĐêm Xuân ấm áp với trẻ em khó khăn ở Bình Dương
Tối 16/1, gần 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Dương đã có có một đêm đón xuân Kỷ Sửu 2009 thật ấm áp và hạnh phúc tại Khu du lịch Lạc Cảnh - Đại Nam - Văn Hiến.
Ngay trong buổi lễ, các nhà doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã quyên góp hơn 2 tỉ đồng nhằm hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, đón Tết Nguyên đán đầm ấm, hạnh phúc.
 
Các em được lãnh đạo tỉnh tận tình quan tâm và tặng 2.000 phần qùa, trị giá mỗi suất 150.000 đồng. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã cùng cắt bánh chưng, bánh tét, chia vui với các em. Các em được nhân viên Khu du lịch Lạc Cảnh - Đại Nam - Văn Hiến hướng dẫn đi tham quan vườn bách thú, chơi các trò chơi hấp dẫn, mới lạ... và thưởng thức một đêm ca múa nhạc đặc sắc. Chứng kiến tại buổi lễ này, mọi người đều xúc động và cảm nhận một mùa xuân ấm áp đang đến với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn./.
(Theo www.btv.org.vn)
1/23/2009 7:31 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1621-Dem-Xuan-am-ap-voi-tre-em-kho-khan-o-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Giai đoạn 2021-2025, đào tạo nghề cho trên 1.600 lao động nông thônGiai đoạn 2021-2025, đào tạo nghề cho trên 1.600 lao động nông thôn

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt Kế hoạch).

​Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là tập trung đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn nằm trong các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các dự án phát triển sản xuất theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, sau khi học xong ít nhất có 80% lao động có việc làm ổn định và tăng thu nhập. Dự kiến giai đoạn 2021-2025 sẽ có 1.605 lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp.

Ưu tiên đào tạo cho lao động nông thôn gắn với các chương trình: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và lao động là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, phụ nữ nông thôn. Hoặc lao động chuyển dịch từ thành thị về nông thôn có nhu cầu học nghề nông nghiệp để phát triển kinh tế nông thôn, lao động làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, cơ sở kinh doanh dịch vụ nông nghiệp…

Hình thức đào tạo: Đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, tập trung tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo phù hợp (kể cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập); ngoài ra còn thực hiện hình thức đào tạo lưu động tại các xã, phường, thị trấn, theo cụm dân cư.

Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật rồng và nhân giống nấm; trồng rau an toàn-rau hữu cơ; kỹ thuật trồng hoa lan; kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cảnh; kỹ thuật trồng cây ăn trái có múi (trồng bưởi theo công nghệ VietGAP); trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su; trồng và chăm sóc tre lấy măng; kỹ thuật chăn nuôi thú y (chăn nuôi và chăm sóc bò sinh sản); nuôi cá cảnh…

Trong quá trình thực hiện, tùy theo nhu cầu của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người học nghề, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đểtrình UBND tỉnh bổ sung thêm ngành nghề đào tạo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai các quy định về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và triển khai kế hoạch đảm bảo đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động về tầm quan trọng của học nghề, áp dụng kỹ thuật, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, thu nhập cho người lao động nông thôn.

Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động đào tạo nghề lĩnh vực nông nghiệp, tạo nguồn lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đảm bảo mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn; định kỳ 6 tháng, hàng năm cung cấp số liệu để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Quyết định​

9/16/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiai đoạn 2021-2025, đào tạo, nghề, 1.600, lao động, nông thôn752-giai-doan-2021-2025-dao-tao-nghe-cho-tren-1-600-lao-dong-nong-thoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
590.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, trong đó tập trung tuyên truyền về các nội dung của Luật Lưu trữ, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, các văn bản, quy định, hướng dẫn của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ thông qua nhiều hình thức

Bên cạnh đó, rà soát xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công tác; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức, đặc biệt là công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ theo Kế hoạch và tình hình thực tế để triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 đảm bảo hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2022.

Kế hoạch​ 

3/21/2022 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, thực hiện, công tác, văn thư, lưu trữ, năm 2022830-ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
326.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sảnTăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công văn của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Song song đó, căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tới các cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng, đầy đủ các tiêu chí quy định, đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nhất là dự án có giá trị lớn. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thông báo công khai việc lựa chọn, công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản đấu giá trong việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, phối hợp xây dựng quy chế cuộc đấu giá, giám sát quá trình bán hồ sơ, việc thực hiện các trình tự, thủ tục đấu giá tài sản… bảo đảm tính công khai, khách quan, minh bạch theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan. Thẩm tra, đánh giá các điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư. Chỉ đạo người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa các doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau như các doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, doanh nghiệp tham gia đấu giá cùng do một người, nhóm người thành lập, nắm cổ phần chi phối... 

Văn bản 

8/8/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, công tác, quản lý, nhà nước, hoạt động, đấu giá, tài sản990-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-hoat-dong-dau-gia-tai-saThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
483.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 11/2017 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 11/2017 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báovề Chương trình làm việc tháng 11/2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, tuần II (06-10/11/2017), UBND tỉnh sẽ họp thông qua 09 báo cáo, 12 tờ trình và dự thảo Nghị quyết  trình Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020.

Tuần III (13-17/11/2017), UBND tỉnh sẽ thông qua Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2020; Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh và Quy hoạch Bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tuần IV (20-24/11/2017), Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm việc với UBND các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2017.

11/1/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc,  UBND tỉnh,  tháng 11/2017114-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2017-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
171.00
121,000
0.30
121000
20,727,300
Bình Dương triển khai hóa đơn điện tử khi nộp thuếBình Dương triển khai hóa đơn điện tử khi nộp thuế

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử để người nộp thuế nắm bắt thông tin, tự giác thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế; kịp thời hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng.

Song song đó, rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, nắm bắt và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế; đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế đúng quy định và theo thông báo của cơ quan thuế; chấp hành nghiêm túc những quy định mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC Bộ Tài chính; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết…

Chỉ thị 

3/22/2022 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, triển khai, hóa đơn, điện tử, nộp thuế712-binh-duong-trien-khai-hoa-don-dien-tu-khi-nop-thuThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
468.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next