Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 08/08/2022, 10:00
Triển khai thực hiện chế độ chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/08/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về Ban hành quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về Ban hành quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND áp dụng cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND các cấp, Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, nhóm đại biểu HĐND cấp xã, các tổ chức, cá nhân liên quan và các đối tượng khác được yêu cầu tham gia, phục vụ các hoạt động của HĐND.

Đại biểu HĐND 02 cấp được giải quyết chế độ chi cho hoạt động của cả 2 cấp.

Chế độ chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp phải có trong dự toán được giao, đảm bảo đúng chế độ, đối tượng theo quy định tại Nghị quyết này và những quy định có liên quan khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Văn bản 

Lượt người xem:  Views:   332
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành