Tin hoạt động sở ngành
Thứ 5, Ngày 14/10/2021, 11:00
Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phát động thi đua đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/10/2021 | Yến Nhi

​TTĐT - Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt "Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" (gọi tắt là Kế hoạch).​

Theo đó, phát động phong trào sâu rộng trong tập thể và cá nhân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương; các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn Bình Dương.

Phong trào thi đua gắn với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19 của công chức, viên chức, người lao động. Tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khống chế dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

Tiêu chí thi đua: Thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và giải pháp trong phòng, chống đại dịch Covid-19 trên các lĩnh vực: Bưu chính; viễn thông; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; công nghiệp ICT; báo chí, truyền thông; kinh tế số theo tinh thần Chỉ thị 01/CT-BTTTT ngày 11/01/2021 và Chỉ thị 05/CT-BTTTT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lãnh đạo, chỉ đạo, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, thi đua thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Thực hiện tốt chiến lược 5K + vắc xin và thuốc, thông điệp 5T và các biện pháp công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống của công chức, viên chức, người lao động và gia đình.  Công chức, viên chức, người lao động thi đua chấp hành tốt các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về phòng, chống đại dịch.

Tải về ​​Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   887
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Friendly Name

Email

Từ khóa

Từ khóa

Tin nổi bật

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin hoạt động sở ngành