Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 04/08/2022, 20:00
Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/08/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc ​thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương".

​​​Theo đó, Kế hoạch được thực hiện tại các địa phương có vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; nâng cao nhận thức và lòng tự hào, ý thức tự giác của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân. Mặt khác, tổ chức xây dựng, khai thác tốt các loại hình du lịch đặc trưng, phù hợp với đặc điểm văn hóa cộng đồng, mở rộng ngành kinh tế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trở thành sản phẩm  du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng thực hiện là đồng bào các dân tộc thiểu số, các nghệ nhân người dân tộc thiểu số, các Câu lạc bộ văn hoá, đội văn nghệ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội-nghề nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn I: Từ năm 2022 đến 2025; giai đoạn II: Từ năm 2026 đến 2030. Sơ kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch vào quý IV/2025 để xem xét, điều chỉnh cho giai đoạn sau và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch vào quý IV năm 2030.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung của Kế hoạch. Đồng thời, rà soát, tổng hợp số lượng nghệ nhân, người có uy tín có am hiểu về dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành chế độ hỗ trợ cho các nghệ nhân, người có uy tín tham gia cung cấp thông tin, đào tạo và truyền dạy các hoạt động dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kế hoạch ​​

Lượt người xem:  Views:   520
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành