Tin chỉ đạo điều hành
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này thay thế Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 15/5 /2015 về việc ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo việc thẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương. ​Quyết định này thay thế Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 01/9/2017.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 tại tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 7/2020 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2025.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai sắp xếp hệ thống các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm (trong đó có 01 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm khác). Các cơ quan báo sau khi sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, quản lý. Các cơ quan báo chí được giao quyền tự chủ tài chính. Nhà nước tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số báo và tạp chí phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định. Đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả, vùng miền.

Hệ thống phát thanh, truyền hình đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó. Đến năm 2020, các đài phát thanh, truyền hình tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu và có cơ chế phù hợp để từng bước hình thành và phát triển ngành công nghiệp sản xuất nội dung trong nước.

Đối với hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, số lượng kênh chương trình nước ngoài được phép khai thác nguyên kênh trên hệ thống không vượt quá 30% tổng số kênh khai thác.

Phương án sắp xếp đối với báo, tạp chí điện tử tương tự như đối với báo, tạp chí in. Các cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo, tạp chí in được phép có báo, tạp chí điện tử. Tạp chí điện tử phải thể hiện đúng tính chất tạp chí, không được sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử. Các báo điện tử hiện có cơ quan chủ quản là các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thì thực hiện chuyển đổi cơ quan chủ quản hoặc chuyển thành tạp chí.

Các báo điện tử tự cân đối tài chính. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ phát triển một số báo điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài). Sắp xếp hệ thống các báo điện tử gắn với đổi mới công nghệ, quản lý nhằm phát huy tối đa lợi thế về bao phủ thông tin, khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin và xâu chuỗi sự kiện, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ đa phương tiện, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng.​

Văn bản​

Quyết định số 362/QĐ-TTg ​

5/7/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy hoạch, phát triển, báo chí 743-quy-hoach-phat-trien-va-quan-ly-bao-chi-toan-quoc-den-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
752.00
121,000
0.00
121000
90,992,000
/PublishingImages/2019-05/Tin 8- Quy hoach phat trien bao chi.mp3
Chương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 11/2019.

​Theo đó, trong tuần thứ II (04 – 08/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua ​23 nội dung trình HĐND tỉnh tại K​ỳ họp cuối năm 2019. 
Trong tuần III (11 – 15/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh; Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 11 nội dung còn lại trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2019.
Trong tuần V (28 – 31/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua Đề án phát triển kinh doanh xăng dầu.​

Thông báo​ 


11/11/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, UBND tỉnh, tháng 11/2019666-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
125.00
0
0.00
0
Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo, dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các trường đại học; theo dõi và quản lý nhà nước đối với Trường Chính trị tỉnh. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thành phố Dĩ An.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; thông tin truyền thông, bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; vốn phi Chính phủ nước ngoài (NGOs).

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, các tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; theo dõi và quản lý nhà nước đối với Bưu điện tỉnh, Viễn thông Bình Dương. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thị xã Tân Uyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Bảo hiểm xã hội; lao động, thương binh và xã hội; văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo, gia đình; tôn giáo, dân tộc; dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.​

Thông báo​

7/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, bổ sung, nhiệm vụ, công tác, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBND tỉnh Bình Dương, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021126-dieu-chinh-bo-sung-nhiem-vu-cong-tac-cua-chu-tich-pho-chu-tich-ubnd-tinh-binh-duong-khoa-ix-nhiem-ky-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
510.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tổ chức phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên các kênh thông tin truyền thông. Đẩy mạnh công tác truyền thông du lịch trên các phương tiện truyền thông, thông tin rộng rãi về mức độ an toàn, sn sàng thu hút khách du lịch; đồng thời hướng dẫn các quy định về đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương. Thông báo về việc miễn lệ phí tham quan tại các điểm đến di tích và danh thắng của tỉnh đến với doanh nghiệp lữ hành, du khách trong và ngoài tỉnh. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp liên quan du lịch ​​trên địa bàn tỉnh tham gia; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các cam kết khuyến mại khi tham gia Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng. Cùng với đó, thực hiện chương trình kích cầu du lịch, tập trung khai thác thị trường nội địa gồm khách du lịch nội tỉnh và các tỉnh thành khác (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long) từ tháng 6 đến hết tháng 12/2020 trên toàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, làng nghề truyền thống trong tỉnh tổ chức tham gia quảng bá du lịch Bình Dương nhân các sự kiện diễn ra trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới như: Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020), Liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ III/2020, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE- HCM 2020, Festival Đờn ca tài tử Quốc gia cần Thơ 2020 và một số sự kiện khác.

Kế hoạch ​​

7/6/2020 5:05 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtViệt Nam, du lịch 515-trien-khai-chuong-trinh-nguoi-viet-nam-di-du-lich-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
405.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-07/tin 7- Chương trình du lich Viet Nam.mp3
Thẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nguồn vốn ngân sách nhà nướcThẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nguồn vốn ngân sách nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo việc thẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nguồn vốn ngân sách nhà nước.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm định đối với các dự án ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển và các hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế một bước) đối với các dự án ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển do Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư theo quy định tại Điều 20, Điều 22 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.  

Sở là đầu mối thẩm định các hoạt động đầu tư ứng dụng, thuê dịch vụ CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Điều 51, Điều 52 Nghị định 73/2019/NĐ-CP; thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với các đề cương và dự toán chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND các cấp hoặc theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại địa phương.

Đối với các hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu có mức kinh phí dưới 200 triệu đồng, các đơn vị sử dụng ngân sách lấy ý kiến thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ trước khi phê duyệt theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Văn bản ​

7/9/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThẩm định, dự án,  ứng dụng, công nghệ, thông tin, nguồn vốn, ngân sách, nhà nước927-tham-dinh-cac-du-an-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nguon-von-ngan-sach-nha-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
359.00
121,000
0.00
121000
0
Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này thay thế Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 15/5 /2015 về việc ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

​Theo đó, tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và "ba sẵn sàng" (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trong phạm vi quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai có thể gây ra, góp phần quan trọng phát triển bền vững kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng phương án ứng phó để làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó thiên tai ở cấp cao hơn nhằm ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả với từng tình huống cụ thể do thiên tai gây ra. Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra. Bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh Quốc gia, phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn được phân công, đảm bảo các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt. Bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai.

Quyết định​ 

 

7/9/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhương án, ứng phó, thiên tai, cấp độ, rủi ro, thiên tai995-phuong-an-ung-pho-thien-tai-theo-cac-cap-do-rui-ro-thien-tai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
371.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V. ​

Mục tiêu Kế hoạch là tổng kết 05 năm (2015-2020) triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được của phong trào thi đua yêu nước và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân là anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp nhân dân.

Dự kiến tổ chức Đại hội trong quý III/2020 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau), tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Số lượng đại biểu khoảng 600 người.

Chủ đề Đại hội: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Nội dung chương trình Đại hội: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025; báo cáo tham luận và giao lưu với các điển hình tiên tiến; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2025.

Kế hoạch​

 

 

 

 

​ 

4/15/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Đại hội ,Thi đua yêu nước,  Bình Dương, lần thứ V 361-ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-binh-duong-lan-thu-vThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
316.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2020Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2020.​

​Theo đó, để chủ động phòng, chống hạn, nhiễm mặn và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do nắng hạn, thiếu nước gây ra, UBND  tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án Ứng phó với hạn hán, khô hạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 26/9/2018.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống hạn, nhiễm mặn và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô năm 2020; chỉ đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước, kịp thời điều chỉnh phương án phòng, chống hạn, xâm nhập mặn khi nguồn nước thiếu hụt, lưu ý sắp xếp thứ tự ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, nông nghiệp; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức, tăng cường tổ, đội quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cộng đồng dân cư nơi có rừng. Tập trung chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các phương án của các đơn vị quản lý rừng và phương án phối hợp trong công tác chữa cháy rừng với các đơn vị, địa phương nơi có rừng...

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương chủ động lập kế hoạch, phương án phòng, chống hạn, nhiễm mặn cụ thể cho từng vùng, từng công trình, tăng cường các biện pháp bổ sung nguồn nước sinh hoạt, sản xuất; khẩn trương tổ chức xây dựng phương án cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, trong đó có xét đến biện pháp điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các giải pháp đồng bộ khác nhằm đảm bảo sản xuất có hiệu quả, duy trì và nâng cao thu nhập cho người dân; tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm, chống rò rỉ làm thất thoát nguồn nước, giữ vệ sinh nguồn nước nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước trong mùa khô; tổ chức phát quang, vệ sinh vườn cây, chủ động phòng, chống cháy trong vườn nhà, vườn cây công nghiệp...Các trạm bơm: Cần có kế hoạch nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để nâng cao hiệu quả phục vụ, giảm chi phí bơm tưới; phối hợp chặt chẽ với Điện lực, theo dõi sát lịch cúp điện để có kế hoạch vận hành bơm tưới cho phù hợp, đảm bảo cung cấp nước tưới cho cây trồng. Các hệ thống đê bao: Quản lý, vận hành điều tiết các cống dưới đê bao hợp lý để vừa đảm bảo phòng, chống xâm nhập mặn, vừa đảm bảo nước tưới phục vụ cây trồng.​..

Các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này, đồng thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương, địa chỉ: số 89, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố.Thủ Dầu Một).​

Chỉ thị ​

11/19/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết hạn, nhiễm mặn, cháy rừng, mùa khô, năm 2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
670.00
0
0.00
0
Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước và Quốc tế Lao độngTreo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động

TTĐT - UBND tỉnh thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.​​

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong 02 ngày 30/4/2020 và 01/5/2020 (Ngày kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và Quốc tế Lao động).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ lễ trong 02 ngày 30/4/2020 (thứ Năm) và 01/5/2020 (thứ Sáu).

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 29/4/2020 (thứ Tư).

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn; đồng thời căn cứ số lượng đại biểu dự viếng sẽ sắp xếp, bố trí thực hiện khoảng cách an toàn theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về UBND tỉnh.​

Thông báo​​

 

 

4/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTreo Quốc kỳ, nghỉ lễ, Giải phóng hoàn toàn miền Nam 966-treo-quoc-ky-va-nghi-le-ky-niem-45-nam-ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-va-quoc-te-lao-donThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
342.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-04/Tin 6 - Treo quoc ky.mp3
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về công tác dân vậnThực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về công tác dân vận

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc triển khai Chương trình 29-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về công tác dân vận.

​Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai các chủ trương, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước về công tác dân vận đến từng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tập trung nghiên cứu đưa nội dung và các giải pháp thực hiện công tác dân vận vào trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X và nghị quyết của từng đơn vị, địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước thông qua việc thực hiện hiệu quả các quy chế dân chủ ở các loại hình cơ cở; công tác cải cách thủ tục hành chính …; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc; thường xuyên giữ mối liên hệ với đồng bào dân tộc, tổ chức tôn giáo để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của họ; quan tâm, coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chuyên trách thực hiện công tác dân vận.

11/1/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông tác dân vận918-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-toan-quoc-lan-thu-xii-va-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-x-ve-cong-tac-dan-vaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
304.00
121,000
0.50
121000
36,844,500
Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng CSDLQG về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác thông tin về dân cư nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng CSDLQG về dân cư. Bên cạnh đó, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án; tiến hành rà soát, chỉnh sửa các văn bản liên quan đến công tác quản lý dân cư phục vụ ứng dụng hệ thống CSDLQG về dân cư thống nhất, hiệu quả, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc, rút ra nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng CSDLQG về dân cư trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcơ sở dữ liệu,  dân cư283-tang-cuong-phoi-hop-trien-khai-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
285.00
121,000
0.50
121000
34,545,500
Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là đảm bảo 90% nhân dân tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh được phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân; phấn đấu 100% cán bộ, công chức thuộc chính quyền và làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, GDPL; giảm từ 10-15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật; đảm bảo 100% các tài liệu biên soạn phục vụ triển khai Đ án được đăng tải công khai trên mạng Internet

Kế hoạch được triển khai đến nhân dân tại các địa bàn trọng điểm; cán bộ, công chức và người làm công tác phổ biến, GDPL; các doanh nghiệp, cơ sơ sản xuất, kinh doanh đóng trên các địa bàn trọng điểm; các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao; đối tượng có trình độ nhận thức, văn hóa hạn chế trên địa bàn trọng điểm.

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có địa bàn trọng điểm tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, GDPL giai đoạn 2017-2021 trong quý I/2018; hàng năm lựa chọn, mở rộng phạm vi địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, GDPL, trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi Đề án; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật... ; tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, phổ biến GDPL; hàng năm tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

10/31/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphổ biến giáo dục pháp luật,  địa bàn trọng điểm988-tiep-tuc-thuc-hien-de-an-tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tai-mot-so-dia-ban-trong-diem-ve-vi-pham-phap-luat-giai-doan-2012-2016-den-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
440.00
121,000
0.50
121000
53,300,500
Thi đua đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012Thi đua đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, nội dung thi đua là thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, các nhiệm vụ về đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp; phát triển các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX năm 2012 nhằm đóng góp tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua gồm: Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Phó Trưởng Ban thường trực là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NNPTNT); thành viên là các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan; thư ký là lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn.

Tiêu chí đánh giá khen thưởng là các HTX xếp loại tốt, tiêu biểu tại địa phương; các địa phương có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giúp phát triển số lượng và chất lượng các HTX; các doanh nghiệp có liên kết với các HTX trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; các cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể tại các địa phương.

Hình thức khen thưởng gồm: khen thưởng sơ kết (năm 2018) và tổng kết (năm 2020) cho 05 HTX, 03 doanh nghiệp và 05 bằng khen cho các địa phương có thành tích xuất sắc; khen thưởng cấp huyện tại các Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc.

Sở NNPTNT phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh, cấp huyện và các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng thực hiện Kế hoạch này.

9/13/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHợp tác xã,  Luật hợp tác xã,  nông nghiệp,  nông thôn mới529-thi-dua-doi-moi-va-phat-trien-cac-hop-tac-xa-nong-nghiep-theo-luat-hop-tac-xa-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
386.00
121,000
0.40
121000
46,754,400
Cải thiện Chỉ số Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Cải thiện Chỉ số Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải thiện Chỉ số Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 theo yêu cầu Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 là góp phần cùng cả nước đạt Ch số Đổi mới sáng tạo trung bình ASEAN5 (gồm 5 nước: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia). Cụ thể: Nhóm ch tiêu về Thể chế đạt tối thiểu 55 điểm; Nguồn nhân lực và nghiên cứu đạt tối thiểu 31 điểm; Cơ sở hạ tng đạt tối thiểu 43 điểm; Trình độ phát triển của thị trường đạt tối thiểu 51 điểm; Trình độ phát trin kinh doanh đạt tối thiểu 35 điểm; Sản phẩm kiến thức và công nghệ đạt tối thiểu 33 điểm; Sn phẩm sáng tạo đạt tối thiểu 35 điểm.

Bên cạnh đó, tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, "Thành phố thông minh".

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý và hàng năm trước ngày 01 tháng 12 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

8/11/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChỉ số đổi mới sáng tạo, chỉ thị, ASEAN5994-cai-thien-chi-so-doi-moi-sang-tao-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
259.00
121,000
0.40
121000
31,387,399
Chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017 Chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017.

​Theo đó, chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017 là 7.314 tỷ 318 triệu đồng, tăng 157 tỷ 912 triệu đồng so với Kế hoạch đầu năm 2017. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ (vốn ODA) là 1.156 tỷ 406 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án; vốn tỉnh quản lý và bố trí là 4.915 tỷ 220 triệu đồng để thực hiện 161 dự án, chuẩn bị đầu tư 41 dự án; vốn Xổ số kiến thiết bố trí 1.200 tỷ đồng cho 92 dự án; vốn tỉnh hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện 515 tỷ 731 triệu cho 75 dự án; vốn phân cấp theo tiêu chí (huyện, thị xã, thành phố bố trí)  là 1.242 tỷ 692 triệu đồng.​

8/10/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđầu tư công, vốn ODA, vốn ngân sách619-chi-tieu-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-nam-2017Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
173.00
121,000
0.25
121000
20,963,250
 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thịvề việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NOXH).

Theo đó, giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu  xây dựng, sơ kết đánh giá nhu cầu về nhà ở và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển NOXH trên địa bàn; lập kế hoạch vốn hỗ trợ cho các Chương trình nhà ở theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tập trung đẩy mạnh việc triển khai các Chương trình NOXH; tăng cường công tác tuyên truyn, hướng dẫn các quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển NOXH trên địa bàn

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đưa các chỉ tiêu về phát triển NOXH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; tham mưu UBND tỉnh b trí nguồn lực đầu tư cơ s hạ tầng thiết yếu trong và ngoài các dự án NOXH; sử dụng ngun tin thu được do các chủ đầu tư nộp từ quỹ đất ở 20% trong các dự án phát trin nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị dành để xây dựng NOXH.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC cùng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.


8/9/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnhà ở xã hội, nhà ở công nhân, thu nhập thấp228--trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-03-ct-ttg-ve-viec-day-manh-phat-trien-nha-o-xa-hoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
319.00
121,000
0.40
121000
38,647,400
Phân loại đường để tính giá cước năm 2017Phân loại đường để tính giá cước năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phân l​oại đường để tính giá cước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Quyết định kèm theo bảng phân loại đường tính cước đường bộ trên 16 tuyến đường tỉnh, gồm: ĐT741, ĐT742, ĐT743a, ĐT743b, ĐT743c, ĐT744, ĐT746, ĐT747a, ĐT747b, ĐT748, ĐT749a, ĐT749b, ĐT750, ĐT741b, ĐT749c, ĐT749d.

Quyết định cũng phân loại các tuyến đường thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thành phố Thủ Dầu Một có 86 tuyến, thị xã Dĩ An có 45 tuyến, thị xã Thuận An có 37 tuyến, thị xã Bến Cát có 11 tuyến, thị xã Tân Uyên có 21 tuyến, huyện Dầu Tiếng có 21 tuyến, huyện Bàu Bàng có 12 tuyến, huyện Bắc Tân Uyên có 10 tuyến, huyện Phú Giáo có 20 tuyến.

Tất cả các tuyến đường đều được lập bảng cụ thể điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, loại đường (từ loại 1 đến loại 6).​​

8/3/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphân loại đường, tuyến đường, giá cước 2017678-phan-loai-duong-de-tinh-gia-cuoc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
174.00
121,000
0.30
121000
21,090,300
Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2020Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2020

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2020.

Theo đó, tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2020 từ ngày 16/7-30/8/2020 theo chủ đề: "Vui tươi, lành mạnh, an toàn".

Đối tượng tham gia là các em thiếu niên - nhi đồng, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, các em thiếu nhi sinh hoạt tại các câu lạc bộ, trung tâm bảo trợ xã hội công lập, ngoài công lập và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng; tập thể, cá nhân thực hiện công tác chăm lo cho thiếu niên - nhi đồng.

Trong năm, phấn đấu đạt ít nhất 80% thiếu nhi trên địa bàn mỗi huyện, thị xã, thành phố được tham gia các hoạt động hè; 100% Ban Chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi cấp huyện, thị xã, thành phố trong dịp hè thực hiện xây dựng được ít nhất 01 khu (điểm) vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, các khu công nghiệp, khu nhà trọ; 100% Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn tổ chức các trại hè kỹ năng, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khoa học…

Các sở, ban, ngành tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi về ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu niên, nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và nâng cao kỹ năng sống, các hoạt động định hướng cho thiếu nhi thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì trẻ em; vận động thiếu nhi tham gia các phong trào tình nguyện, phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ".

Kế hoạch ​​

 

6/16/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếthè, thiếu nhi 242-to-chuc-hoat-dong-he-cho-thieu-nhi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
341.00
121,000
0.00
121000
0
Đề án tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông năm 2017 và những năm tiếp theoĐề án tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông năm 2017 và những năm tiếp theo

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Đề án tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu của đề án nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân; giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 03 tiêu chí; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên toàn địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, UBND các huyện, thị và thành phố thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo trật  tự, ATGT; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác đầu tư, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải và phương tiện, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe,; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông; triển khai giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

8/1/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrật tự, an toàn giao thông277-de-an-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-va-keo-giam-un-tac-giao-thong-nam-2017-va-nhung-nam-tiep-theThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
294.00
121,000
0.40
121000
35,622,400
Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2017 Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2017

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, dự kiến trong tuần đầu tháng 8/2017, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành chia thành 02 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, UBND thị xã Dĩ An, UBND phường Tân Đông Hiệp thuộc thị xã Dĩ An.

Nội dung kiểm tra gồm: các nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai giới thiệu, phổ biến các văn bản pháp luật có hiệu lực năm 2016, 2017 và các luật liên quan đến quyền con người, kinh tế, đất đai, môi trường…;công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật; triển khai, thực hiện "Ngày pháp luật"; tình hình triển khai, hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015"; phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho các nhóm đối tượng theo quy định; công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác PBGDPL; bố trí nguồn lực, kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, PBGDPL; đánh giá thuận lợi, cách làm hiệu quả, phù hợp trong công tác PBGDPL tại ngành, địa phương và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong giai đoạn tiếp theo.​

8/1/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtgiáo dục pháp luật, năm 2017 , tỉnh Bình Dương368-kiem-tra-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-hoa-giai-o-co-so-nam-2017Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
279.00
121,000
0.40
121000
33,807,400
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm  90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm  90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020​.

​Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 17/01/2020.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

Tại các huyện, thị xã khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Sau Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt vào lúc 09 giờ ngày 17/01/2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03/02/2020) và trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý trong 05 ngày, từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 27/01/2020.

Căn cứ Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) thì dịp Tết Âm lịch Canh Tý năm 2020, công chức, viên chức được nghỉ 07 ngày liên tục, từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày Tết Nguyên đán và báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị về UBND tỉnh theo đúng quy định. Trước các ngày Tết Nguyên đán, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp t​ổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, ở các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

Thông báo ​​
12/27/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghĩa trang, liệt sĩ, treo cờ, kỷ niệm, 90 năm, Đảng Cộng sản, Việt Nam, Tết Nguyên đán, Canh Tý, năm 2020461-vieng-nghia-trang-liet-si-treo-co-hop-mat-nhan-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-va-nghi-tet-nguyen-dan-canh-ty-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
597.00
0
0.00
0
Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vựcThực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ch tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc và đồng bộ các chỉ đạo của Chính ph, Thủ tướng Chính phủ, Tnh ủy, HĐND tnh, UBND tnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; duy trì tăng trưng ngành công nghiệp, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mũi nhọn, sử dụng công nghệ hiện đại; khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ sản xut, nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận và mở rộng thị trường; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo ổn định thị trường, giá cả; phát triển thị trường xuất khẩu; khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hướng tới nền nông nghiệp sạch và thân thiện với môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường; đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển và chỉnh trang đô thị, Đ án thành phố thông minh Bình Dương.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017; điều hành ngân sách nhà nước tích cực và hiệu quả, tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách, chương trình và kế hoạch của tỉnh; quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…​

7/24/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkinh tế, thành phố thông minh, đề án, xuất khẩu311-thuc-hien-cac-nhiem-vu-giai-phap-thuc-day-tang-truong-cac-nganh-linh-vuThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tỉnh Bình DươngKế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương phối hợp với trường Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Bình Dương tổ chức tại 17 điểm thi.Trong đó, 16 điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS ở các huyện, thị xã, thành phố và 01 điểm thi tại trường Đại học Thủ Dầu Một.

Hội đồng thi công bố kết quả thi chậm nhất ngày 07/7/2017 và kết quả chấm phúc khảo chậm nhất 25/7/2017; hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 12/7/2017, hoàn thành xét tốt nghiệp sau phúc khảo chậm nhất ngày 26/7/2017; cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ… chậm nhất ngày 17/7/2017; gửi danh sách thí sinh được công nhận THPT chính thức về văn phòng Bộ GDĐT chậm nhất ngày 30/7/2017.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 21/06/2017 đến ngày 24/06/2017 với các môn thi Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Năm 2017, Bình Dương có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 10.143, trong đó, số thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp là 747 người, số thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh là 8.517 người, số thí sinh đăng ký thi tuyển sinh là 879 người.

6/6/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi trung học phổ thông  2017  Bình Dương127-ke-hoach-to-chuc-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2017-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường năng lực quản lý, thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường năng lực quản lý, thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai các giải pháp của Đề án. Theo đó, giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Từ năm 2017 đến năm 2020, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ phối hợp rà soát, đánh giá xác định phương án tăng cường năng lực quản lý, thực thi pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan. Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo khoản 4 mục II Đề án. Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án vào năm 2020 và tổng kết Đề án vào năm 2025. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh theo quy định.

4/25/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tăng cường, năng lực quản lý, thực thi, pháp luật bảo hộ quyền tác giả, trên địa bàn tỉnh Bình Dương718-tang-cuong-nang-luc-quan-ly-thuc-thi-hieu-qua-phap-luat-bao-ho-quyen-tac-gia-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Kế hoạch hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực khu công nghiệp năm 2017Kế hoạch hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực khu công nghiệp năm 2017

TTĐT - Ban điều hành triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” (Đề án 404) tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 404 trong năm 2017.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác phối kết hợp các ngành, các cấp; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung của Đề án 404; tổ chức tư vấn, truyền thông về tầm quan trọng, vai trò của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc trẻ thơ cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu đông dân cư…, qua đó nâng cao nhận thức cho cộng đồng về kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành trong triển khai thực hiện Đề án. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện Đề án; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức hỗ trợ kiện toàn, thành lập mới nhóm trẻ độc lập tư thục trong kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khảo sát các nhóm trẻ, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức kinh phí hỗ trợ các nhóm trẻ; triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu và chủ nhóm trẻ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở; giám sát hoạt động của các nhóm trẻ độc lập tư thục và thực hiện các hoạt động bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; tham gia kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tại các địa bàn triển khai Đề án…

4/25/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBan điều hành, Đề án, hỗ trợ, phát triển, nhóm trẻ độc lập tư thục, khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất, Đề án 404, tỉnh Bình Dương, Kế hoạch thực hiện Đề án 404 tỉnh Bình Dương, năm 2017391-ke-hoach-ho-tro-phat-trien-nhom-tre-doc-lap-tu-thuc-khu-vuc-khu-cong-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ năm nay với chủ đề: “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017, có thể kéo dài đến Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Nội dung hưởng ứng gồm: Tổ chức tốt các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông; tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017 tại huyện Dầu Tiếng; bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh các trạm y tế vùng nông thôn; đầu tư các phương tiện nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh thân thiện với trẻ em cho các nhà trẻ và trường học; tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở kinh doanh, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường…

Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/5/2017 theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh sau khi kết thúc “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chỉ thị, hưởng ứng, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, năm 201765-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nướcTriển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước từ ngày 09/3/2020.

Các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện ký số đối với các văn bản điện tử gửi, nhận trên hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh theo đúng tinh thần tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/05/2019 của UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện gửi song song văn bản điện tử có ký số và văn bản, hồ sơ giấy đối với các trường hợp thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hoá bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...; liên quan đến quy hoạch, tài chính, tổ chức, bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức trong quá trình gửi nhận văn bản với Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo này đến UBND cấp xã trên địa bàn quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm quản lý văn bản đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, liên thông văn bản, đáp ứng đúng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện chỉ đạo này.​

Văn bản ​​​

3/6/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết gửi, nhận, văn bản, điện tử, bản giấy, cơ quan, hành chính, nhà nước380-trien-khai-gui-nhan-van-ban-dien-tu-khong-kem-ban-giay-giua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
349.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tin 5 - Gui nhan van ban.mp3
Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch nhằm tạo bước chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật (NKT); đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý (TGPL) cho NKT; đồng thời tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động TGPL cho đối tượng là NKT, tập trung thực hiện vụ việc TGPL (trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật tiền tố tụng) cho NKT khi họ có yêu cầu.

Cụ thể, quý I hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các tổ chức Hội của NKT, UBND cấp xã khảo sát nhu cầu TGPL của NKT với cách thức phù hợp với các dạng tật (khiếm thị, khiếm thính, vận động,...) tại các Cơ sở bảo trợ xã hội trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của NKT trên địa bàn tỉnh.  Trên cơ sở đó, hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp thực hiện TGPL với hình thức phù hợp cho các dạng tật; TGPL lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều NKT; tại các tổ chức Hội, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác.

Trong năm 2018, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL cho NKT đối với đội ngũ người thực hiện TGPL.

Hàng năm, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về TGPL cho người khuyết tật thông qua việc xây dựng các nội dung truyền thông, thông tin về TGPL cho NKT trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; in ấn tờ rơi, tờ gấp và tài liệu pháp luật phù hợp với các dạng khuyết tật (tờ gấp chữ nổi cho người khiếm thị, băng đĩa…) để cấp phát miễn phí cho NKT. 

Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách TGPL cho NKT; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện vào năm 2018 và tổng kết vào năm 2020.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, triển khai thực hiện, chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2020899-trien-khai-thuc-hien-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-khuyet-tat-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5 và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MinhKế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5 và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTĐT- ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); Ngày quốc tế Lao động 1/5 và Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi họp mặt được tổ chức vào lúc 09 giờ ngày 28/4/2017 (thứ sáu) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Dự kiến số lượng khách mời khoảng 1.000 người. Chương trình họp mặt chính thức gồm các nội dung: văn nghệ chào mừng; diễn văn của lãnh đạo tỉnh; trao Huy hiệu Đảng và khen thưởng thành tích cao; phát biểu của cán bộ lão thành cách mạng; phát biểu của thế hệ trẻ.

Trước đó, từ 06 giờ đến 07 giờ, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì tổ chức họp mặt kỷ niệm. Đơn vị thực hiện gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy; Tổng Công ty Becamex IDC. Trên cơ sở nội dung kế hoạch, các đơn vị phụ trách chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

4/19/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tổ chức họp mặt kỷ niệm, 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5, 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.99-ke-hoach-to-chuc-hop-mat-ky-niem-42-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-quoc-te-lao-dong-01-5-va-127-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025

TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025 (Quy hoạch).

Quy hoạch là cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan; các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Quy hoạch xác định mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu kinh tế của huyện Bàu Bàng sẽ chuyển dịch theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - đô thị để Bàu Bàng trở thành trung tâm công nghiệp đô thị phía Bắc của tỉnh, phát triển công nghiệp hiện đại, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường; nông nghiệp phát triển theo hướng hình thành các trang trại trồng trọt, chăn nuôi tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội - kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để sớm trở thành đô thị xanh, thân thiện môi trường, văn minh, hiện đại.

Quy hoạch cũng xây dựng định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu; tổ chức không gian lãnh thổ và sử dụng đất; danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và giải pháp tổ chức thực hiện.

Giao UBND huyện Bàu Bàng căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong Quy hoạch được duyệt tổ chức công bố quy hoạch. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo việc lập, trình duyệt và triển khai lập các kế hoạch trung hạn, hằng năm, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, các dự án cụ thể để tập trung đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn vốn một cách hợp lý; nghiên cứu xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn, nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch.

4/17/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phê duyệt, Quy hoạch tổng thể, phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bàu Bàng, đến năm 2025177-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-bau-bang-den-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
1 - 30Next