Văn bản Chỉ đạo điều hành
2269/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
2269/UBND-VX 
Ban hành:
13/05/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
13/05/2020 
Trích yếu:

​Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU của Tỉnh ủy về “Năm dân vận khéo” 2020.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: